‘EU en NAVO voeren met migrantenwapen oorlog tegen Europese bevolking’

‘Europese burgers en partijen die tegen massa immigratie zijn zullen straks terroristen worden genoemd en keihard worden aangepakt’ – ‘Overheid bereidt ‘false flag’ terreuraanslagen op asielzoekerscentra en pro-immigratie symboolfiguren voor’

Publiek verzet tegen de door de politiek gewilde komst van miljoenen (moslim)immigranten zal straks ‘terrorisme’ worden genoemd.

De onafhankelijke linkse journalist Gerhard Wisnewski waarschuwt dat de Europese politici en de NAVO ‘de oorlog tegen de Duitse en Europese bevolking met behulp van het migrantenwapen tot het bittere einde zullen blijven voeren’. Volgens Wisnewski is de gevestigde orde erop uit om van heel Europa een grote ‘asielstaat’ te maken, en wordt bewust het ontstaan van extreemrechtse terreurgroepen uitgelokt. Die zullen dan worden aangegrepen om stringente ‘anti-terreurwetten’ door te voeren,  waardoor aan al onze vrijheid definitief een einde zal worden gemaakt.

De ‘politiek correcte’ Duitse media –die de afgelopen jaren miljoenen lezers en kijkers zijn kwijtgeraakt- lopen nog altijd geheel aan de leiband van Berlijn en Brussel, en berichten daarom wel dat het aantal aanvallen op asielzoekerscentra dit jaar sterk is gestegen, maar niet dat de criminaliteit dankzij de komst van honderdduizenden voornamelijk islamitische immigranten is geëxplodeerd – laat staan dat de politie in steeds meer gebieden de controle is kwijtgeraakt aan migrantenbendes.

Overigens blijkt uit de cijfers dat het om 180 demonstraties en slechts 22 gewelddadige ‘aanslagen’ op asielzoekerscentra gaat. Op 80 miljoen inwoners is dat aantal extreem weinig te noemen, zeker als bedacht wordt dat er dagelijks tientallen blanke autochtone Duitsers het slachtoffer worden van misdaden door immigranten – regelmatig schokkende drama’s, waar de media amper aandacht aan besteden. Desondanks vindt het establishment het nodig om uitsluitend te waarschuwen voor het ‘extreemrechtse gevaar’ dat de Duitse welkomscultuur in gevaar brengt.

Anti-immigratie? Dan bent u een terrorist

Bij onze oosterburen is goed te zien waar het ook in de rest van de EU naar toe gaat, namelijk dat iedereen die zich openlijk verzet tegen de massa immigratie niet enkel als ‘extreemrechts’ en ‘populistisch’ wordt weggezet, maar ook crimineel zal worden genoemd. De volgende stap is volgens Wisnewski dat mensen, bewegingen en partijen die ‘anti-islam’, ‘anti-immigratie’ en ‘anti-EU’ zijn zelfs als terroristen zullen worden beschouwd en behandeld. Nu al vergelijken de Duitse media ‘rechtse’ demonstranten met terreurgroepen als de Rote Armee Fraction (RFA) en de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU).

Volksprotesten zullen keihard worden onderdrukt

Politie en geheime diensten in Europa zouden al geruime tijd werken aan scenario’s waarbij de te verwachten volksprotesten tegen immigratie en de islam met grof geweld de kop in zullen worden gedrukt. Dat geweld zal overigens eerst worden uitgelokt door ‘provocateurs’ in deze protesten te laten meelopen – ‘Trojaanse paarden’ van de overheid, die als eersten met stenen en brandbommen zullen gooien, juist om politie ingrijpen uit te lokken en zo in de media een vals en negatief beeld te schetsen van de demonstranten. Tegelijkertijd zullen immigranten nog meer dan nu al het geval is enkel als slachtoffers worden geportretteerd.

Stap voor stap wordt op deze wijze iedereen die openlijk kritiek uit op het beleid van de EU en zijn lidstaten in het verdomhoekje gezet, belachelijk gemaakt en monddood gemaakt. Daarmee wordt de democratie verder uitgehold; het volk zal uiteindelijk niets meer te vertellen hebben, omdat de staat meent te weten wat wel en wat niet goed en geoorloofd is en in toenemende mate bereid zal zijn zichzelf met extreme maatregelen te handhaven. Volgens Wisnewski doet dit denken aan ‘een stalinistisch wereldbeeld, waarin de autoritaire staat per se met de democratie gelijk wordt gesteld’.

False-flag aanslagen op asielzoekerscentra

Op deze slinkse wijze wordt niet de staat, maar de tegen door hogerhand bevolen immigratie protesterende burger als ‘anti-democratisch’ weggezet. De volgende escalatie is reeds in voorbereiding: de overheid zal extreemrechtse ‘false flag’ terreurgroepen helpen op te richten, inderdaad zoals de RAF en de NSU, die aanslagen op asielzoekerscentra of op belangrijke ‘symboolfiguren’ van de immigrantenindustrie zullen plegen. Dit zal uitsluitend bedoeld zijn om de doorsnee nietsvermoedende burgers zich tegen ‘rechts’ de laten keren.

De Europeaan zal daarna, uit angst om ‘terrorist’ te worden genoemd, geen kritiek meer durven uiten op het massa immigratie beleid. De overheid zal onder het mom van het beschermen van de asielzoekers harde maatregelen nemen door personen, partijen en bewegingen die zich negatief uitlaten over immigratie en/of de islam te vervolgen. Demonstraties bij en tegen asielzoekerscentra worden streng verboden, en er worden nieuwe ‘anti-terreur’ wetten ingevoerd waarmee weblogs zoals deze geblokkeerd zullen worden.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s