‘Militair moet zelf pang-pang roepen’

HILVERSUM – Het Nederlandse leger heeft een groot tekort aan munitie en daarom zijn veel schietoefeningen afgeblazen. Dat staat in een vertrouwelijke e-mail van de defensietop die RTL Nieuws in handen heeft.

De munitietekorten zijn er al langer, maar zijn nu nijpend geworden. Militairen moeten tijdens schietoefeningen nu zelf ‘pang-pang-pang’ roepen, zegt Jean Debie van de militaire vakbond VBM tegen RTL Nieuws. Hij noemt dat desastreus voor het moreel van de militair.

Het ministerie van Defensie erkent dat er niet genoeg kogels zijn. De voorraden zijn soms krap door hoog verbruik bij een missie of lange leveringstijden. Zodra er extra geld beschikbaar is, worden de voorraden aangevuld, aldus Defensie.

Bron: Telegraaf

Dresden: Grote politieactie en gewonden na massale vechtpartij in de tentstad van de illegalen

Screenshot_1

(Door: L. S. Gabriel – Vertaling: E.J. Bron)

Vanmiddag kon men in Dresden een konvooi ambulances en politieauto´s waarnemen, dat onderweg was naar de tentstad voor asielzoekers in de Bremer Straße. Daar gingen blijkbaar ongeveer 50 “artsen en ingenieurs” uit Syrië of Irak en “geschoolde arbeiders” uit Afghanistan elkaar met onderdelen van bedden, ijzeren staven en stoelen te lijf. Hoe komen die strijders voor een “vreedzaam leven” eigenlijk altijd aan die ijzeren staven? Er is sprake van meerdere gewonden, blijkbaar ook vrouwen, die met verschillende voorwerpen in elkaar zouden zijn geslagen. Een waarnemer ter plaatse heeft het over ongeveer 40 agenten in gevechtstenue en een helikopter die boven het tentenkamp rond cirkelt.

Lees verder

Bron: EJ Bron

EU-onderzoek: belangrijkste vraagstuk is immigratie-invasie

bootvluchtelingen2015

Een stevig signaal, naar voren gekomen uit een ondervraging van de Standard Eurobarometer, gehouden in over 34 landen en gebieden in en net buiten de Europese Unie. Dit is met stip tevens de grootste stijger in het onderzoek. 56 % van de ondervraagden is negatief over de immigratie van personen van buiten de EU. En dat is ongetwijfeld in een reactie op de massale instroom van gelukszoekers aan de zuidgrenzen van het continent en de weigering van bestuurders om onze grenzen af te sluiten en zijn inwoners te beschermen.

Europeanen maken zich dus het meeste zorgen over immigratie. Met 38 % (+14 procentpunten) scoort immigratie veel hoger dan de economie (27 %, -6 procentpunten), de werkloosheid (24 %, -5 procentpunten) en de overheidsfinanciën van de lidstaten (23 %, -2 procentpunten). Gerelateerd aan de immigratie is terrorisme, hier is flink meer angst voor sinds de laatste ondervraging van november 2014 en is dan ook aanzienlijk toegenomen. (17 %, + 6 procentpunten)

De landen van de Europese Unie zijn de afgelopen maanden aan het steggelen over de opvang en spreiding van immigranten. Hier gaat het in de discussie over mensen wier aanvraag voor asiel in de EU is goedgekeurd en dat betreft de komende twee jaar 40.000 mensen die vrijwillig over de EU worden verspreid. Een discussie van niets dus, gezien de kleine aantallen en ver weg de grootste groep gewoon in de landen zelf beland, illegaal en zonder uitnodiging.

Bij de discussie in het Europees Parlement viel op dat met name de landen in het oosten van Europa fel tegen het eerste voorstel van bindende quota waren om mensen op te nemen. De Premier van Hongarije Viktor Orban, liet eerder al weten het bewuste plan van de Europese Commissie krankzinnig te vinden. De Tsjechische Premier Bohuslav Sobotka bleef er ook bij dat zijn land gewoon zelf moet kunnen kiezen wie het wel en niet opneemt.

Een inhoudelijke boodschap over de immigratiestroom kwam recent van de Servische Premier Aleksandar Vucic, hij durfde te vertellen – wat de gemiddelde Eruopeaan dus wel weet – dat de grote trek naar Duitsland helemaal niets met asiel zoeken van doen heeft, maar gewoon met de zoektocht naar geld. ‘Dit zijn geen politieke vluchtelingen’ aldus Vucic.

Bron: Rechts Actueel

Wees je bewust van de woede van het volk!

 dendieje

Maar dan vraag ik me af WAT er in Nederland moet gebeuren zodat de bevolking “het recht in eigen hand neemt”. We komen niet verder dan artikelen posten en reageren (dat moeten we natuurlijk blijven doen) Wachten we tot de volgende verkiezingen, of op een grote(re) aanslag?

Screenshot_2

Het is heel goed mogelijk – in de zeer nabije toekomst – dat bepaalde “vaderlandslievende personen” “het recht” in eigen handen nemen indien Justitie het laat afweten. De moskeeën, net als  de gevangenissen, zijn de voornaamste bronnen van radicalisering en het rekruteren van “toekomstige terroristen”. Dit wordt al jarenlang geroepen ! Zij die dit niet willen zien, zijn ofwel medeplichtigen of zeer naïeve idealisten van links.

Beter laat dan nooit en zonder twijfel onder druk van de gebeurtenissen is de  recente beslissing van de gevangenisbewaking van Sceaux om deze “toekomstige terroristen” van de rest van de gevangenen te scheiden (zo goed mogelijk!) waarschijnlijk niet voldoende. Want vroeg of laat worden deze “toekomstige terroristen” toch uit de gevangenis ontslagen en kunnen zich dan gaan bezighouden met dodelijke aanvallen op  Frans grondgebied of in het buitenland.

Lees verder

Bron: EJ Bron

Deze terroristen komen allemaal oorspronkelijk uit Nederland!

De Nationale terroristenlijst! Hoezo in Nederland geen terroristen en hoezo zijn moslims een ‘verrijking’ van onze cultuur?

nederl.terrorist

De overheid heeft een nieuwe lijst gepubliceerd met personen wiens tegoeden op grond van terrorismewetgeving zijn bevroren. Wie zijn deze personen en waarom staan ze op de zwarte lijst?

Lees hier de lijst: http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/7/Dit-zijn-de-personen-op-de-nationale-terroristenlijst-2664668W/

Bron: EJ Bron

Doodse stilte rond Black Box #MH17 sinds september 2014

blackbox

Nadat Oekraïense separatisten de beide Flight Data Recorders (zogenaamde black box) hadden overgedragen aan Maleisische autoriteiten is dit voor onderzoek naar Londen gebracht. Het Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt in september 2014 dat uit deze data niets abnormaals naar voren komt en schrijft dat er een uitgebreide analyse wordt uitgevoerd. Daarna blijft het ijzig stil en van die ‘uitgebreide analyse’ is niets meer vernomen.

Sindsdien zijn geen gegevens van de black box meer vrijgegeven, terwijl volgens de Onderzoeksraad “De recorder werd beschadigd aangetroffen, maar de interne geheugenmodule bleek nog intact. De externe schade die op de FDR werd aangetroffen heeft de kenmerken van schade door botsing. De FDR, waarop 25 uur operationele gegevens kunnen worden opgenomen, werd met succes gedownload en bleek bruikbare gegevens over de bewuste vlucht te bevatten.”

Rapport Onderzoeksraad, pagina 21

“Uit de gegevens op de Flight Data Recorder bleek dat het vliegtuig vloog op een hoogte van FL330 bij een constante weergegeven koers van 115 graden en een constante snelheid van 293 knopen berekende luchtsnelheid (grondsnelheid 494 knopen, ofwel 915 kilometer per uur). De gegevens stopten abrupt bij 13.20:03 uur. Er zijn geen waarschuwings- of alarmsignalen vanuit de vliegtuigsystemen waargenomen. Volgens de gegevens op de FDR werkten beide motoren op kruisvluchtvermogen. Alle indicaties omtrent de werking van de motoren waren normaal. Relevante gegevens van de FDR opname zijn weergegeven in bijlage A (de laatste drie minuten). Momenteel vindt uitgebreide analyse plaats. Op de FDR-opname zijn geen waarschuwings- of alarmsignalen vanuit de vliegtuig-systemen aangetroffen voor deze vlucht. Alle parameters voor het functioneren van de motoren waren normaal voor een kruisvlucht totdat de opname eindigde om 13.20:03 uur.”

Screenshot from 2015-08-01 08:49:53

Overdracht van de Flight Data Recorders aan Maleisische autoriteiten.

Sinds de crash van de MH17 vorig jaar juli en de honderden slachtoffers die daarvan het gevolg waren, wordt er gerommeld met de gegevens over dit ongeval. Dat is iedereen duidelijk. Het ergste van al is de minachting die daaruit spreekt van de verantwoordelijke Nederlandse politieke leiders naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

door rob vellekoop

Bron: De Lange Mars (DLM)

Drie dodelijke bedreigingen voor de Europese beschaving. Essay.

Guillaume_Faye_par_Claude_Truong-Ngoc_février_2015
Guillaume Faye

De Franse intellectueel Guillaume Faye waarschuwde in een aantal diepgravende boeken over de naderende ondergang die de Europese cultuur te wachten staan. Eerder werden op dit blog al vertalingen van zijn werk gepubliceerd.  Hier weer een recent essay van Faye, waarin hij aangeeft dat de ineenstorting van Europa zich voltrekt langs drie trajecten. Het is nog niet te laat, stelt Faye. Een grote mentaliteitsomslag van de Europeanen is nodig. Afschaffing van de ideologie van de mensenrechten voor iedereen, is daar een van. Het is nu de hoogste tijd om eerst aan onszelf te gaan denken.]

 door Guillaume Faye

De eerste bedreiging is demografisch van aard. Deze heeft te maken met de immigratie. Afrika springt hierbij het meest in het oog en de daling van het geboortecijfer bij ons is een belangrijke achterliggende oorzaak.

De tweede bedreiging betreft de islam, zoals in de VIIe eeuw, maar nu nog ernstiger.

De derde bedreiging, voortkomend uit de vorige twee, betreft de politiek-correcte alleenheerschappij van media en politieke partijen, waardoor de openbare mentaliteit en geestesgesteldheid vergiftigd wordt en iedere tegenstand wordt verlamd.

De enige menswetenschap die exact is, is de demografie. De demografische kracht van een volk schept de voorwaarden voor zijn welvaart en expansie buiten zijn eigen gebied. Demografische zwakte van een volk veroorzaakt daarentegen een immigratie-golf naar dit land toe. Ook zal een volk zo te maken krijgen met een vermindering van macht, invloed en voorspoed. Op termijn zal het zelfs verdwijnen.

Het grote gevaar dat Europa boven het hoofd hangt, komt niet voort uit een onderwerping aan de VS, waarvan men zich altijd kan bevrijden, maar komt voort uit de samenkomst van twee factoren: Een gigantische immigratiedruk, voornamelijk afkomstig van Afrika ( Het noorden van Afrika en zwart Afrika), gecombineerd met een geboorte-afname en een aanzienlijke demografische vergrijzing van Europa.

Hierbij komt nog eens, als toegift, de islamisering van de Europese landen, die in versneld tempo wordt doorgedrukt.

De demografische tijdbom “Afrika”

Afrika telde in 1950 in totaal 200 miljoen inwoners. Het miljard werd bereikt in 2010 en men stevent af op twee miljard in 2050 en vier miljard in 2100.

Vier eeuwen geleden vertegenwoordigde Afrika 17 % van de wereldbevolking. In 1900 was dat nog slechts 7 %, als gevolg van de demografische expansie van Europa en Azië en de stagnatie binnen Afrika zelf. Vervolgens heeft Afrika als gevolg van de Europese kolonisatie en civilisatie (en dus niet dankzij zijn eigen bevolking) een enorme demografische opleving gekend. Feitelijk ontstond deze door de aanzienlijke daling van zijn kinder- en jeugdsterfte, hetgeen een direct gevolg was van de verbeterde hygiëne, voeding en medische zorg van de kolonisten. Dit punt van aandacht wordt zorgvuldig onder de tafel geveegd door de berouwvolle heersende ideologie, die het kolonialisme alleen maar als iets slechts beschouwt.

Het is dus dit ‘verschrikkelijke’ kolonialisme, dat het voor Afrika mogelijk maakte om demografisch van de grond te kunnen komen. En juist deze ontwikkeling veroorzaakt momenteel een enorme bedreiging voor Europa middels de in gang gezette immigratie. Na het onafhankelijk worden van de meeste landen (rond 1960) is Afrika voortgegaan met op massale wijze te profiteren van medische zorg en voedselhulp van de zijde van de Westerse landen. Dit heeft op zijn beurt het voortduren van deze demografische opleving in stand gehouden.

In 2014 vertegenwoordigde Afrika 16 % van de wereldbevolking (1,138 miljard inwoners op een totaal van 7,2 miljard). Het aantal neemt voortdurend toe.

Het vruchtbaarheidscijfer, het gemiddelde aantal kinderen per vrouw, is er 4,7 hetgeen het hoogste percentage ter wereld is. Op wereldniveau ligt het gemiddelde op 2,5.  In Europa ligt het onder de 1,5 terwijl de drempel van minimale bevolkingsvervanging op 2,1 ligt. Het Afrikaanse continent bevat niet alleen de meest vruchtbare bevolking van onze planeet, maar ook de jongste. 41 % is jonger dan 15 jaar en de mediaan [v1] ligt op 20.  De geboorte aanwas is derhalve exponentieel, in geometrische progressie. Oeganda en Nigeria zijn de jongste landen ter wereld: 49 % is er jonger dan 15 jaar.

De levensverwachting is ook de laagste ter wereld: 57 jaar vergeleken met 69 jaar voor het wereldgemiddelde. Maar dit feit belast de reproductie in het geheel niet en garandeert ook nog eens de afwezigheid van bejaarden, die toch alleen maar verzorgd moeten worden.

In 1960 hadden slechts 2 steden in Afrika meer dan 1 miljoen inwoners, in 2004 waren dat er al 24 en tegenwoordig zijn het er 57. Hieruit blijkt de volle omvang van deze demografische schok. Afrika is een demografische tijdbom. Beter gezegd, Afrika is als een enorm waterreservoir dat doorboord is en dat nu geloosd wordt over  Europa. Zonder dat Europa hier ook maar iets tegen onderneemt.

Ontvolking, vergrijzing en invasie van Europa middels immigratie……

Lees verder Drie dodelijke bedreigingen voor de Europese beschaving. Essay.

Bron: De Nieuwe Realist

Nederlandse bedrijven lijden schade door acties bij Calais

image
Blokkade Kanaaltunnel kost handel half miljoen per dag

Nederlandse handelaren en producenten lijden door blokkadeacties in en rond de haven van Calais en de Kanaaltunnel zo’n half miljoen euro schade per dag. Ook het toenemende aantal immigranten dat als verstekeling probeert mee te rijden naar Groot-Brittannië is een groot probleem. Dit stelt verladersorganisatie EVO vrijdag.

Bedrijven lijden vooral schade omdat de goederenstroom enorm vertraagt of omdat de Britse autoriteiten producten als bloemen of vleeswaren, afkeuren nadat er verstekelingen in de laadruimte zijn aangetroffen. Ook is er sprake van schade aan vrachtauto’s.

EVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, zegt steeds meer vragen van bedrijven te krijgen over wie deze schade gaat betalen. In juni begon de brancheorganisatie al een Calais-helpdesk voor handelaren en producenten die goederen naar Groot-Brittannië vervoeren.

Beter bestaan
Een toenemend aantal vluchtelingen probeert sinds eind juni via het Franse Calais, een van de belangrijkste havens van Europa, naar het Engelse Dover te komen. Meerdere vluchtelingen overleefden hun reispoging naar een beter bestaan door de Kanaaltunnel niet.

Daarnaast waren er in Frankrijk talloze acties van ontevreden boeren en veerbootpersoneel, die vinden dat ze te weinig betaald krijgen. Zij wierpen blokkades op en stichtten brandjes, waardoor het verkeer ernstig ontregeld raakte. Ook op donderdag en vrijdag probeerden talloze vluchtelingen te ontsnappen naar een beter bestaan en voerde ferrypersoneel actie

imageEVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, zegt steeds meer vragen van bedrijven te krijgen over wie deze schade gaat betalen. In juni begon de brancheorganisatie al een Calais-helpdesk voor handelaren en producenten die goederen naar Groot-Brittannië vervoeren.

image

image

Beter bestaan
Een toenemend aantal vluchtelingen probeert sinds eind juni via het Franse Calais, een van de belangrijkste havens van Europa, naar het Engelse Dover te komen. Meerdere vluchtelingen overleefden hun reispoging naar een beter bestaan door de Kanaaltunnel niet.

Lees verder >>

Bron: IndentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg

IS plant het ‘einde van de wereld’ met ultieme strijd tegen VS

Screenshot_43

IS plant ‘het einde van de wereld’. De terreurbeweging wil de ‘ultieme’ confrontatie aangaan met de VS. Dat moet dan gebeuren in India. Een en ander blijkt uit een ‘geheim’ document. Verder moeten ze (het Westen) maar accepteren dat het kalifaat over de ganse wereld zal heersen en dat iedereen die rebelleert tegen Allah, onthoofd zal worden.

Ook blijkt uit het document dat de terreurorganisatie een nieuwe leger op poten wil zetten in Afghanistan en Pakistan. Een oorlog met de VS in India moet finaal leiden tot ‘het einde van de wereld’. Uit het geschrift dat bij het Amerikaanse Media-Instituut (AMI) belandde, leren we verder dat de terreurorganisatie aanslagen plant op Amerikaanse soldaten in Afghanistan en dat ze hun vizier ook gaan richten op Amerikaanse diplomaten en Pakistaanse ambtenaren.

Het Amerikaanse instituut kreeg het document in handen van een Pakistaan met banden binnen de Pakistaanse afdeling van de Taliban. Het document, dat opgesteld is in het Urdu, werd vertaald door een onderzoeker aan Harvard en vertaler Mustafa Samdani. USA Today geeft de identiteit van de Pakistaan niet vrij omdat hij nu vreest voor zijn veiligheid.

Lees verder>>>
(h/t R. van Marle)
HLN Be.

 

Bron: EJ Bron