The Great European Disaster Movie; beoordeling: betuttelend

Dit is de kop van een recensie van een pro-EU-documentaire die begin maart door de BBC werd uitgezonden. In de Telegraph verscheen een beschrijving en een oordeel die geen spaan heel laten van de poging om de kijker gunstig over de EU te stemmen. Hier delen uit dit stuk in de Telegraph:

…Wat volgde was ongeveer zo ver van een met redenen omkleed argument als men zich kan voorstellen – een mengelmoes van feiten, fictie en wilde speculaties die er ook in geslaagd is om een van de meest betuttelende stukken televisie te zijn die in lange tijd werden uitgezonden.

We begonnen niet met statistieken of harde bewijzen, maar met Angus Deayton in een vliegtuig in de “nabije toekomst” en een fictief verhaal en een montage over het opsporen van de neergang en de val van het EU-imperium. Het vliegtuig was in de problemen en kon nergens een plek vinden om te landen – omdat jij, ik en de rest van ons egoïstisch, politiek onwetend, xenofoob en de erg nationalistische Europeanen niet hadden geweten wat goed voor ons was en de EU deden opsplitsen.(…)

(Ja, Geert Mak mag als eurofiel ook nog even z’n zegje doen, maar wat hij zei heeft zo weinig indruk gemaakt dat ik het een dag later al weer ben vergeten, daarom maar weer even gekeken om hier geen onware zaken op te schrijven: Volgens Geert Mak heeft vooral Duitsland problemen met leiderschap en een tekort aan vrijgevigheid [leg dat maar eens uit aan de gemiddelde Duitser van wie wordt verwacht tot z’n 67ste te werken terwijl de Griek al met 55 jaar met pensioen gaat, de belastingen ontduikt en niet betaalt en de Griekse regering ook nog eens met dreigementen komt als Duitsland de Griekse schulden niet betaalt]. De teneur van de hele documentaire laat zich goed samenvatten in de verklaring van één van de makers van de documentaire: “Net als in de aanloop naar WO I lijkt het alsof Europa slaapwandelend richting een economische ramp gaat die werkeloosheid en chaos te zien zal geven en waarvan deze generatie zich in ieder geval niet zal kunnen herstellen”. Als u het nog niet had begrepen; de EU is goed en een collaps van de EU is slecht).

Terug naar de Telegraph: … Maar deze [statistieken] gingen ten onder in het melodrama van de speculatieve elementen en ze bevatten geen enkele geloofwaardigheid. Niet in het minst in de laatste beelden, waar de documentaire zich wendde tot Oekraïne en Syrië en daadwerkelijk stelde dat we allemaal onder zowel Poetin als de Islamitische Staat zouden leven als we het Europese project niet zouden weten vorm te geven en er achter zouden gaan staan.

Zelden heeft een film, die zogenaamd een zaak ondersteunt, waarschijnlijk de mensen in de tegenovergestelde richting gedreven, simpelweg door betutteling en door de mensen te ergeren.

Een dag later zette de krant Telegraph op een rijtje wat er zoal verkeerd was aan de documentaire:

  1. Winston Churchill geloofde in een Verenigde Staten van Europa. Dit is onjuist, Churchill vond dat Groot-Brittannië er buiten moest blijven.
  2. In z’n eentje heeft de EU in Europa voor vrede gezorgd.
  3. Immigratie is alleen maar goed.
  4. Het Europese project heeft na WO II gezorgd voor een economische opkomst.
  5. Als Groot-Brittannië de EU verlaat, zal het niet langer handel kunnen drijven met de overgebleven 27 landen.
  6. Het Verenigd Koninkrijk zal uit elkaar vallen als de kiezer voor een verlaten van de EU besluit.
  7. De EU blijft Europa’s beste hoop op sociale rechtvaardigheid voor allen.
  8. Rusland´s territoriale ambities laten zien hoe belangrijk de EU is voor veiligheid.
  9. Het democratisch tekort van de EU kan opgelost worden door meer geld uit te geven aan propaganda vóór de EU.

Tenslotte vraagt de krant wanneer Daniel Hannan (MEP en EU-scepticus) van de BBC de gelegenheid zal krijgen om een documentaire van 75 minuten te maken met een tegenovergestelde mening.

Bronnen:
www.telegraph.co.uk
www.telegraph.co.uk
Auteurs: Gerard O’Donovan en Toby Young

Vertaald uit het Engels door:
“Vederso”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

PVV-vragen over sponsoring congres Moslimbroederschap

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over sponsoring congres van Moslimbroederschap:

1.) Klopt het bericht dat u een congres van een stichting van de Moslimbroederschap hebt gesponsord (*) ?

2.) Wat heeft die sponsoring gekost en waaraan is dat geld precies besteed door de organisator van het congres ?

3.) Waarom geeft u geld van de Nederlandse belastingbetaler aan een congres met een organisatie die dood en verderf zaait en de ondergang van onze westerse samenleving nastreeft?

4.) Wilt u dit geld uit eigen zak terugstorten in de schatkist? Zo nee, waarom niet?

(*) www.telegraaf.nl

Bron:
www.pvv.nl

Opvang asielzoekers puilt uit door tekort woningen

2884684Asielzoekerscentra puilen uit met vluchtelingen die recht hebben op een woning maar die niet krijgen. Van de 25 duizend bewoners van Nederlandse asielzoekerscentra wacht meer dan de helft op een huis van de gemeente. De gemeenten zeggen dat ze niet genoeg vrijgekomen huurwoningen hebben om aan de vraag te voldoen.

Er zijn nu 13 duizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning die op een huis wachten, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het Rijk heeft alle gemeenten verplicht, op grond van hun inwoneraantal, een percentage van hen onderdak te bieden. In het komende half jaar komen er nog eens ongeveer 13 duizend woningzoekende vluchtelingen bij. Mogelijk valt dit aantal hoger uit omdat veel Syrische vluchtelingen bezig zijn met gezinshereniging.

Veel gemeenten melden dat ze te weinig sociale huurwoningen in de aanbieding hebben om aan deze opdracht te voldoen. Zij vinden bovendien dat het Rijk hun hiervoor extra geld zou moeten geven; dat is daartoe tot nog toe niet bereid gebleken.

Om te voorkomen dat de achterstanden nog verder oplopen, moeten de provincies de gemeenten steviger aanspreken, vindt ambassadeur Marie-Louise van Kleef van het Platform Opnieuw Thuis. De provincies kunnen daarbij gebruikmaken van hun bevoegdheid woningen van gemeenten te vorderen voor de vluchtelingen – iets wat ze tot nu toe zelden hebben gedaan.

Het Platform Opnieuw Thuis is onder supervisie van het ministerie van Justitie in oktober opgericht door het Rijk, de gemeenten, de provincies en de woningcorporaties. Het moet oplossingen zoeken voor het onderbrengen van 29 duizend vluchtelingen dit jaar. Door de grote toestroom van asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea, zijn de achterstanden in huisvesting het afgelopen half jaar verder opgelopen.

Provincies hebben de taak erop toe te zien dat de gemeenten de toegewezen vluchtelingen huisvesten. Van Kleef ziet aarzeling bij deze toezichthouders om de regie van de gemeenten over te nemen, als die in hun ogen in gebreke blijven. Dat is vorig jaar één keer gebeurd: de provincie Groningen heeft toen de gemeente Zuidhorn verplicht om per direct twee vluchtelingen te huisvesten.

Van Kleef: ‘De vraag is: wanneer kom je in actie? Je moet optreden als het nodig is. Er komt een moment dat ze dat moeten doen. Anders wordt het probleem alleen maar groter.’

Bron: De Volkskrant

Klacht tegen visitaties in gevangenis

JordideJJordi de J., die vastzit in de terroristenafdeling van de gevangenis in Rotterdam op verdenking van jihadisme, vindt de visitaties die hij regelmatig moet ondergaan vernederend en ook seksueel intimiderend. Zijn advocaat wil dat aan deze praktijk een eind komt en heeft een klacht ingediend bij de gevangenis.

Bij de visitatie moet de gevangene naakt meerdere keren bukken en zijn geslachtsdelen optillen om geïnspecteerd te worden. Volgens advocaat Bart Stapert is dit helemaal niet nodig en kan een gevangene ook gecontroleerd worden door middel van een bodyscan, zoals dat ook op luchthavens gebeurt. „Daar kan je het hele lichaam mee doorlichten. Het is dan niet meer nodig om tussen de billen te kijken.”De visitatie gebeurt bij ieder (mogelijk) contact met de buitenwereld. Volgens Stapert worden de mensenrechten van gevangenen geschonden als er geen aanwijsbaar veiligheidsdoel gediend wordt met de visitaties. Ook wanneer de gevangenen tijdelijk de inrichtring verlaten, staan ze volgens hem onder permanent toezicht.De advocaat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie ook gevraagd om deze praktijk onmiddellijk stop te zetten, omdat hij vermoedt dat de visitaties onderdeel zijn van beleid uit Den Haag.

Bron: telegraag.nl

Die moslimbekeerlingen zijn, indien mogelijk, nog erger. Hij zit daar niet voor jan met de kleine achternaam. Dus moet hij ook niet zeuren dat hij geregeld wordt gecontroleerd. Maar je, ze zijn ook altijd de slachtoffer, ook die gekke bekeerlingen.  

Interview: “Rechtspopulist” Geert Wilders over Strache, Poetin en de koran

screenshot_4111

De chef van de Nederlandse “Partij voor de Vrijheid”, PVV, tijdens het interview met “profil” in Wenen

(Door: Otmar Lahodynsky en Anna Giulia Fink – Vertaling: E.J. Bron)

De Nederlandse “rechts-populist” Geert Wilders over zijn nabijheid tot FPÖ-chef Heinz-Christian Strache, zijn distantie tot Vladimir Poetin en zijn afschuw voor soera 47:4 uit de koran.

profil: Uw partij heeft zowel bij de EU-verkiezingen in de zomer van 2014 als bij de afgelopen regionale verkiezingen niet echt aan de verwachtingen voldaan. Bent u over uw toppunt heen?

Geert Wilders: Het resultaat komt ongeveer overeen met dat van vier jaar geleden. En we hebben het zelfs beter gedaan als je rekening houdt met de lage verkiezingsopkomst. Natuurlijk hadden we meer verwacht, maar toont u mij eens één politicus die geen hoge verwachtingen stelt. Landelijk behalen we steeds betere resultaten, omdat de verkiezingsdeelname groter is. Op dit moment staan we in de peilingen op de tweede plaats.

profil: Op EU-niveau zijn uw verwachtingen ook niet uitgekomen: er bestaat nog steeds geen rechtse fractie in het Europees Parlement.

Geert Wilders: Dat de fractie mislukt is, was inderdaad een bittere teleurstelling. Niet omdat wij de EU zo belangrijk zouden vinden – mijn partij is per slot van rekening gericht op de uittreding uit de EU. Maar omdat ik denk dat partijen, die gelijksoortige opvattingen vertegenwoordigen, zouden moeten samenwerken.

profil: Een tijdlang was uw doel uittreding uit de eurozone. Waarom wilt u nu de volledige EU-uittreding?

Geert Wilders: In het Nederlandse parlement zet ik me in voor het Zwitserse model: we willen uit de EU uittreden, maar deel blijven uitmaken van de EU-binnenmarkt. Ik geloof in nationale staten en ik geloof erin dat een democratische samenleving zich alleen maar kan ontplooien als zij over vlaggen, grenzen en al hetgeen beschikt wat een nationale staat uitmaakt. Uiteraard kunnen we allemaal samenwerken en vrienden zijn, maar ik wil graag als natie geen soevereiniteit afstaan.

profil: Hoe moet een verzwakte EU landen zoals China en Rusland politiek en economisch bijbenen?

Geert Wilders: We hebben geen sterk Europa, maar een sterke binnenmarkt nodig. Het gaat Zwitserland als niet-EU-lid economisch beter dan het grootste deel van de EU-landen. Zwitserland hoeft bovendien geen geld aan de EU betalen – in tegenstelling tot ons Nederlanders, die per hoofd van de bevolking omgerekend de grootste nettobetalers van de EU zijn. En Zwitserland hoeft bovendien ook geen miljarden voor Griekenland neertellen – geld, waarvan ik overigens overtuigd ben, dat we nooit terug zullen zien. Griekenland is net de junk van de eurozone, die door iedereen geld voor meer cocaïne toegestopt krijgt, hoewel iedereen weet dat het geld nooit teruggegeven zal worden. De EU is op dit moment niets anders dan een transferunie van geld van het noorden naar het zuiden.

profil: À propos geld: Frankrijk´s rechts-extreme Front National, waarmee u op EU-niveau nauw samenwerkt, heeft miljoenen kredieten uit Rusland gekregen. Hoe ziet uw relatie tot Poetin eruit?

Geert Wilders: Dat is een van de wezenlijke verschillen tussen de partij van mijn vriendin Marine Le Pen en mijn partij. Ik ben een vriend van Trans-Atlantische betrekkingen. Ik beschouw mezelf zelfs meer Trans-Atlantisch dan Europees georiënteerd. Ik zou daarom nooit geld uit Rusland lenen.

profil: U en Poetin hebben dus niet dezelfde doelen als het gaat om de verzwakking van de EU?

Geert Wilders: Ik zie geen parallellen tussen Poetin en mijn persoon.

profil: Een van uw centrale thema´s is de waarschuwing voor de “islamisering van Europa”. U hebt voor april uw aanwezigheid aangekondigd bij een demonstratie van de beweging van de “Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland” (PEGIDA) in Dresden – u geldt tegelijkertijd echter als een grote Israël-fan. De president van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, Josef Schuster, heeft PEGIDA scherp bekritiseerd. Heeft u geen ongemakkelijk gevoel bij uw PEGIDA-bezoek?

Geert Wilders: Nee, je moet je altijd zelf een beeld van de dingen vormen. In het verleden zou ik voorzichtiger zijn geweest met zulke ontmoetingen en optredens, omdat ik bang was voor de politieke consequenties als de media erover zouden berichten.

profil: Vroeger hebt u ook contacten met het Front National en de FPÖ, die nu op Europees niveau uw belangrijkste partners zijn, gemeden.

Geert Wilders: Er bestaan oude citaten van Hans-Christian Strache over mij, die niet echt aardig waren. Maar dat speelt nu geen rol meer. Op zeker moment heb ik besloten om mezelf een beeld te vormen. Zo heb ik na enkele ontmoetingen met mevrouw Le Pen ingezien dat zij niet in het minst antisemitische opvattingen vertegenwoordigt. En wanneer ik met Strache en Le Pen deels meer gemeen heb dan met de partijen in het Nederlandse parlement, dan zou ik toch stom zijn om geen bondgenootschap met hen te sluiten. Daarom denk ik ook dat het belangrijk is een bezoek te brengen aan de PEGIDA-beweging – en er is niemand in de wereld die daarom mijn loyaliteit tegenover Israël in twijfel zal trekken.

profil: U hebt dus geen sociale angsten in samenhang met PEGIDA-organisator Lutz Bachmann, die foto´s van zichzelf met een Hitler-snor op internet zet?

Geert Wilders: Dat was heel dom van hem. Maar we maken allemaal fouten.

profil: Wat hebben u en meneer Bachmann eigenlijk tegen islamitische immigranten?

Geert Wilders: Ik heb niets tegen de mensen op zich. In Nederland en in Oostenrijk wonen vast en zeker heel veel moslims die trouw zijn aan de wet en zich bezighouden met het welzijn van hun gezinnen. Voordat ik op de dodenlijst van Al Qaida en de Taliban stond, ben ik door bijna alle landen van het Nabije en Midden-Oosten gereisd en daarbij heb ik veel gastvrije mensen ontmoet. De islam zelf echter beschouw ik niet als religie, maar als ideologie, die een bedreiging voor onze samenleving vormt. Hoe behandelt de islam op dit moment bijvoorbeeld christenen, journalisten, vrouwen, Joden, ongelovigen?

profil: U spreekt van “de islam”. Daarmee kunt u toch niet alle 1,3 miljard moslims bedoelen?

Geert Wilders: De grootste fout is dat politici steeds opnieuw benadrukken dat er maar enkele radicale moslims bestaan die de islam misbruiken. Na iedere terreuraanslag stellen Angela Merkel en Barack Obama vast dat deze niets met de islam te maken hebben, dat de islam een religie van de vrede is. Terwijl je alleen maar de koran hoeft te lezen.

profil: Kunt u eigenlijk een concreet voorbeeld van de islamisering van uw land noemen waarvoor u al meer dan tien jaar waarschuwt?

Geert Wilders: Kunnen moslims in Oostenrijk openlijk zeggen dat ze zich willen bekeren tot het christendom? Dat denk ik niet. Trekken er Oostenrijkse Jihadisten in de Jihad?

profil: Ja. En ja, maar dat is een minderheid.

Geert Wilders: Het is altijd slechts een minderheid! Waar trekken christenen of Joden in de Jihad?

profil: Er bestaan ook voorbeelden van onderdrukking en geweld in andere religies.

Geert Wilders: Niet in Europa. Overal in Europa waar d eislam in opkomst is, kunt u aanvallen op de vrijheid van meningsuiting waarnemen. Neem nu de aanslagen op de karikaturisten in Denemarken of Zweden of de aanslag op Charlie Hebdo. Leest u alleen maar soea 47, vers 4 in de koran: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast.” Dat geldt tot op de dag van vandaag.

profil: Dat wordt echter door het grootste deel van de moslims niet letterlijk genomen.

Geert Wilders: Vanwege zulke uitspraken ben ik de politiek ingegaan. Het is gewoon geen handelwijze van individuele personen. Het is de islam. Het is geen toeval dat al deze daders moslims zijn. Onze politici misleiden de mensen als ze beweren dat alle culturen gelijk zijn. Ik zeg dat onze westerse cultuur, die is gebaseerd op het Jodendom en het christendom, veel beter is dan de islamitische cultuur. Islam en vrijheid, islam en democratie zijn onverenigbaar. Daarom zouden we de westerse dominante cultuur ook in onze grondwetten moeten vastleggen.

Bron:
www.profil.at
Interview: Otmar Lahodynsky en Anna Giulia Fink

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Ouderen houden woningen ‘bezet’

Trap+oudere+senior

Senioren blijven vaker in hun onaangepaste huis wonen, ook als ouderdom en ziekte voor problemen zorgen. Ouderen belemmeren hierdoor de doorstroming op de woningmarkt.

Dat blijkt uit onderzoek van ouderenbond ANBO en woonorganisatie Woonz onder ruim 12.000 ouderen.

Hoge huurprijzen

Twee op de drie ouderen denken wel eens na over verhuizen naar een seniorenwoning. Toch komen de meesten (86 procent) niet in actie. Verhuizen is voor veel van hen een grote stap. De hoge huurprijzen zijn een probleem en ook sociale beweegredenen spelen een rol: veel ouderen willen hun buurt met sociale contacten niet achterlaten.

Slechts 24 procent overweegt de woning aan te passen door bijvoorbeeld een traplift te laten plaatsen. ,,Niet iedereen kan dat zelf betalen”, verklaart ANBO-directeur Liane den Haan.

Bron: telegraaf.nl

Dat is toch wat het kabinet wil. Langer in je huis blijven wonen. Aanpassingen aan de woning wordt steeds minder, moeilijker en duurder. Dat is dus de reden dat veel woningen niet zijn aangepast. Maar nu wordt dit probleem bij de ouderen neergelegd.

Duizenden asielzoekers wachten op huizen

asielzoekers_425

Asielzoekerscentra met vluchtelingen die recht hebben op een woning zijn overvol door een gebrek aan onderdak. Er wachten nu ruim 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning op een huis.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), schrijft de Volkskrant woensdag. In totaal zitten er momenteel zo’n 25.000 vluchtelingen in een asielzoekerscentra. Ruim de helft wacht op een huis van de gemeente, maar gemeenten zeggen dat er niet genoeg vrijgekomen huurwoningen zijn om aan die vraag te voldoen. Amsterdam heeft de grootste achterstand met ruim 1.100 vluchtelingen die een huis in de stad moeten krijgen.

Bron: Telegraaf.nl

En dan te bedenken dat dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning 7 jaar is. In de grote(re) steden is dat langer en in kleine(re) gemeenten korter is. En voor een eventuele urgentie is heel wat nodig om die te krijgen. Jouw gehele doopceel moet je overleggen plus alle rekeningen, inkomsten en uitgaven, bankafschriften van de afgelopen 6 maanden. En dan nog afwachten of je urgentie krijgt. Maar wat moet een asielzoeker er voor doen? Zielig doen…………dendieje

Bouman: er móeten meer allochtone agenten bij……..

IMG_pag4_gerard_bouman_2_1_D3167FJN1

Er moeten veel meer agenten komen met een allochtone achtergrond. Zij moeten zeker 25 procent van de nieuwe instroom gaan vormen. „Dat is niet een streven, het móet.” Dat zei korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

 Een van de manieren waarop Bouman hoopt meer allochtonen binnen te halen, is door de taaltoets te schrappen die alle agenten aan het begin van hun opleiding moeten halen. Hij benadrukte dat agenten „in hun hoofd goede politiemensen moeten zijn”. Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk, maar dat kan volgens hem ook door extra taallessen.

Volgens Bouman probeert de politie al tientallen jaren meer diversiteit binnen de organisatie te krijgen, maar lukt het niet. „Het loopt nu zelfs terug. We hebben te veel gedacht dat het wel goed zou komen. Maar het komt niet voor elkaar”, zei hij. „We stoppen er nu veel energie in. Het móet gaan lukken.”

Het is volgens hem van essentieel belang dat de politie een weerspiegeling is van de samenleving. Zijn grootste doembeeld is Ferguson, de Amerikaanse stad waar een blanke politiemacht tegenover een gemêleerde bevolking kwam te staan.

Dus als het aan Bouman ligt, kunnen wij binnenkort een bon krijgen van een Somalier die je in gebrekkig Nederlands even verteld wat je verkeerd hebt gedaan.