Ex DIA directeur bevestigt bewuste steun Obama aan Al-Qaeda, Moslim Broederschap en ISIS

In een TV-interview met Al-Jazeera (de ‘Arabische CNN’) heeft Michael Flynn, voormalig directeur van de DIA (Defense Intelligence Agency) openlijk bevestigt wat wij al jaren schrijven, namelijk dat de Amerikaanse regering Obama doelbewust Al-Qaeda en de Moslim Broederschap is gaan steunen en daarmee de opkomst van ISIS mogelijk maakte. Omdat Obama nog steeds verafgood wordt door de Westerse media krijgen de uitlatingen van Flynn zoals verwacht kon worden geen enkele aandacht.

In een ‘gedeclassificeerd’ document van de DIA uit 2012 stond al letterlijk te lezen dat het Westen de opkomst van IS(IS) toeliet om ‘het Syrische regime (van president Bashar Assad) te isoleren’. Volgens ex DIA-directeur Flynn heeft het Witte Huis heel bewust gekozen om radicale jihadisten te steunen, die later Al-Nusra (onderdeel van Al-Qaeda) en ISIS zouden vormen, die vervolgens een uitroeiingsoorlog begonnen tegen christenen en ‘verkeerde’ moslims.

‘Doelbewust besluit’

Al-Jazeera interviewer Mehdi Hasan: ‘Feitelijk zegt u dat u op het moment dat u wist dat deze groepen bestonden, zelfs in de regering, u deze analyse zag, u er tegenin ging, maar wie luisterden er niet?’

Flynn: ‘Ik denk de regering.’

Hasan: ‘Dus de regering keek de andere kant op bij uw analyse?’

Flynn: ‘Ik weet niet of ze de andere kant op keken. Ik denk dat het een besluit was. Ik denk dat het een doelbewust besluit was.’

Hasan: ‘Een doelbewust besluit om een opstand te steunen met Salafisten, Al-Qaeda en de Moslim Broederschap?’

Flynn: ‘Het was een doelbewust besluit om te doen wat ze nu doen.’

Hasan toonde zich vervolgens verrast dat Flynn daar zo open over praatte. De interviewer citeerde tevens uit een kopie van het DIA rapport uit 2012, en las passages voor zoals: ‘Er bestaat de mogelijkheid dat er een verklaard of onverklaard Salafistisch vorstendom in Oost Syrië wordt opgericht, en dat is precies wat de ondersteunende machten van de oppositie willen om het Syrische regime te isoleren’.

Deze passage hebben wij enige tijd geleden al aangehaald, toen deze nog door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd gebagatelliseerd. Flynn deed echter het tegendeel, en bevestigde dat hij als DIA-chef juist aan dit rapport ‘zeer veel aandacht’ gaf, omdat de informatie van de inlichtingendiensten hierover ‘zeer duidelijk’ was.

Wapentransporten naar islamitische extremisten

De (teruggetreden) luitenant-generaal Flynn is de hoogste official ooit die erkend heeft dat de VS en andere landen welbewust politieke en militaire steun geven aan de moslimrebellen in Syrië en aan Al-Qaeda, enkel om de Syrische regering onder nog grotere druk te zetten……….

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Britse minister van Buitenlandse Zaken: ‘Afrikaanse migranten bedreigen Europese manier van leven’

Screenshot_1

Philip Hammond

(Door: Bert Brussen)

Minister veroorzaakt tsunami van #OPHEF!

Ophef over uitspraken door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Philip Hammond. Tijdens een bezoek aan Singapore haalde de minister zich de #OPHEF!-woede op de hals door te suggereren dat Afrikaanse vluchtelingen de ‘Europese manier van leven’ en ‘sociale structuur’ bedreigen.

Hammond pleit voor strenge EU-wetten die het makkelijker maken Afrikaanse vluchtelingen terug te sturen nar hun eigen land.

Direct na de uitspraken van de minister barstte een storm van #OPHEF! los. Oppositielid, en ‘schaduwminister van Buitenlandse Zaken’, Hilary Benn noemde de uitspraken ‘bangmakerij’. Volgens Benn moet Hammond ‘oppassen met welke uitspraken hij doet’. De baas van Amnesty Internaional in het Verenigd Koninkrijk vindt de uispraken ‘schandalig’ en ‘kwaadaardig’.

Samengevat ging de #OPHEF! veroorzakende speech van minister Hammond als volgt:

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)

Post onlineBron: EJ Bron

Kristallnacht bij AFD-voorzitter Frauke Petry

Links Metro

In de vroege ochtend van donderdag 6 augustus 2015 zijn bij het bedrijf van Frauke Petry, voorzitter van de Duitse Alternative für Deutschland (AFD), de ruiten ingegooid. Daarnaast is het interieur van binnen ondergespoten met zwarte verf en is een auto van een beveiligingsbedrijf gesloopt. In een verklaring op de website indymedia wordt de aanslag opgeëist, in een warrig betoog beweert men dat de AFD een racistische partij is en dat men met deze actie Petry financieel wil treffen.

De intimidaties tegen de rechtse oppositie in Duitsland lijken de afgelopen jaren steeds heftiger te zijn geworden. In reactie op de massale instroom van gelukszoekers, de uitbuiting van Duitse arbeiders en het gebrek aan soevereiniteit, zijn rechtse partijen steeds populairder geworden. Dit is ongetwijfeld tot grote verontrusting van de huidige machthebbers en zo krijgen extremisten in de pers alle ruimte om vuil te spuien en geweldsoproepen te doen.

En uiteindelijk dus ook over te gaan tot geweld. Frauke Petry was eerder dit jaar al het slachtoffer van de een poging tot mishandeling, na een bijeenkomst van het partijbestuur werd ze tijdens een maaltijd in een restaurant aangevallen met verfbommen. De vorige voorzitter Bernd Lucke werd al eens op klaarlichte dag tijdens een verkiezingsbijeenkomst mishandeld door een bewapende knokploeg van extremisten.

Naast de top van de partij, worden ook gewone partijmedewerkers bedreigd, rondom verkiezingscampagnes worden allerlei strafbare activiteiten tegen de partij uitgevoerd en op jaarlijkse congressen bezoekers geïntimideerd. Een opmerkelijke situatie voor een land dat zich volgens de webstek van de eigen ambassade in Nederland ‘Het Duitse mensenrechtenbeleid volgt de concrete verplichting rechten en vrijheden van mensen te beschermen.’

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koeners (PvdA) heeft inmiddels zijn verontrusting uitgesproken over de aanslagen… in Mali.

Bron: Actueel Rechts

De VS vernietigt Europa en gebruikt hiervoor vluchtelingen

ap1

In principe zijn er twee mogelijkheden om een strijd te winnen. De ene manier is om je eigen capaciteiten en prestaties te verhogen, de andere is, om  juist om die eigenschappen bij je tegenstander te verzwakken. Bij gebrek aan de eerste optie doet de VS nu  dat laatste en tracht op  verschillende manieren Europa te destabiliseren, hopend dat het oude continent uiteindelijk weer geheel afhankelijk wordt van de VS.Kijken wij na de gebeurtenissen rondom Europa, dan zien wij een opeenvolging van grotere en kleinere brandhaarden. Allen hebben zij echter een ding gemeen, al deze vuurtjes werden aangestoken door de VS!!  

Door de interne verdeeldheid van Europa, dus de EU, het gebrek aan politiek inzicht en geen enkele capaciteiten hebbende  zogenaamde politici  die pretenderen de EU te leiden, met als bijkomend probleem de sociaal democratische tendens van deze “onrendabelen” , is het voor de VS niet zo moeilijk handig gebruik d.w.z. feitelijk misbruik te maken van deze zwakte.

De door de VS geïnitieerde oorlogen in Irak, Libië, Oekraïne , maar feitelijk ook Syrië hebben via een handig door president Obama gevoerd spelletje ertoe geleid, dat Europa hopeloos verdeeld is. Tevens is  er een nieuw wapen in de strijd is gegooid, namelijk dat van de niet aflatende stroom vluchtelingen, waar Europa geen antwoord op heeft. De Amerikanen hebben dat juist gezien en hebben inmiddels Europa opgezadeld met een aantal problemen, die tot een jaar of tien geleden onbekend waren.

De miljoenen “vluchtelingen” (??) die momenteel Europa binnen spoelen, zorgen er voor dat in veel landen de sociale voorzieningen behoorlijk in de voegen beginnen te kraken, de onvrede bij de nationale bevolking begint te groeien en men geen oog meer heeft voor de grote lijnen van de wereldpolitiek, waardoor de VS kan trachten de rol die het zich zelf na de 2e wereldoorlog had toebedeeld, namelijk die van de politieman en bewaker van de normen en waarden ( althans volgens Amerikaanse visie) weer op zich te nemen.

Met name het vluchtelingenprobleem, aangewakkerd door allerlei Gutmensch organisaties die zeer goed verdienen aan het in stand houden van een continue stroom van nieuwe deurkloppers, zorgt er voor dat de nationale en EU politieke leiders hun handen vol hebben om de rust in eigen land te bewaren en daarmee geen tijd meer te hebben zich bezig te houden met de inmiddels van een vuurtje tot full size ontwikkelde bosbranden rondom Europa.

Juist door naar wij aan mogen nemen de vanuit de VS via achterdeurtjes aangewakkerde steun voor de zich in Europa ontwikkelende zieligheidsindustrie, ontstaat er een tweespalt. Ben je een zgn. nette burger, dan trek je de beurs als weer een vluchtelingen stichting medewerker aanbelt en doe je mee aan de postcodeloterij die op haar beurt de zieligheidsdoelen steunt. Het geeft een goed gevoel en je kunt zeggen dat je geen gevoelloze ultra rechtse populistische medemens bent. Hierdoor ontstaat er in de meeste EU landen inmiddels een tweespalt,  en tracht links, partijen als in ons land de PVV, of elders het Front National, de 5 Sterren Beweging in een kwaad daglicht te stellen. Koren op de molen van de huidige regering van de door velen hier in Europa bij zijn eerste aantreden toegejuichte Obama. Eindelijk een gekleurde president, net als in Zuid Afrika , en zie wat zeker in dat laatst genoemde land er inmiddels van is terechtgekomen en wij hier hard hollend naar toe gaan….ap12Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

De Nederlandse Burger Partij

dnbp

Een politieke partij die daadwerkelijk opkomt voor de belangen van het volk is vandaag de dag een zeldzaam fenomeen. De Nederlandse natie verloedert op alle maatschappelijke vlakken en uiteindelijk is het de burger die het gelag betaalt. Waar een klein deel van de confessionele partijen zich nog enigzins uitstrekt naar historische en culture normen en waarden die kenmerkend waren voor de opbouw van Nederland, zijn partijen als D66, PvdA en de VVD hard op weg om Nederland in de uitverkoop te plaatsen. Het is onder andere om deze redenen dat er plaats gemaakt moet worden voor vernieuwing in politiek Den Haag.

De Nederlandse Burger Partij (DNBP) belichaamt deze vernieuwing en representeert de stem en de hoop van het volk. Het aantal nieuwe partijen dat zich de afgelopen jaren aanmeldt, is groot maar slechts een enkeling stelt zich uiteindelijk in het belang van het Nederlandse volk. De oprichters van DNBP hebben derhalve gemeend een partij te creëren die gericht is op de burger en diens belangen. Het erkennen van maatschappelijke initiatieven door en voor burgers is voor de DNBP de definitie van politiek. Als centrum-rechtse partij streeft DNBP naar een soeverein, stabiel en veilig Nederland in zowel nationaal als Europees opzicht. Een kort overzicht van de belangrijkste speerpunten op een rij voor u samengevat.

Defensie
De DNBP ziet erop toe dat vrede niet slechts in onze tijd maar ook in de tijd van onze nakomelingen gewaarborgd blijft. De constante dreiging van terrorisme vereist een adequaat optreden van een krachtige defensie en daarom wenst de partij meer te investeren in de Nederlandse krijgsmacht alsook in de inlichtingen en -veiligheidsdiensten. Op straat moet de burger een gevoel van veiligheid ervaren en daarom is het van belang om tevens in de politiemacht te investeren. De NAVO vraagt haar leden een minimum van 2% te besteden aan militaire uitgaven. Nederland bevindt zich momenteel onder deze norm en het is daarom tijd om aan deze verplichting te voldoen opdat de Staat haar burgers te alle tijden kan beschermen tegen bedreigingen van buitenaf.

Soevereiniteit
De partij maakt zich eveneens sterk voor een soeverein Nederland. De onvrede van de Nederlandse bevolking jegens de Europese Unie (EU) is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2005 stemde men tegen een Europese Constitutie maar nog altijd wordt er buiten alle proporties macht afgestaan aan Brussel. Het aantal beleidszaken dat nog onder de Nederlandse regering valt, wordt met de dag minder. Pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs worden doorgesluisd naar Europese machthebbers. Nederland wordt op den duur een provincie van de EU en zal op de lange termijn nauwelijks nog inspraak hebben op haar binnenlandse overheidstaken. De DNBP wil derhalve tijdig ingrijpen eer het te laat is. De partij is van mening dat de burger inspraak moet krijgen in de balans tussen Europese en nationale besluitvorming en wetgeving. Dit is de volwaardige betekenis van een democratische samenleving: voor en door de burgers.

Cultuur
Historisch en cultureel besef, diens erkenning en het uitdragen daarvan is een van de belangrijke speerpunten van de partij. De Nederlandse samenleving is uniek en rijk aan religieuze instellingen en lokale gemeenschappen. De partij stelt dat de Nederlandse cultuur is doorgegeven door vorige generaties die ons land hebben bewoond en richt zich op behoudenis van deze cultuur. Verbondenheid tussen mensen vertegenwoordigd zich in onderling respect alsook het opstellen en in acht nemen van normen en waarden.

Sociaal
Een overheid dient ervoor te zorgen dat burgers eerlijk, rechtvaardig en gelijk behandeld moeten worden in alle aspecten van het leven. DNBP wil dat de Staat in dit opzicht met beleid optreed tegenover haar burgers om de sociaal-democratische samenleving in stand te houden en op te komen voor de zwakkere en de hulpbehoevende van onze maatschappij. Een overheid als deze geeft volgens de partij duidelijke grenzen aan opdat men zich nauwer betrokken voelt bij de besluitvorming van de overheid en daarnaast weet waar het aan toe is als het gaat om de sociale voorzieningen die voor hem en haar beschikbaar zijn.

Zorg
De ouderenzorg in Nederland verkeert momenteel niet in optimale staat. De zorgsector dient daarom sterk verbeterd te worden. Zorgpakketten moeten worden uitgebreid zodat burgers kunnen worden bijgestaan in onvoorziene, medische situaties. Sport moet eveneens een belangrijk element zijn in het leven van mensen. Om mensen in beweging te krijgen, zou de overheid een deel van sport kunnen financieren. Het helpt daarbij als sporten goedkoper wordt. De gezondheid van de jongste generaties gaat omhoog. Daarnaast moet er tevens veel zorg en aandacht besteed worden aan minder validen. Ook zij hebben recht op de beste faciliteiten die hun gezondheid stabiel kunnen houden.

Energie & Milieu
Een overstap naar duurzame, groene energie moet realiseerbaar zijn. De huidige energiebronnen raken langzaam maar zeker uitgeput en daarom is deze overstap meer dan ooit van levensbelang. Op den duur zullen mensen thuis maar ook bedrijven er een gewoonte van maken om zelf energie op te wekken. DNBP is in beginsel niet tegen de winning van schaliegas, mits dit op verantwoorde wijze geschied. Er moet tevens voldoende draagvlak zijn onder de bevolking voor het boren naar schaliegas. De situatie in Groningen is een voorbeeld van hoe het niet moet. De gevolgen van het winnen van schaliegas zijn niet breed uitgemeten en de Groningers ondervinden nu de onvoorziene consequenties van het boren naar gas.

In de nabije toekomst
DNBP heeft nog geen specifieke datum bekend gemaakt voor wat betreft het toetreden tot een van de eerstvolgende verkiezingen. Het bestuur behandeld de politieke strategieën die de partij zal aannemen voor de toekomende tijd en treft alle benodigde voorbereidingen die vereist zijn om de partij gereed te maken voor politiek Den Haag. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van DNBP kunt u de betreffende webpagina raadplegen. Daar vindt u alle aanvullende informatie en tevens treft u daar het partijprogramma aan met een volledig overzicht van alle speerpunten van de partij.

  Daniël Leeuwenhart

Bron: Curiales

Raam dicht, deur wijd open

Uit het feit dat migranten hier komen, volgt niet dat ze het recht hebben hier te zijn.

Deze maand is het alweer acht jaar geleden dat Hendrik Jan Schoo overleed. Hij was met 61 veel te jong. Voor mij was ‘HJ’, eerst hoofdredacteur van Elsevier, later Volkskrant-commentator, een baken in de vaderlandse journalistiek. Weg van het journalistieke moralisme, de feiten wegen. Die aap moet van je schouder, zei hij. Let niet op wat ze ervan denken, maar schrijf op hoe het volgens jou zit. Ik dacht aan hem toen de hoofdredacteur van deze krant van de week een serie aankondigde over het vluchtelingenvraagstuk. Zo’n serie had Schoo vijftien jaar geleden ook geschreven.

Er zijn meer conflicten in de buurt dan ooit, schreef Philippe Remarque in zijn inleiding. Hogere hekken helpen niet. Kunnen we andere mogelijkheden verkennen? Altijd goed, een brandende kwestie bespreken. Maar ik houd ook mijn hart vast. Zijn er andere smaken dan lágere hekken en als we ze niet buiten kunnen houden, laten we ze binnen? Het boekje van Schoo ligt voor me: De verwarde natie – dwarse notities over immigratie. Hij schreef zijn columns tussen 1994 en 2000. Verschillen zijn er, 9/11 was nog niet gebeurd, geen Irakoorlog, geen vergeefse bezetting van Afghanistan. Geen IS, geen Syrische oorlog, ook geen slachtpartij bij Charlie Hebdo.

Er zijn ook overeenkomsten, de meeste deprimerend. Zoals de landen van waaruit de meeste vluchtelingen komen. Dat waren ook toen al Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Dat relativeert het sentiment dat de mensenstroom onze eigen schuld is, want een direct gevolg van het westerse geblunder in de Irakoorlog. Zo kom ik op het hoofdpunt van Schoo’s kritiek, dat ook vijftien jaar later nog hout snijdt: de subtekst van alle argumenten voor het toelaten van meer migranten is nu net als toen dat er eigenlijk geen argumenten tegen zijn.

Net als toen is er een glijdende schaal tussen vluchtelingen, asielzoekers, migranten en overige vreemdelingen. Uit het feit dat ze komen, volgt dat ze allemaal het recht hebben om hier te zijn. Met goed fatsoen kun je niet tegen zijn. Op zijn Schoo’s: ‘Het feit werd vanzelf tot norm.’ Ik denk niet dat de ellende in de wereld nu groter is. In de jaren tachtig woedde de oorlog tussen Irak en Iran met een miljoen doden. De slachtoffers van de terreur van Saddam Hoessein vielen bij tienduizenden, die van Hafez al Assad (de vader) idem.

Het verschil is dat de wereld kleiner werd, de iPhone verscheen en dat de verwachtingen van migranten hoger werden.

Ook nu nog wordt met man en macht geprobeerd dit probleem buiten de politiek te houden.

Lees deze column van Martin Sommer verder op de Volkskrant >>>

Bron: Burgercomité EU