‘Niemand is naar Kos gevlucht omdat zijn leven gevaar liep’

KnipselKnipsel 2

Steun Arnold Karskens in zijn project op zoek naar de waarheid over vluchtelingen, mensensmokkelaars en de grenzen van Fort Europa!

Een makkelijk boottochtje vanuit Turkije naar Griekenland, heerlijk terrasweer en papieren om door te reizen binnen enkele dagen geritseld. Tussendoor nog even poedelen in het zwembad van het hotel. In het nieuws lijkt het afzien, maar voor gefortuneerde vluchtelingen begint het Europees paradijs al op Kos. Dankzij het migranten-apartheidssysteem van de Europese Unie.

Policestation? Policestation?” De juist gearriveerde bootvluchtelingen vragen in het pikkedonker nog bibberend van de waterkou om de weg. Het plaatselijk politiebureau in de stad Kos verschaft tijdelijke reispapieren. “Dat werd ons verteld in Turkije”, zegt een Syriër van rond de veertig jaar.

Handel in buitenboordmotoren

Op de boulevard langs de zee-engte die Griekenland van Turkije scheidt, trekt zijn vrouw de twee meereizende kinderen droge kleren aan. “De golven waren hoog en er zaten misschien wel 50 mensen op de boot.”
Hij wijst naar het strand waar een opblaasboot met achteloos weggeworpen reddingsvesten tegen het kiezelstrand deint. De drijvers zijn direct bij aankomst met messen kapot gesneden. Zo kunnen ze niet worden teruggestuurd.

Iedere ochtend rijdt een Griekse ritselaar dezelfde boulevard met een bromfiets af en pikt de buitenboordmotoren van de smokkelboten in. “Handel van 50 en misschien wel 100 euro”, verdedigt hij. De motor verdwijnt in een bruine pickup-auto die na een telefoontje komt aangereden. Waarschijnlijk gaat deze samen met een dozijn motoren van andere smokkelboten vandaag met de ferry retour naar Turkije. Morgen zijn ze weer nodig in wat inmiddels een heuse ‘smokkelindustrie’ mag heten.

Europa is beterKnipsel 3

Prachtige roze en lichtblauwe tinten zetten de ochtendschemering in en een lange stoet van honderden migranten zet zich in beweging richting Kos-stad. Denk niet aan beelden uit Afrika, met uitgehongerde lieden in rafelige kleren. Niemand rent, niemand heeft haast.

De Syriër ‘geen naam, geen foto alstublieft’ vertrok al eind september vorig jaar uit zijn geboortestad Kobani na de aanval van de extremisten van Islamitische Staat. Nadien woonde deze leraar Engels in een flat in Turkije, aangeboden door Koerdische familieleden. “Maar daar is geen werk voor mij”, motiveert hij zijn komst naar Europa. Een Syriër uit de buurt van Idlib die langsloopt vat de motivatie goed samen: “Europa is niet veiliger dan Turkije, maar gewoon beter voor ons.”

Kos-750x563

Lees verder >>

Bron: ThePostOnline

Hitler en de islam (1)

P1460741

Door Joost Niemöller

Het is bekend dat Mein Kampf nog steeds populair is in de moslimwereld. Bijvoorbeeld in Egypte, en een aantal Arabische landen. Maar ook in Turkije. En in Iran. Of in Pakistan.  Duitsers worden in de islamwereld enthousiast aangesproken omdat ze uit ‘het land van Hitler’ komen. Ik hoorde het onlangs weer van een Duitse vriend die regelmatig in het Midden Oosten komt.

Er wordt in de islamwereld een directe link gelegd tussen de ‘strijd’ van Hitler en de Jihad. Tegelijkertijd is het ook onder moslims populair om de Holocaust te ontkennen, wat in de ogen van een echte antisemiet dan weer juist afbreuk doet aan de heldenstatus van Hitler. En waarom zou je dan nog zijn boek lezen. Maar de Holocaustontkenning is tegelijk weer nodig om de rechtvaardiging van de staat Israël te ontkennen.

En bij het voeden van  haat is logica natuurlijk niet zo relevant.

De populariteit van Mein Kampf in de moslimwereld is maar een signaal. Er lopen veel directe lijnen van het naziregime naar het hedendaagse islamisme. Een van de vele voorbeelden is dat het door Nazi ideoloog Rosenberg gepromote fake document De Protocollen van Zion, dat een bewijs zou zijn voor een Joods complot om de christelijke wereld omver te helpen, via de islamwereld weer populair werd bij de PLO.

Lees verder Hitler en de islam (1)

Bron: De Nieuwe Realist

Politieke bestuur weert tegenstemmen en tegenkrachten

Volgens ex-ombudsman Alex Brenninkmeijer verwart de overheid burgerrechten steeds vaker met een aanval op haar macht, en trekt zij daarom juist meer macht naar zich toe. ‘Dat is een aanmerkelijke verzwakking van de rechtsstaat.’

Als de macht trapt, dan is het naar beneden, waar meestal de burger staat. Toen Alex Brenninkmeijer in Amsterdam eens van de sokken werd gereden door een onbesuisde chauffeur van Parkeerbeheer ging hij bij de politie zijn beklag doen. Zijn fiets was kapot, zijn hand gewond, maar op het bureau stuitte hij op het gesloten systeem van elkaar afdekkende agenten. Een klacht? Als meneer die doorzette, zei de dienstdoende agent intimiderend, zou de politie hem als verdachte willen horen.

‘Een opeenhoping van macht: ik heb er een gruwelijke hekel aan’, zegt Brenninkmeijer. Op de macht moet altijd een rem staan, zeker als ze berust bij een grote machinerie als de staat. In zijn jaren als Nationale Ombudsman (2005-2013) heeft Brenninkmeijer keer op keer moeten optekenen hoe weinig een enkeling tegenover een onwelwillende overheid heeft in te brengen. Die ervaring bracht hem ertoe kritisch te spreken over de ‘verruwing’ in de houding die de overheid tegenover burgers inneemt. In plaats van dienstbaar is de staat niet zelden wantrouwig, ongevoelig of gewoonweg bot en onwetend, luidde zijn boodschap. Daarom is het volgens hem allesbehalve een overbodige luxe dat de Nationale Ombudsman als zaakwaarnemer van de burgers met het gezag van een Hoog College van Staat is bekleed. Op die status kan hij een beroep doen als de regering meent hem als een ondergeschikte te kunnen behandelen.

Voor deze subtiliteit in de verhouding met de Ombudsman bleek de minister die Brenninkmeijer eens de les kwam lezen over diens kritische gezindheid weinig gevoel te hebben. De aanleiding voor het ministeriële ongenoegen waren de bedenkingen die hij uitte bij het politie-optreden tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in de zomer van 2009. Terugblikkend zegt Brenninkmeijer: ‘De politie had gericht en met scherp geschoten op het publiek, in een situatie waarin onderzocht moest worden of dat gerechtvaardigd was. Van de politie evenals van de politiek kwam al snel de afdekkende reactie: die mensen op dat strand hadden zich misdragen. Het was echt voorbarig om het politie-optreden daarmee goed te praten. Het is nogal wat als agenten gericht gaan schieten op publiek en niet weten waar die kogels terechtkomen. Ik zoog mijn argumenten ook niet uit mijn duim, maar baseerde me op jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.’…….

Lees verder…

Bron: Burgercomité EU

Jeugdzorg kan niets tegen Jihadisten, maar wie wel?

Screenshot_16

(Door: “Spartacus”)

Een symptoom van de herleving van een historisch gewortelde veroveringsideologie, botsende andersoortige beschavingen en rede-overschrijdende religiositeit. Een probleem van dat kaliber kan natuurlijk maar één overheidsinstantie het hoofd bieden: het omnipotente- en sciente Bureau Jeugdzorg. Oké, misschien ook niet. “De Raad voor de Kinderbescherming vindt het ‘frustrerend‘ dat geradicaliseerde tieners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben“. Frustrerend. Dat is het zeker. Weet u wat nog frustrerender is? Dat ‘de zorg die geradicaliseerde tieners nodig hebben’ überhaupt niet bestaat. De gehele notie van de-radicalisering door behandeling, is een fata morgana.

Lees verder>>>
(h/t Rob Kern)
GeenStijl

Bron: EJ Bron

Cambridge Universiteit: Mensheid wordt steeds zwakker, zieker en dommer

Eén van de TV-vermaaktoppers van dit jaar – uitleg overbodig. (Althans, dat hopen we…)

Wetenschappers van de gerenommeerde universiteit van Cambridge hebben een onderzoek gepubliceerd waaruit exact het tegendeel blijkt van wat de evolutietheorie beweert. Ondanks alle technologische vooruitgang blijkt de mens vergeleken met zijn voorouder van nog maar enkele duizenden jaren geleden zwakker, kleiner en vatbaarder voor ziektes. Ook onze hersenen nemen in omvang af, waardoor we steeds dommer worden. De beste atleten van nu zijn zelfs een lachertje vergeleken bij hoe sterk de doorsnee mens in de oudheid was.

Mensen die geloven in voortdurende vooruitgang en ontwikkeling, zoals de evolutietheorie stelt, zullen wellicht even moeten slikken bij de conclusies van het onderzoek. ‘Zelfs onze beste atleten verbleken bij onze voorvaderen,’ aldus dr. Colin Shaw. ‘Wij zijn zonder twijfel zwakker dan we vroeger waren.’

De wetenschappers onderzochten onder andere skeletten met een ouderdom van 1160 tot 7300 jaar. Vastgesteld werd dat de botten van de benen van boeren in het jaar 5300 voor Christus net zo sterk waren als die van doorgetrainde professionele veldlopers in onze tijd.

Mensheid krimpt

Uit eerdere vergelijkbare onderzoeken aan de universiteit bleek al dat onze lichamen en hersenen ‘duidelijk kleiner’ zijn dan die van de mensen die duizenden jaren geleden leefden. ‘Aangetoond is dat de mensen krimpen. De mensheid is het hoogtepunt voorbij. De huidige mensen zijn 10% kleiner en smaller dan hun voorvaderen, die als jagers en verzamelaars onderweg waren.’

De algemeen aanvaarde gedachte dat de mensen in de loop der eeuwen steeds groter zijn geworden, is hiermee ontkracht. Dat geloof is namelijk enkel gebaseerd op de meest recente lichamelijke ontwikkelingen, niet op die over een periode van duizenden jaren. Belangrijkste oorzaken van de teruggang van het menselijk ras zijn de beperktere voeding (zowel kwantitatief als kwalitatief) en de verstedelijking, waardoor de algemene gezondheid wordt aangetast en ziektes zich steeds sneller kunnen verspreiden.

Steeds meer schadelijke genen

Onze genen wordt dus niet steeds sterker door zogenaamde ‘natuurlijke selectie’, maar juist steeds zwakker en slechter. Volgens dr. John Sanford van de Cornell Universiteit –auteur van Genetic Entropy & The Mystery of the Genome) draagt ieder mens inmiddels tienduizenden schadelijke mutaties in zich mee, en geven wij minimaal 100 tot 300 nieuwe mutaties –waarvan verreweg de meeste schadelijk zijn- aan ons nageslacht door.

Veel genetici geloven dan ook dat dit uiteindelijk tot een ‘mutatie meltdown’ zal leiden. De schadelijke genen zullen zich in toekomstige generaties opeen hopen, met fatale gevolgen voor de toekomst en het voorbestaan van hele mensheid.

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

PVV’er meest wantrouwend

  dendieje

Wantrouwend of gewoon REALISTISCH, die niet alles slikken wat de regering ons voorschotelt (voorliegt).


AMSTERDAM – Het consumentenvertrouwen is onder PVV-stemmers het laagst en onder D66-kiezers het hoogst, heeft Maurice de Hond de afgelopen week gepeild. Hij meldt zondag dat het vertrouwen in de economie onder PVV’ers op min 44 uitkomt, dat van D66’ers op plus 36.

De scores van alle partijen bij elkaar genomen, staat het consumentenvertrouwen nu op 8. Op het dieptepunt in 2012 was dat min 40.

Volgens de VVD-kiezers heeft de regering in sterke mate bijgedragen aan het herstel van de economie; 39 procent van de ondervraagde VVD’ers zegt dat. Van de PVV’ers is slechts 2 procent het daarmee eens en van de SP-kiezers 4 procent. 78 procent van de PVV-stemmers en 73 procent van de SP’ers vindt juist dat de regering daar amper toe heeft bijgedragen.

Op de vraag van De Hond hoe de regering moet omgaan met „de verbeterde economie en ruimere begrotingsmogelijkheden”, zeggen VVD-, PVV- en PvdA-kiezers: verlaag de belasting op werk en verlaag de BTW. CDA-kiezers willen dat meer geld uitgeven wordt aan defensie en dat de belasting op werk wordt verlaagd. D66’ers vinden ook het verlagen van belasting op werk belangrijk en er zou meer uitgegeven moeten worden aan onderwijs. GroenLinks-kiezers zeggen: meer uitgeven aan vluchtelingen en aan onderwijs. 50PLUS-kiezers willen verlaging van de BTW en minder belastingen voor ouderen.

Sinds half mei zijn er volgens De Hond nauwelijks verschuivingen geweest in de peilingen over aantallen zetels in de Tweede Kamer. „Ook de afgelopen twee weken zien we amper verschuivingen. Alleen gaat de PVV één zetel omhoog en GroenLinks één zetel omlaag.” De PVV zou 22 zetels krijgen als er nu verkiezingen zouden zijn, GroenLinks dertien. De VVD is de grootste in de peiling met 24 zetels, gevolgd door PVV, SP en CDA met 22 zetels en D66 met 17. De PvdA staat op negen zetels, ChristenUnie op zes.

Bron: Telegraaf

Ouderen massaal in financiële problemen

Woerden – De koopkracht van de drie miljoen gepensioneerden is sinds de crisis afgenomen met gemiddeld 7,5 procent. Sommige groepen ouderen hebben tot 13 procent ingeleverd.

De inkomensval brengt inmiddels al 80 procent van de senioren in financiële problemen. Met name de allergrootste groep, met een bruto inkomen tussen 24.000 en 30.000 euro, staat het water aan de lippen. Sinds vorig jaar moeten zij hoge eigen bijdragen betalen voor allerlei vormen van zorg en zijn compensaties en de fiscale ouderenkorting vervallen, terwijl hun pensioenen zijn bevroren of gekort.

Een echtpaar met een totaal besteedbaar pensioen (inclusief AOW) van 2000 euro per maand (dat is het leeuwendeel van de gepensioneerden) kost dat 400 euro, een vijfde van het inkomen. De huren stijgen, op het in hun huis vastgelegde vermogen wordt sinds 2007 ingeteerd of de vrijwel renteloze spaarrekening is geplunderd om het hoofd nog boven water te houden.

Dit blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van ouderenbond ANBO door de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam naar het koopkrachtverlies van ouderen. Dat onderzoek noemt de ouderen ’degenen die de crisis betalen’.

Bron: Telegraaf

“Islamitische Staat” vestigt zich in Libië

Screenshot_12

Sirte

(Vertaling: E.J. Bron)

Tripolis – De terreurmilitie “Islamitische Staat” (IS) heeft de Libische havenstad Sirte bijna volledig onder haar controle gebracht. Slechts in één district zou er nog sprake zijn van verzet door de Ferjane-stam, berichtte de lokale politicus Saleh Fhaima tegenover de “Libya Herald”. De verdedigers zouden echter, in tegenstelling tot IS, gebrek hebben aan zware wapens en munitie. Omdat de geboortestad van de ten val gebrachte staatschef Muammar al-Gaddafi als politiek onbetrouwbaar gold, werd ze door de nieuwe machthebbers niet van voldoende militair materieel voorzien.

Lees verder

Bron: EJ Bron