Is er verschil tussen kabinet Rutte 2 en een kinderdagverblijf ?

Vraag-aan-Mark

Nauwelijks, want zelfs het ‘s morgens met de auto de kids naar het Binnenhof of Hummelhof brengen verschilt niet, afgezien van de chauffeurs of moeders/vader die de auto’s besturen en hun kinderen een prettige dag toewensen. In beide gevallen heb je het over een bezigheidstherapie en het zoethouden van de deelnemers , de resultaten zijn niet belangrijk en tellen niet.

Wij zullen trachten e.e.a. wat duidelijker te maken. Stel u wilt de hoogte van de door u te betalen belastingen een wat vriendelijker uiterlijk geven. Nee, wij hebben het niet over belastingvlucht of knoeierij, dat is slechts weggelegd voor de Multi nationals, banken, goed in de sappe was zittende politici en uiteraard ons zelfbenoemde koningshuis.  Voor de groep politici kunt u rechtstreeks contact op nemen met de talloze ervaringsdeskundigen bij VVD, PvdA.

Nee, u behoort tot het uitstervende soort van die Nederlanders die nog zo gek zijn ‘s morgens vroeg te gaan werken, een woord dat binnenkort uit de grote van Dale gestreept kan worden en vervangen gaat worden door hand op houden. U bent TERECHT van mening dat ruim driekwart van het jaar werken om allerlei vreemde hobby’s van de politiek en haar ambtenaren Maffia in stand te houden genoeg is geweest, dus u zoekt naar een uitweg.

Hier een paar tips van landen waar u niet meer naar toe moet, want zojuist heeft de vrouw waarvan wij nou steeds maar, als zij in den Haag in beeld komt, denken dat het hierbij om de werkster gaat die zich net niet op tijd voor de camera’s heeft weten te verbergen, Lieliesjaan Ploumen een aantal belastingverdragen getekend die ontworpen zijn door de man die bij de gemeente Amsterdam het “rafeltapijt” werd genoemd, omdat hij nooit iets afmaakte, Eric Wiebes.

Niet meer naar Malawi, Ethiopië, Kenia, Zambia en Ghana, landen die traditioneel onze beste handelspartners zijn. De belastingverdragen zijn gesloten en zoals wij in een brief van de minister lazen ,

Op dit moment is er met Ethiopië, Zambia, Ghana, Kenia en Malawi (ambtelijk) overeenstemming bereikt over het opnemen van een antimisbruikbepaling, maar  in hoeverre de inspanningen daadwerkelijk zullen leiden tot concrete resultaten is voor een groot deel uiteraard afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende landen en van de vraag of beide partijen bij (her)onderhandeling overeenstemming bereiken.

Toch een succesje voor  die Wiebertje c.s. want je hebt in ieder geval een “ambtelijke overeenstemmig” bereikt en voor de rest zal het je een rotzorg zijn, want over 2 jaar zijn Wiebertje  en de zijnen inclusief de voornoemde werkster “gewieberd” dus wie doet je wat.

Naar die landen gaan wij dus niet meer heen, daarbij komt dat als wij nog een tijdje zo aanknoeien al momenteel, de helft van de bevolking van die landen in ons land is komen wonen, en de andere helft de zakken zo gevuld heeft, dat er weinig animo bestaat voor het afsluiten van welk verdrag dan ook!

Maar, zult u vragen waar moet ik dan wel naar toe ? Even de lijst van de 23 landen waar Wiebertje een babbeltje mee houdt consulteren : Kirgizë, Pakistan, Egypte, Bangladesh en niet te vergeten het Nederlandse buitengebeid nummer 1, Marokko zeggen een brief van Wiebes te hebben ontvangen, maar deze niet te begrijpen.

Logisch, want de Nederlandse ambtelijke taal is ook niet om te begrijpen, het is bladvulling, zodat je voor je zelf het idee hebt een bijdrage te hebben geleverd aan de maatschappij. Toch maar niet naar deze landen, ofschoon je zoals wij vernamen in Marokko, mits je je Nederlands wat slissend uitspreekt redelijk goed uit de voeten kunt.

Dan resten er nog wat landen, waar de ambtelijk top kennelijk het NOS journaal bekijkt via “Uitzending gemist” en zo is geschrokken van het “nieuws” dat er maar is besloten aan dit soort ontwikkelingsland geen antwoord te geven. Wij hebben het dan over : de Filipijnen, Oeganda, Moldavië, Nigeria, Sri Lanka, Vietnam, Zimbabwe,Georgië, Oezbekistan, Indonesië, Mongolië, India en…… Oekraïne waar wij wel via de EU miljarden naartoe sturen, maar Oekraïne kennelijk uit een grote eenrichting verkeersstraat  bestaat, waarbij de miljarden er voor zijn om een de door de Amerikanen in het zadel geholpen stel superrijke Oligarchen tevreden te stellen!

En let op, Wiebertje die van deze landen nog geen antwoord heeft mogen ontvangen zegt in zijn brief,

De ontwikkelingslanden waarvan we op dit moment nog geen (officiële) reactie hebben ontvangen, worden na een termijn van ongeveer zes maanden na verzending van het voorstel nogmaals benaderd. Dit betekent dat deze landen inmiddels door ons voor een tweede maal zijn benaderd of binnenkort door ons voor een tweede maal benaderd zullen worden.

Zou het zijn dat Wiebes postzegels verzamelt en zegeltjes van deze landen nog niet in zijn verzameling heeft ?

Voor zo ver het nog niet aan alle lezers duidelijk is, hetgeen wij betwijfelen, daar zitten in Den Haag  duurbetaalde ( wij willen niet kinderachtig zijn en schrijven zwaar overbetaalde ) ambtenaren, een staatssecretaris Wiebes, een minister Ploumen en dat is waar men zich mee bezig houdt, terwijl b.v. een vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel ( hetgeen al tientallen jaren op het lijstje van nog af te wikkelen zaken staat) er maar niet komt.  En Ploumen, ach, reken het haar niet aan, het mensje weet gewoon niet beter, kon er ook niets aan doen dat ze minister werd, dus gewoon lekker aan laten truttelen met uw zuurverdiende centen dat dan weer wel.

Een verschil tussen Rutte 2 en een kinderdagverblijf ? Niet te bespeuren !

Bron: geennieuws.com

Zware klap treft Nederland, wij zinken weg

blij

Wij weten niet of u er na het lezen van deze titel nog wel zin in hebt,  de Mei vakantie. Met de Paas vakantie net achter de rug, de Pinkster vakantie over niet al te lange tijd, de aankomst van duizenden nieuwe Nederlanders die ons land met hun cultuur verrijkende verblijf  komen opvrolijken, een koning die op maandag u in de gelegenheid stelt naar hem en zijn aanhang te komen wuiven, wat wilt u nog meer ?

En toch het is ons niet gelukt als een van meest gelukkige volkjes op aarde onze plaats 4 van vorige keer  te behouden. Terwijl Zwitserland, zij behoren niet tot de EU, hebben geen euro , maar wel de Milka chocolade koe, zijn opgerukt naar plaats 1, daalde ons land van plaats 4 naar ZEVEN en dat moet een hard gelag zijn voor de veel van onze landgenoten.

Zou het er aan liggen dat zo langzamerhand en wij merken dat aan de talrijke mails bij onze redactie en niet te vergeten de reacties onder artikelen, veel landgenoten inmiddels beginnen te begrijpen dat het “veilige bestaan achter de dijken”  steeds grotere scheuren begint op te lopen ?

Een volledig incapabel kabinet, dat met een soort superlijm aan hun stoelen blijft vastplakken en het land stelselmatig nader naar de afgrond brengt, zouden mensen dan toch wakker worden en beginnen te begrijpen dat het toch niet allemaal pais en vree in ons landje is ?

Nauwelijks aan te nemen. Zwitserland op plaats nummer 1, gevolgd door IJsland, Denemarken, Noorwegen, Canada en pas op plaats nummer 7 Nederland, terwijl wij vorig jaar nog op 4 stonden. De laatste plaatsen dus waar de mensen het minst gelukkig zijn worden voornamelijk ingenomen door Afrikaanse landen en  Syrië, of dat met de slechte bootverbindingen vanuit Libië te maken heeft weten wij niet.

Overigens als wij regelmatig de interviews zien met ontevreden uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land en migranten die niet tevreden zijn met de hun binnen de kortste keren toegewezen gratis woonruimte,geld, brood en bed, houden wij ons hart vast op welke plaats ons land in 2016 zal eindigen.

U begrijpt het gaat om de zoveelste onzin van de VN om jaarlijks iets te publiceren dat kant nog wal raakt. Zo blijken de bewoners van ons land o.a. blij te zijn door de vele bloemen, Keukenhof en…. het feit dat wij een koning!!!! hebben, hetgeen aantoont dat het hoog tijd wordt onze bijdrage aan de VN tot een minimum te reduceren met als risico dat ook onze topeconome haar baantje als microkrediet adviseuse dreigt te verliezen.

Maar daar vinden wij vast nog wel een oplossing voor.

Bron: geennieuws.com

Migranten smokkelende al-Qaedacel opgepakt

Maar hoeveel zijn er nog actief?……dendieje

De Italiaanse politie heeft vrijdag achttien arrestaties verricht in een nationale actie tegen terroristen die leefden van mensensmokkel. De actie vond plaats in heel het land, maar voornamelijk op Sardinië waar de al-Qaedacel werd geleid.

Onder de arrestanten zijn mensen die tot de kring rond topterrorist Osama bin Laden (1957-2011) hebben behoord en die verantwoordelijk zouden zijn voor bloedige aanslagen in Pakistan. De groep had plannen voor nieuwe aanslagen in Pakistan en acties in de strijd tegen het Westen.

De terroristische cel dreef financieel op de smokkel van migranten naar Italië, meldde de opsporingsdient SCA (Centrale Dienst Antiterrorisme). De terreurverdachten leidden een zeer professioneel georganiseerde smokkel van Afghanen en Pakistanen naar Italië en een aantal Noord-Europese landen. De cel stond ook illegalen in Italië bij met geld, advies en valse documenten, meldde het Italiaanse persbureau Adnkronos.

Bron: telegraaf.nl

Prominenten maken zich zorgen, willen meer geld voor Defensie

RNLAF_F-35_F-001_06

Een helder signaal naar het kabinet.

Met ‘prominenten’ worden te vaak mensen bedoeld die helemaal niet zo prominent zijn. Maar in dit geval is dat zeker niet zo. Een groep van 38 prominenten, bestaande uit onder anderen Hans Hillen, Hans Wiegel, Frits Bolkestein, Onno Ruding en de voormalige Commandanten der Strijdkrachten Dick Berlijn en Peter van Uhm, hebben een belangrijk manifest geschreven.

In dat manifest stellen zij, geheel terecht, dat Defensie veel meer geld nodig heeft om de internationaal verslechterde situatie aan te kunnen. Dat kan nu niet. Via NOS.nl:

In het manifest, dat werd overhandigd aan de ministers Hennis en Koenders, zeggen de ondertekenaars dat de bezuinigingen op defensie de afgelopen 25 jaar te ver zijn doorgeschoten. Volgens hen is de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht onaanvaardbaar verminderd. 

Ze stellen dat Nederland op dit moment in feite maar één missie goed kan doen:

De operationele beschikbaarheid is te laag, de voorraden zijn te gering, het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht is niet voldoende. Dat wil zeggen dat je eigenlijk maar één missie goed kunt uitvoeren.

Dat is natuurlijk veel en veel te weinig. De ondertekenaars van het manifest willen dat er 1,5 miljard euro extra naar Defensie en Buitenlandse Zaken gaat. Het goede nieuws is dat minister van Defensie Jeanine Hennis het er nog mee eens is ook. Helaas kan en wil ze geen bedragen noemen:

“Dit gaat om grote bedragen, dat betekent dat we in het kader van verwachtingsmanagement goed moeten kijken naar wat de krijgsmacht nodig heeft. Het vraagt om een meerjarig perspectief. Dat bedrag kan worden uitgesmeerd over een aantal jaren.”

Het is inderdaad broodnodig, en eigenlijk kunnen we niet wachten met een flinke investering in Defensie. Polen is zo slim om niet langer te wachten; dat land gaat er gewoon mee aan de slag en hoopt snel naar de 2 procent van het bruto binnenlands product te gaan, zoals het hoort als je lid bent van de NAVO.

Natuurlijk, Polen ligt dichter in de buurt van het steeds agressiever wordende Rusland, maar wij krijgen ook met Russische agressie te maken (denk aan de Russische oorlogsschepen en bommenwerpers die wij steeds onderscheppen als ze in onze buurt komen). Bovendien zijn er zat andere uitdagingen in de wereld waarbij we ons niet afzijdig kunnen houden. Denk aan de missie in Mali en onze militaire bijdrage in Irak.

Defensie is er voor ons allemaal. De gemiddelde Nederlander begrijpt dat inmiddels wel. Nu is het tijd dat de politiek écht laat zien dat zij het ook begrijpen.

Bron: De Dagelijkse Standaard

Illegalenakkoord veroorzaakt ‘oorlog’ in coalitie

vluchtelingen-611x328

VVD-Kamerlid: Dit wordt natuurlijk alsnog een veldslag.

De ruzie tussen regeringspartijen PvdA en VVD is alleen aan de oppervlakte gesust, zo schrijft De Telegraaf. Binnen beide partijen zeggen mensen dat er een nieuw conflict aan komt, omdat de partijen het niet eens zijn over de uitvoering van het akkoord.

“Dit wordt natuurlijk alsnog een veldslag”, zegt een VVD-Kamerlid tegen de krant. Een andere liberale parlementariër zegt dat het ‘oorlog’ wordt tussen de partijen. “De onderhandelingen zoals die in het Torentje zijn gevoerd, worden gewoon herhaald,” aldus een PvdA-Kamerlid.

De coalitie sloot eerder deze week na elf dagen een akkoord over een vorm van opvang voor illegalen. Die opvang mag hoogstens enkele weken duren. Mensen die vervolgens niet meewerken aan hun uitzetting, zullen geen ’bed, bad, brood’ meer krijgen.

Gemeenten die alsnog iedereen opvang bieden, kunnen worden gekort op het geld dat ze krijgen van het Rijk. Dat punt gaat een oorzaak zijn voor een nieuwe ruzie, omdat de partijen hierover totaal andere opvattingen hebben.

Bron: The PostOnline

Tilburg, Breda en Den Bosch verzetten zich tegen akkoord opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

Foto: ANP

 In Brabant groeit het verzet tegen het regeringsakkoord dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers regelt. Het Tilburgse college noemt het bed-bad-brood-akkoord in een schriftelijke verklaring ‘in humanitair opzicht een stap terug’ en gaat door met de bestaande opvang. In Den Bosch vraagt de fractie van GroenLinks aan het college om hetzelfde te doen. De gemeente Breda ziet geen aanleiding om de huidige opvang te veranderen.

“Het regeringsakkoord is geen oplossing voor het probleem,” stelt fractieleider Ufuk Kahya van GroenLinks in Den Bosch. “Asielzoekers komen op deze manier opnieuw op straat terecht.”

Huiswerk overdoen
Wethouder Jacobs van Tilburg vindt dat het kabinet ‘zijn huiswerk’ moet overdoen. “Er zijn asielzoekers die buiten hun schuld helemaal niet terug kunnen naar hun land van herkomst”, zegt wethouder Jacobs van asielbeleid in Tilburg. Tilburg wil geen asielzoekers op straat zetten. De gebruikelijke maatschappelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers gaat gewoon door.

“Voor ons is er geen aanleiding om het beleid te veranderen”, zegt ook wethouder Patrick van Lunteren van Breda. “Het opvangen van asielzoekers past binnen onze reguliere opvang van dak- en thuislozen. We vinden dat niemand op straat hoeft te leven.”

De SP in Oss dient een motie in om te zorgen dat de gemeente doorgaat met opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Regering wil bestaande opvangplaatsen sluiten
Volgens het akkoord dat VVD en PvdA woensdag hebben gesloten moeten alle gemeenten in Nederland hun noodopvang sluiten. In vijf steden, waaronder Eindhoven, komen centra waar illegalen tijdelijk verblijven totdat ze het land verlaten. Als ze daar niet aan meewerken, belanden ze weer op straat.

“Deze constructie gaat niets oplossen”, zegt de Tilburgse wethouder Mario Jacobs. “Als mensen zijn uitgeprocedeerd, worden ze geacht actief mee te werken aan hun terugkeer. Maar dat ontslaat ons niet van onze zorgplicht voor de mensen in de stad. In dit akkoord worden ze na een beperkt aantal weken weer gewoon op straat gezet. Ze zijn dan terug bij af.”

Wat zijn ze toch zielig. Maar als ze een manchete en een AK-47 in de handen hebben, zakt die zieligheidsgraad drastisch………..dendieje