Laten we niet zwichten voor promigratie propaganda

Screenshot_124

(Door: Jiří Weigl – Vertaling: Z.B.)

Met  de huidige vloedgolf van immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten naar Europa en het streven van de Europese Commissie om de herverdeling van de immigranten  onder  de EU-lidstaten af te dwingen, verschijnt er een reeks zeer omstreden of compleet onware beweringen en argumenten die het waard is om ze nauwkeuriger te onderzoeken. Zo beweert de pro-migratie propaganda bijvoorbeeld dat het onacceptabel is om vluchtelingen te weigeren, met als argument dat aan niemand het recht op een waardig leven in materiële welvaart en veiligheid ontnomen mag worden. Maar zo’n recht heeft nooit bestaan en kan ook niet bestaan. Alleen in utopische dromen kan gelden dat men een recht heeft op welvaart en veiligheid. In de huidige wereld zijn het alleen de inwoners van ontwikkelde landen die kunnen zeggen dat voor het eerst in de geschiedenis van de huidige generatie een hoge levensstandaard en relatieve veiligheid bereikt is; niet omdat ze er recht op zouden hebben, maar door langdurige, succesvolle historische ontwikkelingen van die landen en de gunstige internationale situatie.

Lees verder

Bron: EJ Bron

It’s the islam, stupid!

Niet de islam, maar de zucht naar avontuur is de voornaamste reden waarom veel Nederlandse jongeren als jihadist afreizen naar Syrië of Irak. Dat is althans de mening van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, volgens De Telegraaf van maandag 23 juni j.l. “Ze hebben iets met geweld, en ze hebben hier niet veel handelingsperspectief. Ja, er is islam voor nodig, maar dat is niet het startpunt voor deze jongeren. Het geloof fungeert als window of opportunity”.

Er is maar één islam. afb: screenshot_youtube

De burgemeester baseert zich hierbij op het gedachtegoed van de Ierse deskundige David Kenning, die de Amsterdammers meerdere keren heeft geadviseerd. Het is zonder twijfel een interessante gedachte, maar vooral een die geen hout snijdt. De jongelui worden aangetrokken door het ongebreidelde geweld jegens andersdenkenden wat hen vrijwel  uitsluitend in de moskee wordt aanbevolen. Niet voor niets worden om de haverklap haatimams uitgenodigd om de achterban nog meer op te zwepen. Daar en nergens anders wordt de kiem gelegd. Als het anders was dan zou Theo van Gogh nog menig pakje sigaretten soldaat hebben gemaakt. Hij is echter vermoord uit naam van de islam, midden in Amsterdam.

Hij is vrij algemeen bekend dat, naarmate de algemene ontwikkeling toeneemt, de teksten in religieuze boeken minder letterlijk worden genomen. Scholing en een doorontwikkelde werkelijkheidszin maken het mogelijk dergelijke teksten in hun context te zien, in een tijdgeest te plaatsen en er de filosofische waarde van in te zien. De ervaringen met islamieten in West-Europa en elders geven echter steeds weer hetzelfde beeld. Slechts een buitengewoon klein percentage moslims weet zich te ontwikkelen en zich een maatschappelijke discipline eigen te maken. Dat maakt hen een eenvoudige prooi voor islamitische elites die een meer vooraanstaande rol en vooral meer geld voor zichzelf wensen.

Dat heeft alles te maken met de ‘geitenwollensokkenaanpak’ die onder andere de gemeente Amsterdam eigen is. Jaar in jaar uit werd belastinggeld stukgesmeten aan allerhande projecten die veelal niet meer om het lijf hadden dan werklozen om te vormen tot ambtenaar. Amsterdam was geen stad van het hanteren en handhaven van wetten, maar een groen-rood testlokaal voor de maakbaarheids-hype. Dat is de rotzooi waar de burgemeester mee geconfronteerd wordt. Dat hij dat dompelt in een jus van ‘het is niet de islam’ doet vermoeden dat ook hij mentaal en intellectueel niet in staat is het probleem aan te pakken.

Hij durft het namelijk nog niet eens te benoemen.

Bron: OSL Stavast

De onafwendbare werelddominantie van de islam demografisch voorspeld

2islam

Door Joost Niemöller

Als iets onze toekomst voorspelt, dan zijn het wel de demografische processen. Het aantal kinderen per vrouw van vandaag voorspelt de wereld van morgen. Dit zijn onafwendbare processen. En de wereld waar we heen gaan is die van de onvermijdelijke moslimdominantie.

Misschien denkt u dat ik me baseer op allerlei ‘extreme’ inzichten. Maar dat is helemaal niet het geval. Vandaag bracht het keurige, beetje conservatieve, Duitse dagblad Die Welt een omslagartikel waarin heel precies, onder andere naar aanleiding van berekeningen van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew, een feitelijke voorspelling werd gedaan.

De feiten spreken voor zich, en geven aan dat de problemen die door het intrinsiek gewelddadige karakter van de islam, alleen maar zullen toenemen.

-Momenteel is nog een derde van de wereldbevolking christelijk. In 2070 zullen er meer moslims dan christenen zijn. Tot aan 2050 zal het aantal moslims ruim twee keer zo snel groeien als het aantal christenen. In 2050 zullen er 9.3 miljard mensen op aarde zijn, waarvan 2.8 miljard moslims.

-Een moslima krijgt gemiddeld 3.1 kinderen. Een Duitse krijgt gemiddeld 1.3 kinderen, dat is dus ver onder het vervangingspercentage van 2.1.

-Dat het aantal christenen bovendien zwaar zal afnemen, komt deels door de (deels gedwongen) bekeringen tot de islam en deels omdat steeds meer christenen atheïstisch worden. In 2050 zullen er 66 miljoen minder christenen zijn.

-De toename van het aantal atheïsten vindt vooral plaats in landen met bevolkingsafname, zoals in Europa, de VS en Japan. (Mogelijk is het atheïsme ook een van de oorzaken van bevolkingsafname.)

-Het aantal ex-moslims zal gering zijn, mogelijk zo’n drie miljoen, omdat hier strenge straffen op staan, zoals de doodstraf.

-Moslims vormen nu meerderheden in die gebieden die bijzonder ‘dynamisch’ en ‘jong’ zijn. In Iran bijvoorbeeld is de gemiddelde leeftijd 27. De gemiddelde Duitser is 43,7 jaar oud, de gemiddelde Japanner is 46,5 jaar. (In 2050 zullen er dan ook dertig miljoen minder Japanners zijn. Ook zullen er dan nog maar zeventig miljoen Duitsers in Duitsland leven.)

-Juist in die gebieden waar de bevolking het snelste groeit, wonen de meeste moslims. Zoals in Nigeria, Pakistan, Indonesië, en India. Met name India zal het land worden met de grootste moslimbevolking, en Indonesië voorbijstreven.

-Het enige continent dat qua bevolking daadwerkelijke zal krimpen (tenzij het overspoeld wordt door moslims) zal Europa zijn. De Europese bevolking zal met honderd miljoen inwoners afgenomen zijn in 2050. Een vierde van alle oorspronkelijke Europeanen zal dan overigens godsdienstloos zijn.

-Los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2050 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, namelijk 7.76 miljoen, op de voet gevolgd door Frankrijk met 7.54 en dan Duitsland.

-De sterkste toename van het aantal moslims zal plaatsvinden in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vier van de tien moslims zullen wereldwijd daar leven in 2050. Landen als Nigeria, maar ook Macedonië, zullen in 2050 een moslimmeerderheid hebben.

Dat zijn de feiten. De Ummah is veel dichterbij dan velen denken. Het wordt lastiger en lastiger om de kop in het zand te steken.

Bron: De Nieuwe Realist

400 miljoen euro Europese subsidie voor Roma’s Roemenië over balk gesmeten

De Europese Rekenkamer gaat nieuw onderzoek doen naar de effecten van subsidies aan Roma. Dat zegt Alex Brenninkmeijer, die namens Nederland in het hoogste controleorgaan zit, dinsdag in Brandpunt.

Honderden miljoenen euro’s aan Europese subsidies zijn er de afgelopen jaren naar Roemenië gestroomd om de Roma te helpen. Waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar volgens deskundigen en Roma zelf, met een averechts effect. In Brandpunt gaat Aart Zeeman op zoek naar de Europese miljoenen. Een reportage over geld dat de mensen die het nodig hebben niet bereikt en problemen voor de Roma eerder groter maakt dan oplost.

In totaal bedragen de subsidies zo’n 400 miljoen euro. De resultaten van het onderzoek worden begin 2016 verwacht.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd. “Het is een belediging voor de Nederlandse belastingbetaler”, zegt VVD’er Bas van ’t Wout. Hij gaat de minister van Buitenlandse Zaken vragen het geld terug te halen en de hulpgelden voorlopig stil te zetten.

De SP wil ook stopzetting van de subsidies, D66 sluit zich aan bij de Kamervragen en Marit Maij van de PvdA vindt het eveneens onacceptabel dat het geld niet goed wordt besteed.

The Post Online

Bron: Burgercomité EU

Zal het meer dan een generatie lang duren om de “Islamitische Staat” te overwinnen?

Screenshot_122

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

De Amerikaanse generaal buiten dienst, John Allen, zei onlangs dat het “een generatie of langer” zal duren om de beweging “Islamitische Staat” (IS) te overwinnen. Hij is de belangrijkste Amerikaanse afgezant voor de coalitie die de radicaalislamitische beweging bestrijdt. Hieruit kan men  opmaken dat Allen met zo´n uitspraak de voorspelling doet dat IS nog lange tijd zijn territorium zal handhaven. Wanneer hij de controle over al zijn grondgebied kwijtraakt, dan zal zijn bestaan een terrorismeprobleem worden in plaats van een militair probleem. Allen voegde er aan toe dat wanneer IS niet overwonnen wordt, de beweging de wereldorde vernietigende schade zal toebrengen.

Lees verder

Bron: EJ Bron

Duitsland sluit de zuidgrens, Hongarije ook

  Originally posted on Fubar:

De EU kan het ontkennen en gaan stampvoeten als de verwende kleuter die gewend is altijd zijn zin te krijgen, democratisch of niet, het immigratiebeleid of de afwezigheid daarvan, loopt tegen zijn grenzen op. Griekenland en Italië worden overspoeld en meer en meer steken er protesten de kop op. In ons land gaan bijvoorbeeld de helft van de sociale huurwoningen naar asielzoekers en krijgt de eigen bevolking geen kans meer op een huisje. De volgende generatie kan zich daardoor niet voortplanten, terwijl de immigranten er wel de ruimte en de sponsorgelden voor krijgen. Zo iets heet bevolkingsvervanging, genocide op de eigen bevolking.

Ik kan me niet voorstellen dat ook maar één bevolking dat pikt zodra ze in de gaten hebben wat er gaande is. In steeds meer landen wordt de situatie onhoudbaar.

Vorige week berichtte ik dat Duitsland dreigde de grenzen te sluiten; Slopen de kolonisten van satan Schengen? En deze week is het zover:

01

Volkskrant >>

01

Telegraaf >>

01

Volkskrant >>

Bron: Fubar