ISIS wandelt met het grootste gemak Europa binnen en de EU wil heel graag nog meer terreurmoslims ophalen

Aan een ander voorstel van de Europese Commissie wil Nederland alleen gehoor geven als andere landen meedoen. Dat heeft betrekking op het uitnodigen van vluchtelingen die in kampen buiten de Europese Unie verblijven. Nu nodigt Nederland per jaar 500 vluchtelingen uit. Dat is meer dan de meeste Europese landen.

Volkskrant >>

Jawel, haal ze gewoon zelf op joh. Wij betalen wel en laten op termijn onze hals doorsnijden om ze ter wille te zijn.

Knipsel11111111

By

Europe is accepting these refugees for humanitarian reasons. Anyone who raises concerns about how the Islamic State is exploiting the situation to send people to Europe and the U.S. to sow blood and destruction is denounced as “Islamophobic.” All will be well and all manner of thing will be well as we demonize and silence the “Islamophobes,” refrain from “provoking” the jihadis, and march together into the glorious multicultural future.

“Sources: ISIS terrorists using chaotic Libya as new ‘route to the West,’” by Adam Housley, Fox News, June 12, 2015 (thanks to Kenneth):

EXCLUSIVE: Islamic State terrorists are said to be using Libya ‎as an “entry point” into Europe, with intelligence sources on the ground in Africa telling Fox News at least 30 ISIS fighters who left from the country have been “picked up” by the Italians in recent weeks.

The purported terrorists all claimed refugee status but American ‎and European agents believe this is a clear indication that ISIS terrorists have come into Europe virtually untouched.

“There is no way you can block it,” one told Fox News. “Libya is now an easy entry point into the E.U. and ultimately into the U.S. for ISIS. They are saying, this is the way to America.”

Jihad Watch >>

Bron: Fubar

Modern islamitisch massamoorden is een vreugdevolle plicht

Screenshot_19

(Door: Martien Pennings)

Ik mag GeenStijl weer eens een veer in de reet steken, zoals ik zo vaak doe. De onvermoeibare strijders voor Recht & Orde hebben weer eens een paar rake filmpjes geplaatst die aantonen hoe belachelijk de islamofobie is van kleinzielige burgermannetjes en Wilders-adeptjes.

In het korte filmpje van slechts 1:35 de hoogtepunten uit het langere docuutje daaronder: homo’s worden van daken gegooid. En let op de oudere man in het witte gewaad die, voordat hij doodgeschoten wordt, een brutaliserende toespraak krijgt van een Marokkaantje uit Amsterdam-West. Nou, nee. Maar dit tiepje gewetenloos Arabierisch rotzakje loopt ook in Nederland, in Europa bij de tienduizenden rond.

Lees verder>>>

Bron: EJ Bron

Wat is de Bilderberggroep…

Waarom denken nog veel mensen dat de wereld bestuurd wordt door democratisch gekozen regeringen? Campagnes van de kandidaten worden gefinancierd door multinationals die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Wereld Orde en de keus van de kandidaat staat vooraf al vast. In onze fictieve democratie is het enige dat je bij verkiezingen ziet een installatieproces. Er zijn zelfs nog mensen die denken dat ze door het brengen van een stem tijdens de verkiezingen invloed uitoefenen op de wereld om hen heen.  Dit komt waarschijnlijk doordat de meeste mensen niet veel weet hebben van de manier waarop moderne vrijmetselaarsloges (waarin de elites van de wereld zich verenigd hebben) de wereld besturen.  We hoeven ons toch niet druk te maken zal je misschien zeggen……. Vrijmetselaarsloges zijn er altijd al geweest, dit is dus niets nieuws onder de zon. In de middeleeuwen organiseerden mensen zich, vaak op hun specifieke vakgebied, in gilden, en probeerden zo de plaatselijke heersers te beïnvloeden. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Het verschil is dat de invloed van de plaatselijke elites zich vroeger beperkte tot een vrij overzichtelijk gebied. Moet je je eens voorstellen dat de 120 machtigste mensen op de wereld zich verenigen in een organisatie en ieder jaar in het diepste geheim bij elkaar komen. Zo bestaat er een specifiek gezelschap dat zich zetelt aan de top van een piramide die is opgebouwd uit verschillende uitermate machtige bedrijfslobbygroepen, elitaire vrijmetselaarsloges en officiëlere organisaties.
Dit draagt de naam Bilderberggroep.

Video: Bilderberg Groep De geheime leiders van de wereld

De Bilderberggroep werd in 1954 opgericht te Oosterbeek in een hotel van de Bilderberg-Hotelgroep.

Het initiatief werd genomen door ene Joseph H. Retinger.
Retinger (die overleed in 1960) was een machtig Katholiek die goede contacten onderhield met het Vaticaan en andere elites in de wereld. Retinger stond aan de wieg van de Europese Beweging die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Europese Raad.(een voorloper van de Europese Unie) Retinger stelde aan zijn goede vriend Prins Bernhard voor om een Internationale bijeenkomst te organiseren waarin alle machtigen van de westerse wereld regelmatig met elkaar van gedachten konden wisselen.
Video:
Er werd afgesproken dat er geen journalisten werden toegelaten en dat de genodigden geen uitspraken mochten doen over wat er achter de gesloten deuren werd besproken.  Prins Bernhard ,voormalig spion van NW-7 – de geheime dienst van het Duitse (Rothschild/Warburg) chemie-bedrijf IG-Farben (de industriële motor achter het NS-Duitsland van Adolf Hitler) –werd de voorzitter.David Rockefeller, zoon van J.D. Rockefeller oprichter van Standard Oil (nu Esso), was in 50-er jaren vele malen miljardair en was in die jaren de enige. David Rockefeller is één van de sleutelleden Bilderberggroep. Hij zei op 31-5-1954 tijdens de oprichting van de Bilderberggroep in hotel Bilderberg in Oosterbeek het volgende: ‘Wij hebben een genootschap opgericht dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bijeen komen; de bedoeling achter elke Bilderberg-conferentie is de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld.
Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduw-regering. Laat niemand een poging wagen zich tegen onze Club te verzetten; aangezien meer dan 80% van al het geld in de wereld in het bezit is van onze leden, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht van de Bilderbergers.’31-5-1954
David Rockefeller
BilderbergerDe bijbel zegt hierover in de profetieën over de eindtijd in Daniël 11:36 en Openbaringen 13:12:
‘In de eindtijd zullen God vijandige wezens al de macht over aarde en mens uitoefenen.’Sinds de oprichting in 1954 vind er ieder jaar ergens in Europa of Noord-Amerika een Bilderberg bijeenkomst plaats. Iedere bijeenkomst vind plaats op een afgelegen geheime locatie en wordt deze afgeschermd door een enorme leger/politiemacht.
Zo bepaalt de voorzitter van de Bilderberggroep wie er voor de jaarlijkse conferentie worden uitgenodigd. Hierin laat hij zich adviseren door de zogenaamde Steering Committee en de leden van de Advisory Group, welke beide bestaan uit leden van de Bilderberggroep. Afhankelijk van welke thema’s er leven en waar sturing gewenst is wordt de lijst van genodigden bepaald.
De Bilderberggroep herbergt de belangrijkste concentratie van macht die achter de schermen van de wereldpolitiek aan de touwtjes trekt. De deelnemers aan de Bilderbergconferenties bezitten samen een derde van ‘s werelds kapitaal.
Ze zijn uitsluitend afkomstig uit Noord-Amerika en Europa.
De top van het multinationale bedrijfsleven is goed vertegenwoordigd met Fiat, Shell, Unilever, Daimler Benz, Microsoft en tal van andere grote namen.
Bovendien zijn ook de vertegenwoordigers van multinationale lobbyorganisaties zoals de International Chamber of Commerce, European Round Table of Industrials en het World Economic Forum graag geziene gasten bij Bilderberg-bijeenkomsten.
Het bankwezen zorgt voor de tweede pijler van de Bilderberggroep met wederom alle grote namen vertegenwoordigd.
Tijdens iedere Bilderberggroep ontmoeting zijn een groot aantal van de genodigden afkomstige uit de top van het internationale bankwezen. Verder zijn ieder jaar de machtigen uit diverse officiële (aan regeringen verbonden) organisaties aanwezig; van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereld Handels Organisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Alsof dit nog niet elitair genoeg is, kun je er Lord Peter Carrington, (ex-secretaris generaal van de NAVO en ex-president van Bilderberggroep), David Rockefeller en geldspeculant George Soros tegenkomen.
Verder vinden we in de Bilderberggroep nog een aanzienlijk aantal mediamagnaten waaronder de bekendste Ted Turner (CNN). Dit verklaart grotendeels ook waarom je nooit iets over de Bilderberggroep in de belangrijkste media hoort. Tot het moment dat er een bilderbergconferentie plaatsvindt; dan brengt de media het “negatief” in beeld. Waarom? Wat is hiervan het doel?
Natuurlijk zijn jaarlijks een aantal belangrijke oudere en aanstormende politici aanwezig. Om het illustere gezelschap compleet te maken vermelden we ook maar even dat de koninklijke huizen van Nederland, Spanje en Engeland in de Bilderberggroep zijn vertegenwoordigd.
Dat het niet gaat om een onschuldig samenzijn mag uit de samenstelling wel blijken. Je hoeft geen aanhanger van complottheorieën te zijn om te begrijpen dat wanneer deze club mensen het met elkaar eens zijn over waar het met de wereld naartoe moet, zij ook de macht hebben hun wensen op te dwingen. De macht die zij met z’n allen vertegenwoordigen doet de macht van de historische groten der aarde zoals Alexander de Grote, Caesar en Adolf Hitler verbleken. Ze streven een volledige liberalisering van de economie na, bestuurd door een (voorlopig nog informele) wereldregering. Wanneer een wereldomvattend verdrag als het MAI (Multilateral Agreement on Investment) kans van slagen wil hebben, zal dit gedragen moeten worden door een groot aantal van de belangrijkste betrokkenen. Er is geen twijfel dat het MAI verdrag ter goedkeuring is voorgelegd aan de Bilderberggroep.
Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de Economische en Monetaire Unie.
De Bilderbergconferentie is de plaats waar de hoofdrolspelers van het politieke wereldtoneel bij elkaar komen. Een aanwijzing van hun invloed is dat o.a. Bill Clinton, Leonard Jospin en Tony Blair vlak vóór hun verkiezingen op bezoek zijn geweest bij de Bilderberggroep, alsof ze hun goedkeuring nodig hadden om verkozen te worden. Dit bewijst op zichzelf misschien niets, maar de grote mediabaronnen en andere machtigen van de westerse landen die tijdens de conferenties aanwezig zijn, hebben de macht om iedere kandidaat te maken of te breken. Het lijkt bovendien wel heel toevallig dat ze uitgenodigd waren en later gekozen zijn met een zogenaamd links programma, maar uiteindelijk kampioenen bleken te zijn van het neo-liberalisme.
Bron: slaaptgijnog.nl

Hoe gevaarlijk is de Bilderbeggroep?

Dit is iets wat velen zich afvragen. Ook hoe de elite Bilderberggroep is ontstaan en wat hiervan de achterliggende gedachte is. (Onder andere de geheimzinnige reden van een complete volksuitwisseling in Europa?)

Vandaag de dag is de Bilderberg Conferentie nog steeds dezelfde vage en geheime organisatie als die het was in 1954 toen ze werd opgericht.
In al de jaren dat de Bilderberg Conferentie bestaat is de enige informatie over wat die club nu precies wel of niet doet, afkomstig van gelekte informatie.

Nog steeds weten we bijna niets van wat er besproken wordt en nog steeds worden de ideeën van de machtigste mensen ter wereld meegenomen naar hun eigen omgeving om vervolgens in onze maatschappij geïmplementeerd te worden. Afgelopen jaar hebben ook de Nederlandse politici Rutte en Pechtold de jaarlijkse bijeenkomst in Amerika bezocht.

WAAROM GEBEURT DIT STEEDS OP EEN GEHEIME LOCATIE EN WAAROM WORDT HET BESPROKENE STEEDS STRIKT GEHEIM GEHOUDEN?

De jaarlijkse Bilderberg Conferentie wordt de komende week (donderdag 11 juni tot zondag 14 juni 2015) gehouden in het idyllisch-gelegen Interalpen Hotel Tyrol in Telfs-Buchen, Oostenrijk. Ook Rutte is hier weer bij aanwezig!

Laten we kijken hoe betrouwbaar de oprichter van de Bilderberggroep is en laten we ons dan afvragen wat de werkelijke reden van de oprichting van deze groep is!

Ik laat de conclusie geheel aan u over:

Bron: Eunmask

Slob: Rutte leidt Titanic-orkest

ZWOLLE – Premier Mark Rutte is het gevoel met de realiteit kwijt aan het raken. Iets meer realiteitsbesef zou hem sieren, zei ChristenUnie-leider Arie Slob zaterdag tijdens een congres van zijn partij in Zwolle.

Slob wees er op dat Ruttes kabinet in de Tweede Kamer nog maar een nipte meerderheid van 76 zetels heeft, maar in de Senaat met maar 21 van de 75 zetels nog veel wankeler staat. En dus steun van nog meer oppositiepartijen nodig heeft, voor bijvoorbeeld het belastingplan.

,,Het bijzondere is dat de coalitie nu net doet alsof er niets aan de hand is. Onze minister-president, we kennen zijn overdosis aan optimisme, oogt in de weken na de Statenverkiezingen als de leider van het orkest op de Titanic, dat ondanks het zinkende schip maar bleef doorspelen met zijn orkest. Iets meer realiteitsbesef zou hem wel sieren”, aldus Slob.

Bron: ThePostOnline

Grondlegger bevolkingsleer: Massa-immigratie verwoest welvaart Europa

Screenshot_16

(Door: “Xander”)

Immigratie veroorzaakt ‘demografische plaag’: Verschillen tussen arm en rijk, jong en oud, autochtoon en allochtoon straks onhoudbaar – ‘Niets schadelijker voor een land dan autochtonen vervangen door groot aantal allochtonen’

De Duitse professor die wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne bevolkingsleer heeft een boek gepubliceerd, waarin hij op basis van wetenschappelijke feiten en cijfers keiharde conclusies trekt over de gevolgen van de massale immigratie naar Duitsland en de rest van Europa. Volgens hem zal de komst van miljoenen kansarme immigranten ertoe leiden dat onze sociale voorzieningen overbelast zullen raken en compleet zullen instorten. Kort gezegd: de door de EU geëiste immigratie zal definitief een einde maken aan onze welvaart.

Afbraak gezin door ‘links’ en ‘liberaal’

Screenshot_17‘Links’ en ‘liberaal’ reageren maar op één manier op de verouderende bevolking in de EU-lidstaten: er moeten meer immigranten bijkomen. Het idee om jonge autochtone gezinnen -ook financieel- aan te moedigen om (meer) kinderen te krijgen komt zelfs niet bij hen op, want dat is te ‘rechts’. Hun ideologieën zijn namelijk gericht op de vervanging van het traditionele gezin door –straks niet meer zo alternatieve- levensstijlen: single, swinger, homo, transgender – alles wat NIET tot een normaal man/vrouw gezin met kinderen behoort, is tegenwoordig ‘politiek correct’.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)

Bron: EJ Bron

Tsipras eist kwijtschelden schulden

Greek Prime Minister Alexis Tsipras briefs the Parliament on issues regarding the government`s current negotiations with the EU partners

BRUSSEL – Athene wil voor haar vervelende compromissen sluiten met EU, ECB en IMF, maar dan moeten die instituten eerste bereid zijn Griekse schulden kwijt te schelden. Als dat laatste niet gebeurt, weigert de Griekse preemier Tsipras medewerking aan harde ingrepen.

Met die boodschap heeft Tsipras een aantal ministers vandaag naar Brussel gestuurd om verder te onderhandelen.

Hooguit langere looptijden

Eerder op de dag bepleitte de Duitse topeconoom Marcel Fratzscher tegenover De Financiële Telegraaf al om de Grieken een schuldverlichting te geven. In ruil daarvoor dient de Griekse regering stevige hervormingsmaatregelen door te voeren.

Tot op heden zijn de overige eurolanden onder aanvoering van Duitsland niet bereid gebleken om nog meer Griekse schulden kwijt te schelden. Hooguit kan worden gepraat over nog langere looptijden en nog lagere rente. Voor donderdag moet er iets op tafel liggen voor de euroministers om over te praten.

Staatsschuld onhoudbaar

De banken hebben in 2013 al wel schulden afgeschreven en lieten dik €100 miljard zitten, maar de Griekse staatsschuld staat nog altijd op een onhoudbare 175% van het bbp.

Ook het IMF drong al langer aan op schuldafschrijving en is afgelopen week niet alleen uit de onderhandelingen weggelopen omdat de Grieken dwars lagen, maar ook omdat volgens het IMF de Grieken er nooit uitkomen zonder schuldreductie.

Geen grote bezuiniging op pensioenen

Tsipras lijkt nu wel bereid een groter begrotingsoverschot te creëren, maar de echt grote bezuinigingen op de pensioenen, lonen en ambtenaren wil hij nog altijd niet.

Over twee weken moeten de Grieken €1,6 miljard aan het IMF terugbetalen, geld dat er niet is. Zonder akkoord over nieuwe miljarden is dat het moment waarop Griekenland in ‘default’ gaat. De ECB kan dan de Griekse banken ook niet meer steunen.

Bron: telegraaf.nl

VVD: mes in ouwelullendagen

HILVERSUM – 

De VVD wil ingrijpen om de arbeidsmarkt los te trekken. Die zit nu muurvast, zei VVD-Kamerlid Anne Mulder zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Wat hem betreft verdwijnen de seniorendagen, vervalt de bovenwettelijke doorbetaling bij ziekte en worden cao’s niet meer automatisch verplicht gesteld voor de hele sector. Dat gebeurt nu nog vaak, als de minister van Economische Zaken de cao ‘algemeen verbindend’ verklaart.

Volgens Mulder zijn de vaste contracten veel te vast en leidt dat er toe dat werkgevers geen mensen meer durven aan te nemen en steeds meer kiezen voor pay-rollorganisaties of zzp’ers. Vakbond FNV maakt het met zijn eisen voor de arbeidsmarkt alleen maar erger, zei hij.

Mulder kreeg deels bijval van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg, die de ouderendagen ook niet goed vindt. Hij pleitte voor meer keuzemogelijkheden voor werknemers. Daarnaast moet er meer geld komen voor ouderen om zich te laten omscholen. „Ouderen willen maar één ding: aan de slag.”

SP-Kamerlid Sadet Karabulut was het totaal niet eens met Mulder. Volgens haar pleit de VVD voor baantjes met een laag salaris en veel onzekerheid. Als de verhouding tussen arbeid en kapitaal te scheef wordt, ontstaat sociale onrust, waarschuwde ze.

Van Weyenberg roept de vakbonden en werkgevers op de oplossing te zoeken bij ouderen en jongeren. Dat een achttienjarige nu maar 45 procent verdient van een 23-jarige, kan niet meer. Dat moet stapsgewijs en voorzichtig worden aangepast, aldus de D66’er.

Eerder deze week spraken PvdA, SP en GroenLinks al steun uit voor de jongerenactie voor de afschaffing van het minimumjeugdloon. Als het kabinet de lonen voor jongeren van achttien niet gelijk trekt met 23-jarigen, komen de drie partijen met een initiatiefwetsvoorstel.

Bron: telegraaf.nl

Wilders: Zelfde fouten als vroeger

BORNHOLM – Westerse leiders maken nu dezelfde fouten als de Europese leiders in de jaren dertig van de vorige eeuw. PVV-leider Geert Wilders zei dat zaterdag tijdens een speech in het Deense Bornholm.

Volgens Wilders is het Westen veel te tolerant ten opzichte van de islam en moeten we niet dezelfde fouten maken als in de jaren dertig toen de ‘appeasementpolitiek’ een afwachtende en conflictmijdende houding opleverde tegen het steeds agressievere nazi-Duitsland. De huidige leiders verzoenen zich volgens Wilders met de islam „en weigeren te zien wat het echt is: gevaarlijk en het kwaad.”

Hij verwees naar aanslagen in Parijs, Kopenhagen en België „Al deze wreedheden hebben één ding gemeen. Ze zijn gepleegd in naam van de islam. Niemand kan zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn. Laten we stoppen te buigen voor de islam.”

Bron: telegraaf.nl

Waarom Oostenrijk de vele asielaanvragen voorlopig stopzet

En waarom Nederland als de domste Europese zelfvernietiger juist meer binnen wil laten!

epa03996904 A handout photo made available on 20 December 2013 by the UN Mission in South Sudan (UNMISS) shows South Sudan civilians, who fled the violence, waiting outside UNMISS compound in Bor, capital of Jonglei state, South Sudan, 18 December 2013. Three Indian soldiers in the United Nations peacekeeping mission to South Sudan were killed in an attack on 19 December, the first UN casualties since the ethnic-based violence began on 15 December in the capital, Juba. Hundreds of people died during the violence this week, while several hundred others fled the area.  EPA/HAILEMICHAEL GEBREKRSTOS/UNMISS/  HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

De Oostenrijkers zijn voorlopig even gestopt met het verwerken van de vele asielaanvragen. Met die maatregel moet druk worden gezet op de andere EU-lidstaten.

Landen als Frankrijk en Duitsland moeten meer doen om de grote hoeveelheid vluchtelingen en gelukszoekers op te vangen, zegt de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Johanna Mikl-Leitner.

Tot dusver wordt er volgens haar vooral veel gepraat, zonder dat er echt iets wordt gedaan. Dinsdag komen de 28 ministers van Binnenlandse Zaken samen om het asielplan, dat enkele weken terug werd gepresenteerd, te bespreken.
Weerstand

De minister vindt dat alle EU-landen vluchtelingen moeten opnemen volgens het herverdelingsplan van de Europese Commissie.

Tegen de voorstellen bestaat weerstand van verschillende grote landen binnen de Unie. Het Verenigd Koninkrijk is tegen, en Duitsland en Frankrijk vinden het verdeelplan ‘niet eerlijk’, omdat het onvoldoende rekening houdt met de inspanningen die al zijn geleverd door een aantal lidstaten.

Last

Berlijn en Parijs wezen erop dat driekwart van de asielzoekers op dit moment wordt opgevangen in vijf landen: Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië en Hongarije.

Het Nederlandse kabinet staat welwillend tegenover het plan, en wil best meer asielzoekers opnemen – met als voorbehoud dat andere landen dat ook gaan doen. Volgens de verdeelsleutel dient ons land 2.047 asielzoekers– op een totaal aantal van 40.000 voornamelijk Syriërs en Eritreeërs – op te vangen. Zo moet de last voor Griekenland en Italië wat worden verlicht. (De meest domme redenering ooit!)

Families
In Oostenrijk is het aantal asielaanvragen de eerste vier maanden van dit jaar fors gestegen, met bijna 160 procent naar 14.225 verzoeken. Dat moet veranderen, vindt de regering in Wenen: het land is te aantrekkelijk voor vluchtelingen en gelukszoekers

Het land handelt asielprocedures sneller af dan andere Europese landen, waardoor zij ook eerder hun families kunnen laten overkomen. Asielprocedures worden gemiddeld binnen vier maanden afgehandeld, terwijl bijna de helft van alle aanvragen in de rest van de EU zeker zes maanden in beslag neemt, schrijft de Oostenrijkse krant Die Presse.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/6/Waarom-Oostenrijk-de-vele-asielaanvragen-voorlopig-stopzet-1776294W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2015-06-13|Waarom_Oostenrijk_de_asielaanvragen_voorlopig_stopzet

Bron: Eunmask