Asielzoekers tot €500 per persoon per dag!!

DE ASIELWAANZINMACHINE, BETAALD DOOR HET NEDERLANDSE VOLK!

Een gezin met 2 kinderen krijgt dus 2000 euro per dag!!!

Asielzoekers voor wie de overheid geen slaapplek vindt krijgen tot 500 euro per dag per persoon uitbetaald. Dat is de dwangsom die een rechtbank oplegde nadat sinds november al 55 asielzoekers een rechtszaak inspanden. De afgelopen vier maanden moest de federale regering voor deze ‘dakloze’ asielzoekers al 205.250 euro ophoesten, schrijft De Morgen op basis van informatie van staatssecretaris voor maatschappelijke integratie Philippe Courard. Voor meer dan tweeduizend asielzoekers, onder wie 760 kinderen, was er vanaf oktober geen plaats op hotel of in een regulier centrum. De dwangsommen worden betaald door Fedasil, bevoegd voor de opvang van asielzoekers. Als de asielzoekers na de veroordeling een plaats aangeboden krijgen en ze niet ingaan op dat aanbod, worden de dwangsommen niet langer uitbetaald.

Uit cijfers van de EU blijkt ondertussen dat meer dan 900 asielzoekers uit Servië en Macedonië zich sinds begin januari in ons land hebben gemeld. Vorig jaar waren er dat over het ganse jaar slechts 715. Het gros van hen zijn etnische Albanezen. Volgens commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Dirk Van den Bulk, is de nieuwe stroom vluchtelingen een gevolg van het visavrij verkeer tussen de Schengenlanden en Servië, Macedonië en Montenegro, dat op 19 december in werking trad.

Dit was in 2014, nu zal dit bedrag ongetwijfeld verhoogd zijn! Wanneer moet U naar de voedselbank?

http://thejournalist.nl/overheid/asielzoekers-tot-e500-per-dag/

Bron: Eunmask

Geld voor ‘meer blauw’ naar verbouwing politiebureaus

Het was een mooie belofte uit het regeerakkoord: 105 miljoen extra voor meer blauw op straat. Nu blijkt dat zo’n 10 procent wordt gebruikt voor de verbouwing van politiebureaus, om advocaten een plek te geven in de verhoorkamers.

Dat staat in de financiële onderbouwing van twee wetten, die regelen dat advocaten verdachten mogen bijstaan tijdens het politieverhoor. ‘Een aanzienlijk deel’ van de verhoorruimtes op politiebureaus moet worden verbouwd om daar ruimte voor te bieden.

Daarvoor haalt het kabinet 8 miljoen euro uit het potje voor meer blauw op straat. Nog eens 4 miljoen extra verdwijnt naar de bijscholing van agenten en hulpofficieren van justitie, om ze op te leiden over de nieuwe wetten.

Onverteerbaar
Het CDA vindt de gang van zaken onverteerbaar. ,,Dit is weer een loze belofte van het kabinet. Er wordt steeds een greep in de kas van de politie gedaan,” zegt Kamerlid Peter Oskam. Hij vindt dat de politie niet moet opdraaien voor de kosten van de nieuwe wetten. ,,12 miljoen klinkt misschien als weinig, maar daar kan de politie heel veel mee doen.”

De coalitie zet ook vraagtekens bij het besluit. ,,Ik wil weten hoe het zit, maar nu heb ik er geen oordeel over,” zegt Ockje Tellegen (VVD). PvdA’er Ahmed Marcouch wil ook opheldering, maar vindt de miljoenen niet per se verkeerd besteed. ,,Dit geld wordt gebruikt om de strafrechtketen te verbeteren. Wij zijn voor beter blauw boven meer blauw op straat.”

In het regeerakkoord staat evenwel letterlijk: de nationale politie krijgt structureel 105 miljoen per jaar extra. Dat maakt meer blauw op straat en meer capaciteit voor opsporing mogelijk.

Hulpgeld naar de haaien

Nederland geeft jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan hulpgeld weg aan investeringsclub IFC, terwijl onduidelijk is wat er met dat geld gebeurt.

Uit een spijkerhard rapport van Oxfam Novib blijkt dat 94 procent van de investeringen die de IFC doet via derde partijen (banken, hedgefondsen en private investeerders) niet traceerbaar zijn. En als investeringen al tot zichtbare resultaten leiden, dan zijn die vaak niet fraai. Projecten in bijvoorbeeld Cambodja, Honduras en Guatemala leidden tot ontbossing, geweld, landroof en honger. Terwijl de International Finance Corporation, zoals de dochter van de Wereldbank voluit heet, juist is opgericht als financieringsvehikel voor goede werken: armoedebestrijding, voedselzekerheid en economische groei door de ontwikkeling van de private sector.

Transparant

Nederland is met zo’n 40 miljoen euro een van de tien grootaandeelhouders van IFC wereldwijd. Bovendien doneert Buitenlandse Zaken jaarlijks zo’n 20 miljoen euro aan het adviesorgaan van de financiële instelling en gaat er in vier jaar tijd 112 miljoen naar de landbouwtak van het IFC. Ook spekt Nederland een revolverend investeringsfonds met 116 miljoen.

VVD-Kamerlid Taverne vielen de schellen van de ogen toen hij alle informatie tot zich nam. Hij wil van Ploumen weten hoe zij controleert wat er met de Nederlandse bijdragen gebeurt. Ook zou de PvdA-bewindsvrouw zich moeten afvragen of Nederland nog wel geld naar de IFC moet overmaken zolang die club niet transparant is. „We vinden sowieso dat er minder geld kan naar ontwikkelingssamenwerking, maar als je er dan toch geld aan uitgeeft, dan moet het wel terechtkomen bij de projecten en de mensen voor wie het bedoeld is.”

Taverne vindt het ’extreem interessant’ dat juist hulporganisatie Oxfam zo kritisch is. „Dat we van 94 procent van de investeringen niet weten hoe en waar het terechtkomt en dat we van wat we wel weten vooral slechte berichten horen, doet het ergste vrezen.”

Minister Ploumen brengt deze maand een bezoek aan de Wereldbank in Washington. Het kritische rapport over de IFC zal volgens een woordvoerder dan ’zeker aan de orde komen’.

Falende topman krijgt 2 ton mee

Terneuzen – Ex-topman Paul Rademacher van zorginstelling ZorgSaam in Terneuzen krijgt een afkoopsom van ruim 238.000 euro.

Rademacher werd in september ontslagen omdat hij niet daadkrachtig genoeg bezuinigde. Hij liet ZorgSaam achter met een verlies van 25 miljoen euro en daardoor ontslag voor vierhonderd werknemers.

Rademacher ging akkoord met het ontslag, maar wilde wel een afkoopsom en een wachtgeldregeling die die zorginstelling bij elkaar 1,25 miljoen zouden gaan kosten. ZorgSaam stapte naar de arbitragerechter. Die vond het onaanvaardbaar dat Rademacher van een „mede door zijn toedoen bijna failliete zorginstelling uitbetaling van een torenhoog wachtgeld verlangt.” De instelling moet hem echter wel een afkoopsom van 238.740 euro betalen, meldt RTL Nieuws donderdagavond.

Bron: telegraaf.nl

Chantage! Nederland kan geen Marokkanen meer uitzetten!

chantageDit is te gek voor woorden! Ze mogen blij zijn dat WIJ ze niet aanklagen wegens chantage en  aansporing tot fraude! Zij zijn van ONS afhankelijk en niet omgekeerd!

TIJD OM MAROKKO EENS GOED OP ZIJN LAZER TE GEVEN!

Nederland kan voorlopig geen uitgeprocedeerde Marokkanen uitzetten. Ook mogen ze niet meer worden vastgezet in vreemdelingendetentie, blijkt uit twee uitspraken van de Raad van State*). Dat zullen we nog wel eens zien!

De uitspraak is een gevolg van de ruzie tussen Nederland en Marokko over het ‘uitkeringsverdrag’. Nederland wil dat verdrag opzetten, om zo de export van kinderbijslag aan banden te leggen.

De Marokkaanse autoriteiten zijn niet te spreken over de Nederlandse plannen om kinderbijslagen voor Nederlandse Marokkanen die nu woonachtig zijn in Marokko te verlagen. Volgens vertegenwoordigers zijn dit verworven rechten van Marokkaanse expats en die dienen gerespecteerd te worden.
Ook een Amsterdamse belangenclub voor Marokkanen probeert een onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar uitkeringsfraude te dwarsbomen.

Time to play some hardball.
-Hebben we nog verdragen met Marokko? Verscheur ze dan. Genoeg is genoeg, NL moet zich niet laten piepelen.
-Hebben we nog ontwikkelings- of subsidierelaties met Marokko? Stop het.
Alle Marokkanen uit het Nederlandse parlement, er zitten ook geen Nederlanders in het Marokkaanse parlement. Je wilt onderhandelen vanuit een positie van gelijkwaardigheid? Mooi, dan levelen we wel eerst even het playingfield aan beide zijden.
-Sluit dat lelijke consulaat van Marokko hier om de hoek en breek het tot de grond toe af. Net zo lang tot ze luisteren.
-Sluit de grenzen voor personenverkeer met Marokko, alleen nog one way. Chantage, tfoe.
-Sluit de grenzen voor Marokkaanse goederen, net zo lang tot ze hun landgenoten terugnemen. Slap gedoe van NL. Show them !
-Nederlandse uitkeringen moeten in NL blijven, dus overmaken naar Marokko niet toegestaan. Economic warfare. Met hun grote bek.
-Nederland moet er eens bij de VN op aandringen dat Marokko de bezetting van Westelijke Sahara stopt. Dan is Marokko gelijk failliet, de helft van het BNP bestaat uit gestolen fosfaat.

Nederland moet eens beseffen wie hier van wie afhankelijk is en wie er dus de grenzen aan kan geven en de eisen stellen. En dat is niet Marokko. Wat we nu doen lijkt op bedelen terwijl we al op onze knieën zitten.

Laat hen maar op hun knieën gaan en smeken of we de onderhandelingen willen heropenen. Genoeg is genoeg. We moeten ons niet langer laten piepelen.

*) De Raad van State, die zich gedwee laat chanteren, moet nodig vervangen worden wegens wanbeleid!

Bron: http://fubar.mobi/2015/04/02/tijd-om-marokko-eens-goed-op-zijn-lazer-te-geven/

Bron: Eunmask