Het is inmiddels één voor twaalf

Screenshot_36

(Door: H. Numan)

Toen Fortuyn deze nu beroemde woorden uitsprak was het vijf voor twaalf. Nu, een dikke veertien jaar verder is het inmiddels een seconde voor twaalf. Wat zien we? De honden blaffen, maar de karavaan trekt rustig voort. Alsof er niets aan de hand is. Het valt allemaal best wel mee, horen we dagelijks. We lezen iedere dag in de krant iets over misdragende jongeren uit … een licht getinte jongeman die … en dan volgt er vrijwel altijd een nogal afgrijselijke misdaad. Opvallend vaak gepleegd door een knaapje met een fobie voor varkensvlees en die niet bestraft kan worden. Want hij is te jong. Etniciteit wordt niet gegeven, want dat is dieskriemienierend. Hoeft ook niet, want het opvallende gebrek aan zegt meer dan genoeg.

Lees verder

Bron: EJ Bron

Zestig stoere jongens slaan een 15-jarig meisje

Knipsel

Stel dat je voor een weddenschap zoveel mogelijk mensen met een zo laag mogelijk IQ bij elkaar moet verzamelen op één plek, dan organiseer je kermis in Purmerend. Dat is een soort Special Olympics, maar dan met botsauto’s. Soort blank Aleppo, dat Purmerend. Er is gewoon nauwelijks verschil te zien tussen een kermis in Purmerend en het Nederlands TokkieKampioenschap. Wat maar weer blijkt uit bovenstaande video. Een jong stelletje krijgt het aan de stok met zestig jongens, die als een kudde bloeddorstige hyena’s om het stelletje heen draait. De jongen krijgt een paar tikken, het meisje neemt het voor hem op en wordt vervolgens flink in elkaar getrapt door de Opvoedkundig Uitgedaagde Knokploeg. De moeder van het meisje gaat aangifte doen. Met zestig jongens een meisje van vijftien schoppen. Dapper. Zeer dapper. Niet dat ze zichzelf lafhartige strontlarven vinden. Nee. De puisterige piranha’s zijn apentrots op het geweld, de achterlijkheid en de vernedering die zij met elkaar kunnen veroorzaken. Het zal je kind maar zijn. Om je kapot te schamen.

Bron: GeenStijl + video >>>  http://www.geenstijl.nl/

Beste volger van de islam,

Ik richt mij tot alle moslims van Nederland, Frankrijk, België en heel Europa.  

Mijn familie en ikzelf willen ons graag in Marokko of Algerije of Turkije vestigen.
Mijn buren en vrienden, die aan ons gehecht zijn, zouden ons het liefst volgen, natuurlijk ook hun familie en de vrienden, daarvan zijn ook weer de vrienden van hen en…
We zullen dus met heel velen in Uw land zijn; en omdat we allemaal Katholiek zijn, moeten er kerken gebouwd worden, en MOETEN wij subsidies krijgen vd Marokkaanse en de Algerijnse Staat, daarom moeten er straten worden afgesloten voor onze processies (maar wees gerust, bij ons is dit slechts een keer per jaar voor de Heilige Maagd Maria, en niet….5 keer per dag).
Wij willen dat Uw feesten verboden worden, want dit zou de christelijke gemeenschap die we zijn, beledigen.
We eisen dat onze kinderen op schoolreis kunnen gaan met een kruisje om hun nek en we willen onze sandwich met ham kunnen nuttigen op school of op het werk.
We eisen varkensvlees, en als we de bak zouden in moeten (best niet) eisen wij, mooie cellen, goeie verwarming, sport accommodatie, kleuren-tv,
én, én, én dat we ‘s avonds kunnen kiezen uit DRIE verschillende menu’s !
Wij eisen dat onze katholieke vrouwen in hun bikini op het strand mogen en dat we samen met jullie (mannen + vrouwen) samen in één zwembad mogen zwemmen.
Voor het geval dit verboden wordt, kunt U ons dan het dichtstbijzijnde politiebureau aanwijzen
waar we onze klacht betreffende discriminatie kunnen deponeren ?
Ik dank U bij voorbaat voor Uw begrip. Wacht, ik vergeet nog iets……..
Als mijn dochter Uw vlag in de fik steekt wanneer een sportteam uit Nederland een wedstrijd wint,
wilt U dan net zo vergevingsgezind zijn zoals wij ? Goed, dan zal ik er voor vloeken…bedankt.
Getekend,
Miljoenen normale Europeanen met en zonder geloof !
Als je de rollen zo eens omdraait, valt pas goed op, waar de politieke correctheid (de walgelijke lafheid) van een groot aantal Nederlandse politici ons gebracht heeft …


Via Pegida Nederland


En hierdoor moest ik gelijk weer denken aan een stukje dat ik in 2013 hier op me blog knalde, over de familie Holland, zie brief aan me vader voor deze oude bagger

met groet Bolo

Bron: De Vrije Chroniqueurs

‘Palestina’ erkennen: 10 redenen waarom dat een foute keuze is

Screen Shot 2015-05-14 at 09.03.21

Het ministaatje Vaticaan heeft op 13 mei j.l. een Palestijnse Staat erkend. Terwijl er vele redenen zijn om juist niet een Palestijnse Staat te erkennen. Hierbij tien van de belangrijkste redenen op een rij!

1. Mahmoud Abbas, de president van de autonome Palestijnse Autoriteit, weigert het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk te erkennen – terwijl hij dat wel voor Palestijnen claimt. Ook weigert hij om in een vredesverdrag af te zien van verdere Palestijnse claims. Uiteraard zijn dat twee essentiële elementen voor een duurzame vrede. Deze maakten dan ook onderdeel uit van het Amerikaanse vredesvoorstel in 2014, dat Abbas echter afwees.

2. De stichting van een Palestijnse Staat is strijdig met het internationaal recht, zoals vastgelegd in de Oslo akkoorden. Daarin staat dat vrede tot stand moet komen “in onderlinge overeenstemming” en dat de grenzen in onderling overleg bepaald moeten worden. De internationale gemeenschap kan daarom niet meewerken aan activiteiten die ervoor zorgen dat de Palestijnen zich onttrekken aan hun verdragverplichtingen. En zijzelf daardoor ook, want de eerdere vredesverdragen zijn gegarandeerd door de VN, de VS, Rusland en de EU.

3. Een Palestijnse Staat leidt tot niets, want ook na die erkenning zullen Palestijnen en Israëli’s er nog steeds samen uit zullen moeten komen, via afspraken bijvoorbeeld over gebied, veiligheid, geld en waterverdeling. Met verder verstoorde verhoudingen wordt dit alleen maar bemoeilijkt. Vrede komt daarmee niet dichterbij, maar verder weg.

4. Een Palestijnse staat zal gebaseerd zijn op racisme. Want Abbas heeft herhaaldelijk uitgesproken dat er geen Joden zullen mogen wonen. Dit racisme is uiteraard strijdig met het internationaal recht en op deze basis kan en mag geen staat erkend worden.

5. Er kan niet één Palestijnse staat erkend worden, want er zijn twee Palestijnse regeringen in twee gebieden, in Gaza en op de Westbank. Deze leven vrijwel op voet van oorlog met elkaar. Hamas heeft opgeroepen om de regering van Fatah op de Westbank omver te werpen. Fatah heeft de Arabische Liga gevraagd om Gaza te bombarderen om zo het Hamas bestuur te verwijderen.

6. Een van bovengenoemde regeringen is in handen van een beweging die internationaal wordt aangemerkt als terreurorganisatie (Hamas in Gaza). De andere regering verheerlijkt terreur en roept daartoe op (Fatah op de Westbank). De wereld heeft geen behoefte aan nóg een door moslimfundamentalisten beheerste terreurstaat, die van de Islamitische Staat is al erg genoeg.

7. Hamas weigert bovendien zelfs de reeds gesloten vredesverdragen te erkennen, en weigert bij voorbaat alle toekomstige verdragen. In het Hamas Handvest is vastgelegd dat er maar één oplossing voor het conflict is: de vernietiging van Israël. Zowel de terreur als de weigering van vrede maakt erkenning strijdig met het internationaal recht: alleen vredelievende staten kunnen erkend worden (artikel 4 van het VN Handvest).

8. Volgens het internationaal recht heeft Israël, in ruil voor terugtrekking uit de in 1967 veroverde gebieden recht op veilige grenzen (dus grenscorrecties), en recht op vrede met alle Arabische landen. Dit recht ligt vast in VN resolutie 242. En hoewel Israël zich reeds uit 94% van het in 1967 veroverde gebied heeft terug getrokken, hebben pas 2 van de 23 Arabische landen vrede met Israël gesloten.

9. Ook dienen de Arabieren daarbij inspraak te hebben. De Arabieren in Oost-Jeruzalem hebben echter in opiniepeilingen aangegeven dat zij liever bij Israël willen blijven horen, dus daar is – voorafgaand aan het trekken van grenzen – een referendum zeker op zijn plaats, zoals al de intentie van de VN was in 1947.

10. De laatste verkiezingen waren meer dan tien jaar geleden. Palestina voldoet onder meer daardoor aan geen enkele van de vier voorwaarden voor een staat die het internationaal recht daarvoor stelt: een legitieme regering, met internationale betrekkingen, een gebied en een bevolking.

Er is niet één regering en er is geen mogelijkheid tot het onderhouden van internationale betrekkingen – want er zijn twee gebieden met twee regeringen. Ook hebben de Palestijnen geen vastgestelde bevolking of gebied, want die moeten conform het internationaal recht (de Oslo-akkoorden en VN-resolutie 242) nog in overleg met Israël vastgesteld worden.

Er zijn voorstanders van erkenning, onder Arabisch-islamitische druk en vanwege de slachtofferrol die de Palestijnen claimen. Dat laatste is fantasie, want de Palestijnen hebben sinds 1937 elk internationaal voorstel voor een tweestatenoplossing afgewezen, zoals in 1937, 1947, 2000, 2001, 2008 en 2014. En altijd om dezelfde reden: omdat zij dan Israel als Joodse staat moesten erkennen.

Echter, zowel vanwege het bereiken van duurzame vrede als op grond van het internationaal recht, moet een Palestijnse staat niet erkend worden zonder dat er een definitief vredesverdrag met Israël ligt.

Awi Cohen,
Bestuurslid Likoed Nederland

Bron: De Dagelijkse Standaard

Schuldhulp gemeenten schiet te kort

geld

‘Criteria zijn te streng’

Tienduizenden Nederlanders met financiële problemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat schrijft de NOS op basis van onderzoek van de Hogeschool Utrecht.

De mensen kloppen tevergeefs aan bij gemeenten voor professionele schuldhulp. Die laten echter alleen mensen toe die aan strenge criteria voldoen. Staatssecretaris Klijnsma vindt deze situatie onverteerbaar.

Vrijwel alle gemeenten hanteren dergelijke ‘algemene uitsluitingsgronden’. Onder anderen mensen die in een echtscheiding zitten, een huurschuld hebben, een eigen woning bezitten of hun administratie niet op orde hebben, vallen buiten de boot.

Klijnsma zegt voor de camera van de NOS: “De gemeenteraad, de ombudsman, de rechter: het zijn allemaal routes die bewandeld kunnen worden. En wat mij betreft een beetje snel.”

Bron: ThePostOnline

Ondanks de publieke verontwaardiging blijven rechters licht straffen

Rechtbank

Nederlandse rechters leggen relatief lage straffen op. Onderzoek wijst uit dat de Nederlandse burger al jarenlang om zwaardere straffen vraagt. Politieke partijen spelen hier slim op in. Zowel de VVD, het CDA, de PVV en de SGP zijn voorstanders van verhoging van de strafmaat. Vanaf 2002 hebben we zowel een CDA als een VVD-regering gehad. Of dit ook maar enige invloed heeft gehad op de strafmaat is nog maar de vraag. De afgelopen jaren zijn er tal van zaken geweest waarbij de dader werd veroordeeld tot een (zeer) lichte straf.

Lees meer

Bron: Curiales

Resistente vorm van buiktyfus grijpt wereldwijd om zich heen

Tja het verwondert me niet, nu alle grenzen openstaan voor bewoners van landen waar dit soort epidemieën (vanwege gebrek aan hygiëne), vandaan komen…

Screenshot_19

(Door: Wans Horst)

Jaarlijks krijgen meer dan 21.000.000 mensen buiktyfus. Van die mensen overlijden jaarlijks 200.000, ofwel 20.800.000 mensen worden gered. De redding bestaat bijna uitsluitend door het toedienen van antibiotica. Nu is er echter een variant van buiktyfus die ongevoelig is voor antibiotica, genaamd H58. Het aantal gevallen van besmetting met H58 maakt een steeds groter deel uit van het totaal. Gesproken wordt van een epidemie.

View original 220 woorden meer

Bron: Eunmask

De Britse verkiezingsverwikkelingen: microweergave van de westerse politieke situatie

Screenshot_21
Ed Miliband

1. De goedmenschelijke bezetenheid van Ed Miliband.

De Britse Lagerhuis-verkiezingen van 7 mei 2015 werden, ondanks de eerdere verwachtingen, geen nek-aan-nek race: de uiteindelijke zetelverdeling, debet aan het even achterhaalde als onduidelijke “districtenstelsel”, leverde de ‘Tories’ zelfs een absolute meerderheid op, die hen in staat stelde weer eens zelfstandig te gaan regeren. Hun coalitiepartner tot nu toe, de Liberal Democrats, werd door hen praktisch weggevaagd c.q. opgeslokt, terwijl de EU-kritische UKIP ondanks een verdienstelijk stemmenaantal door genoemd districtenstelsel slechts één schamele zetel toebedeeld kreeg. Een vergelijkbaar lot, zij het dan bewerkstelligd door reëel verlies, trof Labour, dat vooral in Schotland vrijwel haar gehele steun onder de bevolking verloor.

Lees verder

Bron: EJ Bron

Huisvesting, gezondheidszorg, en gratis geld voor Stockholm’s jihadisten

original

Dinsdag 19 mei gaat het rood-groene stadsbestuur van Stockholm zijn Stockholms stad strategie tegen gewelddadig extremisme formaliseren. Per Gudmundson heeft een diepere blik geworpen op hun strategie waar men onder andere pleit voor “aangepaste includerende inspanningen” voor terugkerende terroristen uit Syrië. Het plan is niet zonder controverse omdat het vooral benadrukt dat terugkerende jihadisten met sociale voorzieningen bedeeld moeten […]

Lees verder

Bron: De Vrije Chroniqueurs