Na de aanslag in Lyon wil Marine Le Pen iedere vreemdeling die zich bezighoudt met moslimfundamentalisme het land uitzetten (+ video)

Screenshot_49

Marine Le Pen

(Vertaling: “delamontagne”)

Minder dan twee uur na de aanslag in Lyon van afgelopen vrijdag 26 juni heeft vrijwel het gehele Front National gereageerd. Marine Le Pen hekelde zowel de “inactiviteit” van de regering als haar medeplichtigheid aan het gebeuren. Ze heeft zeer snel hierna een “communiqué” uitgegeven met de eis om onmiddellijk  forse en strenge maatregelen te nemen, die het “islamisme” moeten beteugelen.

Lees verder

Bron: EJ Bron

PEGIDA de straat op tegen moslimterreur na aanslagen Frankrijk en Tunesië

banneroproep30062015

De anti-islamiseringsbeweging PEGIDA trekt vanavond in Vlaanderen opnieuw de straat op.  Om 20 uur wordt er verzameld op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen voor een statische manifestatie, die door burgemeester Bart De Wever deze keer toegelaten werd.

Voor PEGIDA is het noodzakelijk dat er na de aanslag in Frankrijk, waarbij een man onthoofd werd, en de aanslag in Tunesië, waarbij 38 Europesen werden omgebracht, opnieuw een manifestatie komt.  ‘Zowel de manier waarop de media zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag, als de wijze waarop gelogen wordt ‘dat het niets met de islam te maken heeft’ verdienen een antwoord’, zo klinkt het.  ‘Het heeft alles met de islam te maken, we zijn geschokt, en we eisen een keiharde reactie van onze overheid.  Alle moskeeën waar haat gepredikt wordt moeten dicht, net als in Tunesië;  alle teruggekeerde Syriëmisdadigers moeten de cel in, in afwachting van een proces wegens moord;  en alle propaganda voor ramadan, suikerfeest, offerfeest en andere vreemde onzin via scholen en media moet ophouden.  De wereld is niet van iedereen: Vlaanderen is van de Vlamingen.’

Na wat interne strubbelingen staan nu alle neuzen weer in dezelfde richting.  Woordvoerder van PEGIDA Vlaanderen is nu Kristof De Smet uit Heist.  Er werden intussen via Facebook meer dan 100 aanwezigen aangemeld, en PEGIDA hoopt vanavond een 150 tot 200 mensen te mobiliseren.  ‘ Zelfs met dat aantal bereiken we ons doel al’, zo is te horen.  ‘ De linkse mediahetze en de agressiviteit van de moslims is in dit land al zo groot, dat zelfs 100 mensen die openlijk uitkomen voor een vaderlandslievende en dus anti-islamitische overtuiging voor hen al een enorme doorn in het oog is.’

Bron: Rechts Actueel

Waarom krijgt Griekenland geen schuldenreductie zoals Duitsers in 1953?

Griekenland

Vijftig procent schuldreductie zoals in 1953 van de Duitse schulden door westerse landen zou ook voor de Grieken nu een prima oplossing kunnen zijn. Daarom doet de vraag zich voor: “Waarom wil de Trojka geen halvering van de schulden aan Griekenland toestaat?” De onderhandelingen tussen de Trojka (ECB, IMF en Europese Commissie) en Griekenland gaan echter niet over schuldvermindering maar over schuldverversing.

Even gemakkelijk als geld door banken wordt uitgeleend, namelijk door geldcreatie, net zo gemakkelijk kan een schuld worden weggestreept en afgeboekt. Destijds was de bereidheid aanwezig bij meer dan 18 landen, inclusief de VS, Frankrijk en Griekenland, om de Duitse schuld terug te brengen met 50% naar 15 miljard mark.

De onwil van de Trojka is een puur politieke kwestie.
Schuldreductie zou een precedent kunnen scheppen naar andere landen met problematische schuldenlasten zoals Spanje en Portugal. Zij zouden weleens net zo recalcitrant als de Grieken kunnen gaan reageren en de Trojka aan de kant schuiven.

Griekenland zou het eerste Euroland zijn dat stopt met klakkeloos aanvaarden van bezuinigingsmaatregelen en privatiseringseisen van de Trojka in ruil voor nieuwe leningen. De gevolgen van deze politiek worden steeds meer zichtbaar in Spanje en Ierland, waar de armoede van de meerderheid van de bevolking alleen maar is toegenomen door draconische bezuinigingen.

Een andere reden voor de weigering zou kunnen zijn dat de Eurogroep Griekenland als euroland wil lozen en de linkse Griekse regering een lesje wil leren. Dat laatste lijkt mij het meest aannemelijk. De Trojka met het IMF, de ECB en de Europese Commissie zijn een macht op zich gaan vormen die bij financiële problemen als een soort brandweer uitrukt en vervolgens dankbaar gebruikmakend van de economische misère in het slachtofferland de botte bijl in het sociale stelsel zet en en passant ook zorgt dat grote ondernemingen hun slag kunnen slaan bij privatiseringen.

Opnieuw blijkt dat de politieke macht zich geen bal aantrekt van de burgers. Het Griekse volk heeft enorme offers in salaris, zorg en leefomstandigheden moeten brengen voor de eerste bezuinigingsronde die zij opgedrongen gekregen hadden. De EU is er NIET voor de burger maar voor de graaikapitalisten. De gebeurtenissen die zich afspelen in en met Griekenland zijn daar het zoveelste bewijs voor!

Rob Vellekoop, 29 juni 2015

Bron: De Lange Mars (DLM)

Dobbernegers en neuzelpolitici

Screenshot_50

(Door: BeWiseman)

Na een jaar waarin het aantal bootvluchteling gigantisch is toegenomen, is bij de EU enkele maanden geleden pas doorgedrongen dat deze zaak aandacht verdient . En nu na maandenlang geneuzel en overleg is besloten om de smokkelroutes in kaart te brengen! Dat is tenminste nog eens ferm doorpakken. Eerst een jaar kijken, dan maanden praten om vervolgens te concluderen dat de smokkelroutes nog niet bekend zijn. Dat is tekenend voor de daadkracht van de EU.

Lees verder

Bron: EJ Bron

DE AARD VAN HET BEESTJE…

deradicaliseren

Haatzaaien

Haatzaaien is het veelgebruikte woord voor het benoemen van de islamitische gedragsregel “criminaliteit” Want of het gaat om roofovervallen, aanslagen, koppensnellen, kelen doorsnijden en vrouwenonderdrukking/-verminking; dit soort daden worden in de huidige geciviliseerde wereld meestal gepleegd door moslims, en niet alleen de extreme, soms ook door de ‘gematigde’ moslims! Het benoemen hiervan is dus geen haatzaaien, integedeel, het is pure realisme. En gelukkig zijn niet alle moslims extreem (zoals o.a. de niet-praktiserende); daarom is ‘generalisering’ wél incorrect. Maar niemand kan ontkennen dat deze barbaarse handelingen als visitekaartje herkenbaar zijn bij deze bevolkigsgroep! Exact zoals Wilders het verwoordt: “Niet iedere moslim is een extremist, maar alle extremisten zijn wél moslims!”

Laten we eens kijken wie er daadwerkelijk haat zaaien. DE KORAN EN DE HAATIMAMS DOEN NIET ANDERS! Het grootste deel van de wereldbevolking heeft een andere religie dan de islam. Om dit overgrote deel hierom te veroordelen en te willen vermoorden is extreem en uitvoering daarvan dus BARBAARS!

Het sprookje van het deradicaliseren
Binnen de fundamentalistische islam lijkt een proces van ideologisering gaande te zijn. Hierover zijn hele ladingen boekwerken en tijdschriften geschreven en (zoals te raden) honderden (gesubsidieerde) hulporganisaties in het leven geroepen. En heeft dit geholpen?

De Utopische doelstelling: “Om het contact met de ‘geradicaliseerde’ jongeren te herstellen, moet de samenleving naast hen gaan staan en hen niet, zoals nu, alleen maar bestraffen of begeleiden.”

Tineke Bennema, een blogster schreef:
“Een rapport van het COT (Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement), pleit voor interventieteams: psychologen, sociaal werkers, theologen en andere specialisten moeten jongeren die aan het radicaliseren zijn geslagen benaderen en weer op het rechte pad helpen.  Nu is het probleem vooral dat radicaliseren zo razendsnel gaat dat zelfs de ouders het niet in de gaten hebben. Wat een grenzeloze naiviteit, dit rapport. Denken ze bij het COT nu echt dat willekeurige Mo die naar Syrie wil onder de indruk zal zijn van de autoriteit van een deskundige die waarschijnlijk nog nooit een voet in het Midden-Oosten heeft gezet, en veilig een keurige opleiding zonder hobbels heeft gevolgd waarschijnlijk zonder ooit een moslim te hebben gesproken?
Bottom line: Radicaliserende jongeren zijn al te ver heen. Daar helpt geen lief interventieteam tegen.

Deradicalisering is dus uitzichtloos!

Alle pogingen om extremisten te deradicaliseren is dus water naar de zee dragen. Men denkt dat in het deradicaliserings-programma nieuwe bindingen met mensen die hen van geweld en extremisme afhouden, maar men heeft geen rekenig gehouden met de jarenlange hersenspoeling die (door de islamitische haatzaaiers) is ingeprogrammeerd, om alle christenen en joden te vermoorden.
Onze veiligheidsdiensten hebben bijv. geen flauw idee hoeveel extremisten er tussen de duizenden binnengekomen en nog binnenkomende tsunami van asielzoekers zijn! Hoe willen zij deze dan ‘deradicaliseren’ ? Als integreren al niet helpt, waarom denken jullie dat deradicalisering wel zou helpen?

Alles wat wij over dit omvangrijke ‘deradicaliserings-project tot nu toe hebben gezien is, dat dit ons weer Bakken met geld aan subsidies kost, die wij aan allerlei onzinnige in het leven geroepen instanties moeten betalen en dat dit in feite een druppel is op een gloeiende plaat!

Deradicaliseren, hervormen, matigen, pamperen, het helpt allemaal niet! Dit is nu eenmaal de aard van het beestje! (En ja, ik moet het eerlijk erkennen: ‘ondanks het feit dat het om het grootste deel gaat dat andersgelovigen niet tolereert of zelfs uitroeit; het is tóch generaliseren…’ 😦 )

Realpredictor

Bron: Eunmask