In 2016 wordt het erop of eronder voor Europa

eurabia03.jpg

(door

Op deze laatste dag van het jaar zijn er de onvermijdelijke bespiegelingen op het jaar dat achter ons ligt. Welnu. Enige reflectie lijkt me nuttig ja. Na dit jaar van terreur en op drift geraakte mensenmassa’s die het oude continent overspoelen, mensen met een naar geloof onder de leden en beschikkend over een matige interpretatie van onze normen en waarden. U weet het zelf ook allemaal wel: in 2016 wordt het erop of eronder voor vrijheid, progressie, gelijkwaardigheid, waarheid, beschaving en schoonheid, kortom, alles dat onder de noemer ‘Westerse cultuur’ zo velen naar ons continent lokt.

En al die felbegeerde waarden, die men in geen enkele andere maatschappij dan de Westerse wereld allemaal tegelijk zal aantreffen, staan zo zwaar onder druk. Van de naargeestige terreur van fanaten die ons willen onderwerpen aan hun doodscultus, natuurlijk, maar ook van de moreel failliete lieden die weigeren onze manier van leven te verdedigen.

Omdat zij laf zijn, omdat zij liever deugen dan nadenken, omdat zij het in hun hoofd halen dat onze cultuur net zo veel of weinig waard is als alle andere culturen, en dan vooral die ene, die dodelijke, die donkere, die destructieve die alles wil doven wat de Verlichting ons bracht. De islamitische horden die bijvoorbeeld het ooit seculiere Turkije via islamofascist Erdogan al stevig in hun greep hebben, zullen Europa nooit onder de voet kunnen lopen zonder de gewillige medewerking van deze nuttige idioten.

Onvervangbaar werelderfgoed is vernietigd, onherstelbaar veel mensen met normen die onverenigbaar zijn met de onze, zijn voorgoed toegelaten tot Europa, ontoelaatbaar makkelijk worden zaken als vrouwen- en homo-emancipatie teruggedraaid en weggemoffeld, ongestraft verzwijgen overheden de ware omvang en gevolgen van de toestroom, ongenadig is de terreur van lieden die generaties lang hun haat tegen ons lieten woekeren in onze stadswijken.

Ik googelde wat de toelatingseisen zijn voor immigratie en visa voor Australië, Canada, de VS.

Want in 2016 is het erop of eronder. Maar in Australië, Canada en de VS zijn geen eeuwenoude binnensteden. Geen klassieke ruïnes. De bakermat van kunst, literatuur, muziek, cultuur, politiek en denken, kortom van onze beschaving, ligt niet daar. Het zijn westerse landen, maar zij zijn loten aan de westerse stam, en die stam is Europa.

Ik hou van dit continent, maar als Europa kapseist, hoop ik tijdig weg te wezen. Vooralsnog moesten we maar niet opgeven, maar het zou zo verdomd veel schelen als iedereen eens besefte dat alles, álles op het spel staat, in 2016. En dat de redding van Europa niet zonder bloedvergieten zal gaan, ook niet, juist niet, als we maar toegeven en meebuigen in de hoop dat de islamisering, de onderwerping, dan in ieder geval pijnloos zal verlopen. Er zullen mensen met open ogen en rechte rug sterven, zoals Hebdo’s Charb, er zullen nietsvermoedende burgers het leven laten zoals de jonge Parijzenaars op 13 november, en ook de gewillige ondermijners van onze cultuur zullen niet gespaard worden als we twee dingen niet heel snel heel serieus gaan nemen:

– de Westerse beschaving is beter dan niet-Westerse beschavingen, en de moeite van het verdedigen waard

– Komend jaar wordt cruciaal voor het voortbestaan van die beschaving

Wees voorzichtig met vuurwerk vanavond, ik las dat het voor arbeidsgehandicapten lastig is om een visum voor de Nieuwe Wereld te bemachtigen.

Bron: Jalta

Knipsel00000000000000

 

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-president over de uitspraken van de heer Samsom over het toelaten van 200.000 asielzoekers in NL

00000000000000000.jpg

1.)
Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA, de heer Samsom, dat er in Nederland draagvlak is voor 200.000 vluchtelingen?

2.)
Deelt u onze mening dat dat draagvlak er totaal niet is, zoals ook blijkt uit het recente SCP-rapport “Burgerperspectieven 2015” waarin staat dat slechts 13% van de Nederlanders wil dat Nederland nog méér vluchtelingen opneemt?

3.)
Realiseert u zich dat een vluchteling de Nederlandse belastingbetaler alleen al in het eerste jaar 36.000 euro kost en dat het voorstel van de heer Samsom de Nederlandse belastingbetaler dus (200.000 X 36.000) 7.2 miljard euro zou gaan kosten en dat dit bedrag na het voltooien van de daaropvolgende gezinshereniging verder kan oplopen tot maar liefst tot 15 – 20 miljard euro?

4.)
Deelt u mijn mening dat al die miljarden veel beter besteed kunnen worden aan onze eigen bevolking zoals aan bijvoorbeeld zorg, pensioenen, koopkracht, nationale grensbewaking en veiligheid?

5.)
Realiseert u zich ook dat Nederland Nederland moet blijven en we ons volk niet moeten vervangen en we bovendien al veel te veel islam in Nederland hebben?

6.)
Bent u bereid met kracht afstand te nemen van de uitspraken van de heer Samsom en de samenwerking met de PvdA onmiddellijk te staken en ons land te behoeden voor nog meer asielellende en snel nieuwe verkiezingen uit te schrijven?

Bron: PVV.nl

pvv-blauw

 

Belasting op gas fors omhoog in 2016

  dendieje

EN, hebben we nog fijn kunnen genieten van het lenteweer? Fijn zo, dan mogen we gaan aftikken bij de belasting. 32% belasting op gas erbij.


Liefhebbers van een lekker verwarmd huis of een lange douchebeurt zijn volgend jaar flink duurder uit. De energiebelasting op gas gaat per 1 januari namelijk met 32 procent omhoog naar 30,5 eurocent per kuub.  

Voor een huishouden met een gemiddeld gasverbruik betekent dit een tegenvaller van 132 euro per jaar, zo blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite Gaslicht.com.

Daar staat tegenover dat de energietaks op stroom met 16 procent omlaag gaat. Per saldo is een doorsnee huishouden volgend jaar circa 52 euro meer kwijt aan de belasting op gas en stroom.

Verontwaardigd

De verwachting was dat de energienota van een gemiddeld huishouden in 2016 met enkele tientallen euro’s omlaag zou gaan door goedkopere gas en stroom. Maar door het zwaarder belasten van gas verdwijnt dit voordeel als sneeuw voor de zon.

Opvallend is ook dat de overheid de hogere belasting op gas pas rond de kerstdagen heeft aangekondigd. “Bij Gaslicht.com hebben we diverse reacties ontvangen van verontwaardigde consumenten”, aldus directeur Ben Woldring.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Werkloosheid en het einde van de crisis.

U heeft het ook gelezen ? De crisis is aan zijn einde gekomen. Politici kloppen zich op de borst en roepen dat het beter gaat met de economie. De praktijk die ervaren wordt is nogal divers. Zo zijn er 3 winkelketens failliet gegaan in de maand december, een van die ketens is na de Bijenkorf het oudste familiebedrijf van Nederland. Vroom en Dreesman, in de volksmond V & D. Dit begrip is tijdens de privatisering in handen gekomen van een Amerikaanse investeerder. Maar in plaats van het bedrijf voort te zetten zoals bedoeld was, heeft deze investeerder het bedrijf leeggeroofd en gesaneerd. Als klap op de vuurpijl wilden ze ook nog dat de medewerkers solidair werden door salaris in te leveren. Het moest goedkoper en alles voor de winst !

Het is nu een feit dat Nederland met zijn familiebedrijven is leeggezogen, uitgebuit en in de afgrond terecht gekomen is. Vele bedrijven gingen hen al voor. Een grote is bijvoorbeeld Organon te Oss, Phillip Morris in Bergen op Zoom, diverse openbaar vervoerbedrijven en ook gemeentelijke openbaar vervoer bedrijven. Echte Nederlandse bedrijven bestaan niet meer. Of toch wel ? Jawel er zijn er nog 2 dat is Heineken en Schiphol ! Wie hier werkt of facilitair is, die heeft nog een baan. Maar of dat nog lang gaat duren ?

De werkloosheid is in Nederland schrikbarend gestegen. Door saneringen , kaalslag en veroudering zijn die opgehouden te bestaan. Maar de economie trekt weer aan ! Voor wie eigenlijk ? Voor de handelaren in geld, ook wel bankiers genoemd. Voor politici, die toezichtbaantjes in de schoot geworpen krijgt en aandeelhouders die toch al puissant rijk zijn. Voor hen is de economie aangetrokken. Op de rest van het Europesche continent is het kommer en kwel onder de bevolking. De gewone man wordt op straat gezet, maar niet getreurd, hij/zij kan werken al is het vrijwillig. Betaling staat er niet tegenover, we noemen het stage, iets terug doen voor de uitkering of gewoon participatie.

Ondertussen verwelkomen we sinds de maand december 45.000 nieuwe werklozen, en wel bovenop de statistische 850.000 werklozen die er al waren. Deze mensen hebben veelal een hypotheek, vaste lasten maar ook verplichtingen tegenover de maatschappij. Ze rijden auto hebben een flatscreen TV en roken en zuipen tegen de klippen op. Ze zullen beoordeeld worden op luiheid, ze moeten werkervaring gaan opdoen en al die luxe ? Overboord ! Na 25 jaar arbeid gedaan te hebben worden ze in de WW gezet. 70% van het laatstverdiende dagloon (bruto) zonder rekening te houden met overwerkuren. Ook zonder gouden handdruk of een andersoortige bonus. Na 6 maanden worden de 2 verdieners een 1 verdiener, hun partner zit zonder inkomsten en de hoofdkostwinner merkt dat het niet te behappen is. Zitten ze boven de 1300 euro aan inkomsten dan geen bijstand ! Goed er zijn toeslagen maar die blijken niet gelijk in werking te gaan. Richtdata ligt in het verleden dus helaas pindakaas, spaargeld gaat er aan en dat blijkt onvoldoende te zijn.

Banken die vroeger heel behulpzaam waren geven nu niet meer thuis en veranderen van vriend in een vijand. De partner geeft het op laat zich uitschrijven en voila de werkloosheid daalt ! Echter de situatie wordt schrijnend. De bijstand lonkt, maar ook daar is het geen vetpot, de aanvraag  en beslissing laat lang op zich wachten , ondertussen lopen de kosten door.

En ja hoor, de kinderen moeten stoppen met studeren, het huis moet worden opgegeten, dan staat de armoede op de stoep. U denkt eigen schuld dikke bult ? Nah dacht het niet. Uw collega’s ziet U niet meer, de borrel na het werk is ook weg en hobby’s blijken te duur te zijn evenals vakantie’s. Sociaal isolement slaat toe en u heeft geld nodig. Keer op keer de sociale zaken bestoken voor voorschotten, maar uiteindelijk zakt u toch echt door het ijs. Het is goed geregeld in Nederland, op papier klopt alles echter de praktijk is een heel ander verhaal. de loonstroken van de gemeente laten zien dat U op tijd bent uitbetaald maar praktijk en papier verschillen achterstanden zijn Uw deel ! Ook schuldsanering schijnt nu een optie te zijn. Omdat peildatums in het verleden liggen krijgt U te maken met brieven, belastingaanslagen en een hoge zorgverzekering met dito eigen risico. Onbetaalbaar ! U mag niet meer meedoen en wordt als wanbetaler weggezet. De publieke opinie verslijt U voor lui en een profiteur. Precies zoals U vroeger dat beeld voor ogen had. Uw mening en situatie maakt geen indruk meer. De bevolking is niet meer solidair. Steeds vaker krijgt U te horen , ga werken ! Maar ondertussen bent U al 300 sollicitaties verder en hebt de indruk dat U niet meer meetelt op de arbeidsmarkt. Het gaat goed met Nederland, de economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Uw wenkbrauwen fronsen omlaag en denkt “Niet voor mij !”, “Er is geen werk !” Te oud, over gekwalificeerd.

Lees verder>>>

Bron: Urubin

urubin