DE FATALE EUROPESE GROOTHEIDSWAAN…

Rules

Morele plicht
Zonder medelijden strekt de staat zijn klauwen uit naar verkeersovertreders en belastingontduikers. Als het erom gaat de buitengrenzen af te sluiten tegen illegale immigranten is ook de tolerantie bijna grenzeloos.

In het jaar 2050, schat de VN, zullen er twee miljard overwegend jonge Afrikanen tegenover 691 miljoen vergrijzende Europeanen staan. Het antwoord van onze politici luidt dat we nog steeds meer vluchtelingen moeten opnemen. Het vriendelijke aanbod zal de vraag verhogen.

In principe weet iedereen het, maar niemand durft het te zeggen: wat zich hier afspeelt, is een grootscheeps opgezet misbruik van ons asielrecht door illegale economische vluchtelingen. Het is een door de autoriteiten gedulde rechtsbreuk in grote stijl.

Een asielrecht, dat zijn eigen misbruik tolereert, schaft zichzelf af.

Natuurlijk mag het Westen helpen, maar dat zou de regionale machten niet van hun verantwoordelijkheid moeten bevrijden. Al decennia lang pompen we miljarden in de ontwikkelingshulp. Desondanks gaat het met de meeste Afrikaanse landen sinds het einde van de koloniale tijd slechter. Ghana, Nigeria en Burkina Faso hadden ooit een hoger inkomen per hoofd van de bevolking dan China of Zuid-Korea. Zelfs Kongo beschikte in de tijd van zijn bevrijding over een op export georiënteerde landbouw en een concurrerende mijnbouw. Omgekeerd waren enkele van de armste regio´s van de wereld nooit westerse kolonies: Afghanistan, Tibet of Liberia. Europa is niet schuldig aan de economische ellende in de vluchtelingenlanden. Wat doen eigenlijk de Afrikaanse regeringen om de dodelijke migratie via de Middellandse Zee te stoppen?

Niet de mensensmokkelaars, niet de vluchtelingen, maar de Europese regeringen zijn hoofdzakelijk schuldig aan het massale sterven in de Middellandse Zee. Omdat zij hun asielrecht niet in de praktijk omzetten, zenden ze aanlokkelijke, inmiddels dodelijke signalen uit. De Europese uitvoerende misère op migratiegebied produceert de lijken in de Middellandse Zee, maar ze beloont ook gewoon honderdduizenden illegale armoedemigranten, waarvan 80 tot 90% levenslang in de Europese sociale stelsels belandt.

De Australiërs doen het goed. Zij hebben de strijd opgenomen tegen de illegale immigratie. In een demonstratievideo verkondigt een geüniformeerde officier dat men illegale migratie niet zal toestaan. Alle binnenkomende schepen worden door de marine opgevangen en naar eilanden gesleept. Deels naar partnerlanden, waaraan de Australiërs hiervoor geld betalen.

Dat is niet onmenselijk, maar een gebod van de ethiek: wie ten prooi valt aan de morele grootheidswaan om toevlucht te bieden aan alle armen vernietigt zijn levensfundamenten.

Lees hier het hele artikel:
https://ejbron.wordpress.com/2015/04/26/morele-plicht/

WIJ MOGEN NIET PROTESTEREN, ALLEEN BETALEN!

Bron: Eunmask

15.000 korans voor niet-moslims op Koningsdag

Het moet toch niet gekker worden, ze moeten hun ROTZOOI maar binnenshuis houde……..dendieje

Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in dertien Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen. Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

 „Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. „Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond. Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.” Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden.

Het heilige boek van de moslims wordt op Koningsdag onder meer in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht weggegeven, maar ook in steden als Nijmegen, Heerlen, Lelystad en Breda. De voornamelijk jonge moslims die dat doen hebben allemaal zelf sponsors gevonden zodat ze de korans konden kopen, voor 1 euro per stuk.

Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Islamitisch Centrum Middenweg in Rotterdam. Van hieruit gaan jongeren regelmatig de straat op om het heilige woord te verkondigen. „Op straat is er nooit gedoe”, benadrukt Fehd el Ouali, die het koranproject vanuit Rotterdam leidt. „Een enkeling roept eens ‘ga toch weg”. Maar de Nederlandse niet-moslims die wij spreken, willen een koran. Zij willen los van de media zelf hun oordeel vellen over wat de islam heeft te bieden, merken wij.”

Toch is het in dit huidige tijdsgewricht geen makkelijke opgave. Ga er maar aanstaan: korans aan de man brengen in een tijd dat door aanslagen in Europa en gruwelijkheden van Islamitische Staat (IS) de islam ter discussie staat. El Ouali en Houri weigeren de slachtofferrol aan te nemen. Houri: „Ook hier in Nederland kun je als moslim van betekenis zijn voor je geloof. Daar hoef je geen duizenden kilometers voor naar Syrië te reizen.”

Bron: telegraaf.nl

Dodelijke combinatie – moordlust en religieuze waan

Screenshot_11

(Door: Michael Snyder – Vertaling: E.J. Bron)

Hoe ga je om met geestelijk gestoorde godsdienststrijders die denken het werk van Allah te verrichten door christenen te doden? Sinds de 11e september heeft men ons steeds opnieuw verteld wat een enorme bedreiging Al-Qaida toch zou zijn, maar ik kan me niet herinneren dat Al-Qaida ook maar één keer een christen voor de camera neergezet en onthoofd heeft.

Lees verder

Bron: EJ Bron

‘Russen lazen niet-geheime e-mails Obama’

De pot verwijt de ketel…..dendieje

angry-obama

Russische hackers hebben vorig jaar het e-mailverkeer van het Witte Huis gehackt. Ze konden daardoor een onbekend aantal e-mails van president Barack Obama lezen. De cybercriminelen hebben echter geen geheime informatie kunnen stelen, zei een Amerikaanse ambtenaar zaterdag tegen The New York Times.

De hackers wisten afgelopen oktober computers van het Witte Huis binnen te dringen, waaronder systemen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De kraak zou veel zorgwekkender zijn geweest dan de overheid tot nu toe heeft voorgedaan in de media. Zo haalden de Russen een deel van Obama’s e-mails binnen nadat ze in e-mailarchieven konden van medewerkers van het Witte Huis met wie Obama regelmatig contact heeft.

Obama’s e-mailaccount zelf is niet gehackt en er stond geen vertrouwelijke informatie in de mails die ze wel hebben ingezien, aldus de bron rondom het Witte Huis. Reden daarvoor is dat ambtenaren met twee computers werken: één voor het versturen van geheime informatie en één voor alle andere communicatie. Ook konden ze geen toegang krijgen tot de superbeveiligde server waarop het e-mailverkeer van Obama’s BlackBerry staat.

Hoewel er geen geheime informatie is gelekt, is veel van wat er in de mails staat wel gevoelige informatie over bijvoorbeeld Obama’s afspraken, beleidsinformatie en gesprekken met diplomaten.

Russische hackers vallen de laatste tijd vaker de Amerikaanse overheid aan. Met enige regelmaat slagen ze in hun opzet en dringen ze binnen in systemen. Afgelopen week wisten de Russen nog in te breken in het netwerk van het Amerikaanse leger. Ook daar stond geen vertrouwelijke informatie op.

Bron: telegraaf.nl

Kabinetscrisis voorkomen mag wat kosten : DERTIG MILJOEN

crisis

Maar laten wij wel zijn, daar krijg je dan ook wat voor terug. Een stabiel kabinet, het beste kabinet ooit, met mannen en vrouwen die uitmunten door een praktijk gerichte vooruitziende blik, want was het niet de Franse politicus Émile de Girardin, die ooit eens zei, “regeren is vooruit zien ” en dat laatste kun je ons huidige kabinet toch niet ontzeggen. Wat waren zij vooruitziend naar het einde van het coalitie overleg over de uitgeprocedeerden. Het regeren laten wij dan maar even achterwege.

Maar goed er kwam na anderhalve week praten om de eigen stoel te redden dan toch een overeenkomst en daarmee werd een kabinetscrisis voorkomen, kon Rutte geruststellend zijn moeder weer bellen met de boodschap “zet de hap maar op, ik kom zo thuis” en haalde Nederland opgelicht opgelucht adem. Want er hing een prijskaartje aan de overeenkomst en daar stond op : DERTIG MILJOEN !

Nogmaals daar krijg je dan als belastingbetaler wat voor terug. In eerste instantie morrende burgemeesters van die plaatsen waar de bordjes langs de straten met: Welkom hier BB&B, dreigen te moeten verdwijnen, d.w.z. dat wordt pas in de herfst als iedereen al weer is vergeten wat er nu eigenlijk is afgesproken.

Dan opgeluchte uitgeprocedeerden die en wij laten ons graag beleren in politiek correct Nederlands nu “ongedocumenteerden” heten, en die nu 5 steden kunnen bezoeken waar de zieligheidsindustrie zorgt voor de felbevochten BBB faciliteiten, een verruiming van het beeld dat zij van ons land hebben, met als kersje op de appelmoes, maar dan slechts als zij vrijwillig willen meewerken aan hun uitzetting, een paar weekjes Ter Apel.

Wij citeren even uit de brief die de Tweede Slaapkamer over het onderwerp ontving :

Het daadwerkelijk realiseren van betere terugkeerresultaten wordt met name bepaald door een hoger percentage vrijwillige terugkeer. De in deze brief genoemde aanpassingen dragen hieraan bij en ter ondersteuning hiervan zal extra worden geïnvesteerd in activiteiten die vrijwillige terugkeer bevorderen.

Voor de bedoelde aanpassingen in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL)  en de voorfase VBL locaties stelt het kabinet uit de generale middelen structureel 15 miljoen euro beschikbaar. Ook zal uit de generale middelen worden geïnvesteerd in terugkeer en terugkeerprojecten, waarvoor een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar is. De migratie- en ontwikkelingsgelden van het ministerie van Buitenlandse Zaken (4 miljoen euro) worden blijvend ingezet voor terugkeerprojecten en deze worden verhoogd naar een jaarlijks bedrag van 10 miljoen euro.

Wij zullen u niet vervelen met de verdere inhoud van de brief, behalve deze zinsnede :

Als de vreemdeling niet aangeeft bereid te zijn tot vertrek volgt geen plaatsing in de VBL en wordt gekeken of gedwongen vertrek mogelijk is. Als gedwongen vertrek mogelijk is, zal dat (al dan niet via bewaring) plaatsvinden.

Als gedwongen vertrek niet mogelijk is en de vreemdeling niet bereid is mee te werken aan (vrijwillig) vertrek, zal de vreemdeling op straat komen te staan. Ook als een vreemdeling op straat staat, kan hij zichzelf steeds weer in het stelsel plaatsen door alsnog te gaan werken aan vertrek. Dan volgt plaatsing in de VBL.

M.a.w. de ongedocumenteerde ziet een terugkeer niet zitten en eindigt na enige tijd weer ……. in de BB&B regeling, waarna het hele verhaal weer opnieuw kan beginnen. Zo ontstaat dan ook de situatie die wij inmiddels van vele uitgeprocedeerden hoorden, waaruit blijkt dat zij vaak al 10 jaar in ons land verblijven.

Maar…….. wij hebben een akkoord!  VVD, Mark Rutte en de PvdA hebben hun gezicht en positie gered en daar ging het uiteindelijk alleen maar om. Het Poldermodel functioneert nog steeds uitstekend en kan de regering zich nu weer met belangrijkere zaken bezig houden, zoals gezellige handelsmissies naar leuke landen, de reisgidsen bestellen voor kennismakingsreizen of toch maar weer eens de buitengewone Nederlandse gemeenten in het Caribisch gebied bezoeken, kortom nog wat leuke dingen doen om de resterende kabinetsperiode door te komen.

En, kom op die 5 euro per belastingen betalende Nederlander heeft u er toch wel voor over ?

Bron: Geen Nieuws