CBS: stijging dubbele nationaliteiten

DEN HAAG – Van de 16,8 miljoen Nederlanders hebben er 1,3 miljoen een dubbele nationaliteit. Een kwart van hen had ook de Marokkaanse of de Turkse nationaliteit. De overige dubbelepaspoorthouders komen uit diverse landen.

Tussen 1998 en 2014 is het aantal inwoners met zowel een Nederlandse als een andere nationaliteit gestaag gestegen. Er is sinds 2000 sprake van een verdubbeling van mensen met twee paspoorten. De afgelopen jaren was sprake van een jaarlijkse groei aan dubbele nationaliteiten van drie procent.

Deze cijfers geven de laatste stand van zaken weer, namelijk die van begin 2014, die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft uitgebracht.

Naturalisatie

Door de nieuwe wet Basisregistratie Personen (BRP) wordt het bezit van een of meerdere andere nationaliteiten naast de Nederlandse niet meer bijgehouden.

Dit zijn daarom de laatste statistische gegevens over mensen met twee paspoorten. Iemand die bijvoorbeeld zijn oude nationaliteit behoudt en later ook Nederlander wordt, staat in het BRP niet meer te boek als Nederlander, maar is dat wel.

Dat kan gelden voor mensen die genaturaliseerd worden, namelijk als zij hun eerste nationaliteit aanhouden. Het CBS meldt dat vorig jaar 27.000 mensen door naturalisatie Nederlander zijn geworden, gemiddeld iets meer dan in de voorgaande jaren.

Marokkanen

In 2003 werd de naturalisatietoets ingevoerd en sindsdien schommelt het aantal naturalisaties rond de 20.000 per jaar. De in 2014 genaturaliseerde personen hadden uiteenlopende nationaliteiten.

De Marokkaanse kwam in dat jaar met 2600 het meest voor, gevolgd door de Turkse, Iraakse, de voormalige Sovjet-Unie, en de Afghaanse.

Bron: Telegraaf