“VOL OP HAAT”

Screenshot_52
Christina Hebel van “Spiegel Online”

(Door: Gerd Buurmann – Vertaling: E.J. Bron)

Slechts enkele uren nadat twee mannen tot 20 keer hadden geschoten op twee veiligheidsmensen voor een kunsttentoonstelling in Texas, omdat hen de plaatjes niet beviel die in het gebouw tentoon gesteld werden, publiceerde “Spiegel Online” een artikel van Christina Hebel met de titel “Vol op haat”. Christina Hebel omschrijft echter niet de van haat vervulde daders, die schoten, omdat zij de kunst op de tentoonstelling  dusdanig ontaard vonden dat zei daarom de dood als terechte straf beschouwden, maar de vrouw die deze kunsttentoonstelling had georganiseerd. Haar naam is Pamela Geller.

Lees verder

Bron: EJ Bron

Reactie Marcel de Graaff en Geert Wilders op overlijden Hans Jansen

PVV grootMet ontsteltenis heeft ons het nieuws bereikt dat ons zeer gewaardeerd fractielid Hans Jansen vanmorgen onverwacht is overleden.

Screenshot_51Namens alle leden en medewerkers van de PVV-fracties in het Europees Parlement en Tweede Kamer gaan onze blijken van medeleven uit naar zijn dierbaren. Hans was een bijzonder mens. Hij inspireerde ons met zijn eruditie, zijn humor en zijn beminnelijkheid. Hij was een autoriteit op het gebied van islam, had een snelle geest en een scherpe pen. Met hem is een belangrijke steunpilaar van onze fracties heengegaan.

We zullen hem erg missen.

Marcel de Graaff

Geert Wilders
www.pvv.nl
(h/t Ton van Kesteren)

Bron: EJ Bron

Geen weg terug: kunnen we nog uit de EU? deel 1

europe unie

Tot voor het Verdrag van Lissabon was er geen ontsnappingsclausule opgenomen in de reeds bestaande statuten en verdragen van de Europese Unie (EU). Evenmin was er sprake van een bestaand beleid dat de uitstap uit de Eurozone bepaald. Nu nog is dit beleid non-existent. Naar mijn mening is er bewust gekozen voor geen uitstapbeleid, simpelweg omdat men de euro in gang heeft gezet met als doel permanente vertegenwoordiging onder EU-lidstaten. Het is opmerkelijk dat er geen enkel land tot nog toe uit de Unie is gestapt. Gezien de financiële situatie in een land als Griekenland zou men denken dat er op z’n minst oprecht overwogen wordt om te Eurozone dan wel de EU te verlaten.

Lees meer

Bron: Curiales

Geen weg terug: kunnen we nog uit de Eurozone? deel 2

europe unie

In het vorige deel heeft u kunnen lezen hoe het Verdrag van Lissabon nog enige houvast geeft over een procedure tot het verlaten van de Europese Unie (EU). Echter, met betrekking tot de Eurozone zwijgt zij als het aankomt op een uitstap. Het is daarom nog maar de vraag of het juridisch dan wel technisch gezien mogelijk is om uit de monetaire unie te stappen. In dit artikel wordt onderzocht of een dergelijke mogelijkheid bestaat en of er andere opties voor de hand liggen. Wederom heeft geen enkele lidstaat zich ooit uit de Eurozone teruggetrokken en juist daarom is het opmerkelijk dat er weinig aandacht aan deze mogelijkheid wordt besteed.

Lees meer

Bron: Curiales

Is massa-immigratie een links of rechts fenomeen?

 

Screenshot_46(Door: Sicarius)

Het wordt links vaak verweten de massa-immigratie op touw gezet te hebben. Toch is dit slechts gedeeltelijk waar. Enkele decennia geleden nog spraken sociaaldemocraten zoals Willem Drees zich nog openlijk uit tegen het open immigratiebeleid van ons land. Wat echter meer opvalt is hoe gemakkelijk (traditioneel) rechts altijd wegkomt bij deze discussie. Eind maart presenteerde VVD-kamerlid Malik Azmani een migratieplan waarin beschreven staat dat de grenzen van Europa dicht moeten voor alle vluchtelingen. Het plan van Azmani bleek een losse flodder. In werkelijkheid heeft een partij als de VVD, die haar liberaal economische achterban vertegenwoordigt, zelfs profijt van de massa-immigratie.

Hoewel een rechtse partij als de VVD altijd een mooi verhaal op weet te hangen over zaken als veiligheid, zijn haar belangrijkste standpunten echter gebaseerd op het liberaal economische gedachtegoed. Denk hierbij aan de vrije markt, weinig overheidsbemoeienis op de marktsector en het ontslagrecht. Wie zijn daar het meest bij gebaat? Zelfstandig ondernemers, werkgevers en corporatisten. Velen van hen zullen dus op een partij als de VVD stemmen. Zij kunnen tevens terecht bij partijen die minder goed te definiëren zijn als links of rechts, maar toch het liberaal economische gedachtegoed vertegenwoordigen, zoals D66.

Lees verder>>>

Curiales

Bron: EJ Bron

Arabist en PVV-politicus Hans Jansen overleden

Hans Jansen

AMSTERDAM – De bekende arabist en Europarlementariër Hans Jansen is dinsdagochtend op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Dat hebben zijn familie en zijn uitgever René van Praag bekendgemaakt.

Jansen, sinds juni 2014 lid van het Europees Parlement voor de PVV, werd afgelopen zondag getroffen door een herseninfarct. „Na een dappere eigenwijze strijd met humor en tederheid is hij vandaag rond 11.00 uur overleden, omringd door zijn familie”, meldt de familie in een door zijn uitgever verspreid persbericht.

Ook de PVV laat weten bedroefd te zijn. “Hans was een bijzonder mens. Hij inspireerde ons met zijn eruditie, zijn humor en zijn beminnelijkheid. Hij was een autoriteit op het gebied van islam, had een snelle geest en een scherpe pen. Met hem is een belangrijke steunpilaar van onze fracties heengegaan. We zullen hem erg missen.”

De Europarlementariër schreef zeventien boeken over de islam die verschenen bij Nederlandse, Duitse en Amerikaanse uitgeverijen. Zo werkte hij mee aan een Nederlandse vertaling van de Koran.

Lees eveneens: www.geenstijl.nl
www.telegraaf.nl
(h/t “Jade” en “Manna”)

Bron: EJ Bron

‘Soms moet je meer doen dan een dijk ophogen’

Image ANP050515188-1

“En dat geldt ook voor het heden. Ook nu moeten wij opstaan voordat wij ons land kwijt zijn”….dendieje

,,Soms moet je voor de veiligheid van je land meer doen dan een dijk ophogen. Opkomen voor vrijheid is keihard nodig. Niets doen is geen optie, je kunt niet wegkijken.” Dat zei Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, dinsdagmiddag bij de start van het jaarlijkse bevrijdingsdefilé in Wageningen. Aan het defilé namen dit jaar ruim 1200 oud-strijders en enkele honderden actief dienende militairen deel.

Volgens Middendorp zijn we ,,niet zo veilig als gedacht.” ,,Het is heel confronterend dat er oorlog is aan de oostgrenzen van Europa, dat er onthoofdingen en bootvluchtelingen zijn aan de zuidkant van Europa en aanslagen als die op Charlie Hebdo in het hart van Europa. Die onvrijheid moeten we bij de bron bestrijden en daarvoor zetten militairen hun leven op het spel”, aldus de hoogste Nederlandse militair.

‘Wageningen’ is voor veel veteranen nog steeds het echte defilé, ondanks de huidige optocht op Veteranendag in Den Haag. ,,Wageningen is internationaal, want er doen oud-strijders uit alle geallieerde landen mee. Ook zijn in Wageningen in 1945 de papieren voor de capitulatie van de Duitse bezetters getekend. Het is historische grond en dat is Den Haag niet”, is de algemene mening van de deelnemers aan het bevrijdingsdefilé.

Laatste keer

Voor 130 Britse en 130 Canadese veteranen was het dinsdag de laatste keer dat zij in Wageningen meededen. Volgens hun organisaties worden de oud-strijders nu echt te oud voor de vermoeiende reis en de emoties. Omdat er voor het laatst zo’n grote groep Canadezen naar Nederland is gekomen, reisde hun premier Stephen Harper met hen mee.

Zondag krijgen de Canadese bevrijders nog een apart defilé in Apeldoorn.

Volgens de politie en de organisatie was het defilé drukbezocht, maar gooide het slechte weer wel roet in het eten. Het defilé begon daardoor ook later. Tegen het eind van de middag stroomde Wageningen pas goed vol.

Bron: ThePostOnline