DE DEGENERATIE VAN EUROPA IS EEN FEIT GEWORDEN! (1)

degeneration

“Wanneer groepen zich op geografische afstand van elkaar verder ontwikkelen, betekent dit ook dat ze genetisch van elkaar gaan afwijken, want de evolutie stopt niet”.
James Watson.
Ik schreef o.a.: “De enorme verschillen in de ontwikkeling van niet-westerse landen zijn, behalve a.g.v. hun religie, ook genetisch niet met het westen verenigbaar”. Want niet alleen hun barbaarsheid ook hun middeleeuwse praktijken (vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, stenigen, bijgeloof, etc.) worden nog steeds in praktijk gebracht! Lees o.a. dit ABSURDE bijgeloof maar: (“meisjes verboden om te rennen omdat zij ontmaagd kunnen worden wanneer ze te veel rennen”)

Ik heb over deze degeneratie al diverse artikelen geschreven, en ik sta er versteld van dat nog steeds geen enkele geciviliseerde Europeaan protesteert of weigert om weer terug te gaan naar het niveau van het stenen tijdperk!
De reden van de Europese verpaupering is, zoals inmiddels iedereen weet, de enorme immigratiestroom van primitieve (barbaarse) bevolkingsgroepen.
Pogingen om deze primaten te civiliseren blijken volkomen te zijn mislukt, omdat de meesten vasthouden aan hun vastgeroeste cultuur en tradities, die gebaseerd zijn op hun zogenaamde religie. En het feit dat de meeste Noord-Europese landen, dit niet alleen gedogen maar ook nog stimuleren!

De explosieve groei van deze primitieve groepen als gevolg van de massa-immigratie én hun geboortegolven, maakt dat Europa in sneltreinvaart gedegenereerd is! De enige mogelijkheid om dit te terug te draaien is het lozen van deze regeringen en uit de EU te stappen, hetgeen ik helaas niet zie gebeuren…

Ik weiger het echter om op te geven en zal blijven protesteren tegen de verloedering van Europa! En ik hoop dat er nog mensen zijn die niet als gemanipuleerde robots, willoos de islamofoiele gevestigde orde volgen maar onze Westerse beschaving willen redden!

Het is nog niet te laat! Lees en herken a.u.b. de symptomen die wij realisten, ook al vaker hebben gepubliceerd nu in deel 2: “Red Europa van de ondergang (2)

Realpredictor

Bron: Eunmask

RED EUROPA VAN DE ONDERGANG! (2)

EUROPESAVE

Misdaden immigranten is taboe thema in Europa

Europa wijst vanwege dit soort schrijnende mensenrechtenschendingen graag met het beschuldigende vingertje, maar als journalisten of anderen op precies dezelfde ontwikkeling op ons eigen continent wijzen, dan is het plotseling een absoluut taboe om daar zelfs maar over van gedachten te wisselen.

De Duitse auteur Udo Ulfkotte is ondanks de vele doodsbedreigingen die hij krijgt één van de weinige Europese journalisten die nog wèl de vinger op de zere plek durft te leggen, namelijk dat het de massa immigratie uit moslimlanden is die de belangrijkste oorzaak is voor de ook hier fors toegenomen criminaliteit, inclusief een explosie van het aantal verkrachtingen.

Iedere Zweedse vrouw wordt statistisch minstens 1 x verkracht
Zweden heeft jarenlang de deuren uitnodigend opengezet voor migranten uit Afrika en het Midden Oosten, en doet dat nog steeds. Hierdoor veranderde het vroeger zo kalme land van een natie met percentueel één van de laagste verkrachtingscijfers ter wereld, naar een met het op één na hoogste, net achter Zuid Afrika. Het aantal verkrachtingen steeg met maar liefst 1472%, en in bijna alle gevallen blijken immigranten uit moslimlanden de daders te zijn.
Verkrachtingen door asielzoekers aan de orde van de dag

Enkele dagen geleden werd er bij hoge uitzondering eventjes kort aandacht besteed aan het grote taboe thema, en berichtte Focus over de asielzoekerscentra in Duitsland, waar verkrachtingen aan de orde van de dag blijken te zijn. Natuurlijk haastten hulpverleners zich te verklaren dat het slechts om ‘betreurenswaardige incidenten’ gaat.

Verbijsterend zwijgen in de media
Maar dat mag niet worden gezegd en geschreven in Europa, en daar mag zeker niet over worden gepraat, want de honderdduizenden jonge moslims die hierheen komen zouden in de regel niet erger zijn dan autochtonen. Ulfkotte: ‘De realiteit? Google maar eens op de actuele feiten, waar asielzoekers jonge meisjes betasten of verkrachten*. Niet alleen het hoge aantal gevallen is verbijsterend, maar ook het zwijgen hierover in onze reguliere media.’‘Reguliere media verdienen onze diepste verachting’

‘Als wij niet snel openlijk over deze ontwikkeling gaan praten, dan krijgen ook wij te maken met Zweedse toestanden. We zijn hard op weg daar naartoe. De reguliere media zijn daar mede verantwoordelijk voor, omdat ze eenvoudig wegkijken. Zij verdienen onze diepste verachting.’

http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Europese-media-zwijgen-over-verkrachtingsgolf-door-immigranten-en-asielzoekers

Groot-Brittannië in de ban van de islam

De moslimpopulatie in Groot-Brittannië is druk doende de hele Britse infrastructuur te veranderen. Moskeeën, islamitische scholen, sharia-rechtbanken en islamitisch eigendom van bedrijven zijn inmiddels een integraal onderdeel geworden van de Britse samenleving. Verschillende moslimgemeenschappen zijn druk doende Groot-Brittannië om te vormen tot een onafhankelijke islamitische staat onder de sharia. Het is inmiddels zover dat de sharia wetgeving in het Britse rechtssysteem zal worden vastgelegd. Er bevinden zich al 85 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. Deze islamitische rechtbanken zijn gebaseerd op de verwerping van het principe van de onschendbaarheid van de mensenrechten. Zo formaliseren deze rechtbanken de ‘talaq’, de verstoting van een vrouw door haar man, en daarnaast polygamie, het recht om vrouwen (gewelddadig) te ‘tuchtigen’ en het recht om huwelijken met niet-moslims te verbieden.

Radicale moslims in Groot-Brittannië hebben in wijken door heel het land posters opgehangen, die verklaren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Dat melden diverseBritse media op 28 juli 2011. Op de aanplakbiljetten staat: ‘U betreedt een Sharia-zone. Islamitische regels worden afgedwongen.’ Op de gele stickers staan de regels waaraan bezoekers van de wijken zich moeten houden: geen alcohol, niet gokken, geen muziek of concerten, geen drugs, niet roken, en geen porno of prostitutie.

Steeds meer scholen in grote Britse steden worden letterlijk overgenomen door moslims, die vervolgens hun eigen islamitische regels en wetten opleggen aan zowel de scholieren als de leraren. Meer dan 80 staatsscholen in Engeland hebben geen blanke Britse kinderen meer. Daarmee is dit soort scholen de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Werknemers op het gemeentehuis van West Midlands (Groot-Brittannië) hebben alle afbeeldingen moeten verwijderen van ‘Knorretje’, het varkentje uit de tekenfilmserie ‘Winnie de Pooh’. Ook alle andere afbeeldingen van varkens zijn verwijderd, meldt de Britse krant The Sun.

Net als de rest van West-Europa heeft ook Denemarken en vooral  Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben. Zweden is een totalitaire staat geworden. Dat alles heeft te maken met de volledig uit de hand gelopen immigratiefilosofie van de Zweedse overheid. Kritiek op de islam wordt in Zweden niet getolereerd. Mensen die gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting worden behandeld alsof ze melaats zijn. Zweden heeft zelfs een wet aangenomen, die het eenvoudiger zal maken kritiek op immigranten en staatsbeambten vooral ook op internet te bestraffen. Critici kunnen dan wegens racisme en smaad van de menselijke waardigheid vervolgd en opgesloten worden.

Ook het woord hygiëne kennen deze barbaarse groepen niet ze niet, ondanks dat zij al jaren in onze geciviliseerde wereld leven. Ook dit is dus een gevaar voor het westen!  Lees hier een voorbeeld:

Hygiënebewakers. Hoe absurd moet het worden?
Zowel in Denemarken als Zweden heeft een aantal gemeenten problemen met islamitische immigranten in zwembaden gehad. Er is sprake van de eis van het tijdelijk sluiten van het zwembad voor mannen, zodat moslimvrouwen zonder mannen kunnen zwemmen. Op sommige plaatsen is aan deze eis voldaan. Er zijn problemen met luidruchtige en gewelddadige jongeren die andere bezoekers overlast bezorgen. Tot slot, problemen met de hygiëne. Sommige moslims drongen er op aan in hun gewone kleren te baden – of voor mannen – om tijdens het baden de onderbroek aan te houden onder de zwembroek. Dat is in strijd met de algemene hygiënevoorschriften.

In de gemeente Hässleholm in Zweden werden deze hygiëneproblemen zo groot dat men zich gedwongen voelde om een ​​bijzondere regeling in te voeren in het belang van de moslims: Arabisch sprekende ‘hygiënebewakers’.
Men moest meer chemicaliën in het water gieten

Bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg! Landen zoals Duitsland, Frankrijk en België zijn grotendeels eveneens geïslamiseerd. Nog even en Nederland zal zich zeker in bovenstaande lijst kunnen voegen! 

De islamofielen zullen de degeneratie van Europa door de barbaarse islam zeker verwerpen, maar zoals Gandhi zei: “Men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat.”

Als wij met z’n allen blijven toekijken en hiertegen niets doen zal Europa nooit meer zijn wat het geweest is!

Opm. Alle verwijzingen zijn onderstreept!

Realpredictor.

Bron: Eunmask

Bewijs: nauwelijks draagvlak in buurt voor moskee Gouda

moskeegoudaEl-Wahda, Ark en Gemiva willen wel, bewoners houden de boot af.

Nadat in Gouda het plan voor een groot islamitisch centrum en moskee op de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne (PWA) werd afgeschoten, moest een tweetal begeleiders in de wijk Gouda Noord het ‘hoe nu verder’ in kaart brengen. Het grote centrum El-Wahda moet nu een kleiner islamitisch centrum worden.

De dames Hellie van Hout en Astrid Feiter werden door de gemeente aangesteld om op een ‘onafhankelijk wijze te onderzoeken of het mogelijk is tot een inpassing van De Ark, Gemiva en El-Wahda op het terrein van de PWA-kazerne te komen’. Vandaag presenteerden zij hun bevindingen.

Eindverslag

In zo’n tweeënhalve week spraken ze met de buurtbewoners en alle belanghebbende partijen. Als uitgangspunt voor de verkenning is het plan voor een moskee dat een substantieel lager bezoekers heeft dan de oorspronkelijk geplande 1500 mensen genomen, zo is te lezen in het eindverslag.

Buurt is sceptisch

De belangrijkste conclusie: Er moet eerst een kloof overbrugd worden tussen de gemeente, de bewoners van Gouda Noord en de moslimgemeenschap, anders zal samenwerking niet mogelijk zijn. Daarbij concluderen de onderzoekers dat de gemeente nalatig was in het contact met de buurtbewoners. De Ark, Gemiva en El-Wahda willen wel samenwerken, maar de buurt is erg sceptisch.

Ark/Gemiva

Uit gesprekken met basisschool De Ark en medisch dagverblijf Gemiva blijkt volgens Feiter en Van Hout dat beide partijen, zoals reeds bekend, graag samen gehuisvest worden. In het plan om dit te doen met een afgeslankte versie van El-Wahda hebben beide partijen vertrouwen. Ze zouden de ‘vurige hoop hebben’ dat het huidige plan doorgang vindt, omdat de behuizing nu ‘ondermaats’ is. Niet doorgaan zou grote teleurstelling en machteloosheid betekenen voor ouders, begeleiders en bestuurders.

Wel willen de beide instanties dat er goed contact is met de buurt en de buren, en daar willen ze ook best tijd voor maken waar mogelijk.

Islamitische gemeenschap Gouda

Een groot deel van de moslimgemeenschap in Gouda is voor de huidige plannen op het PWA-terrein. Diverse leden deden een financiële bijdrage voor de komst van El-Wahda. Daarbij biedt het centrum voor vrouwen en kinderen/jongeren ook een volwaardige plek, aldus de dames. De drie huidige moskeeën zijn tijdens feestdagen en vrijdagen niet berekend op de gehele islamitische gemeenschap uit Gouda.

Een passende oplossing hiervoor is huisvesting op het voormalige kazerneterrein. Nu het bestuur van El-Wahda haar plannen al enkele keren wijzigde, kwam men uiteindelijk uit op een kleinere moskee, waarmee de huidige moskeeën niet vervangen worden. Hoeveel mensen deze nieuwe moskee dan moet kunnen herbergen, is nog onduidelijk. Het bestuur zegt dit te willen afstemmen op het tegengaan van verkeersingrijpen in de buurt. Dat is op dit moment nog niet helder.

Voor oudere moskeegangers betekent dit goed nieuws, want zij zagen er tegenop een lange reis te moeten ondernemen naar het kazerneterrein als de moskee in hun buurt dicht ging. Een plek op een industrieterrein, dus buiten de binnenstad van Gouda, is om diezelfde reden ook niet wenselijk, omdat ze hun gebedshuis dan eveneens niet te voet of per fiets kunnen bereiken.

El-Wahda geeft toe fouten te hebben gemaakt in haar contact naar de buurt toe. Dit had beter gekund, maar het bestuur kijkt desalniettemin met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De buurt

Volgens de onderzoekers zien zij ‘een buurt die wil knokken om hun vertrouwde omgeving te behouden’. Ze zien weinig draagvlak voor de huidige plannen, en bovendien is er veel boosheid over het bestuurlijke proces (vanuit het Goudse college). Degenen die het dichtstbij wonen, zijn het meest uitgesproken. Een kleine groep bewoners zou het PWA-plan steunen als het gaat om een kleiner islamitisch centrum. Zij wonen meestal iets verderop.

Slechts een heel kleine groep steunt het plan ‘zoals het er nu voorligt’. Volgens veel bewoners was er geen ruimte voor dialoog, en is er voor hun gevoel buiten hen om besloten. Er is volgens hen weinig keus meer, en bovendien speelt tijdsdruk een rol. Argumenten over verkeersveiligheid en parkeren worden niet gehoord. Het liefst zien veel bewoners een eerder plan uitgevoerd, waarbij De Ark en Gemiva samengaan met de bouw van seniorenwoningen.

Ook de samenstelling van de buurt is voor sommigen een argument: er wonen praktisch geen moslims in Gouda Noord. Enkelen zijn uit persoonlijke, politieke of religieuze redenen tegen de komst van een islamitisch centrum, vanwege ‘internationale ontwikkelingen en terreuracties’.

Dat moskeebezoekers met de fiets of te voet zullen komen, wordt in twijfel getrokken. Men vreest parkeeroverlast en verstoppingen. Ook de waardevermindering van aangrenzende huizen en een aanzuigende werking op overlastgevende mensen zijn redenen El-Wahda niet in de buurt te willen. Volgens Feiter en Van Hout is het daarom belangrijk de buurt te laten weten waar ze aan toe is, met name vanuit het moskeebestuur.

Gemeentebestuur

Het college faalde om duidelijkheid te verschaffen naar de buurt toe en ziet dat nu zelf ook in. Er kwam nooit ‘verbinding’ met de buurt, wat het college betreurt. Ze wil graag ‘twee vliegen in één klap slaan’, door voor zowel De Ark en Gemiva als de moskeeën te voorzien in hun wens om nieuwe huisvesting. Toch ziet het college een eerste verkenning over de verkeerskundige situatie in de wijk als goede basis om met de buurt en de betrokkenen in gesprek te gaan.

Gemeenteraad

De raad is verdeeld, in maart werd door de oppositie een motie van wantrouwen ingediend maar niet aangenomen. Binnen de coalitie wordt het plan zelfs niet geheel gedragen. Daarom bestaat er gerede twijfel of het definitieve plan wel doorgang kan vinden op 8 juli aanstaande. Men is met betrekking tot het plan verdeeld over de komst van El-Wahda, niet over de huisvesting van De Ark en Gemiva. Belangrijkste punt: het vertrouwen van de buurt in de politiek herstellen.

Hoe nu verder?

De dames concluderen na hun onderzoek dat de samenvoeging van de drie partijen op de voormalige PWA-kazerne kán slagen, mits het gaat om een kleine moskee die qua omvang even groot is als de al bestaande gebedshuizen in Gouda. Het gaat dan om maximaal 400 bezoekers. Dit zou passen binnen de verkeersstromen van de buurt, aldus de buurt.

Er moet snel helderheid komen vanuit het moskeebestuur om hoeveel mensen het dus daadwerkelijk gaat in dit huidige plan, want zonder helderheid is er geen mogelijk met de buurt in gesprek te gaan. Feiter en Van Hout zien een grote kloof tussen veel bewoners van Gouda Noord en de moslimgemeenschap. Ook tussen de gemeente en de bewoners bestaat die kloof. Allereerst moet het vertrouwen dus gewonnen/herwonnen worden tussen alle partijen, anders kan er van samenwerking geen sprake zijn.

Het onderzoeksduo werkte drie mogelijke scenario’s uit, te vinden onderaan het eindrapport, onder Conclusie.

Bron: ThePostOnline

JUMBO, uw adres voor Halal hapjes

halal

Je denkt in eerste instantie aan een marketing stunt, HALAL hapjes bij de JUMBO, waar de Nederlanders die AH de rug hebben toegewend hun boodschappen doen. Op zich zelf niets mis mee, want in ons over gedemocratiseerde land moet iedereen alles kunnen doen, d.w.z. “iedereen” zolang het maar niet om de oude Nederlanders gaat, die door hun inzet dit hebben mogelijk gemaakt, maar i.p.v. de redelijkerwijze verwachte rechten alleen nog maar plichten hebben.

Terug , zoals een van onze lezers ons schreef  voor een rondje JUMBO en wel in een gemeente waar de toestroom van moslim medeburgers nog niet het niveau heeft bereikt van dat in de randstad. Op naar Gelderland en dan om precies te zijn de Achterhoek, waar het dragen van een hoofddoek voorlopig nog met enige nieuwsgierigheid wordt bekeken , ” Neu zeg, heb’t dat zuun, zou ze kiespijn hebb’n met zo’n doek om de kop ..wikkeld ?”

Vlak  tegen de Duitse grens de lokale JUMBO in voor de dagelijkse boodschappen in de wetenschap dat daar  in ieder geval enkele van 7 zekerheden worden aangeboden ( de slogan van JUMBO) waaronder “uw wensen staan centraal.” Karretje vol en dan de wens ,  nog gauw even naar die uitstalling van lekkere hebbedingen, en valt de keuze op saucijzenbroodjes. Pakje met 2 stuks in de hand, even kijken naar de houdbaarheidsdatum en wat blijkt ? Op het etiketje staat met grote letters “HALAL saucijzenbroodje “ ! Nog steeds enigszins naïef een ander pakje gepakt en weer het zelfde resultaat .

Wij kijken hulpeloos om ons heen, saucijzenbroodjes maar dan enkel en alleen “HALAL” ?

Ja, enkel en alleen “Halal” , want dan weet je wat je krijgt, maar “uw wensen staan centraal”, nee daar is géén sprake van !

Familie van Eerd, gaat er iets helemaal verkeerd in jullie op Nederlandse kneuterigheid toegeschreven formule van “wij zijn de van Eerdjes en als eenvoudige middenstanders begrijpen wij wat jullie, de klant wensen?”  Het is natuurlijk wel aardig jullie klantenblad “Hallo “steevast op pagina 3 te tooien met de foto van  dochter Colette, die moeder is van 4 kinderen en mede-eigenaar van Jumbo, de spruitjeslucht komt je tegemoet bij het openen van het blad,  maar er zijn toevallig nog wat overgebleven echte Nederlanders, die uit principe geen HALAL wensen, en er géén andere keuze blijkt te zijn!

Binnenkort krijgen wij toch ook geen  authentieke Somalische maïspap, de originele Ghanese gegrilde apenstaart of als summum de Iraakse of Syrische geitenogen,  smaken zo lekker met voorgekauwde Egyptische rijst.

Gaat nu zelfs JUMBO toegeven aan dwingelandij van een hun mening aan de meerderheid opdringende groep medelanders ?

Bron: Geennieuws.com

[VIDEO] Rutte gaat naar Brussel, en valt er de PvdA keihard af

De kans is groot dat we het laatste nog niet gehoord hebben over deze kwestie.

Zoals ik eerder vanmiddag al aangaf, zal de vluchtelingenproblematiek niet alleen in Nederland moeten worden aangepakt. VVD en PvdA kunnen zich een week lang van de buitenwereld afsluiten om ‘bed, bad en brood’ te regelen.. maar uiteindelijk is Nederland ook maar één van de 28 lidstaten van de EU, en is het dus van belang wat de club van Brussel proces gaat doen aan deze ellende.

Vandaar dus een bijzondere EU-top vandaag, waarbij de regeringsleiders van alle lidstaten aanwezig zijn. De top is aangevraagd door Malta en Italië en die Zuid-Europese landen hebben eigenlijk maar één groot belang hierbij: hun marines zijn dag en nacht bezig geweest met het redden van mensenlevens. Daarna zijn hun begravenisdiensten bezig geweest met het begraven van de doden, terwijl hun vluchtelingenkampen overvol raakten met de overlevenden. Zij willen dat andere landen het redden en opvangen ook voor hun rekening nemen, en niet alles meer met z’n tweeën moeten zien te bolwerken.

Dat is echter in het geheel niet de inzet van Nederland. Zelfs totáál niet waar men hier mee bezig is. Zie wat Rutte zojuist in Brussel verkondigde:

http://www.dagelijksestandaard.nl/wp-content/uploads/2015/04/ruttebrusselpvda.mp4?_=1

Je hoort het: onze minister-president rept met geen woord over mensen van de verdrinking redden, en heeft het alleen over het eenvoudiger maken van het terugsturen van vluchtelingen, vraagt zich openlijk af wat Afrika en de andere EU-lidstaten gaan doen terwijl hij betoogt dat Nederland al meer dan genoeg bijdraagt. Kortom: alle rechtse speerpunten passeren de revue. De linkse neemt hij niet eens in z’n mond.

Nederland geeft dus gewoon niet thuis op de agendapunten die voor de aankaarters van de top – Italië en Malta dus – nu juist zo belangrijk zijn. Het zal ermee te maken hebben dat Rutte lid is van een rechts-liberale partij, daar waar Renzi (Italië) en Muscat (Malta) juist lid zijn van hun nationale variant op de PvdA. Reken er dus maar op dat Rutte vanavond een flinke kluif heeft aan de discussie. Dit wordt een botsing van ideologieën.

Maar het is niet alleen de strijd met andere EU-lidstaten, want het is ook moeilijk in te denken dat Rutte deze uitspraken deed namens het gehele kabinet, en niet alleen het VVD-smaldeel. Want het hele idee dat de PvdA-ministers van de recente probemen hebben is dat het in eerste instantie een humanitaire crisis is. En pas daarna een vraagstuk over migratie. Laat staan dat zij zijn oplossingen over betere grensbewaking of een toename aan Nederlandse inzet zullen steunen.

Waar de PvdA het samen met Renzi en Muscat altijd over heeft is het redden van drenkelingen, en daarover spreekt de minister-president met geen woord. Deze beelden zullen bij de PvdA ongetwijfeld niet in goede aarde vallen. Het is dan ook zeer de vraag of de ‘bed, bad en brood‘-crisis van de voorbije week niet een staartje gaat krijgen in de vorm van Rutte’s uitingen over de vluchtelingen die de Middellandse Zee overtrekken.

Bron: De Dagelijkse Standaard

‘VVD en PvdA staan los van de werkelijkheid’

DEN HAAG – 

„Dit akkoord is niet gesloten om de situatie van illegalen in Nederland te verbeteren. Dit akkoord is niet gesloten om immigratie tegen te gaan. Het enige doel van dit akkoord is het kabinet bij elkaar houden.” Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het woensdagavond gesloten akkoord van VVD en PvdA over de opvang van illegalen. „Dit tekentafelcompromis is totaal losgeraakt van de werkelijkheid.” Maar, voegt hij eraan toe: „Ik ben wel blij dat het kabinet hier niet over is gevallen, dat is dan wel positief en goed voor de stabiliteit van het land.”

Frans Weisglas
Het zwaarbevochten akkoord houdt onder meer in dat er opvang blijft voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf grote steden en in de terugkeerlocatie Ter Apel. Voor andere dan die gemeenten betekent het kabinetsbesluit dat hun opvang tot een uitspraak van de Raad van State door mag lopen en ook nog betaald wordt door het Rijk. Als de Raad van State oordeelt dat opvang niet hoeft, wordt overgegaan naar het nieuwe systeem. Gemeenten die desondanks doorgaan met het bieden van onderdak en eten (‘bed, bad en brood’), krijgen minder geld van het Rijk.

„Dit is natuurlijk geen praktische oplossing. Er is op de tekentafel, in Haagse achterkamertjes, net zolang geschoven tot zowel VVD als PvdA zich hierin kon vinden. Maar in de praktijk werkt het niet”, aldus Weisglas. „Dit is een voorbeeld van de Haagse werkelijkheid, maar niet van de echte werkelijkheid.” Dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra uitgeprocedeerde asielzoekers vergeleek met crimineel Willem Holleeder, noemt Weisglas „het absolute dieptepunt” van de ruime week die is gesproken over het onderwerp.

Alles voor het pluche, dit is de slechtste kabinet ooit. Het zijn niet meer dat LANDVERRADERS.

Een islamitische school in Australië heeft volgens voormalige leraren meisjes verboden om te rennen. De activiteit zou namelijk de maagdelijkheid van de meisjes kunnen verpesten.

In een brief, die in handen is van The Victoria Age, staat dat de directeur van de school, Omar Hallak, gelooft dat meisjes ontmaagd kunnen worden wanneer ze te veel rennen en dat ze onvruchtbaar kunnen worden wanneer ze bijvoorbeeld een been breken. Daarom heeft de directeur sporten verboden waarbij de meisjes te veel moeten rennen.

Boze leerlingen schreven een brief naar de directeur om hun ongenoegen te uiten. “We zijn dan wel meisjes, maar dat betekent niet dat we niet kunnen rennen. Er staat ook nergens in de heilige geschriften dat we niet mogen rennen”, zo staat in de brief.

Lees verder>>>
(h/t Bert G.)

PowNed

Bron: EJ Bron

Stef Blok verpatst sociale huur aan buitenlanders

Grote woningcorporaties (en Provincies, pensioenfondsen, universiteiten en gemeenten) hebben zich lelijk vergist in de vastgoedmarkt. De crisis maakte alles kapot. Dus wat besluit minister van dakpannen Stef Blok nu te doen? De Nederlandse sociale huurwoningen zwaar onder de marktprijs verkopen aan buitenlandse vastgoedinvesteerders. Architect Leo Onderwater sloopt dit beleid vakkundig in een *pets pets pets* column in het Par020l. Meermaals toog minister van portiekjes Stef Blok naar de enorme vastgoedbeurs Real Expo München om buitenlandse investeerders geil te maken voor de spotgoedkope sociale huurwoningen in Nederlanders. Hij biedt ze ver onder de WOZ-waarde aan, dus daar is dikke winst op te behalen. En in het beroemde Woonakkoord, destijds gesteund door SGP, CU en D66, staan nergens voorwaarden voor beleggers om te investeren in onderhoud en woningverbetering. Top. Wat kan er fout gaan? De sociale woningmarkt waar de huureisen te streng zijn voor starters die geen huis kunnen veroorloven, omdat de hypotheekeisen ook strenger zijn geworden. De sociale woningmarkt waar het merendeel van de betaalbare huurhuizen verplicht naar ingeprocedeerde asielzoekers met voorrang gaat, tot grote irritatie van de gemeenten. Die sociale woningmarkt wordt nu aan buitenlandse investeerders ver beneden de waarde verpatst door Stef Blok. Zodat de huurgelden de buitenlandse economieën in stromen en wij achterblijven met uitgewoonde bouwvallen. Hey, Stef Blok, je maakt alles stuk. Kap daar eens mee!

Bron: GeenStijl