VN-scholen voeden op tot haat

(Video van journalist David Bedein. Nederlandse tekst: Brabosh, 10 juni 2015)

In deze 15 minuten durende video wordt een nieuwe documentaire getoond, getiteld “UNRWA Goes to War”, waarin journalist David Bedein een onbetwistbare zaak lijkt op te bouwen tegen UNRWA – de VN-organisatie voor Palestijnse ‘vluchtelingen’. Hij toont de nauwe, hechte relaties aan tussen haar organisatie en de terreurgroep Hamas.

De video toont niet alleen aan dat de UNRWA-scholen dienden als opslagplaatsen voor raketten en mortiergranaten in de laatste Gaza-oorlog. Bovendien werden er raketten gelanceerd vanaf plaatsen die grensden aan UNRWA-instellingen. Ook de studenten zélf worden op de scholen opgeleid om Israël te haten en te willen vernietigen.

Lees verder>>>

LIKOED

Bron: EJ Bron

De EU ontploft. Eindelijk.

P1040667

Joost Niemöller

De EU is, naar gelang de berekening, de grootste of een na grootste economische eenheid ter wereld. Het is alleen geen eenheid. De economische verschillen tussen de EU landen zijn enorm, en de oorzaak voor die verschillen is structureel. De groeicijfers verschillen ook per land enorm. In een aantal landen is al heel lang sprake van daling. De EU legt aan al die verschillende landen hetzelfde economische eisenpakket op, en het effect is wat er te verwachten viel: Landen als Griekenland worden ondanks alle leningen steeds verder de armoede en de chaos in gedrongen. Ze zijn openlijk in opstand gekomen en vormen nu de lont in het kruitvat.

De EU is ook een politieke eenheid, verbonden met Amerikaanse belangen. Dit brengt verplichtingen met zich mee, zoals het houden van Griekenland binnen de NAVO invloed. In landen als Griekenland weet men dat de EU bluft met zijn strenge beleid, en de dreiging van een Grexit. Iets wat de EU overigens formeel niet eens mag doen. Een eventueel Grexit is aan de Grieken, en ze zullen wel gek zijn. Griekenland gaat gewoon zijn eigen gang, en als het EU lidmaatschap voordelen met zich meebrengt, dan zullen ze die meepikken.

De EU heeft ook een immigratiebeleid. Het failliet ervan was van tevoren door iedereen in te schatten, maar is nu in de volle omvang naar buiten gekomen. Het verdrag van Dublin, waarin is bepaald dat iemand alleen asiel mag aanvragen in het land van aankomst, blijkt in de praktijk niet meer te functioneren, en de EU wil dit vervangen door een quotumsysteem, dat op grote tegenstand in de EU landen leidt. Sommige EU landen, met name de rijkere, nemen bovenmatig veel ‘asielzoekers’ op. Landen als Hongarije dreigen de zuidgrens te sluiten. Oostenrijk schort de asielaanvragen op. Hoewel er geen officiële EU binnengrenzen bestaan, zien we ophopingen van illegalen, zoals op het station van Milaan, waar men massaal de trein naar Duitsland wil nemen zonder kaartje. Waar door het internationale asielverdrag grenzen in de praktijk zijn opgeheven, lijken alleen geografische grenzen nog enig effect te hebben. Water. Bergen.

De EU heeft een conflict met Rusland gezocht, waaronder de EU vooral zelf economisch lijdt. Bijvoorbeeld omdat Rusland de gaslijn naar EU land Bulgarije verlegd heeft naar Turkije, en vandaar naar Griekenland, en omdat allerlei Nederlandse en Duitse bedrijven gebukt gaan onder de exportbeperkingen naar Rusland. Rusland zelf heeft ook economische problemen, maar gaat door de afwijzing van de EU steeds nauwere banden aan met opkomende economieën als China en India. Niet alleen economische banden, ook militaire en politieke.

Het failliet van het immigratiebeleid. Het conflict met Rusland, dat ook een conflict met China kan gaan worden. Het onoplosbare probleem met Griekenland, dat zich kan uitbreiden tot een vergelijkbaar probleem met Spanje, waar ook extreem links aan de macht lijkt te gaan komen. En dan nog ISIS aan de zuidgrens, en binnen de Europese grenzen.

Het is een opeenstapeling van op zich verschillende problemen waarop de EU geen antwoord heeft, omdat er geen werkelijke EU eenheid bestaat. De EU is een mythe, een hol vat. De ineenstorting is nabij en dat kan alleen maar een goede zaak zijn. Want alleen zonder de EU kunnen de Europese problemen aangepakt worden. Per land. Met onderlinge afspraken waar overeenstemmende belangen bestaan.

Pas na de bevrijding uit de EU kan er een nieuwe dynamiek ontstaan. Ook voor Nederland.

Bron: De Nieuwe Realist

Jaap de Hoop Scheffer (NAVO): Grexit zal macht Rusland vergroten

“En DAT is de grootste angst van de NAVO, dat Rusland meer macht krijgt.”

Screen Shot 2015-06-13 at 14.18.25
Jaap de Hoop Scheffer met Angela Merkel.

Oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO is bang dat een Grexit in meer macht en invloed voor China en Rusland zal resulteren.

“Het is kortzichtig en risicovol Griekenland af te laten drijven van Europa,” zegt hij in een interview met het Financieele Dagblad. “Een Grexit betekent niet meteen dat Griekenland ook uit de EU of de NAVO vertrekt, maar het gaat politiek toch zweven. Ik ben daar persoonlijk niet heel gerust op.”

De Hoop Scheffer is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin een Grexit zal gebruiken om tweespalt te zaaien in de Europese Unie én in de NAVO. Zo steunt hij het Franse Front National nu al – het doel daarvan is, volgens critici van die partij, om de EU en het NAVO-bondgenootschap te verzwakken, wat Poetin de ruimte geeft om zijn invloed te doen gelden in Oost-Europa en het Midden-Oosten, zonder dat het Westen daar iets aan kan doen.

Griekenland is voor Rusland én China een bijzonder prettig doelwit. De Hoop Scheffer zegt daarover dat Rusland te veel macht heeft over Europa vanwege diens gas. “Europa is nog steeds te afhankelijk van Russisch gas. Waar gaan nieuwe pijpleidingen lopen?”, vraagt hij retorisch. Daar voegt hij aan toe dat China buitengewoon geïnteresseerd is in de Griekse haven Pireaus.

De CDA-prominent zegt ook in het interview dat de Griekse onderhandelingspositie sterker is dan menigeen in Nederland denkt, wat dus komt door de houding van Rusland en China:

“De Griekse kaart in het onderhandelingsspel is daarmee sterker dan wij allemaal denken.”

Vervolgens zegt hij dat de meeste Europese lidstaten al lang geaccepteerd hebben dat ze de financiële ‘steun’ aan Griekenland nooit terug zullen krijgen. In zijn ogen moet dat dus geen reden zijn om Griekenland uit de EU te werken:

“Kijk, die torenhoge Griekse schuld gaat nooit afgelost worden, dat is onmogelijk. Politici zullen het nooit hardop zeggen, maar dat geld komt niet meer terug, daar is iedereen het wel over eens. Er zal dus hoe dan ook afgeboekt moeten worden. Of Griekenland nu in de euro blijft of niet.”

Bron: De Dagelijkse Standaard

Mind control of manier waarop elite willoze slaven van bevolking maakt

mindcontrol

Op welke manier krijgen de werkelijke machthebbers van de wereld het voor elkaar om miljarden mensen hun wil op te leggen? Dat gaat net zo gemakkelijk als dat er jaar na jaar bezuinigingen worden ingevoerd, namelijk als volgt.

Al vele tientallen jaren wordt de wereldbevolking klaar gestoomd voor de invoering van 1 dictatoriale wereldregering. Steeds openlijker komt de elite met hun hulpjes de Bilderbergers er schaamteloos mee naar buiten. De wereld wordt door een machtige elite in de richting van een gigantische crisis geduwd die maar op een manier lijkt te kunnen worden opgelost namelijk door een wereldregering van deskundigen en dat is precies wat de mensheid al tientallen jaren door de massa media ‘geleerd’ wordt. Zij ondergaan straks hun lot, omdat zij hier al jarenlang op zijn voorbereid.

Een voorbeeld van succesvolle mind control (door desensitisatie)
De elite (zie Bilderbergers, e.d.) streeft een nieuwe wereldorde na waar democratie wordt vervangen door de regels van de elite. Hun agenda wordt langzaam, geleidelijk en herhaaldelijk voorgesteld aan de wereld via
* films  – door het plot er op aan te passen,
* muziek video’s – door ze cool en sexy te maken met subtiele verwijzing naar de nieuwe wereld orde,
* nieuws – door onderdelen van deze agenda te presenteren als een oplossing voor hedendaagse problemen.

Tegenwoordig is de Amerikaanse film industrie de grootste transporteur van propaganda in de wereld. Het is de ideale distributeur van ideeën en meningen.  (Edward Bernays)

Online video games, 3D movies en home theaters  bevatten nauwkeurig voorgeprogrammeerde berichten en symbolen die propaganda bevatten. Het publiek is getraind om van deze propaganda te houden zodat zij hieraan hun zuur verdiende geld besteden. (Vigilantcitizen.com)

Lees verder

Bron: delangemars.nl

Integratiesubsidies weggesluisd door Marokkaanse denktank

En we hebben weer een jattende pvda icoon

Een denktank die door twee ministeries is opgericht, staat centraal in een onderzoek naar fraude bij anti-radicaliseringsprojecten. De bankrekening van deze denktank is gebruikt voor privé-uitgaven. Dat blijkt uit het vertrouwelijke politiedossier waarin NRC Handelsblad inzage heeft gehad.

Het gaat om het Marokkaans Nederlands Interactieteam Jeugd, dat tien jaar geleden fungeerde als Marokkaanse denktank van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Radicaliseringsexpert en PvdA-politicus Halim el Madkouri heeft de slapende bankrekening van het team gebruikt om duizenden euro’s aan geheime neveninkomsten te stallen en in contanten op te nemen.

13.000 EURO OP BANKREKENINGAls programmamanager van multicultureel instituut Forum subsidieerde El Madkouri in 2013 diverse bijeenkomsten om radicalisering onder moslims tegen te gaan. Tegelijk liet hij zich privé inhuren door de organisatoren. Dit is tegen de integriteitsregels. Rond bijeenkomsten in Rotterdam en Amsterdam liet El Madkouri in drie tranches in totaal 13.000 euro overmaken op de bankrekening van het Marokkaans Nederlands Interactieteam Jeugd. Daar was hij in het verleden secretaris. Hij gaf deze bedragen niet op aan de belastingdienst en besteedde die privé.

Tegenover de politie heeft El Madkouri toegegeven dat hij geen gebruik had moeten maken van de rekening. Maar omdat die „nergens geregistreerd” stond heeft hij dit „uit gemakzucht” toch gedaan. El Madkouri zei tegen de politie dat hij zich niet kon herinneren hoe lang hij zich al op deze manier liet uitbetalen.

Verder lezen middels deze link

Bron: Gedwongen Rechts

Moszkowicz hekelt ‘Geert Wil-niks’

DEN HAAG – VNL-leider Bram Moszkowicz heeft op het eerste ledencongres van zijn partij uitgehaald naar de PVV en diens leider Geert Wilders. De PVV wil niet regeren, VNL wil dat wel, aldus Moszkowicz. „De PVV wil niets. Hun leider heet: Geert Wil-niks.”

Volgens Moszkowicz, die in het verleden Wilders als advocaat verdedigde in diens rechtszaak, is de PVV een linkse partij, waar VNL een klassiek-liberale, rechtse partij is. „We zijn rechtser dan de VVD en realistischer dan de PVV. We staan in de traditie van Frits Bolkestein en Pim Fortuyn.”

Moszkowicz richt zijn pijlen ook op de VVD. Die afkorting staat volgens de VNL-leider voor ‘Vrienden van Diederik’. „Rutte en Zijlstra hebben liberaal Nederland volledig in de steek gelaten en in de kou gezet. Rutte en Zijlstra zijn de loopjongens van de Partij van de Arbeid, de trekpoppen van het socialisme.”

Verder bepleitte hij een veel strenger immigratiebeleid, naar Australisch voorbeeld. „Alleen mensen die iets toevoegen aan ons land zijn wat ons betreft welkom. En asielzoekers vangen we uitsluitend op in de regio.” Het asielbeleid zou weer geheel een verantwoordelijkheid van de landen zelf moeten worden, zonder bemoeienis van de EU. „De EU zou terug moeten naar de kern: economische samenwerking. Verder zou Brussel zich nergens mee moeten bemoeien. De EU moet niet naheffen, maar zich opheffen.”

Moszkowicz wil verder hogere straffen voor zware misdrijven, 1 miljard euro extra voor politie en veiligheidsdiensten en 5 miljard extra voor defensie. Hij pleitte in zijn speech ook voor lagere belastingen voor burgers en bedrijven. De plannen hebben „een keurig stempeltje” gekregen van het Centraal Planbureau.

Dat heeft vorig jaar september de fiscale voorstellen van VNL doorgerekend. Daarin kiest VNL behalve voor lagere belastingen ook voor het afschaffen van kortingen en aftrekposten en voor een systeem waarbij de zorgtoeslag en de kinderbijstand worden afgeschaft en vervangen door voor de staat goedkopere kindregelingen. Het eindresultaat voor de overheidsbegroting is vrijwel nihil. Het CPB heeft de effecten op de economische groei, de koopkracht en de werkgelegenheid toen niet berekend.

Bron: telegraaf.nl

Ophef over ‘betaald omkeren’ mensensmokkelaars

JAKARTA – Indonesië wil opheldering van Australië over een vermeende betaling aan mensensmokkelaars om een boot met vluchtelingen te laten omkeren. Minister Retno Marsudi (Buitenlandse Zaken) zei zaterdag de kwestie te hebben aangekaart bij de Australische ambassadeur.

De Indonesische autoriteiten arresteerden deze week een kapitein en een aantal bemanningsleden die worden verdacht van mensensmokkel. Zij vertelden ieder omgerekend zo’n 3400 euro te hebben ontvangen van de Australische autoriteiten om terug te varen met de asielzoekers.

Minister Marsudi heeft kwestie inmiddels besproken met de Australische ambassadeur. „Hij beloofde mijn vraag over te brengen aan Canberra”, aldus de minister. Volgens een woordvoerder van zijn ministerie is het „een nieuw dieptepunt” in het Australische asielbeleid als het verhaal blijkt te kloppen.

Ook de oppositie in Australië wil duidelijkheid over de kwestie. Een woordvoerder van de Labor-partij waarschuwde in The Sydney Morning Herald dat het betalen van mensensmokkelaars een aanzuigende werking kan hebben. Het is volgens de zegsman niet de bedoeling dat douaneboten worden gezien als „drijvende pin-automaten”.

De Australische premier Tony Abbott weigerde deze week volgens omroep ABC te ontkennen dat mensensmokkelaars worden betaald. Volgens de regeringsleider zijn er „creatieve strategieën” ontwikkeld om de komst van boten tegen te gaan. Minister Julie Bishop (Buitenlandse Zaken) en haar collega Peter Dutton (Immigratie) ontkenden wel dat dergelijke betalingen plaatsvinden.

Bron: telegraaf.nl

Zweden: Villa-eigenaren dienen garages te verbouwen voor vluchtelingen

Screenshot_64

(Door: Alster – Vertaling: E.J. Bron)

De humanitaire grootmacht Zweden zal vermoedelijk het beloofde land voor “vluchtelingen” blijven die zich de EU-mensensmokkelaar- en taxionderneming naar Europa kunnen veroorloven. Zweden heeft niet alleen zijn hart geopend voor voornamelijk jonge mannen uit hoofdzakelijk islamitische landen, het (nog) Europese land dient nu ook al zijn garages voor alle zogenaamd noodlijdende mensen uit de hele wereld te openen. De creativiteit kent hier geen grenzen. Zo stelde de parlementariër Fredrik Schulte in de Zweedse Rijksdag voor dat de eigenaren van villa´s hun garages verbouwen tot woningen voor vluchtelingen.

Lees verder

Bron: EJ Bron