Wat is de Bilderberggroep…

Waarom denken nog veel mensen dat de wereld bestuurd wordt door democratisch gekozen regeringen? Campagnes van de kandidaten worden gefinancierd door multinationals die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Wereld Orde en de keus van de kandidaat staat vooraf al vast. In onze fictieve democratie is het enige dat je bij verkiezingen ziet een installatieproces. Er zijn zelfs nog mensen die denken dat ze door het brengen van een stem tijdens de verkiezingen invloed uitoefenen op de wereld om hen heen.  Dit komt waarschijnlijk doordat de meeste mensen niet veel weet hebben van de manier waarop moderne vrijmetselaarsloges (waarin de elites van de wereld zich verenigd hebben) de wereld besturen.  We hoeven ons toch niet druk te maken zal je misschien zeggen……. Vrijmetselaarsloges zijn er altijd al geweest, dit is dus niets nieuws onder de zon. In de middeleeuwen organiseerden mensen zich, vaak op hun specifieke vakgebied, in gilden, en probeerden zo de plaatselijke heersers te beïnvloeden. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Het verschil is dat de invloed van de plaatselijke elites zich vroeger beperkte tot een vrij overzichtelijk gebied. Moet je je eens voorstellen dat de 120 machtigste mensen op de wereld zich verenigen in een organisatie en ieder jaar in het diepste geheim bij elkaar komen. Zo bestaat er een specifiek gezelschap dat zich zetelt aan de top van een piramide die is opgebouwd uit verschillende uitermate machtige bedrijfslobbygroepen, elitaire vrijmetselaarsloges en officiëlere organisaties.
Dit draagt de naam Bilderberggroep.

Video: Bilderberg Groep De geheime leiders van de wereld

De Bilderberggroep werd in 1954 opgericht te Oosterbeek in een hotel van de Bilderberg-Hotelgroep.

Het initiatief werd genomen door ene Joseph H. Retinger.
Retinger (die overleed in 1960) was een machtig Katholiek die goede contacten onderhield met het Vaticaan en andere elites in de wereld. Retinger stond aan de wieg van de Europese Beweging die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Europese Raad.(een voorloper van de Europese Unie) Retinger stelde aan zijn goede vriend Prins Bernhard voor om een Internationale bijeenkomst te organiseren waarin alle machtigen van de westerse wereld regelmatig met elkaar van gedachten konden wisselen.
Video:
Er werd afgesproken dat er geen journalisten werden toegelaten en dat de genodigden geen uitspraken mochten doen over wat er achter de gesloten deuren werd besproken.  Prins Bernhard ,voormalig spion van NW-7 – de geheime dienst van het Duitse (Rothschild/Warburg) chemie-bedrijf IG-Farben (de industriële motor achter het NS-Duitsland van Adolf Hitler) –werd de voorzitter.David Rockefeller, zoon van J.D. Rockefeller oprichter van Standard Oil (nu Esso), was in 50-er jaren vele malen miljardair en was in die jaren de enige. David Rockefeller is één van de sleutelleden Bilderberggroep. Hij zei op 31-5-1954 tijdens de oprichting van de Bilderberggroep in hotel Bilderberg in Oosterbeek het volgende: ‘Wij hebben een genootschap opgericht dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bijeen komen; de bedoeling achter elke Bilderberg-conferentie is de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld.
Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduw-regering. Laat niemand een poging wagen zich tegen onze Club te verzetten; aangezien meer dan 80% van al het geld in de wereld in het bezit is van onze leden, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht van de Bilderbergers.’31-5-1954
David Rockefeller
BilderbergerDe bijbel zegt hierover in de profetieën over de eindtijd in Daniël 11:36 en Openbaringen 13:12:
‘In de eindtijd zullen God vijandige wezens al de macht over aarde en mens uitoefenen.’Sinds de oprichting in 1954 vind er ieder jaar ergens in Europa of Noord-Amerika een Bilderberg bijeenkomst plaats. Iedere bijeenkomst vind plaats op een afgelegen geheime locatie en wordt deze afgeschermd door een enorme leger/politiemacht.
Zo bepaalt de voorzitter van de Bilderberggroep wie er voor de jaarlijkse conferentie worden uitgenodigd. Hierin laat hij zich adviseren door de zogenaamde Steering Committee en de leden van de Advisory Group, welke beide bestaan uit leden van de Bilderberggroep. Afhankelijk van welke thema’s er leven en waar sturing gewenst is wordt de lijst van genodigden bepaald.
De Bilderberggroep herbergt de belangrijkste concentratie van macht die achter de schermen van de wereldpolitiek aan de touwtjes trekt. De deelnemers aan de Bilderbergconferenties bezitten samen een derde van ‘s werelds kapitaal.
Ze zijn uitsluitend afkomstig uit Noord-Amerika en Europa.
De top van het multinationale bedrijfsleven is goed vertegenwoordigd met Fiat, Shell, Unilever, Daimler Benz, Microsoft en tal van andere grote namen.
Bovendien zijn ook de vertegenwoordigers van multinationale lobbyorganisaties zoals de International Chamber of Commerce, European Round Table of Industrials en het World Economic Forum graag geziene gasten bij Bilderberg-bijeenkomsten.
Het bankwezen zorgt voor de tweede pijler van de Bilderberggroep met wederom alle grote namen vertegenwoordigd.
Tijdens iedere Bilderberggroep ontmoeting zijn een groot aantal van de genodigden afkomstige uit de top van het internationale bankwezen. Verder zijn ieder jaar de machtigen uit diverse officiële (aan regeringen verbonden) organisaties aanwezig; van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereld Handels Organisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Alsof dit nog niet elitair genoeg is, kun je er Lord Peter Carrington, (ex-secretaris generaal van de NAVO en ex-president van Bilderberggroep), David Rockefeller en geldspeculant George Soros tegenkomen.
Verder vinden we in de Bilderberggroep nog een aanzienlijk aantal mediamagnaten waaronder de bekendste Ted Turner (CNN). Dit verklaart grotendeels ook waarom je nooit iets over de Bilderberggroep in de belangrijkste media hoort. Tot het moment dat er een bilderbergconferentie plaatsvindt; dan brengt de media het “negatief” in beeld. Waarom? Wat is hiervan het doel?
Natuurlijk zijn jaarlijks een aantal belangrijke oudere en aanstormende politici aanwezig. Om het illustere gezelschap compleet te maken vermelden we ook maar even dat de koninklijke huizen van Nederland, Spanje en Engeland in de Bilderberggroep zijn vertegenwoordigd.
Dat het niet gaat om een onschuldig samenzijn mag uit de samenstelling wel blijken. Je hoeft geen aanhanger van complottheorieën te zijn om te begrijpen dat wanneer deze club mensen het met elkaar eens zijn over waar het met de wereld naartoe moet, zij ook de macht hebben hun wensen op te dwingen. De macht die zij met z’n allen vertegenwoordigen doet de macht van de historische groten der aarde zoals Alexander de Grote, Caesar en Adolf Hitler verbleken. Ze streven een volledige liberalisering van de economie na, bestuurd door een (voorlopig nog informele) wereldregering. Wanneer een wereldomvattend verdrag als het MAI (Multilateral Agreement on Investment) kans van slagen wil hebben, zal dit gedragen moeten worden door een groot aantal van de belangrijkste betrokkenen. Er is geen twijfel dat het MAI verdrag ter goedkeuring is voorgelegd aan de Bilderberggroep.
Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de Economische en Monetaire Unie.
De Bilderbergconferentie is de plaats waar de hoofdrolspelers van het politieke wereldtoneel bij elkaar komen. Een aanwijzing van hun invloed is dat o.a. Bill Clinton, Leonard Jospin en Tony Blair vlak vóór hun verkiezingen op bezoek zijn geweest bij de Bilderberggroep, alsof ze hun goedkeuring nodig hadden om verkozen te worden. Dit bewijst op zichzelf misschien niets, maar de grote mediabaronnen en andere machtigen van de westerse landen die tijdens de conferenties aanwezig zijn, hebben de macht om iedere kandidaat te maken of te breken. Het lijkt bovendien wel heel toevallig dat ze uitgenodigd waren en later gekozen zijn met een zogenaamd links programma, maar uiteindelijk kampioenen bleken te zijn van het neo-liberalisme.
Bron: slaaptgijnog.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s