DNB: €5 miljard voor lastenverlichting

Het kabinet heeft zoveel financiële meevallers dat er genoeg ruimte is voor een hervorming van het belastingstelsel. De belastingen kunnen met circa €5 miljard omlaag.

Dat stelt Job Swank, directielid van de Nederlandsche Bank (DNB), bij de presentatie van nieuwe economische ramingen. ‘De overheidsfinanciën verbeteren gestaag. Zodanig dat er smeerolie in zit voor een belastinghervorming.’

Het kabinet wil de lasten op arbeid verlagen. Dat moet ervoor zorgen dat werknemers meer overhouden van hun brutosalaris. Ook moet het voor bedrijven goedkoper worden om mensen in dienst te nemen.

Hervormingen

Die lastenverlichting is onderdeel van een groter pakket van belastinghervormingen. Eerder al liet staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën weten dat dat plan een omvang heeft van €15 miljard, waarvan €5 miljard aan netto-lastenverlichting.

Het herstel van de Nederlandse economie maakt deze ambities mogelijk, aldus Swank. ‘Er is €5 miljard ter beschikking. Zo’n bedrag heb je ook wel nodig om negatieve koopkrachteffecten van de belastinghervorming te repareren.’ Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 0,9% van het bruto binnenlands product. In 2017 zakt het verder tot 0,6%.

‘Fundamentele zaken aanpakken’

Voor coalitiepartijen VVD en PvdA is het nog niet eenvoudig om het eens te worden over aanpassing van het belastingstelsel. DNB-directeur Swank is dan ook bang dat het kabinet alleen de lasten verlicht en een grondige herziening van het fiscale stelsel laat zitten.

‘Ik hoop wel dat de belastinghervorming niet tot lastenverlichting beperkt blijft’, zegt Swank. ‘Er moeten ook fundamentele zaken worden aangepakt.’ De DNB-directeur wil dat het kabinet het toeslagensysteem makkelijker maakt, de hoge en lage btw uniformeert en de fiscale stimulans op het sparen voor pensioen en het nemen van een hypotheek vermindert.

2% groei

DNB is net zo optimistisch over de Nederlandse economie als de drie grote banken en de Oeso, de club van rijke industrielanden. DNB gaat er nu ook vanuit dat de economie dit jaar met 2% groeit, een forse opwaartse bijstelling sinds de laatste prognose. Volgend jaar komt de groei uit op 1,8% en in 2017 op 2,2%.

President Klaas Knot van DNB is zeer kritisch over het stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank. Toch ziet zijn collega Swank dat het wel degelijk effect heeft. ‘Het herstel van de Nederlandse economie was al in gang gezet, maar de ECB doet er nu een schepje bovenop.’ Volgens DNB-berekeningen is 0,2 procentpunt van de economische groei te danken aan de ECB.

Bron: telegraaf.nl

Islamistische AKP van Erdogan verliest meerderheid in Turkse parlement

Screen Shot 2015-06-08 at 11.13.13

Een gevoelige klap voor de islamisten. 

De verkiezingen van gisteren hebben voor schokgolven gezorgd in Turkije – let wel, op een behoorlijk goede manier. De veel bekritiseerde AK Parti van president Recep Tayyip Erdogan verloor namelijk een significant gedeelte van haar steun. Sterker nog, door het succes van de Koerdische HDP is de AKP zelfs haar meerderheid kwijt in het parlement.

Het Turkse parlement heeft 550 zetels. Voor een meerderheid zijn dus 276 zetels vereist. In het oude parlement had de AKP er 327, waardoor Erdogan min of meer kon doen en laten waar hij zin in had.

Vanaf nu is alles anders. De AKP houdt namelijk maar 254 zetels over. Dit betekent dat de islamisten alleen wetsvoorstellen door het parlement kunnen loodsen als die gesteund worden door in ieder geval één andere partij. En laat de andere partijen nou niet bepaald dol zijn op de AKP.

De grootste oppositiepartij de CHP verloor – vreemd genoeg – ook wat zetels. De Kemalisten (aanhangers van Mustafa Kemal Atatürk) gaan van 135 zetels naar 132. Dit verval komt niet doordat de CHP minder stemmen heeft gekregen (de partij heeft meer stemmen binnen geloodst), maar doordat er een vierde partij is die genoeg stemmen heeft gekregen om zitting te nemen in het parlement. De ‘restzetels’ worden dus  niet onder drie, maar onder vier partijen verdeeld.

Het meest opmerkelijke aan de verkiezingen? De nationalistische MHP en de Koerdische HDP hebben allebei 82 zetels binnengesleept. In het verleden werden HDP-kandidaten gekozen als ‘onafhankelijken’ (waardoor ze zich geen zorgen hoefden te maken om de kiesdrempel). Het is voor het eerst dat een Koerdische partij die drempel haalt… waardoor het dus ook meteen flink wat parlementariërs kan leveren.

Er zijn nu twee mogelijkheden:

1. De AKP vormt een coalitie met een andere partij. De MHP is de meest waarschijnlijke partner. Het voordeel hiervan voor de AKP: men kan doorregeren. Het nadeel: Turkse coalities zijn bijzonder instabiel. Daar komt bij dat samenwerking met de MHP ervoor zorgt dat alle Koerden in Turkije en linkse Turken  die zich hun lot aantrekken voortaan op de HDP zullen stemmen, waardoor die partij bij volgende verkiezingen naar minstens 15% gaat, en misschien wel 20%. Dat zou het definitieve einde van de alleenheerschappij van de AKP betekenen.

2. De AKP vormt een minderheidsregering en organiseert razendsnel nieuwe verkiezingen. Erdogan en co. zullen Turken dan vertellen dat alleen een eenpartijregering werkt, dus stem op de AKP. Het risico: het verval van de AKP lijkt te zijn ingezet. Het is dus helemaal niet zeker dat de AKP bij vroege verkiezingen meer stemmen krijgt.

De komende weken en maanden worden bijzonder belangrijk voor Turkije. Turken hebben nu de kans om te breken met de AKP. Benutten ze die mogelijkheid of keren ze uiteindelijk toch weer terug naar Erdogan en de zijnen? Een belangrijk punt: de kritiek op Erdogan is de afgelopen maanden flink toegenomen. Zoals de zaken er nu voor staan acht ik de kans niet erg groot dat de AKP in korte tijd weer een grote zege boekt (zeker niet ten koste van de HDP).

Bron: De Dagelijkse Standaard

AKP verliest meerderheid. Wat nu sultan?

Knipsel6666666

Erdogan kennende zal die zich er niet bij neer willen leggen. Hij is vast van plan het ottomaanse kalifaat te herstellen en zelf de eerste kalief te worden. Dan laat je niet door zo iets oubolligs en verdorven Westers als democratie in de weg zitten. Het is tenslotte maar een trein die je neemt tot je bij je doel bent en dan uitstapt. En als die niet recht naar het doel gaat kun je altijd nog op zijn mohammedaans verder marcheren. Van Belgrado tot Bagdad riep die jaren geleden al. En via Morsi’s moslimbroeders dacht ie ook Egypte zijn kalifaat binnen te trekken.

Turkije steunt ISIS. Vorige week riep Erdogan nog op om Jeruzalem te veroveren, en zijn aanhangers vinden het prachtig. Die aanhangers roept ie in Europa jaarlijks op om niet te assimileren, maar toch vooral Turks te blijven. Via het uitgebreide Turkse netwerk van staats-moskeeën in Europa, Diyanet en Milli Görus, houdt Turkije de vinger aan de Turkse pols in Europa.

Lees verder

Bron: De Vrije Chroniqueurs

Komend halfjaar: Meer EU!

Eurozone In Nederland hebben we het er liever niet over: meer bemoeienis van Europa. Een Duitse en Franse politicus willen dat wel. Meer Europa zou economische en sociale problemen oplossen.

Terug van weggeweest: het in Duitsland en Frankrijk graag gevoerde, maar door Nederlandse politici gevreesde debat over méér Europa. Met een opiniestuk in enkele Europese kranten, waaronder The Guardian, Die Welt en Le Figaro, heropenen de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel en de Franse minister voor Economische Zaken Emmanuel Macron de discussie over verdere integratie. Niet in alle 28 EU-landen, maar wel in de 19 landen van de eurozone.

Een oplossing van de Griekse crisis is volgens de twee sociaaldemocraten niet genoeg om de euro overeind te houden. Volgens Gabriel en Macron kent de huidige architectuur van de Economische en Monetaire Unie „ernstige zwakheden”. Die zouden ervoor hebben gezorgd dat de eurolanden economisch uit elkaar zijn gegroeid, dat de werkloosheid te hoog is en dat de politieke spanningen binnen en tussen landen zijn toegenomen.

Lees verder: http://www.burgercomite-eu.nl/komend-halfjaar-meer-eu/

Bron: Burgercomité EU

Koenders opent conferentie over jihadgangers

DEN HAAG – Vertegenwoordigers van ongeveer veertig landen en internationale organisaties komen maandag in Den Haag bijeen om te praten over de dreiging van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zal de conferentie openen.

Minister Bert Koenders.
Minister Bert Koenders.

Nederland heeft de experts uitgenodigd in het kader van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) waar Nederland dit najaar voorzitter van wordt. Ze zullen kennis en ervaring met elkaar delen over het voorkomen van radicalisering en de manieren waarop ‘foreign terrorist fighters’ kunnen worden aangepakt. Ook wordt gesproken over het weerbaar maken van gemeenschappen door trainingen en discussieplatforms.

Het GCTF is een forum waarin een groot aantal landen, onder meer uit de Arabische regio, samenwerkt om de aanzwellende stroom buitenlandse strijders tegen te gaan. Nederland leidt in dat netwerk sinds vorig jaar de werkgroep over foreign terrorist fighters.

Bron: telegraaf.nl