Iran experts: Ayatollah Khamenei gaat kerndeal al na 1 jaar opzeggen

New York Times publiceert beschamende details onderhandelingen: Iran bleef maar schreeuwen en eisen, terwijl het Amerikaanse team de ene na de andere concessie deed / Obama wilde per se verdrag omdat hij anders binnen 2 jaar oorlog met Iran verwachtte

Het Amerikaanse onderhandelteam zou zich zo zwak hebben opgesteld, dat minister van BuZa John Kerry op zeker moment vierkant werd uitgelachen door de Iraniërs en Russen.

Iran specialisten in Washington zijn van mening dat de nucleaire overeenkomst die afgelopen dinsdag in Wenen met Iran werd gesloten hooguit 1 jaar van kracht zal blijven (1). Ze voorspellen dat Ayatollah Khamenei –die ondanks het akkoord maar weer eens herhaalde dat de VS de grote vijand blijft- in die tijd de afspraken gaat annuleren wegens vermeende Westerse ‘schendingen’, zoals bijvoorbeeld het niet snel genoeg opheffen van de sancties. Dit scenario doet sterk denken aan het Verdrag van München, dat de Britse leider Neville ‘peace in our time’ Chamberlain in 1938 met Adolf Hitler sloot. Amper een jaar later vielen de Nazi’s Polen binnen en brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

PSYCHOLOGISCH OORLOGSVOERING TEGEN DE EUROPESE BEVOLKING

RUTTE EN ZIJN KABINET HEEFT NEDERLAND VERRADEN: LANDVERRAAD MOET ZWAAR GESTRAFT WORDEN!!!

Originally posted on E.J. Bron:

Screenshot_2

(Door: “Peter Selie”)

Is het toevallig dat  ineens allerlei  onverteerbare onacceptabele maatregelen op ons worden losgelaten? Het vermeende succes dat de EU denkt te hebben behaald op Griekenland zal zich, niet alleen in Griekenland maar ook in de overige geldschietende landen waaronder – uiteraard – Nederland, wreken. Deze ‘grap’ zal ons zoals het er nu naar uitziet ongeveer  € 6 miljard kosten. Geld voor bejaardenzorg is er niet, voor tehuizen ook niet. Des te eerder deze mensen de geest geven hoe liever. En als ze niet willen, zullen ze een handje worden geholpen. De EU is gewoon een voortzetting van het Nazisme ofwel het “Derde Rijk”. De koppen die we er tegenkomen voldoen er ruimschoots aan en hun karakters overtreffen zelfs die van een aantal van die schurken.

View original 345 more words

Bron: Harrymooren7

Hoe schaakspeler Poetin het #MH17 spel wint

P1460390

Door Joost Niemoller

De samenwerkende landen die het juridische onderzoek naar de MH17 doen, Oekraine, Nederland, Belgie, Australie, en Maleisie, hebben aangekondigd in de Veiligheidsraad het voorstel in te dienen voor een International Tribunaal. De VS heeft verklaard dit te steunen. Rusland wil het niet steunen. Rusland heeft, net als de VS, vetorecht.

Een raar voorstel.

Rusland stelde vorige jaar voor om een internationaal onderzoek te verrichten, gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd is door de VN, en niet middels een geheime deal van landen, waarbij een van de mogelijke daders, Oekraine, vetorecht heeft. Dat voorstel wordt sinds kort openlijk gesteund door China. Maar het werd destijds niet als officieel voorstel ingediend, ook niet door Rusland.

Nu is bekend geworden dat de indiening van het voorstel, door Maleisie, met een week is uitgesteld. Er zou meer overleg achter de schermen nodig zijn. De kwestie is heel interessant. Waarom komt China nu pas, na het bekend worden dat het voorstel voor het Internationale Tribunaal is ingediend, met de mededeling dat ze het Russische voorstel steunen?

Rusland liet weten het voorstel voor een Internationaal Tribunaal ‘voorbarig’ te vinden. Dat is een zeer interessante opmerking. Ze suggereren dat er een deur open staat. Maar eerst moet er een concrete beschuldiging op tafel liggen. Die kan alleen maar gebaseerd zijn op het onderzoek van de Nederlandse Onderzoeksraad, die werkt in opdracht van de Onderzoeksraad in Kiev. Althans, dat is het enige onderzoek waarvoor een deadline is vastgelegd. Wanneer de samenwerkende landen, de JIT, hun onderzoek voor willen leggen, is niet bekend. Daar wordt her en der iets over gelekt naar de pers. ‘ Eind dit jaar.’ Bij welke rechter? Dat is nog niet bekend. Onder welke voorwaarden? Geen idee. Hoe gaat de samenwerking tussen de JIT en de Oekraiense/Nederlandse Onderzoeksraad precies? Zeker, die samenwerking is in Nederland wettelijk beperkt, maar in het geval van moord en terrorisme zijn er uitzonderingsregels, en komen we in een grijs gebied. Alles is vaag en geheim. Dat is niet zoals het bij zo’n belangrijk onderzoek hoort te gaan.

Wat we zeker weten is dat Nederland vanaf dag nul intens samenwerkt met Kiev. Wat we weten is dat de Russen erbuiten worden gehouden en dat er een blamegame in de richting van Poetin wordt gespeeld. Wat iedereen begrijpt, is natuurlijk dat Poetin zich nooit laat slachtofferen door zo’n dubieus onderzoek, waarbij Nederland naar buiten toe als de baas wordt benoemd, maar waarbij de VS achter de schermen aan de touwtjes trekt en Oekraine uit de wind wordt gehouden.

De vraag is welke kant het uit gaat.

Lees verder Hoe schaakspeler Poetin het #MH17 spel wint

Bron: De Nieuwe Realist

HET DODELIJKE ISLAM-VIRUS…

islamvirusWereldwijde verspreiding

Door: Amil Imani

Een schending van de politieke correctheid riskerend, heeft het tientallen jaren nauwlettend bestuderen van het Mohammedanisme, me geleid naar de volgende observatie:
Islam is een sociaal-culturele virale ziekte die elke kwetsbare host met haar kwaadaardigheid binnenvalt en gelijktijdig haar eigen aanhangers verslindt.”

Met andere woorden, de Islam is als een dodelijke, besmettelijke ziekte. Zodra het de geest van het slachtoffer binnentreedt, is deze slopende ziekte in staat om dit slachtoffer te transformeren in een hulpeloze pion die geen andere keuze heeft dan datgene te doen waarop hij of zij gericht is: ‘het volbrengen van hun taak’.

Van de gerapporteerde 1,6 miljard moslims in de wereld, zijn miljoenen al gevangen in de terminale stadia van deze aandoening, terwijl miljoenen anderen zich snel hieraan koppelen. De mensen zijn tot slaaf gemaakt van de extreme gevallen van islamitische geestelijke ziekte en zijn zeer besmettelijk. Ze werken actief aan het verspreiden van de ziekte aan anderen, terwijl ze zelf deelnemen aan gruwelijke daden van chaos en geweld om hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan te tonen aan het dictaat van de islamitische cultus van geweld; bijvoorbeeld, de islamitische staat of “ISIS/ISIL”.

Kortom, De Islam is inderdaad een dodelijke, sociaal-culturele overdraagbare virus dat immuun is voor algemene methoden van behandelingen. Het Islam-virus muteert zich in vele vormen, onmiddellijk na de dood van zijn Schepper.

Meer info op: http://www.amilimani.com/the-virus-of-islam-can-it-be-cured/#sthash.ydLMHBcK.3wiLrrmB.dpuf

Bron: Eunmask

Awesome! De Grote GeenPeil EU Referendum FAQ

image

Boem. Dikke vette aankondiging vorige week:GeenPeil gaat EU ReferendumZo zo, dus GeenStijl en het Burgercomité EU denken dat ze daar de benodigde 300.000 handtekeningen voor bij elkaar kunnen krijgen? Jazeker denken wij dat! Wij van de GeenPeil denken dat er zeker weten nog genoeg mensen in Nederland rondlopen die de democratie een warm hart toedragen. Want daar gaat het om: democratie. Daar ontbreekt het nogal eens aan in het bestuur van de Europese Unie. Right. Nobel hoor. Maarreh.. we hebben een paar vragen. Hartstikke leuk! Dan maken we toch een fijne GeenPeil EU Referendum FAQ. Knal je vraag maar deze kant op.

OK. Wat is de bedoeling?
Genoeg handtekeningen verzamelen om een EU referendum in Nederland af te dwingen.

Waarom wil GeenPeil een referendum?
Omdat de EU volstrekt ondemocratisch is. In Brussel luistert niemand naar de kiezer. Jeroen Dijsselbloem is zelfs apetrots op zijn afkeer van democratisch bestuur. We willen een referendum afdwingen om een signaal te laten horen.

Fair enough. Hoe dan?
Op 1 juli is de Wet raadgevend referendum (Wrr) van kracht geworden. Daarmee kunnen burgers een referendum aanvragen over aangenomen wetten of verdragen.

Hoe werkt de Wrr in de praktijk?
We moeten het volgende stappenplan doorlopen:

STAP 1: KIES EEN REFERENDABEL ONDERWERP
Niet alle wetten en verdragen zijn referendabel. De overheid bepaalt welke wetten wel of niet onder de Wrr vallen. Als je een EU referendum wil, moet je dus wachten tot een wet of verdrag over een EU-onderwerp wordt aangenomen. Dat gebeurt niet wekelijks, dus daarom hebben we gekozen voor de associatieverdragen met Oekraïne, Georgië en Moldavië. Die zijn namelijk op 9 juli van kracht geworden.

STAP 2: 10.000 HANDTEKENINGEN IN 4 WEKEN
Vanaf dat moment – 9 juli – hebben we vier weken om 10.000 handtekeningen in te zamelen voor een inleidend verzoek. Die teller loopt en de deadline is op 6 augustus. Het formulier voor het inleidende verzoek staat HIER en moet ondertekend en per papieren post naar de Kiesraad worden gestuurd.
DEZE STAP IS NU IN WERKING. HELP GEENPEIL EN DOE MEE! Je kan ons helpen om de 10.000 op te halen. Hoe? Door zo veel mogelijk mensen het formulier te laten tekenen en op laten te sturen naar de Kiesraad.

STAP 3: 300.000 HANDTEKENINGEN IN 6 WEKEN
Als we die 10k halen, begint het échte werk pas. We hebben dan zes weken om 300.000 papieren handtekeningen in te zamelen. OOK IEDEREEN DIE AL MEEDEED AAN DE 10K KRABBELS, MOET DAN NOG EEN KEER Z’N HANENPOOT OP PAPIER ZETTEN. Dat wordt heel, heel hard werken met heel, heel veel vrijwilligers die willen helpen. Zonder vrijwilligers is het sowieso onbegonnen werk. Maar als het lukt, winnen we een paar maanden later een écht nationaal EU Referendum. Dat is het proberen waard toch?

Uitprinten? Op papiér? En dan in een envelóp, mét postzegel!?
Jup. Zo staat het in de Wrr. Het mag natuurlijk niet te makkelijk worden om de referendumpdrempel te halen, dus digitale ondertekening is niet mogelijk. Je kan het verzoek wel digitaal invullen. Maar daarna dus uitprinten, ondertekenen en op de post doen. Mét postzegel. Lastig, we weten het. Maar kom op, je laat je toch niet tegenhouden door zo’n horde van de overheid?

Het is 2015 man. Brievenpost, hoe moet dat ook alweer?
Het is niet zo moeilijk. Zelfs Van Leeuwen kan het. In de video hieronder laat hij zien hoe het moet. ….

Lees verder >>

Bron: IndentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg

Subsidie voor rituele slacht

Stadsgewest Brussel subsidieert met 124.000 euro de gemeenten die dit jaar voor het Offerfeest een tijdelijke slachtvloer installeren. Het gaat om Brussel Stad, Schaarbeek, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Deze gemeenten kunnen met het geld het evenement omkaderen, het onthaal verzorgen en het ruimen van de schapenkadavers organiseren.
Vuilverwerkingsbedrijf Brussel Net ondersteunt de rituele slacht logistiek door verspreiding van informatiebrochures en -affiches voor de omwonenden. Het bedrijf stelt ook containers ter beschikking, waarin de karkassen kunnen worden gedeponeerd. Deze worden nadien aan een gespecialiseerd bedrijf overgemaakt voor de verwerking van het afval.

Bron: Nieuw Religieus Peil

Foei. Rusland onderwerpt zich niet aan schijnproces #MH17

P1460237

Door Joost Niemoller

De Russische overheid heeft laten weten niet mee te werken aan een Internationaal Tribunaal over MH17. Dat verzoek zal worden ingediend door Maleisie, een van de landen die aangesloten is bij de geheime deal met als naam het Joint Investigation Team. Dat zijn de verzamelde OM’s van Nederland, Oekraine, Belgie, Australie en, later daarbij gevoegd, dus Maleisie. Deze landen hebben afspraken met elkaar gemaakt, die waarschijnlijk neerkomen op vetorecht voor elk van die landen, maar dat is altijd geheim gehouden. Afgaand op berichten die het Nederlandse OM verspreidde, gaat men daarbij uit van de schuld van de Russen en/of de separatisten bij het neerhalen van de MH17 door een raket, afgeschoten door een Buk installatie. Daarvoor is tot nu toe nooit enig bewijs geleverd.

Nu willen de aangesloten landen dit vooringenomen ‘onderzoek’ gebruiken als basismateriaal voor een schijnproces.

En Rusland doet daar niet aan mee. Hoe durven ze.

Lees verder Foei. Rusland onderwerpt zich niet aan schijnproces #MH17

Bron: De Nieuwe Realist

Open brief van een Duitse moslim: De islam hoort niet bij Duitsland, mevrouw Merkel

Screenshot_61

(Door: Hamed Abdel-Samad & Mark Tschapajew)

Zeer geëerde mevrouw de bondskanselier,

U bent de bondskanselier van alle mensen die in Duitsland wonen, en dus vanzelfsprekend ook de kanselier van de moslims. Dat geeft u echter geen volmacht om te beweren dat de islam bij Duitsland zou horen. Het is niet de taak van een politicus een religie te rehabiliteren of te beoordelen. Politici zijn er voor de mensen, niet voor de ideologieën van deze mensen. Voordat u deze bewering de wereld instuurt, bent u ertoe verplicht om aan de burgers van dit land uit te leggen wat “de islam” überhaupt is!

Lees verder

Bron: EJ Bron