Smokkelaars lokken vluchtelingen met ‘cruiseschepen’

Om mensen in landen als Syrië ervan te overtuigen om mee te varen naar Europa, gebruiken mensensmokkelaars op Facebook afbeeldingen van de meest luxueuze cruiseschepen. Zelfs ‘reviews’ van vorige klanten moeten de vluchtelingen ervan overtuigen dat ze op een geweldig jacht terechtkomen, terwijl dit in de werkelijkheid vaak levensgevaarlijke, overvolle bootjes zijn.

Dat meldt de Britse International Business Times.

Deze week werd al bekend dat mensensmokkelaars Facebook graag gebruiken als marketingmachine. Zo deed de Vlaamse VRT-journalist Majd Khalifeh zich voor als Syrische vluchteling en legde via Facebook de eerste contacten met een mensensmokkelaar die hem voor 2300 euro naar Griekenland zou brengen. Dit was echter een zeer moeilijke weg. Voor een makkelijkere weg moest hij 4000 euro betalen.

Bron: telegraaf.nl

Turken boos op Poetin

Ankara veroordeelt Poetin om gebruik genocide…….

De Turkse regering heeft vrijdag hard uitgehaald naar de Russische president Vladimir Poetin wegens diens gebruik van de term genocide om de moord op honderdduizenden Armeniërs door Ottomaanse Turken te beschrijven. Volgens Ankara is het een duidelijk geval van de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Het land verwerpt en veroordeelt het hanteren van de term voor de Armeense kwestie.

„Gezien de massale moordpartijen en verdrijvingen die Rusland de afgelopen eeuw heeft aangericht in de Kaukasus, Centraal-Azië en Oost-Europa denken we dat dat land het best weet wat genocide is en wat de juridische kenmerken daarvan zijn”, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring weten.

Bron: telegraaf.nl

Hoewel algemeen bekend is dat de Turken nogal makkelijk op de teentjes zijn getrapt…dendieje

De “sprinkhanen” van de migratie-industrie (+ video)

Screenshot_13

(Door: Mario S. – Vertaling: E.J. Bron)

Ik heb zojuist een video bekeken met de titel “De verzwegen kosten van de immigratie” van Udo Ulfkotte en ik heb nog steeds kippenvel. Burgemeesters, bewoners, politievakbonden enz. wijzen vaak, bijna fluisterend van angst, op het probleem van de massa-immigratie. Ze worden genegeerd. Iedereen die in de weg staat van de machtige migratie-industrie wordt afgedaan als rechtspopulist. Wellicht draagt dit artikel met de vragen van de heer Udo Ulfkotte er iets aan bij meer mensen de ogen te openen. Het gaat hier niet om vluchtelingen. Het gaat erom hoe de politiek ermee omgaat, autochtonen benadeelt en buitensluit. Ik kan me alleen maar zonder commentaar aansluiten bij de vragen van de heer Ulfkotte:

Lees verder

Bron: EJ Bron

Bootvluchtelingen: ben ik de enige die dit ziet?

Screenshot_8

(Door: Guido J.)

“Goedemorgen,

Hoe meer ik de berichten zie over de gigantische aantallen bootvluchtelingen die systematisch lijken te verongelukken in de Middellandse Zee, des te meer ik ervan overtuigd begin te raken dat hier geen sprake meer is van noodlottige omstandigheden, maar van kwade opzet! Het lijkt mij eerder deel uit te maken van het geheel: het meesterplan dat er op gericht is zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Genocide dus!

Ondanks dat er in de media hardnekkig mededeling wordt gedaan van veel vrouwen en kinderen zien mijn ‘complottheorie’-ogen nog steeds alleen maar heel veel mannen in de kracht van hun leven in de filmbeelden die getoond worden. En ook het feit dat al de betalingen voor dit dodentransport aan de ‘zogenaamde’ mensensmokkelaars betaald moeten worden via bankrekeningen in Perzische Golfstaten (!!) stemt tot nadenken.

Lees verder>>>

Bron: EJ Bron

Vluchtelingencrisis: Europa kan en wil het probleem niet oplossen

Screenshot_6

(Door: Jelte Wiersma)

Een extra boot en vliegtuig in de Middellandse Zee om vluchtelingen te redden, dat is het wel zo’n beetje qua uitkomst van het EU-spoedberaad. Intussen blijft de deur van het krakkemikkige huis Europa wagenwijd open staan.

De regeringsleiders van de 28 landen van de Europese Unie kwamen donderdag bijeen in Brussel om te praten over asielbeleid en het redden van vluchtelingen op de Middellandse Zee.

De gemaakte afspraken zijn vooral voor de Bühne. Zo van: ‘Europa doet iets’. Maar ‘Europa’ doet weinig want dat kan én wil het niet. Europese politiek werkt volgens een curieuze volgorde. Het bestaande huis – de natiestaat – wordt al gesloopt voordat het nieuwe huis – de Europese Unie – een fatsoenlijk dak heeft.

Lees verder>>>
Elsevier

Bron: EJ Bron

Is er verschil tussen kabinet Rutte 2 en een kinderdagverblijf ?

Vraag-aan-Mark

Nauwelijks, want zelfs het ‘s morgens met de auto de kids naar het Binnenhof of Hummelhof brengen verschilt niet, afgezien van de chauffeurs of moeders/vader die de auto’s besturen en hun kinderen een prettige dag toewensen. In beide gevallen heb je het over een bezigheidstherapie en het zoethouden van de deelnemers , de resultaten zijn niet belangrijk en tellen niet.

Wij zullen trachten e.e.a. wat duidelijker te maken. Stel u wilt de hoogte van de door u te betalen belastingen een wat vriendelijker uiterlijk geven. Nee, wij hebben het niet over belastingvlucht of knoeierij, dat is slechts weggelegd voor de Multi nationals, banken, goed in de sappe was zittende politici en uiteraard ons zelfbenoemde koningshuis.  Voor de groep politici kunt u rechtstreeks contact op nemen met de talloze ervaringsdeskundigen bij VVD, PvdA.

Nee, u behoort tot het uitstervende soort van die Nederlanders die nog zo gek zijn ‘s morgens vroeg te gaan werken, een woord dat binnenkort uit de grote van Dale gestreept kan worden en vervangen gaat worden door hand op houden. U bent TERECHT van mening dat ruim driekwart van het jaar werken om allerlei vreemde hobby’s van de politiek en haar ambtenaren Maffia in stand te houden genoeg is geweest, dus u zoekt naar een uitweg.

Hier een paar tips van landen waar u niet meer naar toe moet, want zojuist heeft de vrouw waarvan wij nou steeds maar, als zij in den Haag in beeld komt, denken dat het hierbij om de werkster gaat die zich net niet op tijd voor de camera’s heeft weten te verbergen, Lieliesjaan Ploumen een aantal belastingverdragen getekend die ontworpen zijn door de man die bij de gemeente Amsterdam het “rafeltapijt” werd genoemd, omdat hij nooit iets afmaakte, Eric Wiebes.

Niet meer naar Malawi, Ethiopië, Kenia, Zambia en Ghana, landen die traditioneel onze beste handelspartners zijn. De belastingverdragen zijn gesloten en zoals wij in een brief van de minister lazen ,

Op dit moment is er met Ethiopië, Zambia, Ghana, Kenia en Malawi (ambtelijk) overeenstemming bereikt over het opnemen van een antimisbruikbepaling, maar  in hoeverre de inspanningen daadwerkelijk zullen leiden tot concrete resultaten is voor een groot deel uiteraard afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende landen en van de vraag of beide partijen bij (her)onderhandeling overeenstemming bereiken.

Toch een succesje voor  die Wiebertje c.s. want je hebt in ieder geval een “ambtelijke overeenstemmig” bereikt en voor de rest zal het je een rotzorg zijn, want over 2 jaar zijn Wiebertje  en de zijnen inclusief de voornoemde werkster “gewieberd” dus wie doet je wat.

Naar die landen gaan wij dus niet meer heen, daarbij komt dat als wij nog een tijdje zo aanknoeien al momenteel, de helft van de bevolking van die landen in ons land is komen wonen, en de andere helft de zakken zo gevuld heeft, dat er weinig animo bestaat voor het afsluiten van welk verdrag dan ook!

Maar, zult u vragen waar moet ik dan wel naar toe ? Even de lijst van de 23 landen waar Wiebertje een babbeltje mee houdt consulteren : Kirgizë, Pakistan, Egypte, Bangladesh en niet te vergeten het Nederlandse buitengebeid nummer 1, Marokko zeggen een brief van Wiebes te hebben ontvangen, maar deze niet te begrijpen.

Logisch, want de Nederlandse ambtelijke taal is ook niet om te begrijpen, het is bladvulling, zodat je voor je zelf het idee hebt een bijdrage te hebben geleverd aan de maatschappij. Toch maar niet naar deze landen, ofschoon je zoals wij vernamen in Marokko, mits je je Nederlands wat slissend uitspreekt redelijk goed uit de voeten kunt.

Dan resten er nog wat landen, waar de ambtelijk top kennelijk het NOS journaal bekijkt via “Uitzending gemist” en zo is geschrokken van het “nieuws” dat er maar is besloten aan dit soort ontwikkelingsland geen antwoord te geven. Wij hebben het dan over : de Filipijnen, Oeganda, Moldavië, Nigeria, Sri Lanka, Vietnam, Zimbabwe,Georgië, Oezbekistan, Indonesië, Mongolië, India en…… Oekraïne waar wij wel via de EU miljarden naartoe sturen, maar Oekraïne kennelijk uit een grote eenrichting verkeersstraat  bestaat, waarbij de miljarden er voor zijn om een de door de Amerikanen in het zadel geholpen stel superrijke Oligarchen tevreden te stellen!

En let op, Wiebertje die van deze landen nog geen antwoord heeft mogen ontvangen zegt in zijn brief,

De ontwikkelingslanden waarvan we op dit moment nog geen (officiële) reactie hebben ontvangen, worden na een termijn van ongeveer zes maanden na verzending van het voorstel nogmaals benaderd. Dit betekent dat deze landen inmiddels door ons voor een tweede maal zijn benaderd of binnenkort door ons voor een tweede maal benaderd zullen worden.

Zou het zijn dat Wiebes postzegels verzamelt en zegeltjes van deze landen nog niet in zijn verzameling heeft ?

Voor zo ver het nog niet aan alle lezers duidelijk is, hetgeen wij betwijfelen, daar zitten in Den Haag  duurbetaalde ( wij willen niet kinderachtig zijn en schrijven zwaar overbetaalde ) ambtenaren, een staatssecretaris Wiebes, een minister Ploumen en dat is waar men zich mee bezig houdt, terwijl b.v. een vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel ( hetgeen al tientallen jaren op het lijstje van nog af te wikkelen zaken staat) er maar niet komt.  En Ploumen, ach, reken het haar niet aan, het mensje weet gewoon niet beter, kon er ook niets aan doen dat ze minister werd, dus gewoon lekker aan laten truttelen met uw zuurverdiende centen dat dan weer wel.

Een verschil tussen Rutte 2 en een kinderdagverblijf ? Niet te bespeuren !

Bron: geennieuws.com

Zware klap treft Nederland, wij zinken weg

blij

Wij weten niet of u er na het lezen van deze titel nog wel zin in hebt,  de Mei vakantie. Met de Paas vakantie net achter de rug, de Pinkster vakantie over niet al te lange tijd, de aankomst van duizenden nieuwe Nederlanders die ons land met hun cultuur verrijkende verblijf  komen opvrolijken, een koning die op maandag u in de gelegenheid stelt naar hem en zijn aanhang te komen wuiven, wat wilt u nog meer ?

En toch het is ons niet gelukt als een van meest gelukkige volkjes op aarde onze plaats 4 van vorige keer  te behouden. Terwijl Zwitserland, zij behoren niet tot de EU, hebben geen euro , maar wel de Milka chocolade koe, zijn opgerukt naar plaats 1, daalde ons land van plaats 4 naar ZEVEN en dat moet een hard gelag zijn voor de veel van onze landgenoten.

Zou het er aan liggen dat zo langzamerhand en wij merken dat aan de talrijke mails bij onze redactie en niet te vergeten de reacties onder artikelen, veel landgenoten inmiddels beginnen te begrijpen dat het “veilige bestaan achter de dijken”  steeds grotere scheuren begint op te lopen ?

Een volledig incapabel kabinet, dat met een soort superlijm aan hun stoelen blijft vastplakken en het land stelselmatig nader naar de afgrond brengt, zouden mensen dan toch wakker worden en beginnen te begrijpen dat het toch niet allemaal pais en vree in ons landje is ?

Nauwelijks aan te nemen. Zwitserland op plaats nummer 1, gevolgd door IJsland, Denemarken, Noorwegen, Canada en pas op plaats nummer 7 Nederland, terwijl wij vorig jaar nog op 4 stonden. De laatste plaatsen dus waar de mensen het minst gelukkig zijn worden voornamelijk ingenomen door Afrikaanse landen en  Syrië, of dat met de slechte bootverbindingen vanuit Libië te maken heeft weten wij niet.

Overigens als wij regelmatig de interviews zien met ontevreden uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land en migranten die niet tevreden zijn met de hun binnen de kortste keren toegewezen gratis woonruimte,geld, brood en bed, houden wij ons hart vast op welke plaats ons land in 2016 zal eindigen.

U begrijpt het gaat om de zoveelste onzin van de VN om jaarlijks iets te publiceren dat kant nog wal raakt. Zo blijken de bewoners van ons land o.a. blij te zijn door de vele bloemen, Keukenhof en…. het feit dat wij een koning!!!! hebben, hetgeen aantoont dat het hoog tijd wordt onze bijdrage aan de VN tot een minimum te reduceren met als risico dat ook onze topeconome haar baantje als microkrediet adviseuse dreigt te verliezen.

Maar daar vinden wij vast nog wel een oplossing voor.

Bron: geennieuws.com