Dollar crash en einde VS zeer nabij

Helft van alle nu geboren Amerikaanse kinderen straks afhankelijk van gaarkeukens – Voorbereiden op een dermate grote instorting is nauwelijks mogelijk

‘Mission Accomplished’. Obama maakte meer schulden dan alle eerdere Amerikaanse presidenten bij elkaar opgeteld.

Na 22 jaar is hij geen lid meer van het parlement, maar hij laat nog altijd ongezouten zijn mening horen: de Libertariër Ron Paul, wiens zoon Rand volgend jaar een gooi zal doen naar het Amerikaanse presidentschap. Vader Paul waarschuwt dat er al op korte termijn een wereldwijde valutacrisis kan losbarsten en de Amerikaanse dollar zal instorten. Dat zal volgens hem het einde van de Verenigde Staten betekenen.

Lees meer…

Bron: xandernieuws

België telt zo’n vijftig opvangcentra voor asielzoekers!!

België telt zo’n vijftig opvangcentra voor asielzoekers, in de regel oude legerbases, internaten of ziekenhuizen Sommige liggen midden in de stad, andere op het platteland. De federale overheid en het Rode Kruis beheren de centra en wijzen plekken toe, de asielzoeker kan niet kiezen.

De asielzoekers mogen zich vrij bewegen terwijl hun aanvraag loopt, dat zijn er nu ongeveer 50.000. Alle centra bieden ’bed, bad en brood’, dagelijkse begeleiding en dagbesteding. Financiële steun is er sinds 2007 niet meer, waardoor het aantal vluchtelingen behoorlijk is afgenomen. De opvangcentra zitten niettemin vol, waar nodig wordt hotelruimte ingehuurd.

Bij een positieve beslissing wordt een machtiging tot verblijf afgegeven, bij afwijzing krijgt de asielzoeker een korte termijn opgelegd waarbinnen hij België dient te verlaten. Op dat moment krijgt de asielzoeker alleen nog hulp bij het regelen van een vliegticket en wordt gegarandeerd dat het land van herkomst van de vreemdeling niet op de hoogte zal worden gesteld van de redenen van verblijf voor zijn aanwezigheid in België. Indien de asielzoeker België niet binnen de vastgestelde termijn heeft verlaten beschikken de Belgen over een gesloten centrum bij de luchthaven Zaventem, van waaruit afgewezenen gedwongen op een vliegtuig naar huis worden gezet.

De schattingen over het aantal dat in de illegaliteit verdwijnt lopen tussen de 5000 en 8000.

Bron: telegraaf.nl

THE GOOD EXAMPLE…

HET GOEDE VOORBEELD! Tot hier en niet verder!

aussie

Australia:
Muslims are the most irrational, war-mongering, violent, devious, indoctrinated and unreliable people on earth. It’s unsafe to bring them into a country. They need to be deported. All trade with Islamic countries need to end and be sanctioned. It’s trade with them that fund and expand their terror empire. It needs to stop or it will swallow up the whole world.

Australië:
Moslims zijn de meest irrationele, oorlogszuchtige, gewelddadige, slinkse, geïndoctrineerde en onbetrouwbare mensen op aarde. Het is onveilig om ze in een land toe te laten. Het is nodig dat ze worden gedeporteerd. Alle handel met islamitische landen moet worden beëindigd en bestraft. Handel met hen wordt gebruikt om hun rijk van terreur te financieren en uit te breiden. Dit moet stoppen of het zal de hele wereld opslokken.

Amen!

Bron: Eunmask

De ‘Goden’ en hun knuffelaars…

civilisatie

Onze planeet is 4,54 miljard jaar oud! Maar het lijkt er op dat deze planeet de evolutie heeft overgeslagen. In de Germaanse tijd geloofde men in allerlei goden, zoals o.a. Wodan en Donar (de god van de donder die als straf de oogsten vernielde). Nu gelooft men nog steeds hetzelfde, alleen zijn de namen van de goden veranderd in “God” en “Allah”!

Al die koran- en bijbelteksten, verzameld door mensen die dit alles in “opdracht” van hun God hebben gedaan (waar overigens nooit getuigen bij zijn geweest en dus gewoon onder ‘hersenspinsels’ vallen), worden als instructies nog steeds (soms) letterlijk uitgevoerd!

Ik geloof dat de medische term in de psychiatrie voor het ‘horen’ van en ‘gehoorzamen’ aan denkbeeldige stemmen “auditieve hallucinatie” is!
Ongelooflijk is dat deze afwijking zo serieus wordt genomen door de geëvolueerden, dat er boeken over zijn geschreven en gedrukt (de Koran, de Bijbel, etc.), waarvan de teksten door miljarden mensen zó serieus worden genomen dat ze elkaar hiervoor uitmoorden!

Er is echter 1 verschil in de ‘instructies’ van de ingebeelde “Goden” De miljoenen volgers van dit ene drogbeeld (de Koran) zijn de Islamieten die stil zijn blijven staan in het stenen tijdperk en hun barbaarse gewoontes anno 2015 AD nog steeds uitvoeren! (onthoofden , kelen doorsnijden, ledematen afhakken, stenigen, verbrandingen, enz.enz.) Zelfs hun eigen volksgenoten die zich niet aan deze barbaarse wetten willen houden, ondervinden hetzelfde lot!
En toch beschouwt de hele wereld dit als een ‘religie’ (die derhalve als zodanig wettelijk beschermd dient te worden). Aangezien hun doel echter een ‘algehele wereldoverheersing’ is, kan dit niet meer als een religie worden beschouwd, maar is het een “ideologie”! 

Door dit te negeren, betekent het welbeschouwd, dat de wereld eveneens is blijven stilstaan in het stenen tijdperk!

Dan heb je nog 2 soorten groepen in de geciviliseerde wereld, die dit soort barbaarse handelingen goedpraten en verdedigen. Die zijn in facto nóg erger dan de barbaren zelf, want de ene groep doet dat uit politieke (zelfverrijkende) eigenbelangen en de andere groep voelt zich geroepen om uit ‘semi-ideologische’ overwegingen deze achterlijke ‘religie’ te ondersteunen en te verdedigen. Wij noemen deze groepen ‘de Islamknuffelaars’

Het kleine groepje realisten, dat bovenstaande barbaarse gewoontes volkomen verwerpt en afkeurt wordt door hen onterecht gezien als racisten! Een religie veroordelen, die gebaseerd is op barbarisme heeft NIETS met racisme te maken, je kunt het zelfs geen religie noemen! In feite zijn juist de knuffelaars de ware racisten, doordat zij hun eigen volksgenoten en hun eigen civilisatie aan deze barbaren verkwanselen!
Probeer dit maar aan bovenstaande groepen criminele- en goedgelovige knuffelaars uit te leggen…

Slot: Het succes van IS wordt ook dan ook veroorzaakt door het verraad en de naïviteit van deze 2 groepen ‘islamknuffelaars’!

Realpredictor

Bron: Eunmask