Vluchtelingen probleem is een wereldprobleem

chaos

Het vluchtelingenprobleem is een WERELDprobleem en doet zich niet alleen voor in Europa. Ook in Azië is sprake van een aanzwellende migratie. En wat te denken van de VS?
Al decennia geleden werd gewaarschuwd voor een nog nooit vertoonde volksverhuizing van arm naar rijk. Gelovigen vinden daarvoor de aanwijzingen in de Bijbelse profetie, als één van de ‘plagen’ van de Apocalyps.

Feit is dat de wereld hoe dan ook tegen het einde zit van wat dan ook.

Ooit betrouwbare financiële, maatschappelijke en economisch sturingsmechanismen werken niet meer. De schuldenberg die het ontstaan van voldoende nieuwe schulden verhindert, om de schuldeneconomie aan de praat te houden. De politiek, overgeleverd aan het dictaat van de Global Banks. Die met tal van noodgrepen (zelfs gratis ‘helikoptergeld’) proberen om het schuitje drijvend te houden. Hún onzekerheden en angsten. Om de gigantische risisco’s van nog steeds groeiende slechte leningen, schulden en derivaten. Hún onvermogen, niet om geld op te halen, maar om hun bezit te consolideren.

Daarom is de ‘regisserende’ elite niet meer dan fake. Een schaamlapje. Omdat de (welvaarts)mens erin wil en moet blijven geloven dat alles maakbaar is. Terwijl diverse in elkaar grijpende ontwikkelingen al lang onomkeerbaar zijn geworden.

Natuurlijk speelt de chaos opportunistische lieden in de kaart om zich (in eigen belang) voor te doen als ‘reddende engel’. Natuurlijk zullen de Global Banks (en hun politieke handlangers) tot het uiterste gaan – en geen middel schuwen – om hun systeem te redden.

Wat we nu in dat verband meemaken is slechts het begin.

En tot zo ver het korte en bondige samenvatting van de inderdaad mondiale problemen waarin de wereld verkeert van onze lezer Solo.

Hier willen wij graag nog wat kanttekeningen aan toe voegen:

Er wordt regelmatig verwezen naar de “Australische oplossing ” voor het ook daar heersende vluchtelingen probleem. “Gewoon” , vluchtelingen niet toelaten en isoleren op een eiland. Maar met een groeiend aantal “bewoners” dreigt de zaak daar nu te escaleren, rellen, opstand, vechtpartijen enz. De vluchtelingen is voorgespiegeld dat zij eenmaal aangekomen in Australië, toegang zouden krijgen tot een wereld die qua luxe niet te vergelijken is met die zij achter zich lieten. Dat hier jarenlang geploeter en inzet van de oorspronkelijke bevolking aan is voorafgegaan, dat werd er niet bij verteld, de paradijspoorten stonden open en de honingpotten klaar. Terechte onvrede, teleurstelling, frustratie ?

Een zelfde beeld ontstaat nu ook in Europa. Regelmatig en met stijgende frequentie komen de zgn. vluchtelingen in opstand, de aangeboden behuizing, het eten, de verzorging enz. enz., zijn niet goed genoeg, komen niet overeen met wat hen in hun vaak primitieve belevingswereld  is voorgeschoteld en bovendien dat je ook voor dit soort zaken gewoon moet werken, je inspannen, prestaties leveren past al helemaal niet in het voorgetoverde sprookjesverhaal. Dus ook in de diverse EU opvangcentra, onrust, wrijving en mentaal  alsmede fysiek geweld.

En daarmee komen wij op hetgeen Solo in zijn bovenstaande artikel aanduidt : Er zal een algemene onrust ontstaan met als gevolg  rellen en gewelddadigheden. Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet, de regeringen zijn niet langer in staat ( of willen dat niet ) hun eigen burgers te beschermen, die op hun beurt het heft in eigen handen nemen. Oude racistische frustraties komen met geweld tot uiting en de chaos is compleet.

Maar niet in Nederland waar wij slechts in het goede van “den mensch “geloven ?

Bron: GeenNieuws

Analyse complotdenken van de NOS

noskritiek

De NOS is in de schaarse woorden die Tarik Z. daarover naar buiten kon brengen “de sprekersstoel waarvandaan vele leugens worden verkondigd”. De NOS trekt zich dit aan en probeert direct om deze gedachte te verijdelen met een complotdenkerstheorie-deskundige, de cultuursocioloog Aupers en door er een gevaar van te maken!

Hoe gaat de NOS te werk?

1. Zonder veel omhaal worden de ideeën van Tarik Z. bestempeld als complottheorieën. Daar bestaat bij de NOS geen enkele twijfel over.

2. De NOS presenteert een deskundige op het gebied waarover ze geen enkele twijfel hebben, de socioloog Aupers wordt de complotdenkerstheorie-deskundige van de uitzending.

3. Vervolgens laten zij de deskundige aan het woord en zorgen dat hij de NOS boodschap uitdraagt. En wel als volgt.

Aupers suggereert dat Tarik Z. met twee complottheorieën is gekomen:
– “fundamenten van het huidige monetaire systeem”
– “grootschalige manipulatie door de NOS”

Aupers zegt: “Er zijn veel mensen die ‘spelen’ met complottheorieën. Over alle grote gebeurtenissen duikt wel een complottheorie op. Over de Ebola-uitbraak, de ramp met de MH17 of de aanslag bij Charlie Hebdo. Maar dat is meestal onschuldig. De echte gelovers zoals Tarik Z., die ook echt handelen naar hun ideeën, dat zijn er maar een handjevol.”

Vreemde uitspraak voor een ‘deskundige’. Tarik Z. heeft dus gedacht dat er zowel sprake is van een complot (of samenzwering) voor wat betreft het financiële systeem en ziet de NOS als samenzweerder. En vervolgens handelt Z. naar zijn ideeën? Het enige dat Z. heeft gedaan (zie feiten) is het NL volk wakker willen schudden. Dat bestempelt de deskundige dus als een complot? Of is dat een handeling die hoort bij een complottheorie?

Volgens Aupers is het de afgelopen tientallen jaren wel veranderd. “Vroeger ging het vooral om een ‘exotische ander’, een groep buiten de samenleving zoals de Joden en de communisten. Nu gaat het over onze eigen, moderne instituten. Dus complottheorieën gaan over de regering, de industrie, de media.”

De deskundige Aupers suggereert dat iedereen die bezig is met het in twijfel trekken van “de regering, de industrie, de media” een complotdenker is. Met andere woorden alles wat de regering, de industrie en media naar buiten brengen moet als zoete koek geslikt worden, zo niet dan ben je een ‘moderne’ complotdenker!

4. De NOS zorgt dat er een hun welgevallige conclusie naar voren komt: iedereen die een andere mening aanhangt dan de media “speelt met een complottheorie” en daarvoor moet je oppassen.
En waarom is dat zo erg?

Deskundige Aupers: “Het wordt alleen gevaarlijk als mensen totaal overtuigd zijn van hun eigen waarheid. Als ze niet meer openstaan voor tegengeluiden. Maar dat geldt natuurlijk voor elke overtuiging.”

Ja, het wordt zelfs gevaarlijk wanneer je overtuigd bent van de theorie dat de NOS leugens verkondigt. Dat zouden ze wel willen bij de NOS, dat iedereen braaf het 8uur journaal consumeert samen met de troep die in de sterreclames er voor en er na is aangeprezen.

Ik wil daaraan graag toevoegen dat de NOS bewust heel veel nieuws VERZWIJGT. Een simpel voorbeeld is de talloze betogingen in binnen- en buitenland tegen de bezuinigingspolitiek van conservatieve regeringen in Europa waarvan ik op DLM zoveel mogelijk melding maak. Ben ik dan ook een modern complotdenker? Ik ben benieuwd wat de NOS gebruikt om deze theorie te bezweren? Een bezuinigingspolitieke-ideeën deskundige? Of de techniek van het verzwijgen?

Rob Vellekoop, 21 juni 2015

Bron: De Lange Mars

Plan Wiebes

Nieuw Nederlands belastingstelsel met groot gejuich ontvangen (in België en Duitsland)

Het Haagse zooitjes is er in de inmiddels beruchte achterkamertjes wederom in geslaagd om volledig volgens de wens van de nieuwe landverraders groepering, inderdaad de d66, Nederland weer wat verder de afgrond in te duwen middels het “plan Wiebes” beter bekend als “het nieuwe Belastingstelsel”.

De regeringspartijen en de huichelaars onder de “oppositiepartijen” zijn er mee bezig om een waar paradijs te creëren dat gunstig is voor de werkgelegenheid en er  tevens voor zorgt dat werkende mensen er per jaar zo’n 800 euro op vooruitgaan.

Dit moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, ofwel de sigaar uit eigen doos, en om die reden gaan de gunstige btw tarieven op de schop en gaan een groot aantal producten en diensten fors duurder worden. Dus komt er al met al op neer dat we door de regeringsklucht wederom gigantisch worden genaaid en het zooitje ongeschikte hoopt dat we niet merken dat we al met al gemiddeld maandelijks gewoon weer een euro of 80 duurder uit zijn door deze enorme belastingmeevaller.

De btw aanpassing gaat zeer zeker meer banen opleveren, maar dan wel aan de andere kant van de grens alwaar de vlaggen uitgaan bij de winkeliers en Merkel blijft bijna in haar vreugde orgasme wanneer ze ziet dat Nederlanders nog massaler de grens overtrekken om te shoppen en hierbij het snelwegvignet opgelegd door de Duitse overheid gewoon maar voor lief nemen.
De middenstanders in het grensgebied die door eerder maatregelen van de Nederlandse regering en het meelopers schorem nog niet werkeloos thuis achter de geraniums terecht gekomen waren of het zelfde werk dat ze vroeger als baan hadden nu op “vrijwillige basis” mogen verrichten, kunnen nu de deuren ook gaan sluiten en lijdzaam toezien hoe de bewoners van het grensgebied massaal de grens overtrekken om daar voor heel wat minder in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Feit is ook nog eens dat de cirkel steeds groter wordt en nu bedoel ik de cirkel waarvandaan men de grens overtrekt, des te duurder Nederland gaat worden, des te interessanter het gaat zijn om wat kilometers te maken om je boodschappen te doen, je haar te laten knippen en je tank vol te gooien, neem tevens je fiets mee voor een onderhoudsbeurt en rij even langs een Duitse loodgieter om een afspraak te maken voor die lekkende regenwater afloop die je zelf maar niet verholpen kunt krijgen.
Verder gaan ze de toeslagen sterk verminderen of zelfs compleet afschaffen, zodat mensen die toch al een wat smallere beurs hebben helemaal afhankelijk gaan worden van de voedselbank of mogen gaan bedelen bij vrienden en familie om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor mensen met een smalle beurs en een eigen huis gaat het nog spannender worden aangezien de hypotheekrente aftrek nog maar weer eens aangepakt gaat worden, hoe de huisbezitters nu weer worden geterroriseerd is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar maak je geen zorgen huren kan ook aangezien de huurprijs zeer zeker ook weer omhoog gaat.

Ook briljant, de nieuwe plaatselijke belastingen waarvoor de gemeenten toestemming gaan krijgen om deze zelf in te voeren als het aan het Haagse zooitje onbekwaam volk gaat liggen. Hoe gaat dit verder? Krijgen we nu een wandeltaks? een fietstaks? een terrastaks? mag de wethouder bij mij in huis komen kijken wat er hier ongeveer aan waarde staat en hier een gemeentelijke belastingtaks voor invoeren? Of moet ik een extra riooltaks betalen, aangezien er hier in huis 4 personen wonen die niet staande kunnen plassen of gaat hierdoor in huize Bolo de toiletbriltaks dan omhoog? Zou me niet eens verbazen ook.

Handig is het wel dat de gemeente nu al weten dat ze met deze onzin enorme winsten gaan maken en dat wij een financiële meevaller krijgen van de Nederlandse staat die ons uiteindelijk gewoon weer bakken met geld gaat kosten. Ach wie had dit eigenlijk anders gedacht?

Lijkt me ook veel beter om ons geld uit te geven aan nieuwe haat kazernes of het importeren van het nieuwe toekomstige islamitische jihad tuig, zodat we met de dag minder te vertellen krijgen in ons eigen land.

En nu snel me chromebook verstoppen, zit aan me maximaal aantal letters deze zondag en wanneer ik niet uitkijk moet ik ook nog een extra lettertaks gaan betalen aan die gemeente ambtenaar die regelmatig langs komt fietsen om te kijken of der hier of daar nog wat te halen is, trouwens heb toch niet zo veel tijd meer vandaag het is koopzondag in Kleve, of was het nou in Goch of in Mühlenbruch weet het eigenlijk niet meer, maakt ook niet uit dan gaan we maar zwemmen in GochNess ook altijd leuk.

met groet Bolo
Bron: Gedwongen Rechts

Terroristen Al-Shabaab vallen trainingskamp inlichtingendienst Somalië aan

Screenshot video Al-Shabaab

De aanhangers van de Radicale Islam hebben een trainingscamp van Somalië’s inlichtingendienst aangevallen.

Het resultaat? Minimaal 10 dode veiliigheidsagenten:

In de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft de islamitische terreurbeweging al-Shabaab een trainingscentrum van de geheime dienst aangevallen. Daarbij zijn volgens een woordvoerder van al-Shabaab tien veiligheidsagenten omgekomen.

Dat zegt de terroristische organisatie dus zelf. De Somalische autoriteiten zijn naar buiten gekomen met een heel andere boodschap; volgens zijn er geen veiligheidsagenten omgekomen, maar wel vier terroristen.

Het is lastig om goede informatie te krijgen omdat het buitengewoon moeilijk is voor buitenstaanders om dit soort aanvallen te analyseren. De autoriteiten sluiten alles namelijk meteen af, waarna het bijkans onmogelijk is om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

Wat we wél weten is dat een groep terroristen eerst een autobom tot ontploffing bracht bij de ingang van het trainingskamp. Vervolgens renden ze massaal het kamp binnen, waarna ze het vuur openden op een ieder die ze zagen. Ook weten we dat er gisteren minstens acht Somalische politieagenten om het leven kwamen bij een aanslag op een politiebureau in de buurt van de hoofdstad Mogadishu. Het zou dus niet verrassend zijn als daar een tweede succesvolle aanslag is bijgekomen vandaag.

Hoewel het Ramadan is in de islamitische wereld (de Ramadan begon in de meeste islamitische landen afgelopen woensdag, maar in Turkije pas op donderdag) weerhoudt dat terroristen er niet van om aanslagen te plegen – ook niet op religiegenoten. De gedachte daarachter is vrijwel zeker dat het schokeffect groter is, wat voor terroristen natuurlijk bijzonder belangrijk is. Ze willen anderen immers angst aanjagen (‘terreur’).

Al-Shabaab is een Afrikaanse organisatie die tot doel heeft om een extreem-islamitisch kalifaat te vestigen in Somalië, Kenia en Uganda. Qua strategie en tactiek is de groep vergelijkbaar met ISIS.

Bron: De Dagelijkse Standaard

De euro, een verdoemde munt

Vanaf het begin was de euro gedoemd te mislukken. Toch is de munt ons opgedrongen om politieke redenen. De Britten zijn maar wat blij dat ze niet in het ‘hart van Europa’ en dus ook niet in deze voor de Grieken inmiddels helse muntunie hoeven te zitten.

The Greek crisis epitomises the complete mess that Europe has made of the single currency. Greece should never have been admitted in the first place, though it was not the only country – Belgium and Italy were two others – that didn’t meet the strict criteria for membership. From the beginning, the rules put in place for the euro, relating to bail-outs, monetary financing and deficit levels, have been ignored. Europe claims to be a rule-based organisation. But however else the eurozone is run, it is not run strictly according to its own rules.

The Telegraph >>>

Bron: Burgercomité EU

Voor NL staat er 16 miljard op spel

“Zoals een oud Chinese gezegde stelt, DIE ZIEN WE NOOIT MEER TERUG”

Dit het label van een nieuwe likeur van citroen en wodka die vanaf 30 juni in Duitsland te koop is.

DEN HAAG – Nederland heeft net als andere eurolanden Griekenland de afgelopen jaren flink geld geleend. Tegelijk staan we garant voor leningen van het tijdelijke Europese noodfonds EFSF en via het Internationaal Monetair Fonds. In totaal gaat het om 3,2 miljard euro aan leningen en rond de 16 miljard aan garanties. Een overzicht:

De Griekse schuldenproblemen werden eind 2009 goed duidelijk. In mei 2010 besloten de eurolanden Griekenland 53 miljard euro te lenen. Het Nederlandse aandeel daarin was 3,2 miljard. Dat geld is dus rechtstreeks door ons aan de Grieken geleend. Tegelijk leende het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Athene 20 miljard. Nederland staat binnen het IMF aan de lat voor 2 tot 3 procent. Dat is dus nog eens 400 tot 600 miljoen euro.

Vanaf de zomer van 2011 wakkerde de schuldencrisis verder aan, met het risico van besmetting naar andere eurolanden. In februari 2012 werd besloten de Grieken opnieuw te helpen met een nog veel grotere lening van 144 miljard uit het inmiddels opgerichte noodfonds EFSF en nog eens 28 miljard van het IMF. Nederland staat binnen het EFSF garant voor een bedrag van 14,6 miljard en bij deze IMF-lening voor nog eens 560 tot 840 miljoen euro.

Bron: telegraaf.nl