Russische marine wil oefenen voor Britse kust

Russen varen door het Kanaal.

MOSKOU – Terwijl de spanningen tussen Rusland en het Westen de afgelopen tijd zijn toegenomen, komt de Russsiche marine met het plan om voor de Britse kust een militaire oefening te houden.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de schepen nu op Het Kanaal varen en op de Atlantische Oceaan de luchtverdediging en het bestrijden van duikboten gaan oefenen.
Bron: telegraaf.nl

‘Helft pgb-houders snapt pgb niet’

Meer dan de helft van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) die in 2013 en de eerste helft van 2014 zijn gecontroleerd, gebruikt dit zorggeld onjuist.

Dat blijkt uit bezoeken van zorgkantoren bij 14.570 huishoudens die extra zorg nodig hebben. Dit wil overigens niet zeggen dat hier sprake is van fraude. Het gaat geregeld om mensen die de pgb-regeling niet begrijpen en daardoor bijvoorbeeld fouten maken in hun administratie.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar zorgfraude. Bij 7 procent van de huisbezoeken was er wel een vermoeden van fraude, maar het is nog niet duidelijk hoe vaak dat vermoeden terecht was.

Maar ze weten verdomd goed hoe het in z’n werk gaat met de PGB……dendieje

Bron: telegraaf.nl

Steeds vaker vluchteling in huis

Twee asielzoekers lopen bepakt en bezakt met al hun bezittingen in koffers en supermarkttassen.
Twee asielzoekers lopen bepakt en bezakt met al hun bezittingen in koffers en supermarkttassen.

Het aantal Nederlanders dat een vluchteling in huis opvangt, groeit. Dat stellen de organisaties Inlia en Kerk in Actie dinsdag.

Zeker honderd Nederlandse huishoudens zouden een asielzoeker die wacht op huisvesting of een uitgeprocedeerde asielzoeker die zegt niet terug te kunnen naar eigen land in huis hebben, meldt de Volkskrant.

De organisaties waarschuwen dat burgers een risico nemen. „Veel asielzoekers worstelen met trauma’s. Er zijn psychiatrische patiënten bij die medicatie nodig hebben. Ze zijn een risico voor zichzelf en hun omgeving en hebben dus professionele hulp nodig”, laat Inlia-directeur John van Tilborg weten.

Wat bezield deze mensen eigenlijk, verwachten ze dankbaarheid, meer aanzien?

Langer doorwerken na stapje terug

Zo zou het wel moeten zijn, maar in de praktijk, als je niet (meer) mee kunt, wordt je ontslagen (lees buitengewerkt)………..dendieje

Oudere werknemers een stapje terug laten doen is een van de manieren om mensen langer gezond te laten doorwerken. „We moeten af van het idee dat een carrière altijd in een rechte lijn omhoog dient te lopen”, zei de voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Pauline Meurs, dinsdag in een interview met Het Financieele Dagblad.

Zogeheten demotie is een beladen onderwerp. Binnen de politiek en bij vakbonden bestaan er meerdere meningen over. „Maar bekeken vanuit het perspectief van iemands levensloop is het niet alleen maar negatief. Waarom zou je niet aan het eind van je loopbaan langzaam af gaan bouwen in plaats van in een keer van alles naar niks te gaan?”, vindt Meurs.

Ze pleit er in de krant voor dat meer rekening wordt gehouden met verschillende drukke fases in iemands leven. „De ene oudere werknemer is gebaat bij meer vrije dagen, maar een ander kon die dagen misschien veel beter op een eerder moment gebruiken. Bijvoorbeeld toen hij of zij aan het zorgen was voor een zieke ouder of een kind. Flexibilisering is noodzakelijk.”

De RVZ brengt dinsdag een advies uit aan het kabinet over langer doorwerken en de gezondheid.

Bron: telegraaf.nl

EU-lidstaten onbetrouwbaar

De Europese Unie is een vereniging van onbetrouwbare leden die meer geld willen halen dan brengen. Europa is te materialistisch geworden, gedreven door geld, terwijl Europa voor idealen moet staan. Dat zegt Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer in een interview dinsdag met de Volkskrant.

 

Volgens Brenninkmeijer (63) zijn Nederlanders bereid om voor hun eigen land idealen te aanvaarden als deel van de nationale identiteit, maar voor Europa niet. Daar geldt volgens hem ‘beter verkeerd besteed bij mij, dan goed bij de buren’ en een gevoel van what’s in it for me?

De voormalige Nationale ombudsman, nu een jaar lid van de Europese Rekenkamer, denkt dat Nederlanders net zo slecht zijn als hun buren uit andere EU-lidstaten. Dat blijkt volgens hem uit steekproeven van de Rekenkamer. „De grootste fraude met het Europees Sociaal Fonds staat op naam van Nederland”, aldus Brenninkmeijer.

„Europa verkeert in een heel zwakke positie. De EU is in politieke en geopolitieke zin een reus op lemen voeten, vindt hij. „We zijn zo kwetsbaar. Pas nu begint door te dringen dat Rusland zo bij ons op de stoep kan staan. En wat doet Europa dan? Wat is Europa dan? Zijn we een defensiegemeenschap, vormen we een EU-leger?” De macht is volgens Brenninkmeijer bovendien weggesijpeld uit Den Haag. „De pijn en beperking die Europese samenwerking oplegt, ontgaan de politici.”

Al geruime tijd is hij bezig om de publicatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer te schrappen. „Dat kost 80 miljoen euro per jaar, 60 procent van ons budget. Er is discussie over”, zegt hij. „Het jaarverslag is onleesbaar, geeft een boodschap die niemand begrijpt en heeft geen effect.” Brenninkmeijer noemt het onbegrijpelijk dat de Rekenkamer al twintig jaar de boekhouding van de EU afkeurt en het Europees Parlement er vervolgens toch elk jaar mee akkoord gaat.

Bron: telegraaf.nl

Dwingen de Grieken Europa te kiezen tussen Amerika of Rusland?

Slechts 23% Grieken is positief over EU, 63% ziet Rusland als nieuwe bondgenoot – Deelname Europese machten aan Aziatische Infrastructuur Investerings Bank signaal van naderende geopolitieke machtsverschuiving.

De Griekse premier Alexis Tsipras en de Russische president Vladimir Putin bespraken verregaande economische samenwerking.

De toenadering die Griekenland zoekt tot Rusland baart de gevestigde orde in Brussel en Washington grote zorgen. De Russische president Putin wil na het mislukken van het South Stream oliepijpleiding project een alternatieve pijpleiding aanleggen via Turkije naar Griekenland, waardoor Griekenland een belangrijke energie’hub’ voor Zuid- en Centraal Europa zal worden. Er zijn zelfs geruchten dat als de EU en het IMF de druk op de Grieken niet wil verlichten, het land mogelijk tot de pas opgerichte Euraziatische Unie zal toetreden. Dat zal Europa voor het blok zetten: blijven we vasthouden aan het financieel, politiek en moreel op zijn allerlaatste benen waggelende Amerika, of kiezen we voor nieuwe ongekende economische mogelijkheden in heel Azië?
Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Eindhoven: 5 vs 1 kopschoppen en neksnijden

Oh Eindje, waar is het misgegaan?

Eindhoven, de stad van licht & design. De stad van Philips en DAF. De stad van de Technische Universiteit en het Evoluon. De stad van Strijp-S, Stratum en snackbar De Hoek. Hoe ben je van zo gemoedelijk naar zo gewelddadig afgegleden? Vannacht nog, een vermoedelijk Marokkaanse liquidatie in zuid. Vorig jaar, Turken versus Polen. En een jaar eerder natuurlijk De Acht van Eindhoven, die de lichtstad op de kaart zetten als Kupschuphoofdstad van Brabant, Nederland en de wereld. En het hou nie op. Nie vaneiges, jonguh. Wéér heeft Bureau Brabant heftige beelden van kopschoppers die – voor de ogen van tientallen schijnbaar onverschillige toeschouwers – een 21-jarige jongen neerslaan, kopschoppen én in de nek steken. De mishandeling stamt uit september en politie besteedde al eerder aandacht aan de zaak, maar liet toen het vertonen van de heftige beelden achterwege. Het leidde tot 90 tips, maar geen aanhoudingen. Dus is de zaak maandagavond nogmaals onder de aandacht gebracht, ditmaal mét misselijkmakende mishandelbeelden. Misschien dat meer geweld & meer bloed leidt tot meer tips. Drie lichtgetintiërs, een neger en een bleekscheet, luidt het vage signalement. Zoek zoek en maak Eindhoven weer een stukje veiliger.

Bron: Geenstijl

Gouda wilde moskee en weigert financiën te openbaren

De omstreden plannen voor een moskee op de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne (PWA) in Gouda zijn veel ouder dan tot nog toe bekend. Het vorige college van B&W stelde al in september 2013 formeel voor om het gebedshuis op het kazerneterrein te vestigen. Dat blijkt uit nieuwe stukken die ThePostOnline met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heeft verkregen.

Weer is het de overheid die de islam opdringt.

Op 20 september 2013 is de moskeebesturen in een bestuurlijk overleg waarbij namens de gemeente onder andere aanwezig waren de burgemeester en het hoofd afdeling Grondzaken, Ontwikkeling en Ondersteuning te kennen gegeven dat de PWA-kazerne de meest geschikte locatie is voor het vestigen van een moskee.

Het was dus de gemeente die als eerste de kazerne weg wilde geven.

Tot dusverre bestond de indruk dat de zeer omstreden plannen voor de megamoskee pas begin 2014 op tafel kwamen. Uit eerder vrijgegeven stukken bleek dat burgemeester Schoenmaker op 11 maart 2014 – acht dagen vóór de verkiezingen – heeft voorgesteld school De Ark samen met de moskee in de kazernegebouwen onder te brengen.

Schoenmaker.

Dat moet dan gebeuren door het Rijksvastgoedbedrijf in januari 2014 te laten weten dat ‘de bestemming van de locatie van de gehele PWA-kazerne definitief blijft zoals deze nu is (maatschappelijke voorzieningen) en dat als beleidskader wordt meegegeven de vestiging van een kerkgenootschap (moskee)’.

Een kerkgenootschap een moskee? Welke zot?

Een Wob-verzoek van ThePostOnline om openbaarmaking van het accountantsrapport over de financiën rond de moskee is afgelopen week afgewezen. Volgens de gemeente schaadt openbaarmaking van de bevindingen van accountant PWC het ‘belang van controle en toezicht door de gemeente’. Bovendien zal het de relatie met PWC beschadigen: de gemeente is ‘contractueel overeengekomen dat het rapport vertrouwelijk zal worden behandeld en niet met derden zal worden gedeeld’. Tot slot bevat het rapport ‘persoonlijke beleidsopvattingen van de accountant’, aldus de gemeente.

Bron: Fubar

Haatimam preekt in moskee Berchem: “Ongelovigen en afvalligen zullen branden in de hel”

Filip Dewinter: “Burgemeester De Wever moet onmiddellijk álle Antwerpse moskeeën doorlichten, controleren, sanctioneren en desgevallend sluiten.”

In moskee Al-Bidaya op de Diksmuidelaan 144 in Berchem preekt haatimam Tahar Chadlioui alias ‘Tahar Ibn Ali’. In een filmpje van zijn preek, gepubliceerd op Youtube op 9 januari 2015 (zie: https://www.youtube.com/watch?v=pHk6TAJKwZA), predikt hij o.a. dat “ongelovigen en afvalligen zullen branden in de hel” (rond minuut 19). Dat hoeft helaas niet te verbazen, daar zulks rechtstreeks uit de Koran komt, de grondwet van de islam:

Koran 4:56: “Zij die ongelovig zijn aan Onze tekenen, die zullen Wij branden in een vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen wij ze met een andere huid, opdat zij de bestraffing smaken. Allah is waarlijk geweldig en wijs.”

Koran 98:6: “De ongelovigen onder het Volk van het Boek (d.i. joden en christenen) en de heidenen zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. Zij zijn de gemeenste van alle wezens.”

Strikt genomen is elke moskee waar zich de Koran (en de Hadith: het leven van de islamitische profeet Mohammed) bevindt dan ook een haatpaleis dat moet worden opgedoekt.

In een ander filmpje (zie: https://www.youtube.com/watch?v=cwx_JlyGhJw) is te zien hoe een 7-jarig jongetje door deze haatimam met deze verwerpelijke islamitische leer wordt geïndoctrineerd. Tahar Ibn Ali is bovendien de broer van Tarik Ibn Ali (Tarik Chadlioui), zijn islamistische evenknie die eind 2014 niet welkom was in het Nederlandse Gouda omdat hij “een van de belangrijkste salafistische fondsenwervers binnen Europa” is die o.a. de gewelddadige jihad verheerlijkt. Hij “kan worden gezien als één van de belangrijkste invloeden achter de inmiddels verboden organisaties Sharia4Belgium” (zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23090188/__Haatprediker_niet_welkom__.html).

Bron: Fubar