DE EUROPESE BURGER DE MELKKOE VAN DE JIHADISTEN

De uitkerings-jihad in Europa

jihadrijk

– Uitkeringsfraude van het soort dat gepleegd wordt in Denemarken, komt voor in heel Europa.

– Omdat Anjem Choudary’s uitkeringen niet belast worden, is zijn netto inkomen gelijk aan zo’n €45,573 per jaar. Ter vergelijking, het gemiddelde jaarsalaris van fulltime werkende Britten was in 2014 €37,449.

– Een Zweedse soldaat die uitgezonden was naar Afghanistan zegt dat het minder waarschijnlijk was dat hij bij thuiskomst hulp kreeg, dan een terugkerende jihadist.

In Denemarken hebben meer dan 30 jihadisten werkloosheidsuitkeringen ter waarde van €51,000 terwijl zij in Syrië vechten voor IS, zo blijkt uit inlichtingendocumenten.

In april werd duidelijk dat de ouders van Omar Abdel Hamid El-Hussein — een Deens-Jordaanse jihadist verantwoordelijk voor de terreuraanslagen in Copenhagen van februari 2015, waarbij twee mensen gedood werden — al langer dan 20 jaar uitkering van de Deense staat ontvangen. Omar’s ouders ontvingen tussen 1994 en 2014 zo’n 3,8 miljoen Kronen, gelijk aan zo’n 500.000 euro.

In Oostenrijk heeft de politie tijdens november 2014 13 jihadisten gearresteerd die naar verluidt uitkeringen gebruikten om hun reizen naar Syrië te bekostigen. Onder de gedetineerden was Mirsad Omerovic, 32, een radicale prediker die volgens de politie enkele tonnen heeft opgehaald voor de Syrische burgeroorlog. Als een vader van zes kinderen die uitsluitend van een uitkering leeft, heeft hij tevens gebruik gemaakt van aanvullende kinderbijslagen.

In augustus 2014 werden nog eens negen andere jihadisten gearresteerd die zich bij de jihad in Syrië wilden voegen. Hun reis werd via uitkeringen bekostigd door Oostenrijkse belastingbetalers.

In België werd voorkomen dat 29 jihadisten in Antwerpen en Vilvoorde uitkeringen van de staat ontvingen. Deze maatregel kwam na een onderzoek waaruit bleek dat personen hun Belgische bankrekeningen leegden bij Turkse banken, net over de Syrische grens.

Per capita is België de grootste leverancier van jihadisten. Meer dan 400 Belgen dien(d)en in het Midden-Oosten als jihadist.

Anjhem Choudary, de in Engeland geboren radicale prediker die van uitkeringen leeft, heeft zijn gevolg er herhaaldelijk toe opgeroepen te stoppen met werken en arbeidsongeschiktheids-uitkeringen aan te vragen, zodat zij meer tijd hebben voor de heilige oorlog tegen niet-moslims.
Volgens Chaudary hebben moslims recht op uitkeringen omdat het een vorm van jizya is, een belasting die volgens de sharia aan niet-moslims opgelegd moet worden in islamitische landen, als een herinnering aan het feit dat niet-moslims permanent inferieur en onderworpen zijn aan moslims.

Ook hebben Britse belastingbetalers de rekening op zich genomen voor de in Marokko geboren Najat Mostafa, de tweede vrouw van de in Egypte geboren haat-predikant Abu Hamza, die in oktober 2012 is uitgeleverd aan de VS.
Hamza en zijn familie hebben de Britse belastingbetaler naar verluidt meer dan £338,000 aan uitkeringen gekost. Ook heeft hij £680,000 aan rechtsbijstand ontvangen tijdens zijn mislukte aanvechting van de uitlevering aan de VS. De kosten van zijn detentie in een Britse gevangenis heeft sinds 2004 zo’n £500,000 gekost.

Een andere islamitische predikant, de Palestijnse Abu Qatada, heeft de Britse belastingbetaler een geschatte £500,000 gekost. Ook ontving hij £390,000 aan rechtsbijstand om zijn uitlevering aan Jordanië te voorkomen.

In Frankrijk schortte de overheid in maart 2015 de uitkeringen op van 290 geïdentificeerde jihadisten. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, bagatelliseerde de kwestie enigszins. “We moeten er geen controverse van maken door mensen toe te staan te denken dat wij hier niets aan gedaan hebben. Wij nemen dit uiterst serieus, en zullen dat blijven doen,”

In Duitsland schatte een analyse dat er van de 450 Duitse jihadisten meer dan 20% van hen uitkeringen ontvangen van de Duitse staat. Daarbij komen de 150 teruggekeerde jihadisten opnieuw in aanmerking voor uitkeringen.

In Nederland verscheen een Nederlandse jihadist, Khalid Abdurahman, met vijf afgehakte hoofden. Oorspronkelijk uit Irak, leefde Abdurahman meer dan 10 jaar van een Nederlandse uitkering voordat hij zich bij IS in Syrië voegde. De Nederlandse sociale dienst verklaarde hem arbeidsongeschikt, waarna belastingbetalers voorzagen in zijn medicijnen en behandelingen voor claustrofobie en schizofrenie.

Ondertussen doen Nederlandse gemeenteraden liever hun best de teruggekeerde jihadisten te helpen dan te berechten. In Delft bijvoorbeeld, gebruiken lokale politici belastinggeld om jihadisten te “herintegreren” en “hun levens opnieuw op te bouwen.” De NPO verklaarde dit als volgt. “Het is omdat dat de lokale autoriteiten deze terugkeerders niet willen vervreemden door repressieve maatregelen, die mogelijk tot nog verdere radicalisering leiden.

Spanje. Volgens de krant El Pais, “is het geheime netwerk opgebouwd uit zo’n 300 figuren — in meerderheid Pakistaans — die clandestiene kantoren runnen in Barcelona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Santander, Valencia, Madrid, Logroño, León, Ja en Almería en andere steden met grote Pakistaanse gemeenschappen.” Ze beheren het spaargeld van meer dan 150,000 moslims, onder wie veel uitkeringsgerechtigden, zonder enige juridische controle.

In februari 2015 werd een Pakistaans echtpaar uit Vitoria aangeklaagd wegens het vervalsen van identiteitspapieren teneinde uitkeringsfraude te plegen, via de identiteiten van fictieve personen. De man ontving zes verschillende uitkeringen, zij vrouw ontving er vier. Dit kwam neer op zo’n 10,000 en 6,000 euro per maand. Volgens de politie heeft het echtpaar zich op die wijze met 395,000 euro verrijkt.
Baskenland staat bekend om zijn ruimhartige uitkeringsbeleid; alle inwoners, waaronder illegale immigranten hebben recht op uitkeringen. In 2012 arriveerde een grote golf immigranten vanuit Marokko en Algerije in Baskenland om — in de woorden van een lokale politicus — “van uitkeringen te leven zonder te hoeven werken.”
Volgens lokale onderzoekers leeft meer dan 65% van de immigranten uit Marokko en Algerije van een uitkering. Alleen in 2012 al werd zo’n 86 miljoen euro uitgekeerd aan “dubieuze” uitkeringen.

In Zweden heeft het bureau van staatswerkgelegenheid, Arbetsformedlingen, een concept-programma afgeblazen om immigranten aan werk te helpen. Er kwam informatie boven water waaruit bleek dat islamitische werknemers werkzoekende hielpen werk te vinden als jihadist bij IS. Ook hadden IS-leden werknemers omgekocht en zelfs bedreigd, teneinde krijgers te rekruteren uit Zweden.

http://nl.gatestoneinstitute.org/5897/uitkerings-jihad

Bron: Eunmask

Oversteek gelukt: tijd voor een selfie

Juichende selfies, bellend met het thuisfront. Zó spoelden gisteren 38 Syrische vluchtelingen aan op het strand van `Fort Europa`
Juichende selfies, bellend met het thuisfront. Zó spoelden gisteren 38 Syrische vluchtelingen aan op het strand van ‘Fort Europa’

Juichende selfies, bellend met het thuisfront. Zó spoelden gisteren 38 Syrische vluchtelingen aan op het strand van ‘Fort Europa’.

,Europese grensbewakers van Frontex hebben vorig jaar het eiland verlaten. Iedereen kan zonder tegenwerking binnenkomen”, jammert Yanni Kosmidis uit Molyvos. Van alles op het strand: dokters, advocaten én veel jonge mensen. Het zijn zeker geen arme donders die de peperdure overtocht maken. Portemonnees worden ontdaan van waterdicht huishoudfolie. Later worden zelfs Syriërs op een terras gesignaleerd. Een van hen heeft nog een bagagelabel van een vliegmaatschappij aan zijn tas hangen.

Mariska van Damme runt een juwelierszaak in Molyvos en werkte ooit als maatschappelijk werkster. ,,Niemand doet dit voor zijn plezier. Rijke mensen hebben de financiële middelen om te vluchten. De armen blijven altijd achter.”

Bron: telegraaf.nl

Formele klacht tegen ARD over leugenachtige berichtgeving #MH17

ard

Door Joost Niemöller

Volker Braütigam was vroeger nieuwsredacteur bij de ARD, het eerste net van de Duitse publieke omroep. Hij ergerde zich aan de wijze waarop de ARD berichtte over de door het Engelse Bellingcat ingestoken ‘nieuwsbericht’ dat de Russen middels Fotoshop hun satellietfoto’s vervalst hadden.  Het ARD had dit als een onomstreden feit gebracht, en het enige bewijs daarvoor was een blogje van Bellingcat. Zo luidde het bericht bij de ARD:

Mithilfe von Satellitenfotos wollte die russische Regierung belegen, dass die Ukraine für den Abschuss des Fluges MH-17 verantwortlich ist. Die Recherchegruppe Bellingcat hat nun nachgewiesen, dass die Fotos manipuliert worden sind.

Dat vond Braütigam een staaltje van zeer onzorgvuldige berichtgeving van de Tagesschau, het Duitse Journaal.

Braütigam schreef dan ook een formele klacht tegen de ARD.

Hij schreef daarin dat het ARD allang had kunnen weten dat de indirect met de pro-Oekraïne speculant George Soros samenwerkende Bellingcat, die zich door Amerikaanse militaire bronnen laat influisteren, en samenwerkt met een aan de NATO gerelateerde denkank, niet gezien kan worden als een objectieve basis voor een nieuwsbericht. Dat is in meerdere, zeer serieus te nemen internetberichten al uitvoerig vastgelegd, bijvoorbeeld door de vroegere officier van justitie Gabrielle Wolff, die een gedegen analyse maakte van de methode Bellingcat.

Braütigam haalt ook een andere vroegere ARD journalist aan, Christoph Hörstel, die zich had geërgerd aan een eerdere uitzending van de ARD op basis van Bellingcat-‘onthullingen’ die in werkelijkheid niet meer zijn dan gefröbel met al dan niet bewerkte internetplaatjes.

Het ARD verkoos al deze bekende informatie te negeren en voerde Bellingcat op als een betrouwbare bron. Door een onthulling van het weekblad Der Spiegel werd inmiddels duidelijk dat Bellingcat helemaal geen bewijs had voor het vermeende Fotoshop werk van de Russen. Het ARD is verplicht om waarheidsgetrouw nieuwsvoorziening te brengen, wat vastgelegd is in notulen, waarnaar Braütigam verwijst. Daar zou de ARD zich aan moeten houden, in plaats van de Poetin haat te laten prevaleren.

Ook in de Nederlandse media werd het amateuristische ‘bewijs’ van Bellingcat massaal als een feit overgenomen.

Inmiddels is dus bewezen dat het allemaal nergens op gebaseerd was. Maar nog steeds heerst bij de Nederlandse media een oorverdovend zwijgen over deze journalistieke blamage.

Bron: De Nieuwe Realist

Mohammedcartoons Wilders brengen Nederlandse ambassades in hoge staat van paraatheid

isis_dabiq

Nederlandse ambassades over de hele wereld hebben speciale instructies gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Er is een speciale diplomatieke cable verstuurd om Nederlandse ambassades voor te bereiden op het plan van Geert Wilders om Mohammedcartoons te vertonen op televisie. De PVV-leider wil vanaf 20 juni verschillende cartoons over de islamitische profeet vertonen in de zendtijd voor politieke partijen.

Het doel van de speciale instructies is om gewelddadige protesten in islamitische landen te voorkomen, die de veiligheid van Nederlandse burgers en de economische belangen van Nederlandse bedrijven zouden kunnen bedreigen. Het schrikbeeld van het kabinet is dat er protesten zullen ontstaan zoals die in de hele islamitische wereld plaatsvonden tegen de Deense Mohammedcartoons negen jaar geleden. Denemarken moest toen uit veiligheidsoverwegingen haar diplomatieke posten in veel islamitische landen sluiten, en Deense burgers moesten in veiligheid worden gebracht. Om deze reden krijgen Nederlandse ambassadeurs de instructie om te benadrukken dat de Mohammedcartoons van Wilders geen initiatief van de Nederlandse regering zijn maar van een individueel kamerlid.

Een diplomatieke bron zegt het volgende tegen de Volkskrant:

‘Er is absoluut geen sprake van paniek of een crisissfeer over Wilders en zijn cartoons. In deze tijden van Twitter en Facebook is het gewoon handig als de regering met één mond spreekt; dat de ambassadeur in Marokko bijvoorbeeld hetzelfde vertelt als die in Oman.’

Tot nu toe heeft Wilders’ plan nog weinig opschudding veroorzaakt. Zo zijn er geen bedreigingen binnengekomen bij Nederlandse ambassades en zijn er geen signalen dat er protesten tegen Nederland zullen worden georganiseerd in islamitische landen. Dit ondanks een uitzending van Al Jazeera die aandacht besteedde aan het cartoonplan.

Wilders kwam met het plan om de Mohammedcartoons te vertonen nadat er een aanslag werd gepleegd op een tentoonstelling van de cartoons in Garland, Texas, waar hij als spreker was uitgenodigd.

Knipsel777777

Bron: De Dagelijkse Standaard

‘ISIS’ bestookt deurwaarders met poederbrieven

Screenshot_20Door: David Bremmer)

Diverse deurwaarderskantoren in de Randstad hebben de afgelopen maand poederbrieven ontvangen ondertekend door ISIS/Islamic Khalifate. Ook kreeg een Haags kantoor een Fatwa tegen zich uitgesproken. De politie staat voor een raadsel, de beroepsgroep is bezorgd over de toenemende agressie.

,,Door het openen van deze brief bent u besmet met zwaar radioactief materiaal in poedervorm uit bestanden van het Syrische leger, dat in ons bezit is. U heeft nog maximaal twee maanden te leven…”, valt te lezen in de brief die meerdere kantoren – in Den Haag, maar ook in Amsterdam – in mei op hun deurmat vonden.

Een geldbedrag wordt niet geëist. De brief is ondertekend door ISIS, heeft een Arabische aanhef en is gesteld in enigszins onbeholpen Nederlands. ,,Dit is de straf die ALLAH voor u heeft bepaald omdat u geld en goederen afneemt van de armen, iets dat door de heilige QURAN uitdrukkelijk wordt verboden. Uw privéadres is bij ons bekend, maar uw familie wordt gespaard zodra u ophoudt met uw beroep.”

Lees verder>>>
(h/t “Jan”)

Algemeen Dagblad

Bron: EJ Bron

Zelfs de islamitische Veiligheidsdienst bevestigt: ‘IS smokkelt militanten in vluchtelingenboten naar Europa’

Islamitische Staat (IS) smokkelt militanten naar Europa op vluchtelingenbootjes.
Dat heeft een Libische veiligheidsadviseur gezegd in een interview met de BBC.

is-smokkelt-militanten-in-vluchtelingenboten-europa

Mensensmokkelaars verstoppen de IS-vechters op de bootjes waarmee telkens honderden vluchtelingen over de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken.

De jihadisten, die doen alsof ze bootvluchteling zijn, zitten wel apart van de migranten, maar eenmaal van zee gered en naar Europa gebracht “hebben Europese politieagenten geen idee wie er een IS-strijder is en wie een normale vluchteling”. Volgens de veiligheidsadviseur willen de strijders aanslagen plegen in Europa.

Hij baseert dit op verhalen die hij heeft gehoord van booteigenaren uit gebieden in Noord-Afrika waar IS het voor het zeggen heeft, zoals in delen van Libië. Veel vluchtelingen nemen de boot vanuit dat land.

http://www.nu.nl/buitenland/4050366/is-smokkelt-militanten-in-vluchtelingenboten-europa.html

Bron: Eunmask

Zal Rusland een oorlog beginnen tegen de NAVO?

nato map war russia

In het vorige deel kunt u teruglezen over een nadere analyse van het conflict in Oekraïne. In dit vervolgdeel gaat Putin in op de militaire ontwikkelingen van de NAVO en legt hij zijn visie uit over Russische toenadering tot Europa. Hier geeft Putin zijn mening op de uitbreiding van de NAVO en tevens een duidelijke toelichting op de verhoudingen in de wereld als het gaat om de VS, EU en Rusland.

Lees meer

Bron: Curiales

Was het conflict in Oekraïne dan toch een vooropgezet plan?

putin interview

In aanloop naar zijn bezoek aan Italië gaf de Russische president Vladimir Putin een interview aan de Italiaanse krant Il Corriere della Sera. Gedurende het interview kwamen er belangrijke onderwerpen aan bod, zoals het conflict in Oekraïne, de verslechterde relatie met de EU, de recente ontwikkelingen van de NAVO in de Baltische regio en de financiële crisis in Griekenland. Verder deed Putin ook enkele interessante uitspraken over deze thema’s. Hierna volgt een vertaling van de belangrijkste punten uit het interview. Het volledige transcript van het interview kunt u hier raadplegen.

Lees meer

Bron: Curiales