Drie dodelijke bedreigingen voor de Europese beschaving. Essay.

Guillaume_Faye_par_Claude_Truong-Ngoc_février_2015
Guillaume Faye

De Franse intellectueel Guillaume Faye waarschuwde in een aantal diepgravende boeken over de naderende ondergang die de Europese cultuur te wachten staan. Eerder werden op dit blog al vertalingen van zijn werk gepubliceerd.  Hier weer een recent essay van Faye, waarin hij aangeeft dat de ineenstorting van Europa zich voltrekt langs drie trajecten. Het is nog niet te laat, stelt Faye. Een grote mentaliteitsomslag van de Europeanen is nodig. Afschaffing van de ideologie van de mensenrechten voor iedereen, is daar een van. Het is nu de hoogste tijd om eerst aan onszelf te gaan denken.]

 door Guillaume Faye

De eerste bedreiging is demografisch van aard. Deze heeft te maken met de immigratie. Afrika springt hierbij het meest in het oog en de daling van het geboortecijfer bij ons is een belangrijke achterliggende oorzaak.

De tweede bedreiging betreft de islam, zoals in de VIIe eeuw, maar nu nog ernstiger.

De derde bedreiging, voortkomend uit de vorige twee, betreft de politiek-correcte alleenheerschappij van media en politieke partijen, waardoor de openbare mentaliteit en geestesgesteldheid vergiftigd wordt en iedere tegenstand wordt verlamd.

De enige menswetenschap die exact is, is de demografie. De demografische kracht van een volk schept de voorwaarden voor zijn welvaart en expansie buiten zijn eigen gebied. Demografische zwakte van een volk veroorzaakt daarentegen een immigratie-golf naar dit land toe. Ook zal een volk zo te maken krijgen met een vermindering van macht, invloed en voorspoed. Op termijn zal het zelfs verdwijnen.

Het grote gevaar dat Europa boven het hoofd hangt, komt niet voort uit een onderwerping aan de VS, waarvan men zich altijd kan bevrijden, maar komt voort uit de samenkomst van twee factoren: Een gigantische immigratiedruk, voornamelijk afkomstig van Afrika ( Het noorden van Afrika en zwart Afrika), gecombineerd met een geboorte-afname en een aanzienlijke demografische vergrijzing van Europa.

Hierbij komt nog eens, als toegift, de islamisering van de Europese landen, die in versneld tempo wordt doorgedrukt.

De demografische tijdbom “Afrika”

Afrika telde in 1950 in totaal 200 miljoen inwoners. Het miljard werd bereikt in 2010 en men stevent af op twee miljard in 2050 en vier miljard in 2100.

Vier eeuwen geleden vertegenwoordigde Afrika 17 % van de wereldbevolking. In 1900 was dat nog slechts 7 %, als gevolg van de demografische expansie van Europa en Azië en de stagnatie binnen Afrika zelf. Vervolgens heeft Afrika als gevolg van de Europese kolonisatie en civilisatie (en dus niet dankzij zijn eigen bevolking) een enorme demografische opleving gekend. Feitelijk ontstond deze door de aanzienlijke daling van zijn kinder- en jeugdsterfte, hetgeen een direct gevolg was van de verbeterde hygiëne, voeding en medische zorg van de kolonisten. Dit punt van aandacht wordt zorgvuldig onder de tafel geveegd door de berouwvolle heersende ideologie, die het kolonialisme alleen maar als iets slechts beschouwt.

Het is dus dit ‘verschrikkelijke’ kolonialisme, dat het voor Afrika mogelijk maakte om demografisch van de grond te kunnen komen. En juist deze ontwikkeling veroorzaakt momenteel een enorme bedreiging voor Europa middels de in gang gezette immigratie. Na het onafhankelijk worden van de meeste landen (rond 1960) is Afrika voortgegaan met op massale wijze te profiteren van medische zorg en voedselhulp van de zijde van de Westerse landen. Dit heeft op zijn beurt het voortduren van deze demografische opleving in stand gehouden.

In 2014 vertegenwoordigde Afrika 16 % van de wereldbevolking (1,138 miljard inwoners op een totaal van 7,2 miljard). Het aantal neemt voortdurend toe.

Het vruchtbaarheidscijfer, het gemiddelde aantal kinderen per vrouw, is er 4,7 hetgeen het hoogste percentage ter wereld is. Op wereldniveau ligt het gemiddelde op 2,5.  In Europa ligt het onder de 1,5 terwijl de drempel van minimale bevolkingsvervanging op 2,1 ligt. Het Afrikaanse continent bevat niet alleen de meest vruchtbare bevolking van onze planeet, maar ook de jongste. 41 % is jonger dan 15 jaar en de mediaan [v1] ligt op 20.  De geboorte aanwas is derhalve exponentieel, in geometrische progressie. Oeganda en Nigeria zijn de jongste landen ter wereld: 49 % is er jonger dan 15 jaar.

De levensverwachting is ook de laagste ter wereld: 57 jaar vergeleken met 69 jaar voor het wereldgemiddelde. Maar dit feit belast de reproductie in het geheel niet en garandeert ook nog eens de afwezigheid van bejaarden, die toch alleen maar verzorgd moeten worden.

In 1960 hadden slechts 2 steden in Afrika meer dan 1 miljoen inwoners, in 2004 waren dat er al 24 en tegenwoordig zijn het er 57. Hieruit blijkt de volle omvang van deze demografische schok. Afrika is een demografische tijdbom. Beter gezegd, Afrika is als een enorm waterreservoir dat doorboord is en dat nu geloosd wordt over  Europa. Zonder dat Europa hier ook maar iets tegen onderneemt.

Ontvolking, vergrijzing en invasie van Europa middels immigratie……

Lees verder Drie dodelijke bedreigingen voor de Europese beschaving. Essay.

Bron: De Nieuwe Realist

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s