Onafhankelijk journalist stopt met MH17 blog na bedreigingen

stop

Erik Toonen, onafhankelijk journalist, stopt met zijn weblog over de gebeurtenissen rond de MH17 vanwege bedreigingen. Een week geleden plaatste DLM nog zijn laatste uitgebreide artikel integraal op deze site. Hij kondigt wel de publicatie van een boek over de crash aan.

Erik zegt in een toelichting op zijn besluit “Blijkbaar lopen er in Nederland ontzettend veel achterlijke mensen rond, die liever de officiële pers geloven en ieder ander dan maar met haatmail en dreigementen in mijn email willen bestoken.”

Hij schrijft verder: “Mij maakt het persoonlijk helemaal niet uit wie er achter de aanslag op MH17 zat. Het is en blijft een misdaad. Ik ben niet politiek gedreven en vind het even erg als Rusland, de “separatisten”, Amerika, de NAVO of een rijke Oligarch erachter zat. Zolang we de werkelijke dader maar aanwijzen en berechten en straks niet worden afgescheept met een paar dode “separatisten”, die geen weerwoord meer kunnen geven. Punt is echter: Zouden we Amerika of enig ander land ook zo hard hebben aangepakt, als we nu met Rusland doen?”

Knipsel456987

We kennen in ons land een subtiele manier om andersdenkenden of kritische volgers van de samenleving aan te pakken. NL pest en intimideert hen. Terwijl degenen die haat zaaien en daarom bedreigd worden, kunnen rekenen op een beveiligingspeloton.

Rob Vellekoop, 28 juli 2015

Bron: De Lange Mars (DLM)

Na Frans nu hypocriete jankshow van Bert in VN over #MH17

pinokkio

Door Joost Niemöller

We weten dat Rusland in de Veiligheidsraad een veto gaat uitspreken over het voorstel voor een tribunaal. Rusland wilde vorig jaar dat er een onderzoek komt door de VN. China wil dat ook. Daar zitten ook haken en ogen aan, uiteraard, want ook dan wordt er achter de schermen gewheeld en gedeald, maar dat is dan toch op zijn minst een stukje beter dan de huidige onderzoeksconstructie met vetorecht voor Oekraïne, zodat je helemaal zeker weet dat één optie niet serieus onderzocht gaat worden: het Oekraïense straaljagerscenario. Rusland voelt er niets voor om door Oekraïne, in intense samenwerking met Nederland naar de slachtbank gevoerd te worden. Wij, dat wil zeggen de politiek en de media, doen maar alsof dat heel belachelijk is van Rusland. Hypocriet? Boter op het hoofd? Ach, zo denken we niet over onszelf. Dat zijn altijd de anderen.

Over de hoofden van de slachtoffers gaat Nederland nu in New York weer een grote show  opvoeren.

Waar Timmermans met zijn huilverhaal en zijn gescheld op de separatistische hulpverleners (de gestolen  ‘trouwring’ die nooit was), die in werkelijkheid vrijwillig deden waar de Nederlandse hulpverleners zich te goed voor voelden, namelijk lijken ophalen, een groot PR succes had, daar wil nu zijn opvolger Koenders, niet achterblijven. Er gaat een zogenaamd pleidooi komen ten aanzien van de Russen om –alsjeblief! alsjeblief!- , deze politieke rechtsgang mogelijk te maken. Tegenover deze performance, want wat zal het anders kunnen zijn, met al die ‘gesprekken’ en optredens, zal een zakelijk weerwoord komen van de Russen, waaraan de Nederlandse media uiteraard weer geen aandacht zullen besteden. Net zoals de Nederlandse media natuurlijk weer geen aandacht gaan besteden aan de logica van het Russische tegenvoorstel.

Lees verder Na Frans nu hypocriete jankshow van Bert in VN over #MH17

Bron: De Nieuwe Realist

Bye Bye Mr Euro!

De EU(ro) is mislukt. Volkomen mislukt. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Griekenland is een puinhoop. Frankrijk een enorm risico. Tegenstellingen tussen de lidstaten groeien met de dag. Wantrouwen heerst. Evenwichtige solidariteit is ver te zoeken. Een groot deel (waarschijnlijk de meerderheid) van de inwoners van de eurozone is het beu.

En wat is de reactie van de Eurofielen zoals Hollande, Verhofstadt en Pechtold? Bezinning? Een pas op de plaats maken? Nee. Uit pure paniek, anders kan ik het niet duiden, volgt er eensgezind uit hun monden een roep om MEER! MEER! MEER! Europa. De roep om een Europese Federatie wordt met de dag sterker. En dat is een doodenge ontwikkeling.

Allereerst de motivatie. We worden belaagd met leugens over de FAN-TAS-TISCHE samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland. En de Euro natuurlijk. Wat een zegen voor het Europese volk. De Euro doet het zo goed dat het alleen nog maar beter kan. En hoe moeten we dat bereiken? Door middel van het instellen van een Europese regering. Want “de Euro is onomkeerbaar”, want het is “ondenkbaar” dat we zonder Euro en EU kunnen. Ze durven wel, de apparatsjiks in Brussel en elders in Europa. Het is namelijk nog maar de vraag of het echt zo goed gaat met de Euro en de EU. Het is maar de vraag of meer EU nog beter is. Ik nuanceer me kapot, dat zal u begrijpen. Van binnen kookt het.

Het is een utopie om te veronderstellen dat de Europese Federatie op een democratische wijze kan worden ingevoerd. Elk land zal de vraag over toetreding tot de Federatie moeten voorleggen aan haar bevolking. Ik voorspel bij voorbaat een grandioze overwinning voor het NEE-kamp. Dat zullen de Brusselse elite en haar slippendragers elders in Europa niet kunnen accepteren. Eenvoudigweg omdat zij zich blindstaren op de wenselijkheid, de onomkeerbaarheid, het definitieve van de Euro. De Euro kan niet overleven zonder Europese regering, zo luidt hun argument. Ik neem dat graag aan. Een monetaire unie zonder politieke unie is gedoemd te mislukken.

Het betekent dus dat er voor de Euro (en dus ook de EU) geen toekomst meer is. Helaas weigeren de Eurofielen hun verlies te erkennen. We moeten daarom rekening houden dat we meer en meer onder druk worden gezet om toch vooral in het Europese sprookje te blijven geloven. Er zal gedreigd worden met ellende, oorlog, armoede. Het licht zal keer op keer uitgaan. Geen zinnig mens die dat gelooft.

Bron: Burgercomité EU

Wordt een “geordende EU-scheiding” mogelijk?

Als dit waar is, dan is dit onze gouden kans om aan de EU-dictatuur te ontsnappen!
We zouden dan wel zo snel mogelijk onze eurofiele regering moeten afzetten!

uit de u

EINDELIJK ONZE DEMOCRATIE TERUG?

Een “geordende scheiding” voor EU-lidstaten

Nergens werd er in de EU-verdragen de mogelijkheid overwogen dat een EU-lidstaat de euvele moed zou hebben de echtelijke EU-woning te verlaten. Noch met slaande deuren, noch met wederzijdse toestemming.

Naar verluidt zou de EU-commissie achter de coulissen aan een plan werken die het rebellerende lidstaten moet mogelijk maken uit de EU te treden en terug hun onafhankelijkheid te winnen.

Volgens niet bevestigde bronnen zou er sprake zijn van een soort scheidingsprocedure waarbij de belastingbetaler voor de proceskosten – net zoals bij de toetreding – mag afdokken. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Euractiv zullen staten, die geen lid van de EU-club meer willen of kunnen zijn een soort “uittredingsvergoeding” ontvangen, te betalen door de blijvende EU-staten, op voorwaarde dat “de afscheidnemende staten de club op een geordende wijze verlaten”. De procedure zou enkele doelstellingen “iets in de zin als de toetredingsvoorwaarden” omvatten. Bij de uitbreiding van de EU krijgen kandidaat-lidstaten jarenlang behoorlijk veel geld om de zgn. convergentie, het op elkaar afstemmen, te bevorderen.

Wie wil uittreden krijgt er dus nog geld bovenop. Hoera! Goed nieuws voor de begroting van het land b. Geen geld meer naar de EU maar een omgekeerde geldbeweging. Voor één keer zouden we de financiële machinaties van de EU-bollenbozen helemaal zien zitten. Nu nog de trouwe EU-vazallen in de Wetstraat ervan overtuigen. Laten we even dromen: geen idiote regeltjes meer over bv. wc’s, augurken, lampen, koffiemachines, stofzuigers, menukaarten. Een definitieve verhuis van de EU-paleizen naar Straatsburg. Grenscontroles Weg met Frontex. Geen verplichte exotische import. Eigen handelsovereenkomsten. Onbeperkte perenexport. Geen geld meer naar kandidaat-lidstaten, naar Prachtlanden allerhande, naar ….

Deze ontwikkeling zou inderdaad groot nieuws zijn in de EU: in de verdragen is weliswaar een theoretische uitstap mogelijk, echter zonder vermelding van een concrete procedure. De Griekse toestand werd uitgebreid gedocumenteerd. Het land zou bij een Grexit in een juridische en financiële doolhof terecht gekomen zijn. Een toestand die de EU nu wil voorkomen.

Het maakt duidelijk dat de EU voor het eerst inziet dat aan het eeuwige lidmaatschap de clausule “pourvu que ça dure” toegevoegd moet worden. Een officiële bevestiging van deze hoogst geheime démarche is er niet, omdat de materie “te gevoelig” is. Of de Franse en Duitse regeringen hierbij betrokken werden is niet bekend. Misschien weet Vrhfstdt meer?

Volgens diverse bronnen zou de minister van en voor de Duitse financiën, Wolfgang Schäuble de Syriza-regering van Tsipras 50 miljard euro steun geboden hebben voor een EU-uitstap. Schäuble werd daarbij afgeschilderd als een “echte Europeaan”, die ervan uitging dat een Grexit “met de ideologie van Syriza overeenstemt” en hij wou de Griekse regering daartoe aanmoedigen. Zijn voorstel dateert van voor het referendum van 5 juli: 35 miljard zou uit de EU-pot gekomen zijn die tot 2020 voor Griekenland bestemd was en 15 miljard uit de winst die de ECB gemaakt heeft met Griekse staatskredieten.
Schäuble moest het onderspit delven: Tsipras wees het aanbod van de hand omdat een meerderheid der Grieken bij de eurozone wilden blijven; de ECB en het IWF hadden hun leningen aan Griekenland op hun buik kunnen schrijven. Nu worden beide betaald via het EFSM (Europees Financieel Stabiliteits Mechanisme) met het geld van de belastingbetaler. Dat het uiteindelijke afscheid van Griekenland uit de EUrozone nog steeds tot de mogelijkheden behoort, zal wel aan de grondslag liggen van EUreka-bocht.

Misschien kan Gerolf Annemans eeuwige roem verwerven door zijn “Geordende Opdeling van belgië” mits enkele aanpassingen voor de EU-miskleun te herschrijven? We willen hem helpen bij de vertaling(en) opdat Cameron het scheidingsplan bij het referendum over de Brexit kan voegen.

http://www.golfbrekers.be/wordt-een-geordende-eu-scheiding-mogelijk/

Bron: Eunmask

Openbaar Ministerie Oostenrijk doet onderzoek naar Wilders

Screenshot_16

WENEN – Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar Geert Wilders op verdenking van opruiing. De PVV-leider had de Koran vergeleken met het boek Mein Kampf (Mijn strijd) van de voormalige Duitse politicus van Oostenrijkse komaf Adolf Hitler, de drijvende kracht achter de Holocaust. Ook eiste Wilders een verbod op het heilige boek van de islam tijdens een bijeenkomst van de rechts-populistische FPÖ in Wenen op 27 maart. Gegriefde moslims deden daarop aangifte.

Volgens de belangenorganisatie Initiatief van Islamitische Oostenrijkers (IMÖ) heeft Wilders zich behalve aan opruiing schuldig gemaakt aan het denigreren van godsdienstige leerstellingen en aan schending van het verbod op het doen herleven van nazistisch gedachtegoed.

Lees verder>>>

Bron: EJ Bron

Smokkelaars lyrisch over Nederland

Syrische vluchtelingen in Jordanië

Syrische vluchtelingen die naar Europa komen krijgen door mensensmokkelaars een soort folder te zien waarin Nederland wordt aangeprezen. Tot in detail wordt omschreven hoe kort de wachtlijsten zijn, hoe goed de opvang is en dat de Nederlandse overheid een huis voor ze zal betalen.

Dat schrijft het AD dinsdag. Ons land wordt in de brochure in één adem genoemd met Duitsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken, allemaal landen met een ruimhartig opvangbeleid.

Denemarken gebruikte het door de Europese grensbewaker Frontex gevonden document al om de uitkeringen voor asielzoekers te halveren. Nederland is dat vooralsnog niet van plan en staatssecretaris Klaas Dijkhoff wijst erop dat de informatie in de folder een te rooskleurig beeld geeft.

Bron: Telegraaf

HOEZO DOEMDENKEN?

 Originally posted on Eunmask

VANAF 3 APRIL 2012: 165 BLOGS GESCHREVEN MET EEN WAARSCHUWING VOOR HET GROTE GEVAAR VAN DE ASIELTSUNAMI IN EUROPA!

Toen de eerste paar ‘vluchtelingen’ binnenkwamen schreef ik over het gevaar van een islamisering van Europa. Mijn eerste artikel hierover had de titel: “De rode loper van Europa
Ik kreeg in het begin veel reacties waarbij de woorden “doemdenken” “onderbuikgevoelens” “racisme”, enz. aan de lopende band gebruikt werden.

Het is niet alleen een asiel-tsunami maar een asiel-invasie van overwegend islamitsche ‘vluchtelingen’ geworden. En de navenante islamitische problemen zijn nu al duidelijk zichtbaar! Het handjevol christelijke vluchtelingen wordt bedreigd en weggepest! Nu zijn het nog hun eigen christelijke volksgenoten, maar naarmate de absurde aantallen blijven binnenstromen, zullen ook hun christelijke ‘gastheren’ aan de beurt zijn! En dan praat ik nog niet eens over de massale verkrachtingsgolven in Zweden en Engeland! Dat is nu eenmaal de aard van het primitieve (godsdienstwaanzinnige) beestje ….

Ik noemde destijds nog een termijn van 10 jaar, maar nu na 3 jaar is het reeds zover. Wij hebben de 5e colone nu bijna geheel binnengehaald. Het laatste artikel zal (waarschijnlijk binnenkort) verschijnen met als titel: “I rest my case“, “God zij met u!” of doodeenvoudig: “R.I.P.“!

Realpredictor

Bron: Eunmask