AIVD: Niet alleen terugkeerders, ook thuisblijvers vormen dreiging

De AIVD vormt zelf trouwens ook een bedreiging, niet alleen omdat ze er de ballen van snappen, maar ook omdat ze zich met liefde laten infiltreren.

De dreiging van jihadistisch terrorisme gaat niet alleen uit van personen die naar Syrië of Irak zijn vertrokken en eventueel terugkeren, maar ook van personen die in Nederland (ver)blijven. Deze hebben in veel gevallen niet eens de intentie om naar een strijdgebied te vertrekken.

De ‘thuisblijvers’ zijn bijvoorbeeld personen die gefrustreerd zijn vanwege een mislukte uitreispoging of mensen die thuis radicaliseren onder invloed van de propaganda van groeperingen als Islamitische Staat in Irak en al-Sham. Ook kan het gaan om personen in ons land die contact onderhouden met oudere netwerken, waarvan jihadveteranen de kern vormen, die nauwe relaties hebben met jihadistische groeperingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Allen vormen een potentiële dreiging voor Nederland.

In 2014 heeft de AIVD in meerdere gevallen tijdig dreiging kunnen onderkennen en andere overheidspartijen in positie gebracht om op te treden.

Dé jihadist bestaat niet

Een profiel van dé jihadist is moeilijk te geven. Dat maakt het werk van de AIVD complex. Zo vormt niet iedere terugkeerder per definitie een risico. Per geval wordt in samenwerking met andere partijen, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en lokale overheden een inschatting van de risico’s gemaakt die van iemand uitgaat.

AIVD >>

Onze veiligheidsdiensten bestaan uit (geïnfiltreerd door) gekken. Quote van GS:

“In het jaarverslag schrijft de organisatie bijvoorbeeld dat jonge mensen zich vrijwillig laten terugzetten in de ‘zevende eeuw’. “Zij willen zich verbinden aan organisaties die niet het geloof, maar geweld prediken in het zogenaamde kalifaat of daarbuiten.”
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/dertig_nederlandse_kinderen_in.html

Nee prutsers. Dát is nou precies dat geloof. Hoe kan je islam (islamisme voor mijn part) bestrijden als je nog geen idee hebt wat het is.

We leiden verdorie terroristen op tot veiligheidsexpert:

Jason Walters (Hofstadgroep): expert in veiligheid, GS >>

Zie ook:

De antisemieten van de PvdA op veiligheid en jihadi’s op buitenlandse zaken

Alle Mohammedanen moeten verwijderd worden uit functies waarin ze ons land kunnen schaden

Bron: Fubar

Duitse supermarktketen Edeka biedt bootvluchteling reizen aan ( video)

ArtaniaJe kon er op wachten, maar dan is het nu eindelijk zo ver: EDEKA op 21 Oktober 1907 opgericht als  „Verband deutscher kaufmännischer Genossenschaften“ en inmiddels de grootste Duitse supermarktketen biedt als “Spezial Angebot” een 12 nachten durende bootreis aan door de Middellandse Zee met het motorschip Artania, waarbij na Sardinië , Sicilië wordt aangedaan, langs Lampedusa  en de Libische kust wordt gevaren op weg naar Malta en eindpunt Istanbul.

De kosten voor deze reis, waarbij de operator geen garantie kan geven dat er vluchtelingenbootjes worden gespot, het is net zo iets als “whale watching” noch dat er hulp verleend moet worden aan in nood verkerende vluchtelingen, bieden toch de kans van dichtbij het zich dank zij de vooruitziende blijk van politici afspelende drama met eigen ogen te aanschouwen. Het meenemen van een filmcamera, fototoestel of smartphone wordt aanbevolen , zodat je thuis in der Heimat met beeldmateriaal onderbouwd,  kunt vertellen, “Ich war dabei  und habe es gewusst “.

Het gaat om een “Sonderangebot”en de prijs bedraagt net geen € 1.500 voor een volledige verzorgde  rondreis te weten vliegticket enkele reis vanaf Düsseldorf naar Istanboel, rondreis van 12 dagen over de Middellandse Zee en aankomst in Civitavecchia ( 80 km ten noorden van Rome) doorreis per bus naar Genua en dan per bus naar Düsseldorf.

Het kaartje met de route ziet u hier :prijslijs2

E.e.a staat in schril contrast met de “prijslijst” wat een aanzienlijk kortere reis voor een asielzoeker kost. De Belgische journalist Rudi Vranckx publiceerde een “prijslijst” voor een overtocht op zijn Facebook pagina en wij nemen deze met dank over :

Prijslijst

U ziet, een vluchteling is aanmerkelijk meer kwijt voor een reis van “slechts “3 dagen en ook te verzorging laat te wensen over. Wel is opvallend, dat er gebruik gemaakt kan worden van de satelliettelefoon, zodat vluchtelingen niet slechts de achterblijvers, maar ook de contacten die zij reeds in Europa hebben kunnen inlichten over hun vermoedelijke aankomst.

Opvallend is tevens steeds weer, dat ondanks het feit dat de vluchtelingen eenmaal met de vaste EU bodem onder de voet steevast klagen over wat zij hebben achtergelaten, zaak, geld, familie, terwijl er ook gezegd wordt dat hun land van herkomst hun geen mogelijkheden meer biedt en zij daarom het geld , gauw een 6 tot 10.000 dollar hebben betaald voor de overtocht. Dat bedrag stelt een familie in de landen van herkomst gemakkelijk in staat een jaar comfortabel te leven en kunnen wij slechts concluderen dat het in de meeste gevallen om economische gelukszoekers gaat.

Toch maar de deur eens gaan sluiten ? Kijkt u hier eens naar het voorbeeld van Australië!

Bron:GeenNieuws

Tijdelijke opvang illegalen in vijf steden

Image ANP220415231-1

Er komt een tijdelijke en sobere opvang voor illegalen (‘bed, bad en brood’) in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) en in een terugkeerlocatie in Ter Apel. Die door het Rijk gefinancierde opvang zal in beginsel beperkt zijn tot enkele weken.

VVD en PvdA zijn het hierover eens, na ruim een week overleg over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, bevestigen bronnen in de regeringscoalitie. Het is de bedoeling dat de twee regeringspartijen woensdagavond het akkoord definitief bezegelen. Voor die tijd buigen de fracties van VVD en PvdA zich er nog intern over.

Na de noodopvang gaan illegalen naar de terugkeerlocatie in Ter Apel, om van daaruit te worden teruggestuurd naar hun eigen land. Wie daaraan weigert mee te werken, wordt alsnog op straat gezet. Mensen die ziek zijn, kunnen langer blijven in de noodopvang. Het is aan gemeenten om dat per geval te bekijken.

Burgemeesters

Bovendien geldt dat burgemeesters de verantwoordelijkheid houden voor de openbare orde en op basis van hun zorgplicht mensen op individuele basis kunnen opvangen. Het is de bedoeling dat andere gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Op dit moment zijn er nog enkele tientallen gemeenten die dat doen.

De burgemeesters van de vijf grote steden zijn positief over het plan, aldus de bronnen. Wel moet het kabinet met hen nog een definitief bestuursakkoord sluiten.

Omslag

In de loop van woensdag werd duidelijk dat de onderhandelaars van VVD en PvdA – premier Mark Rutte, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) – het eens waren geworden over een brief die vervolgens nog door staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asiel moest worden afgerond.

De regeringspartijen stonden vorige week nog lijnrecht tegenover elkaar over de illegalenopvang. Voortgang werd er nauwelijks gemaakt en een kabinetscrisis dreigde. Afgelopen weekeinde kwam de omslag. Toen ging Rutte bij Samsom op bezoek en hadden Zijlstra en Asscher een gesprek in aanwezigheid van PvdA-burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan.

Bron: ThePostOnline

Competitie tussen terroristische groeperingen neemt toe

is vlag
Strijd om aandacht, geld en rekruten is in volle hevigheid losgebarsten

Afgelopen weekend liet IS opnieuw van zich horen door middel van het uitzenden van een filmpje waarin de executie van Ethiopische christenen in Libië te zien was. Ook werd deze week bekend dat de Taliban de oorlog aan IS verklaard heeft. Aanslagen, ontvoeringen en executies zijn bekende instrumenten van terroristen om hun vijanden angst aan te jagen. Maar terorristen gaan nu een stapje verder in hun schreeuw om aandacht.

Aandacht

Terroristische groeperingen zetten hun instrumenten steeds meer in om internationale aandacht te vergaren, en daarmee hun concurrenten te verslaan in de strijd om (media)aandacht, geld en rekruten. De onderlinge competitie tussen terroristische groeperingen neemt wereldwijd toe, met alle gevolgen van dien.

Overzichtelijk

Tien jaar geleden was het landschap van terroristische groeperingen die het Westen bedreigden nog redelijk overzichtelijk. Er waren Al-Qaeda en de Taliban, bondgenoten en de grootste apen op de rot. Plus wat kleinere groepen die zich of bij Al-Qaeda aansloten, ofwel binnen hun eigen terroristische niche hun ding deden. Al-Qaeda trok internationaal gezien de meeste aandacht, en kreeg dus ook de meeste fondsen van sympathisanten. Net zoals een groot deel van diegene die wensten te strijden tegen het Westen ervoor koos zich aan te sluiten bij deze groepering.

Opkomst van nieuwe groepen

Met de opkomst de afgelopen jaren van groepen als Al Shabaab, Boko Haram en meest recentelijk IS is dit landschap echter drastisch veranderd. De komst van deze nieuwe groeperingen heeft geleid tot toenemende onderlinge competitie tussen de verschillende groepen onderling. Het landschap is diverser geworden, er zijn meer parijen die alleen vechten om dezelfde media-aandacht, die putten uit dezelfde fondsen van sympathisanten en die strijden om de gunsten van dezelfde potentiële rekruten.

En met deze onderlinge strijd is de wereld ook een stukje gevaarlijker geworden. Want het voornaamste gevolg van deze strijd zal een toenemend aantal grote internationale aanslagen, executies en ontvoeringen zijn. De aanslagen in Parijs en Kopenhagen, op sjiietische moskeeën in Jemen en op een universiteit in Kenya, zijn, net als de executies van Koptische en Ethiopische christenen en de ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria, hier de trieste voorbeelden van.

Allianties

Al deze acties zijn bedoeld om internationaal zoveel mogelijk aandacht te vergaren. Want terroristische groeperingen kunnen voortbestaan en groeien bij de gratie van de aandacht die zij vergaren, wat hen steun en daarmee geld en nieuwe rekruten oplevert. Ook het al dan niet tijdelijk aangaan van onderlinge allianties en het elkaar de oorlog verklaren vergaart de nodige steun en aandacht. De onderlinge competitie neemt toe, wat niet alleen leiden tot een groeiend aantal aanslagen, maar wat terroristische organisaties ook zal dwingen zichzelf naar een hoger niveau te tillen om beter te worden dan de concurrent. Dit zijn ontwikkelingen die absoluut zorgelijk zijn.

Wat te doen?

De vraag is nu wat de rest van de wereld hieraan kan doen. Doorgaan op de huidige weg, waarbij deze terroristische groeperingen met de beschikbare middelen zo goed mogelijk bevochten worden, terwijl men ondertussen probeert te voorkomen dat fondsen en nieuwe rekruten hun kant op komen, lijkt de beste optie. Een punt waar echter nog aan gewerkt kan worden is de exorbitante media-aandacht die deze terroristische groeperingen met hun acties vergaren. In het verleden koos Al-Jazeera ervoor om minder aandacht aan Al-Qaeda te besteden omdat ze het gevoel had dat dit de groep in de kaart speelde. Wellicht dat het verminderen van de aandacht voor terroristische groeperingen door de internationale media een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen het terrorisme.

Dreiging neemt toe

De onderlinge competitie tussen terroristische groeperingen neemt toe, en daarmee ook de dreiging die er van deze groeperingen uitgaat. De internationale gemeenschap kan hier niet heel veel meer aan doen dan doorgaan op het huidige pad dat zij gekozen heeft om deze groepen zo goed mogelijk te bevechten. Naast het bestrijden van de financiering van en rekrutering door deze groeperingen kan het verminderen van de aandacht voor terroristische groeperingen een nuttige bedrage leveren in de internationale strijd tegen terrorisme. Een wondermiddel zal het niet zijn, maar iedere druppel telt.

Bron: The PostOnline

 

‘Europese media zwijgen over verkrachtingsgolf door immigranten en asielzoekers’

Moslim migranten in Zweden verantwoordelijk voor 1472% meer verkrachtingen – ‘De autochtone Zweedse vrouw wordt statistisch gezien minstens één keer in haar leven verkracht door een immigrant’

Welkom in Zweden, dankzij massa immigratie verkrachtingsland nummer één in de Westerse wereld.

Verkrachting is één van de ergste misdaden die een mens tegen een ander mens kan begaan, omdat het slachtoffer meestal levenslang met ernstige psychologische problemen wordt opgezadeld. Onze maatschappij was het er vroeger over eens dat er daarom veel energie moet worden gestoken in preventie en het opsporen en bestraffen van de daders. Als we dit echter in het perspectief van de toenemende immigratie uit voornamelijk moslimlanden zetten, blijken deze principes ineens niet meer te gelden en wordt er vooral gezwegen en de andere kant op gekeken.

Lees meer…

Bron: xandernieuws

AIVD waarschuwt: duizenden sympathisanten Jihadisme in Nederland

Screenshot_13
ISIS in Den Haag

(Door: Frank Verhoef)

Plus: er lopen honderden Jihadisten rond in ons land.

De geheime dienst AIVD heeft een nieuw jaarverslag uitgebracht (hier te lezen) waarin iets duidelijker wordt hoeveel Jihadisten er eigenlijk zijn in Nederland en hoeveel sympathisanten zij hebben. Kerncitaat uit het jaarverslag:

Hoe groot het aantal Jihadisten in Nederland is, is moeilijk te schatten, maar de AIVD gaat ervan uit dat het om enkele honderden gaat en enkele duizenden sympathisanten.

Het komt niet echt als een verrassing voor wie het afgelopen jaar heeft opgelet: tientallen Jihadisten demonstreerden op straat vóór ISIS, reisden af naar Syrië en sloten zich aan bij islamitische terreurorganisaties als ISIS en Jabhat al-Nusra. Sommigen bliezen zichzelf op bij zelfmoordaanslagen. De stroom polderjihadi’s die de gewapende strijd wil oppakken, raakt voorlopig niet opgedroogd.

Lees verder>>>
(h/t Bert G.)

DDS

Bron: EJ Bron

PvdA burgemeester gaat los tegen de LPF: ‘Wij zijn het buitenland!’

Door Joost Niemöller

Gijzel

De LPF in Eindhoven maakt zich zorgen over de radicalisering in de stad. We dienen te begrijpen dat de Al Fourqaan-moskee  dan wel vroeger een bron van radicalisering was, maar vroeger was vroeger, en nu, zo lezen we in de lokale media, zijn ze daar gematigd en in voortdurend overleg met de overheid. Sterker nog, we dienen te weten dat ze daar bij die moskee worden gedemoniseerd.

De fractie van de LPF in Eindhoven is uiteraard wantrouwend op dit punt. Daar is in deze ISIS tijden natuurlijk alle reden toe. De PvdA minister van Eindhoven, Rob van Gijzel, vindt dit schandalig en hij barst uit tegen de LPF.

(Hier op video te zien vanaf 1 uur 25.)

In zijn uitbarsting roept Van Gijzel: ‘Wij zijn het buitenland!’  Een typerende uitspraak voor een PvdA-er . Vroeger woonden we in Nederland, maar nu wonen we dus kennelijk gelukkig allemaal in het buitenland. En weet je wat pas echt gevaarlijk is? Die alertheid van de LPF. Want, roept Van Gijzel, dat is wat de LPF doet: ‘Angst oproepen en vervolgens roepen dat het heel erg gevaarlijk is.’  Terwijl er in werkelijkheid in Eindhoven helemaal niets aan de hand zou zijn: ‘Er is een meisje dat wilde uitreizen.’ ‘Er is een familie uit Arnhem waar we heel veel zorg aanbieden. Dat is alles.’

Lees verder PvdA burgemeester gaat los tegen de LPF: ‘Wij zijn het buitenland!’

Bron: De Nieuwe Realist

Nieuw VN-rapport: IS belegert een Syrische stad met 228.000 inwoners

Screenshot_7

(Door: “Ekster”)

Maak jezelf niet wijs dat het beter wordt, ze zijn nog maar net begonnen en ze zitten precies waar Obama ze graag ziet. IS belegert een Syrische stad van 228.000 inwoners*, zo blijkt volgens Associated Press uit een VN-rapport. Het meest recente maandelijkse rapport van secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties meldt dat ze in mei 2014 voor het laatst in staat zijn geweest de westelijke buitenwijken van de stad Deir ez Zor te bereiken. Verder vermeldt het rapport dat de enige hulp die er de afgelopen maand kon worden afgeleverd bestond uit 140 schapen.

Lees verder

Bron: EJ Bron