Strategic Culture Foundation: President Obama vernietigt Europa

Obama welbewust verantwoordelijk voor toestroom miljoenen moslim vluchtelingen – Ex hoofd Oostenrijkse veiligheidsdienst: ‘VS voert financiële oorlog tegen Rusland en Europa’
‘Mijn werk zit erop.’

Analist en auteur Eric Zuesse van de onafhankelijke Strategic Culture Foundation constateert waar wij al in 2008 voor waarschuwden, namelijk dat de Amerikaanse president Barack Obama door het destabiliseren van het Midden Oosten en Rusland een crisis zou gaan veroorzaken waarbij hij Europa zonder aarzeling zal opofferen. Triest genoeg wordt Obama nog altijd blindelings verafgood door de Europese media, politici en de meeste, doorgaans naïeve Europese burgers. Als dit niet snel verandert dan is onze ondergang nauwelijks meer te voorkomen.

Destabilisering en chaos

‘In Libië, Syrië, Oekraïne en andere landen aan de rand van Europa volgt Obama een beleid van destabilisering en zelfs bombardementen en andere militaire hulp, waardoor miljoenen vluchtelingen naar Europa worden gedreven, en als gevolg van de daaruit volgende politieke destabilisering niet alleen naar de periferie, maar naar heel Europa, zelfs naar het noorden.’

Shamus Cooke (Off-Guardian.org) schrijft dat Obama met zijn besluit om de Turken hun zin te geven en een no-fly zone boven Syrië in te stellen, en de luchtmacht zelfs toestemming te geven voor bombardementen op het Syrische leger, ‘Syrië in een nieuw Libië’ verandert. De Amerikaans-Turkse no-flyzone wordt misleidend een ‘anti-ISIS’ veilige haven genoemd, maar in werkelijkheid zou de naam ‘anti-Koerdische en anti-Syrische zone’ moeten heten.

Onder president Assad was Syrië een kalm land waar behoorlijke religieuze vrijheid heerste. De door Obama gesteunde oppositie bestaat echter uit radicale islamisten, die net als in Libië totale chaos veroorzaken en overal waar ze komen dood en verderf zaaien onder christenen en ‘verkeerde’ moslims.

‘Obama’s belangrijkste doel is het verslaan van Rusland’

Volgens de fameuze Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh waren Obama’s bombardementen op Libië bedoeld om het giftige saringas van Gadaffi naar Al-Nusra/-Al-Qaeda in Syrië te brengen, zodat Assad kon worden beschuldigd van het inzetten van chemische wapens. Zowel Gadaffi –die de NAVO welbewust liet vermoorden- als Assad waren bondgenoten van Rusland. Vooral Assad is belangrijk, omdat Syrië een doorvoerroute is voor Russisch gas, en niet voor gas uit Qatar, dat juist een grote bedreiging voor Moskou’s monopolie op de Europese energiemarkt vormt.

Zuesse: ‘Obama’s eerste doel in internationale betrekkingen en in heel zijn militaire beleid is het verslaan van Rusland, om daar een regime verandering te bewerkstelligen waardoor Rusland een deel van het Amerikaanse imperium wordt, en niet langer het belangrijkste land dat zich verzet tegen de controle van Washington.’

Miljoenen vluchtelingen naar Europa na NAVO aanval op Libië

Kort voor de VS/NAVO bombardementen was Libië een stabiel en welvarend land met een goed functionerend sociaal systeem dat zelfs aan de allerarmsten medische zorg bood. Na de gewelddadige ‘bevrijding’ door de NAVO werd het land overgeleverd aan islamistische terreurgroepen, daalde het gemiddelde inkomen van de Libiër met meer dan 50% en stortte de vooral op olieproductie gebaseerde industrie grotendeels in elkaar.

Daardoor werd Libië ‘Europa’s grote probleem, want miljoenen Libiërs ontvluchten de chaos daar. Sommigen steken met succes de Middellandse Zee over en komen in vluchtelingenkampen in Zuid Italië terecht; anderen ontsnappen naar andere landen in Europa.’

Strijd tegen ISIS is voor de show

Na Libië is Syrië het volgende land dat wordt vernietigd, zodat de Amerikanen weer een stap dichter bij het grote doel komen: het verslaan en veroveren van Rusland. Ook Zuesse concludeert wat wij eveneens al jaren berichten, namelijk dat de strijd tegen ISIS slechts ‘voor de show’ is, ‘PR, propaganda’. Terwijl het publiek wil dat ISIS wordt verslagen, gebruikt de Amerikaanse elite ISIS juist om hun eigen imperium verder te vergroten.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Europa wordt op dit moment in een kalifaat veranderd.

Europa.kalifaat

Het Europese Kalifaat

Dit artikel is 2 jaar geleden gepubliceerd. Lees hoe angstwekkend dichtbij de realiteit is.

Wie mensen uit de Derde Wereld importeert, haalt de Derde Wereld in huis. Vuil, onderontwikkeldheid, criminaliteit en door ons al lang overmeesterde levenswijzen dringen ons leven binnen en wijzelf moeten gedragsvoorschriften van vreemde en archaïsche religies respecteren.
Echt pervers is, dat we ons daarbij door hen ook nog moeten laten uitschelden – zo niet erger…. roof, verkrachting en doodslag. En in de mate dat hun aantal (RP: mede vanwege hun enorme geboortegolven) toeneemt, zullen ze hun bereidheid tot geweld ook steeds ongeremder uitleven!

Wat is de ware reden voor de massa-immigratie?
De internationale geldaristocratie en haar handlangers, de politici, willen de Europese cultuurnaties door een gemengde en identiteitsloze “bevolking” vervangen om een perfect systeem van uitbuiting op te richten: de “Nieuwe Wereld Orde”.

Politiek en geldaristocratie werken hand in hand.

We zullen gevangenen in onze eigen landen worden. De slachtoffers van onze “humaniteit”, onze verkeerd begrepen tolerantie tegenover de intolerantie. En uiteindelijk zullen we helemaal verdwijnen als het zo doorgaat.

Alleen al door hun aantallen zullen de vreemdelingen onze Europese samenlevingen kapotmaken.

Onlangs heeft het Duitse parlement toestemming gegeven om het leger in het binnenland in te zetten, in geval van “catastrofale toestanden”.
Volgens EU-recht mogen “opstandelingen” doodgeschoten worden! Deze maatregelen worden bijvoorbeeld niet genomen, omdat de politici bang zijn voor de miljoenen buitenlanders in onze landen, maar voor het geval wij ons verzetten tegen de verdringing door vreemde volkeren.

U bent niet gek als u het gevoel heeft dat er overal alleen nog maar buitenlanders zijn. U bent niet vervuld met haat als u ziet dat veel buitenlanders zich niet aan onze regels houden. En u bent geen racist als u wilt dat de buitenlanders weer naar hun eigen landen terugkeren

https://ejbron.wordpress.com/2013/07/28/video-ned-vertaling-massa-immigratie-is-genocide/

Bron: Eunmask

‘Massamigratie? Tja, niks aan te doen.’

DWO-IP-Asylantraege-2015-Antraege-Aufm

Door Joost Niemöller

De immigratiegolven klotsen over de plinten deze zomer. Gevolg van jarenlang welbewust beleid. De bevolkingen in de Westerse landen zijn nooit voor ‘meer immigratie’ geweest. Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bestaan er peilingen waaruit dat blijkt, zoals ik aangaf in mijn boek Het immigratietaboe, over het stelselmatig weghouden van iedere zakelijke kennis over de gevolgen voor de immigratie voor het grote publiek.

En het werd vandaag weer eens opnieuw droogjes vastgesteld: De bevolkingen van de immigratielanden willen al die nieuwe immigranten niet. Ze zien er alleen maar ellende van komen.

Nou en? Lacht de elite verheven. Of vermaakt zich met giftige woordspelletjes over nazi Duitsland om immigratiecritici als Geert Wilders in een hoek te zetten van waaruit redelijke discussie onmogelijk is geworden. Zo gaat het al veertig jaar, en zo zal het nog heel lang blijven gaan, want wat ooit werkte zal heus wel blijven werken.

Uit mijn binnenkort te verschijnen boek over de Centrumpartij van Hans Janmaat, zal bovendien blijken hoe gewelddadig de tegenstand was ten aanzien van een politieke bewustzijn over de immigratie, en hoe de media, de rechtelijke macht en de heersende politiek de meest vuile spelletjes hebben uitgehaald om de tegenstand onder het volk te onderdrukken. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw werd alles op alles gezet om een politieke tegenkracht ten aanzien van de immigratie de grond in te stampen. Niet alleen door links, maar door het hele politieke machtsspectrum. Dat was in Nederland zo, maar in de andere landen net zo hard.

Nu kijken we aan tegen de gevolgen van dat jarenlange stilzwijgen over effectieve immigratiepolitiek, het schouderophalend toelaten van de komst van massa’s die niets van doen hebben met de Europese normen en waarden, en die hier enkel komen om hun zakken te vullen, chaos te stichten en zich verder voort te planten.  Mocht dat destijds niet door Janmaat en de zijnen gezegd worden, nu weet iedereen dat dit de waarheid is, en wordt dat ook wel gezegd maar dan met een schouderophalende toevoeging ‘dat er toch niets meer aan te doen is.’

Lees verder ‘Massamigratie? Tja, niks aan te doen.’

Bron: De Nieuwe Realist

Groot Brittannië scherpt toelatingseisen asielzoekers aan, EU antwoordt met holle woorden

Calais

Terwijl de Britse regering een aantal voorstellen heeft gelanceerd het toelatings- en verblijfrecht voor asielzoekers drastisch  te verscherpen, e.e.a naar aanleiding van de zorgwekkende situatie bij o.a. Calais, liet het antwoord van de nog aanwezige EU commissie niet lang op zich wachten.

Maar i.p.v. concrete positieve suggesties of commentaar, deed de commissie het enige waarin het goed is, politiek correct d.w.z. links gerichte kritiek, zoals wij dat van een overwegend socialistisch gedicteerd gezelschap kunnen verwachten.

De woordvoerder van de commissie liet afgelopen maandag weten, dat men op de hoogte is van de zorgwekkende toestand rondom Calais en de Tunnel, maar dat een oplossing van het probleem slechts gevonden kan worden door grotere solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

Woorden die wel zeer slecht passen bij een organisatie van zelfverrijkers en nutteloos wrakhout politici die samen met hun voorgangers kans hebben gezien van Europa een smeulende puinhoop te maken, hetgeen door de meeste EU regeringen en zeker die van ons land ook weer uit baantjes jagerij wordt toegestaan.

De EU kan technische assistentie verlenen middels een EU noodfonds, werd er aan toe gevoegd en ook deze opmerking zal door attente lezers slechts met hoongelach worden begroet. Elke vorm van een regularisatie van de tsunami van asielzoekers zijdens de EU in Brussel is tot nu toe een groot fiasco geworden, zie o.a. Frontex, de EU organisatie die de buitengrenzen van de EU landen zou moeten bewaken.

Zijdelings werd er door de EU nog even op gewezen, dat alle EU landen zich moesten houden aan de afspraak om 40.000 asielzoekers op te nemen, iets waaraan slechts regeringen zonder enige eigen mening en ruggengraat zoals in den Haag wordt voldaan.  Engeland, net als Hongarije en Oostenrijk weigerden aan deze opname te voldoen.

Dit aldus de woordvoerder van de EU namens de commissaris voor vluchtelingenzaken Avramopoulos.

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

Wat Gaan We Doen?!

Screenshot_59

(Door: “ekki”)

Er staan aardig wat rampscenario op het blog. Alsof er iets in de lucht hangt. Wat zou het kunnen zijn? Ook ik heb het gevoel dat ze in Brussel met een eindsprint bezig zijn. Dit tempo van immigratie is zelfs voor Brussels doen niet normaal. Ze hebben haast. Misschien omdat de € allang niet meer bestaat, anders dan in de virtuele wereld van de banken. (jullie hebben toch wel het grootste deel in je oude sok?!) Of omdat meer mensen door beginnen te krijgen dat er iets niet klopt. Nog snel even zoveel mogelijk negers hier naartoe halen als soldaten strijdend aan Brusselse zijde. Tegen ons. Een perfect scenario voor een marxistische coup. Of een andersoortige coup. (!)

Lees verder

Bron: EJ Bron

ISIS kidnapt tientallen christelijke gezinnen

isisshiites

ISIS poseert trots met gevangenen

Het houdt maar niet op.

ISIS blijft onschuldige christenen, Koerden en sjiïeten terroriseren. Het feit dat de terreurorganisatie steeds feller wordt bestreden door een verscheidenheid aan tegenstanders, weerhoudt de jihadisten er niet van om hele streken te teisteren met hun gruweldaden.

Deze week ontvoerden de fanaten tientallen christelijke gezinnen in Syrië. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat er zeker 230 mensen werden ontvoert. Sommige van hen werden zelfs uit een kerk gehaald alvorens te worden meegevoerd.

De gezinnen woonden in de plaats al-Qaryatain. Dat is een strategische plaats in de provincie Homs, die deze week is veroverd door ISIS. De eerste prioriteit van de extremisten is dan kennelijk om de christenen direct het leven zuur te maken.

De aanval begon met ISIS-zelfmoordaanslagen op militaire posten die de stad bewaakten. Na enkele gevechten kon ISIS de stad binnenmarcheren met hun wapperende gitzwarte vlag. De stad werd volledig uitgekamd door de terroristen. Vooral christenen werden opgepakt, maar ook sommige soennieten die naar ISIS’ smaak niet extreem genoeg in de leer waren.

terrorism-isis

Wat het lot van de christenen zal zijn, is onduidelijk. Vorig jaar werden honderden Yezidi’s – een andere religieuze minderheid – door ISIS vermoord. Wellicht wacht ook de christenen dit gruwelijke lot. Maar hun toekomst zou er ook iets rooskleuriger uit kunnen zien – ISIS zou de gevangenen als gijzelaars kunnen gebruiken om ze te ruilen voor losgeld of voor gevangen ISIS-strijders.

Op die manier zouden terroristen worden vrijgelaten, maar zouden de gevangengenomen christenen er wel levend vanaf komen.

Bron: De Dagelijkse Standaard