Helft inwoners Eerste Wereldlanden negatief over immigratie

Helft vindt dat immigratie toeneemt, meerderheid dat er teveel immigranten zijn.

Bijna de helft van alle inwoners in Eerste Wereldlanden denkt dat de immigrantenstroom hun land op een negatieve manier verandert. In veel landen zoals Turkije, Italië en Rusland denkt zelfs de overgrote meerderheid dit.

In landen als België, Franrijk, Israel, Zuid Afrika, Groot Britannië, Hongarije en India is dit rond de 50 procent. Dit blijkt uit een internationaal opinie-onderzoek dat werd gehouden door bureau Ipsos in 24 landen.

In China, Zuid Korea, Brazilë en Japan is het percentage inwoners dat negatief tegen immigratie aankijkt minder dan 30 procent. Ook in de Verenigde Staten, Spanje, Canda en Duitsland vindt een minderheid van de bevolking dit.

Op de vraag of er teveel immigranten in het land zijn gaf maarliefst 92 procent van de inwoners van Turkije een bevestigend antwoord. In Italië was dat 71 procent en in Rusland 69 procent. In Duitsland en Zweden was dit slechts 43 procent.

Gemiddeld vindt ongeveer de helft van de inwoners in de 24 gepeilde landen dat er teveel immigranten in hun land zijn.

Ook vindt een gemiddelde meerderheid van inwoners in alle ondervraagde landen dat de immigratie toeneemt. Van de Turken vindt zelfs 97 procent dit. Ook Italianen (94 procent), Zuid-Afrikanen (93 procent), Hongaren (91 procent) en Russen (90 procent) vinden in meerderheid dat de immigratie steeds meer toeneemt.

Bron: ThePostOnline

ISIS-aanslag op legermoskee Saoedi-Arabië: 13 doden

Screen Shot 2015-08-06 at 16.05.11

Het wordt steeds onrustiger in de Saoedische grensregio.

Een zelfmoordaanslag in een moskee in het zuiden van Saoedi-Arabië heeft aan zeker 13 mensen het leven gekost. De moskee hoorde bij een legerbasis en werd voornamelijk gebruikt als gebedshuis voor Saoedische militairen. Tenminste 10 dodelijke slachtoffers waren soldaten.

Het is nog niet officieel bekendgemaakt wie er achter de aanslag zit, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om ISIS. Eerder dit jaar heeft ISIS aanslagen gepleegd op moskeeën in Saoedi-Arabië, maar nooit eerder slaagden zij erin om specifiek militairen onder vuur te nemen in het land zelf. Eerder slaagde de Syrisch-Irakese terreurorganisatie er wel in om twee politiemannen te doden bij een bomaanslag, en werd een politieagent gedood bij de arrestatie van een stel ISIS-leden in de stad Taif.

Screen Shot 2015-08-06 at 16.05.20

Het wordt steeds onrustiger in het zuiden van Saoedi-Arabië. De moskee waar de bomaanslag is gepleegd staat in de provincie Asir, die grenst aan Jemen. In Jemen vechten lokale, voornamelijk soennitische, strijders tegen de sjiitische Houthi-rebellen die de regering hebben verdreven. De soennitische strijders worden gesteund door Saoedi-Arabië met luchtbombardementen, terwijl de Houthi’s bondgenoten zijn van Iran – de grootste vijand van Saoedi-Arabië.

De situatie in Jemen heeft ervoor gezorgd dat ook ISIS voet aan de grond heeft gekregen in het door geweld verscheurde land. De aanslag vandaag laat zien dat de chaotische perikelen in Jemen ook hun weerslag hebben op de stabiliteit in Saoedi-Arabië.

De emir van de Asir-provincie heeft gewonde slachtoffers van de aanslag bezocht in het ziekenhuis. Hoe de regering van Saoedi-Arabië verder zal reageren op de schokkende aanval is nog onbekend.

Screen Shot 2015-08-06 at 16.05.35

Bron: De Dagelijkse Standaard

Kremlin wil dat regering Obama stopt met beschermen moslimterroristen

Turkije koopt enorme hoeveelheden olie van ISIS en blijft Koerden bombarderen – ‘Hoeveel duizenden onschuldige mensen laten Obama en de NAVO nog vermoorden?’


De president die in 2013 op een haartje na de Derde Wereldoorlog veroorzaakte heeft alsnog feitelijk de oorlog verklaard aan Syrië.

Het Kremlin heeft het besluit van de Amerikaanse president Obama om met bommenwerpers de islamistische Syrische rebellen te beschermen scherp van de hand gewezen. Volgens de Russen zal dit het land verder destabiliseren, wat precies is waar het Witte Huis in samenwerking met de Turkse regering al jaren op uit is. Wat Obama deed – de Syrische president verantwoordelijk stellen voor het aanvallen van door Amerika getrainde en aangestuurde jihadisten – kwam dan ook neer op een regelrechte oorlogsverklaring.

‘Wij hebben regelmatig benadrukt dat de hulp, vooral financiële of technische, aan de Syrische oppositie de situatie in het land verder zal destabiliseren,’ verklaarde Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin. Obama’s besluit zal bovendien ten goede komen aan ISIS, dat inmiddels ook enorm geholpen wordt door de Turkse luchtaanvallen op de Koerden, die in het grensgebied met Irak en Syrië de belangrijkste kracht tegen de moslimterroristen vormen.

‘Dit is een fundamenteel meningsverschil tussen Moskou en Washington over Syrië,’ aldus Peskov. Vorige week werd nog bekend gemaakt dat het Kremlin serieus nadenkt over het stoppen van de steun aan president Assad. Het is nu maar de vraag of president Putin dat plan nog doorzet, nu de VS op het punt staat om direct militair in te grijpen in Syrië.

Amerikaanse luchtmacht mag troepen Assad bombarderen

Drie dagen geleden gaf Obama de luchtmacht toestemming om het Syrische leger te bombarderen als de door Amerika getrainde en gesteunde rebellen worden aangevallen – door wie dan ook.

Volgens het Witte Huis wordt alleen de oppositie die tegen ISIS vecht gesteund en beschermd, maar dat argument is bijzonder vreemd als bedacht wordt dat het Syrische leger juist tegen Al-Nusra/Al-Qaeda en ISIS vecht, en ook de Koerden dat doen. Toch hebben Obama en de NAVO hun steun uitgesproken voor de Turkse bombardementen op de Koerden, waarmee eens te meer duidelijk wordt dat zowel Obama als de Turkse president Erdogan ‘A’ zeggen en beloven, maar precies het tegenovergestelde doen.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Wilders: Nederland geen Leger des Heils van Afrika, stop asiel-tsunami!

PVV rood wit blauw

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over hordes gelukszoekers die Nederland overspoelen:

1.) Bent u bekend met het bericht ‘Asielzoekerscentra slibben dicht?’ (*)

2.) Bent u het met mij eens dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?

3.) Deelt u de mening dat het krankzinnig is om asielzoekers een gratis huis te geven, waardoor Nederlanders die wachten op een sociale huurwoning worden overgeslagen?  Zo nee, waarom niet?

Lees verder

Bron: EJ Bron

Moslims bidden op straat. . . . eh . . . . . provoceren op straat. . . . eh . . . . . koloniseren de Europese straten

kopenhagenmoslims(door )

De Europese straten worden niet alleen symbolisch gekoloniseerd via de hoofddoek. Mensen zoals ik die in een van de oude stadswijken wonen en die de islam zien als de oudste manifestatie van een nazi-mentaliteit, moeten tolereren dat we op straat het symbool van die nazi-mentaliteit honderden keren per dag in het gezicht gewreven krijgen. Dat is nog eens wat anders dan in december drie weken Zwarte Piet. Maar er zijn meer manieren waarop de moslims de Europese straten koloniseren. Bijvoorbeeld door op straat te “bidden”.

Bovenstaand plaatje uit 2006 draagt een ingeplakt stickertje met mijn eigen tekst. Natuurlijk zijn er sindsdien veel meer foto’s gemaakt van moslims die de kolonisatie van Europa vieren door de straten “biddend” in bezit te nemen, maar ik had bovenstaande foto al heel lang in een la liggen en ik wilde ‘m absoluut nog een keer gebruiken.

Lees verder…

Bron: Martien Pennings

Hongarije timmert grens met Servië nu echt dicht

Hongaarse soldaten werken aan het 175 kilometer lange hek, dat plotseling al eind deze maand af moet zijn.

Vaak al heeft de Hongaarse premier Viktor Orban zijn plannen voor een hek langs de grens aangekondigd. Een proefstuk werd reeds getoond aan de pers. Nu is de bouw echt begonnen, en het wordt een spoedklus.

  • Ook hoofdstad Boedapest wordt de laatste weken overstroomd met asielzoekers op doorreis

Het leger is begonnen met de bouw van het omstreden, 175 kilometer lange hek, langs de grens met Servië. Het bouwwerk moet de groeiende stroom vluchtelingen die het land binnenkomt tegenhouden. Oorspronkelijk had het eind november klaar zullen zijn, maar vanwege het toenemende aantal asielzoekers is eind augustus nu het streven.

Het hek wordt bijna vier meter hoog en komt er in twee varianten. Waar je de grens makkelijk oversteekt komt een constructie die anderhalve meter de grond in gaat, met bovengronds drie meter fijnmazig hekwerk en daarop zeventig centimeter scheermesdraad van Navo-kwaliteit. Maar een deel van de grens is moerasgebied, waar je niet makkelijk oversteekt; daar volstaat een simpeler hekwerk met prikkeldraad bovenop. De eerste delen van het hek verrijzen waar vluchtelingen het makkelijkst de grens oversteken.

300.000 mensen
Naast het leger worden ook werklozen ingezet bij de bouw; ze moeten voor hun uitkering dienst doen in een publiek werkprogramma. De extremistische burgemeester van het grensdorp Asotthalom was de eerste om honderd werklozen voor het project ter beschikking te stellen.

Dat er een probleem is, valt niet te ontkennen. Momenteel steken elke dag gemiddeld duizend mensen via bos en veld de Hongaarse grens over. Zonder maatregelen komen dit jaar zo’n 300.000 mensen het land binnen. Het overgrote deel daarvan reist binnen luttele dagen door naar bestemmingen elders in Europa, maar dat neemt niet weg dat de vier Hongaarse vluchtelingencentra uitpuilen. Behalve een kleine 95 miljoen euro voor het hek heeft de regering daarom ook geld ter beschikking gesteld voor twee tijdelijke opvangkampen, overigens zonder de gemeenten waar die kampen moeten komen daar eerst over te raadplegen.

  •  Het hekwerk tussen Servië en Hongarije.

Lees verder…

Bron: Trouw

Vertrekpremie asielzoekers, politiek, naïef, dom of misdadig ?

  dendieje

Dat IS politiek, naïef, dom en misdadig.  Niets minder dan dat. Eerst profiteren en dan nog geld meekrijgen als ze vertrekken. Hoe makkelijker kun je het nog maken voor die parasieten.


kosovo

De VVD moest even scoren, dus maakte Staatssecretaris Dijkhoff bekend dat de terugkeerpremies die worden betaald aan asielzoekers die vrijwillig na afgewezen te zijn voor een opname in ons land gedeeltelijk worden afgeschaft ! Het was zelfs den Haag inmiddels opgevallen dat Nederland als een magneet asielzoekers aantrok uit o.a. Mongolië en Kosovo.

De reden is duidelijk, je klopt in ons land aan met een verzoek om asiel en volgens de huidige EU regels die afgeleid zijn van een reeds lang in de praktijk achterhaalde VN richtlijn uit 1951 moet in dit geval ons land je aanvraag in behandeling nemen, ook al blijkt, zelfs  voor een lamme blinde IND medewerker, dat de aanvraag zelfs in het immigratieland van melk en honing geen kans van slagen zal hebben. Zoals bij voorbeeld Kosovo, geen oorlogsgebied, geen andere aanwijsbare concrete reden, dus svp ons land weer verlaten.

Maar dan komt de zieligheidsindustrie in werking, hulp verlenende advocaten die likkebaardend hun door de overheid gegarandeerde honorarium op strijken, kortom , ondanks dat iedere betrokkene weet dat het aan de einde van de rit exit richting land van herkomst is, profiteren of liever gezegd maakt iedereen graag misbruik van datgene wat door de overheid is nagelaten, namelijk een goede heldere en vooral efficiënte afhandeling van asielverzoeken.

In Frankrijk werden  Kosovaren al jaren geleden opgepakt en op de bus of met het vliegtuig ( zie foto) naar Kosov gezet , O.K. een paar weken later stonden zij weer bij de Eifeltoren. Maar ons land betaald niet alleen € 1.750 als ze terug gaan+ € 1.500 om een eigen bedrijf te beginnen en uiteraard gratis terugkeer ! Dat smaakt naar meer en zo ontwikkelde zich een levendige economische asielzoekers stroom, want dit soort zaken zijn zo bekend bij deze lieden. Naar mate andere landen de regelingen afschaften of drastisch reduceerden, steeg ons land als bestemming op de deurkloppers hitparade.

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws