Obama geeft luchtmacht toestemming om leger Syrië te bombarderen

Turkije bombardeert met steun van NAVO niet ISIS, maar de Koerden die tégen ISIS vechten

Een vrouw reageert verbijsterd als ze ziet hoe de Turkse luchtmacht bij Kobane niet ISIS, maar de Koerden bombardeert.

President Barack Obama heeft de Amerikaanse luchtmacht toestemming gegeven om het Syrische leger te bombarderen. Dit besluit betekent de eerste directe militaire interventie door de VS in de ruim 4 jaar durende Syrische burgeroorlog. De maatregel werd genomen nadat een in Jordanië door de CIA getrainde rebellengroep onder vuur werd genomen door terroristen van Al-Nusra / Al-Qaeda (2). Vreemd genoeg wordt dit incident aangegrepen om de US Air Force toestemming te geven om een andere partij, het Syrische leger, te bombarderen zodra de door Amerika gesteunde rebelleneenheid van ‘maar liefst’ 54 soldaten –zo serieus neemt de president de strijd tegen de jihadisten dus- die tegen ISIS vechten wordt aangevallen.

‘Vredespresident’ Obama gebruikt zijn autoriteit maar weer eens om het zoveelste bloederige conflict –mede op zijn bevel door de CIA veroorzaakt- verder te doen oplaaien. Tot nu toe veroorzaken de bemoeienissen van het Pentagon in Syrië desastreuze gevolgen, maar dat weerhoudt het Witte Huis er niet van om straf op de ingeslagen fatale weg voort te gaan.

Amper 60 man moeten ‘het tij tegen ISIS’ keren?

Echt goed verlopen de plannen niet, want van de 3000 man sterke groep vrijwilligers die men aan het einde van dit jaar in Syrië wilde inzetten zijn er tot nu toe slechts 54 gevonden. Het lijkt er dan ook sterk op dat Obama de ‘agressie’ tegen deze groep enkel als voorwendsel gebruikt om te doen wat hij en zijn Turkse collega president Erdogan al jaren van plan zijn, namelijk directe militaire actie ondernemen om de taaie, maar inmiddels wankelende Syrische president Assad van het veld te ruimen.

Dat de Amerikanen zo weinig vrijwilligers kunnen vinden komt omdat deze eenheid bedoeld is om tegen ISIS te vechten. De meeste islamistische rebellen beschouwen ISIS echter eerder als een soort bondgenoot in de strijd tegen Assad. Desondanks durfde minister van Defensie Ashton Carter te beweren dat de amper 60 man sterke eenheid ‘het tij in de strijd tegen ISIS’ moet keren.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

11 miljoen immigranten in Duitsland in 2014

20 procent Duitsers immigrantenachtergrond

Het aantal immigranten, vluchtelingen en asielzoekers in Duitsland is gestegen naar de recordhoogte van 11 miljoen (in 2014). Dit blijkt uit cijfers die het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Inmiddels heeft zo’n één op de vijf Duitsers een immigrantenachtergrond, geteld vanaf het jaar 2005. Dat is een stijging van drie procent ten opzichte van 2013. 56 procent van deze groep heeft een Duits paspoort.

Hierbij zijn overigens ook kinderen van migrantenouders die in Duitsland zijn geboren meegeteld.

In 2011 woonden er nog geen 10 miljoen immigranten in Duitsland.

Opvallend is het stijgende aantal immigranten uit EU-landen, met name Balkanlanden. De belangrijkste reden voor emigratie naar Duitsland is werkloosheid in het eigen land.

Het aantal immigranten uit de EU neemt toe door de crisis en doordat de EU steeds meer uitbreidt,

Het aantal asielzoekers bereikt dit jaar naar verwachting de recordhoogte van 450.000, vergeleken met

De vluchtelingengolf is niet bij iedereen welkom. Er waren de eerste zes maanden van dit jaar 173 aanslagen op asielzoekerscentra.

Bron: ThePostOnline

Geert Wilders , Quo Vadis ?

dom

Geert Wilders, maar voor veel Nederlanders de heilige Geert, gaat weer op reis om zijn boodschap te verkondigen aan nieuwe gelovigen, dit maal in Australië. Op 20 oktober wordt in Perth de Australian Liberty Alliance officieel gepresenteerd en wat zou een dergelijke presentatie zijn zonder St. Geert ?

In haar partij manifest zegt de partij te staan voor “individual liberty, small government, Western values built on Judeo-Christian and humanistic foundations, social fairness and an integrated multi-ethnic society”.

Islam, it says, “uses the religious element as a means to project itself on to non-Islamic societies”, and is unparalleled in having both the doctrinal aspiration and the “economic and demographic muscle to impose itself globally

Een feestje bouwen en nogmaals daar hoort in dit soort gevallen onze Limburgse Greetje bij als het kersje op de appelmoes.

De Australische regering heeft aangekondigd Wilders gewoon als ieder bezoeker van Australië een visum te verlenen en kijken wij met spanning uit naar foto’s van Greet met weer een Koala beertje op de arm.

Wat wij niet begrijpen is echter het feit dat een partijleider van een Nederlandse politieke partij de tijd heeft, om ondanks wat de MSM zeggen en schrijven, de boel maar even de boel te laten en als een soort koninklijke globetrotter de hele wereld af te reizen om zijn boodschap te prediken!!

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

Grieks schuldenakkoord leidt vooral tot verdeeldheid

Knipsel0101010

Na het op de valreep gesloten akkoord tussen de Grieken en hun crediteuren heerst overal controverse. Binnen de trojka, maar ook tussen de eurolanden. Een patstelling dreigt.

De nacht van 12 op 13 juli 2015 zou wel eens van historische betekenis kunnen zijn, schrijft de voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken en vice bondskanselier Joschka Fischer. Het is de  nacht waarin een marathonvergadering van zeventien uur resulteerde in een akkoord over een derde bail out voor Griekenland. Over de modaliteiten en achtergronden van die deal is op FTM al veel gepubliceerd, hier en hier bijvoorbeeld. Maar wat zijn de consequenties van deze uiterst moeizaam behaalde deal voor de interne Europese verhoudingen?

Verdeeldheid

Uit getuigenissen van onder anderen de flamboyante Griekse ex-minister van Financiën Yanis Varoufakis blijkt dat één reden voor de moeizame onderhandelingen met de crediteuren de grote onderlinge verdeeldheid was binnen de trojka (EC, ECB en IMF). In een van de vele interviews die hij gaf na zijn terugtreden als minister van Financiën, ging Varoufakis zelfs zo ver dat hij de trojka verweet alle Europese waarden overboord te hebben gegooid en tegelijkertijd de democratische waarden ‘te hebben begraven’. Hoe kun je tot een akkoord komen als de trojka zelf intern verdeeld is over de aanpak van de problemen, vroeg hij zich hardop af.

Van verdeeldheid is zeker sprake. De Eurogroep, voorgezeten door de Nederlandse minister van Financiën Dijsselbloem, die onderhandelde namens de Europese Commissie, drong onder aanvoering van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble aan op het nakomen van eerder gemaakte bezuinigings- en hervormingsafspraken. Duidelijk werd dat Schäuble de Grieken geen millimeter ruimte wilde gunnen: Ordnung muss sein. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) zat op die lijn, ofschoon uit de woorden van Varoufakis is gebleken, dat Draghi zich tamelijk neutraal had opgesteld. Het is dus met name de harde lijn van Schäuble die het onderhandelingsproces namens de trojka heeft bepaald.

IMF: forse schuldsanering Grieken is bittere noodzaak

Der Dritte im Trojka Bunde was het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Uit eerder gelekte ‘geheime’ stukken kwam naar voren dat het IMF de Griekse schulden onhoudbaar achtte. Een forse schuldkwijtschelding was pure noodzaak, aldus de rekenmeesters uit Washington. Maar Schäuble cum suis wilden van die debt restructuring niets weten. Griekenland moet niet zeuren, eindelijk eens beginnen aan de toegezegde hervormingen en haast maken met de verkoop van zijn assets. Dan zou daarna wellicht nog wel een keer naar die schuldenberg gekeken kunnen worden. Op voorhand schulden kwijtschelden zat er voor de Duitsers niet in, daarin overigens gesteund door flink wat Oost-Europese staatjes.

Patstelling

Deze onderlinge verdeeldheid tussen de trojkaleden is ook ná de deal niet verdwenen. Schäuble houdt nadrukkelijk de optie van een (vrijwillige) grexit open – hetgeen zijn duidelijke voorkeur geniet –  en het IMF kan en wil geen afstand nemen tot haar harde eis  tot schuldvermindering. Het Fonds ging zelfs zover om te stellen niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde deal als er geen schuldreductie aan te pas kwam.

De Finnen gaan niet akkoord met enige vorm van Griekse schuldverlichting

Maar de Finnen hebben al laten weten onder geen beding akkoord te zullen gaan met ook maar enige schuldkwijtschelding. Een perfecte patstelling derhalve, zoals ook financieel journaliste Frances Coppola constateert in een van haar blogs.

Sommigen opperen dat de IMF-soep niet zo heet gegeten wordt, aangezien de meerderheid van de aandeelhouders bestaat uit de VS en Europa:

Lees verder>>>

 Follow the money

Bron: Follow the Money

‘EU en NAVO voeren met migrantenwapen oorlog tegen Europese bevolking’

‘Europese burgers en partijen die tegen massa immigratie zijn zullen straks terroristen worden genoemd en keihard worden aangepakt’ – ‘Overheid bereidt ‘false flag’ terreuraanslagen op asielzoekerscentra en pro-immigratie symboolfiguren voor’

Publiek verzet tegen de door de politiek gewilde komst van miljoenen (moslim)immigranten zal straks ‘terrorisme’ worden genoemd.

De onafhankelijke linkse journalist Gerhard Wisnewski waarschuwt dat de Europese politici en de NAVO ‘de oorlog tegen de Duitse en Europese bevolking met behulp van het migrantenwapen tot het bittere einde zullen blijven voeren’. Volgens Wisnewski is de gevestigde orde erop uit om van heel Europa een grote ‘asielstaat’ te maken, en wordt bewust het ontstaan van extreemrechtse terreurgroepen uitgelokt. Die zullen dan worden aangegrepen om stringente ‘anti-terreurwetten’ door te voeren,  waardoor aan al onze vrijheid definitief een einde zal worden gemaakt.

De ‘politiek correcte’ Duitse media –die de afgelopen jaren miljoenen lezers en kijkers zijn kwijtgeraakt- lopen nog altijd geheel aan de leiband van Berlijn en Brussel, en berichten daarom wel dat het aantal aanvallen op asielzoekerscentra dit jaar sterk is gestegen, maar niet dat de criminaliteit dankzij de komst van honderdduizenden voornamelijk islamitische immigranten is geëxplodeerd – laat staan dat de politie in steeds meer gebieden de controle is kwijtgeraakt aan migrantenbendes.

Overigens blijkt uit de cijfers dat het om 180 demonstraties en slechts 22 gewelddadige ‘aanslagen’ op asielzoekerscentra gaat. Op 80 miljoen inwoners is dat aantal extreem weinig te noemen, zeker als bedacht wordt dat er dagelijks tientallen blanke autochtone Duitsers het slachtoffer worden van misdaden door immigranten – regelmatig schokkende drama’s, waar de media amper aandacht aan besteden. Desondanks vindt het establishment het nodig om uitsluitend te waarschuwen voor het ‘extreemrechtse gevaar’ dat de Duitse welkomscultuur in gevaar brengt.

Anti-immigratie? Dan bent u een terrorist

Bij onze oosterburen is goed te zien waar het ook in de rest van de EU naar toe gaat, namelijk dat iedereen die zich openlijk verzet tegen de massa immigratie niet enkel als ‘extreemrechts’ en ‘populistisch’ wordt weggezet, maar ook crimineel zal worden genoemd. De volgende stap is volgens Wisnewski dat mensen, bewegingen en partijen die ‘anti-islam’, ‘anti-immigratie’ en ‘anti-EU’ zijn zelfs als terroristen zullen worden beschouwd en behandeld. Nu al vergelijken de Duitse media ‘rechtse’ demonstranten met terreurgroepen als de Rote Armee Fraction (RFA) en de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU).

Volksprotesten zullen keihard worden onderdrukt

Politie en geheime diensten in Europa zouden al geruime tijd werken aan scenario’s waarbij de te verwachten volksprotesten tegen immigratie en de islam met grof geweld de kop in zullen worden gedrukt. Dat geweld zal overigens eerst worden uitgelokt door ‘provocateurs’ in deze protesten te laten meelopen – ‘Trojaanse paarden’ van de overheid, die als eersten met stenen en brandbommen zullen gooien, juist om politie ingrijpen uit te lokken en zo in de media een vals en negatief beeld te schetsen van de demonstranten. Tegelijkertijd zullen immigranten nog meer dan nu al het geval is enkel als slachtoffers worden geportretteerd.

Stap voor stap wordt op deze wijze iedereen die openlijk kritiek uit op het beleid van de EU en zijn lidstaten in het verdomhoekje gezet, belachelijk gemaakt en monddood gemaakt. Daarmee wordt de democratie verder uitgehold; het volk zal uiteindelijk niets meer te vertellen hebben, omdat de staat meent te weten wat wel en wat niet goed en geoorloofd is en in toenemende mate bereid zal zijn zichzelf met extreme maatregelen te handhaven. Volgens Wisnewski doet dit denken aan ‘een stalinistisch wereldbeeld, waarin de autoritaire staat per se met de democratie gelijk wordt gesteld’.

False-flag aanslagen op asielzoekerscentra

Op deze slinkse wijze wordt niet de staat, maar de tegen door hogerhand bevolen immigratie protesterende burger als ‘anti-democratisch’ weggezet. De volgende escalatie is reeds in voorbereiding: de overheid zal extreemrechtse ‘false flag’ terreurgroepen helpen op te richten, inderdaad zoals de RAF en de NSU, die aanslagen op asielzoekerscentra of op belangrijke ‘symboolfiguren’ van de immigrantenindustrie zullen plegen. Dit zal uitsluitend bedoeld zijn om de doorsnee nietsvermoedende burgers zich tegen ‘rechts’ de laten keren.

De Europeaan zal daarna, uit angst om ‘terrorist’ te worden genoemd, geen kritiek meer durven uiten op het massa immigratie beleid. De overheid zal onder het mom van het beschermen van de asielzoekers harde maatregelen nemen door personen, partijen en bewegingen die zich negatief uitlaten over immigratie en/of de islam te vervolgen. Demonstraties bij en tegen asielzoekerscentra worden streng verboden, en er worden nieuwe ‘anti-terreur’ wetten ingevoerd waarmee weblogs zoals deze geblokkeerd zullen worden.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Russische veiligheidstroepen doden IS’ers

MOSKOU – De Russische veiligheidsdienst FSB zegt veertien militanten van Islamitische Staat te hebben doodgeschoten. Acht extremisten werden zondag in de Noord-Kaukasus gedood en zes anderen stierven maandag, meldde de nationale antiterreurorganisatie NAK.

Moskou probeert een opstand te onderdrukken van militanten die in de Noord-Kaukasus een kalifaat hebben uitgeroepen. Het gebied is een lappendeken van vooral moslimrepublieken aan de zuidgrens van Rusland, waar separatisten in de jaren negentig twee oorlogen voerden.

Volgens de NAK waren de rebellen die zondag in Ingoesjetië zijn gedood betrokken bij terreurdaden, waaronder de moord op veiligheidsfunctionarissen en afpersing. De zes die in de autonome Russische republiek Kabardië-Balkarië stierven, zouden betrokken zijn geweest bij internationaal terrorisme.

Bron: Telegraaf

Tsjechische president noemt oorzaken van migrantenstroom naar Europa

Screenshot_20

De Tsjechische president Miloš Zeman

(Vertaling: E.J. Bron)

Aan de huidige toestroom van illegale migranten naar Europa zijn de VS en die Europese landen schuldig, die aan de onverstandige acties in Irak, in Libië en in Syrië hebben deelgenomen, aldus de Tsjechische president Miloš Zeman zondag.

“De huidige migratiegolf ontstond vanwege het krankzinnige idee om te interveniëren in Irak, waar zich zogenaamd massavernietigingswapens bevonden – uiteindelijk werd er echter niets gevonden”, zei Zeman in een voor de televisie opgenomen interview met de Praagse krant “Blesk”.

“Ze ontstond eveneens vanwege het waanzinnige idee om in Libië en later ook in Syrië voor orde te zorgen”, zei hij verder.

Door deze handelingen zouden daar terreurregimes zijn ontstaan, die de actuele niet te stoppen toestroom van illegale migranten naar Europa tot gevolg zouden hebben.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)

DeMorgen.be

Bron: EJ Bron

Autoriteiten verbieden al 30 jaar succesvolle kankerbehandeling

hamer

door rob vellekoop

Dit is het schokkende relaas van een Duitse internist die ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden zijn vergunning verloor omdat hij weigerde zijn ontdekkingen over kanker te herroepen. En ook nog eens twee maal een gevangenisstraf kreeg.

De arts verloor niet alleen zijtuebingenn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 toen Dr. Hamer werd veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie had gegeven. Maar dat vonden de autoriteiten niet genoeg. Op 9 september 2004 werd dr. Hamer in zijn woning in Spanje gearresteerd. Op basis van een Europees uitleveringsbevel werd hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij werd veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te verkrijgen waren. Hij had nooit een van deze personen gesproken.

Hamer ging echter onverdroten met zijn levenswerk door.  Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNG).

De pers en het medisch establishment deinsden er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Dr. Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegde.

Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma die ons volledig verrast. Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename) of een weefselafname of functieverlies, afhankelijk in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.

Elke ziekte verloopt in twee fasen:
1. een conflict-actieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid en dan, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen,
2. een genezingsfase, dit is de periode waarin de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan de herstelfase doorstaat, een vaak moeilijk proces met vermoeidheid, koorts, ontsteking, infectie en pijn.
Dr. Hamer benoemde op deze manier “De Vijf Biologische Wetten van de Germeense Nieuwe Geneeskunde”. In de loop der jaren was hij in staat zijn ontdekkingen te staven a.h.v. meer dan 40.000 casussen. Het resultaat van zijn wetenschappelijke werprogrammaverloopk is de opstelling van een “Psyche-Hersenen-Orgaan” tabel, die de ziekte aangeeft, de inhoud van het biologische conflict die haar veroorzaakt, waar de overeenkomstige laesie kan worden gezien op een hersenscan, hoe de ziekte zich manifesteert in de conflict-actieve fase en wat men in de genezingsfase kan verwachten.
Ziekten zoals kanker verliezen hun angstaanjagende imago en worden erkend als wat Hamer noemt ‘zinvolle speciale biologische overlevingsprogramma’s’ waarmee ieder mens wordt geboren. Het is het lichaam dat zichzelf geneest, echter wat de conventionele geneeskunde (CG) ziet als ziekte is voor Hamer in feite het genezingsproces. Hij werkt in tegenstelling tot de CG met oorzaak en gevolg, waarbij de analyse van de oorzaak ook daadwerkelijk van belang is. De CG is meer symptoom gericht.

De ongelooflijke ‘waarheid’?

Dr. Rath, oproep aan de mensen in Europa

Ik heb deze video al eerder gezien en ik was hier destijds zeer sceptisch over, maar nu, in deze tijd met alle onvoorstelbare beleidsbeslissingen van onze ‘bestuurders’, en de desastreuze gevolgen daarvan, begint het toch sterk er op te lijken dat dit best eens de waarheid zou kunnen zijn…

Ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd van een dergelijke verdorvenheid van groepen multinationals die hun gewin boven alles stellen. Zelfs boven volkerenmoord! Ik laat het aan u weldenkenden over om hierover te oordelen. Bekijk deze video maar…

Realpredictor

Bron: Eunmask