Aankomst vluchtelingen Kos, volgens Grieken de schuld van de Hongaren

Migrants board a train that would take them towards Serbia, at the railway station in the southern Macedonian town of Gevgelija, on Saturday, Aug. 15, 2015. Macedonia is a major transit route for thousands of migrants from Middle East, Asia and Africa who are heading north through the Balkans on their way to the more prosperous European Union countries. (AP Photo/Boris Grdanoski)

De hete zomer is de Griekse minister van Immigratie Tasia Christodoulopoulou in het hoofd geslagen. Weliswaar gaf zij toe dat de huidige vluchtelingen problematiek op o.a. Kos de Griekse overheid had verrast, maar voegde er aan toe dat de schuld hiervan bij de Hongaren ligt ! Lees hier haar verklaring :“According to Christodoulopoulou, there is an explanation behind the spike in arrivals: the fact that Hungary is building a wall along its border with Serbia to stem immigration flows. As a result, she said, migrants are attempting to get through before the wall’s completion which is expected by the end of August.”

Verder zei de minister dat de lokale bewoners de hulp van de centrale overheid in Athene stelselmatig saboteerden, door geen hotelkamers op de eilanden zelf ter beschikking te stellen.

U ziet niet slechts in ons land kunnen gevaarlijke gekken minister worden.

Bron: GeenNieuws

Asielzoekers in Nederland in de buurt van recordhoogte: 1700 nieuwe gevallen per week

104879632_7d9ab63bb5_b

Met duizenden per maand komen momenteel in Nederland asielzoekers aan. Staatssecretaris Dijkhoff moet alle zeilen bijzetten om de toestroming het hoofd te kunnen blijven bieden.

Nederland maakt momenteel één van de grootste toestromen van vluchtelingen in jaren door. Maar liefst 1700 nieuwe asielzoekers melden zich elke week in ons land. Om te voorkomen dat het asielsysteem overbelast wordt, neemt Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) maatregelen die het Nederlandse asielbeleid overeind moeten houden:

Om alle aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen, krijgt de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) er honderd man bij. In juni kreeg de IND er ook al personeel bij.

Dijkhoff meldt maandag dat er in juni en juli meer asielaanvragen zijn gedaan dan een jaar eerder toen zijn voorganger Fred Teeven alarm sloeg over de plotselinge toestroom van vooral mensen uit Syrië en Eritrea. De meeste asielzoekers komen nog steeds uit deze twee landen.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Ronald Buijt heeft berekend wat dit qua extra loonkosten betekent voor de Nederlandse schatkist:

Knipsel000111222

Eén van de factoren waardoor de immigratie zo hoog is, is gezinsmigratie vanuit Syrië; veel immigranten voegen zich bij hun familieleden die al eerder zijn aangekomen in ons land.

Vorig jaar kwamen er in Nederland 30.000 vluchtelingen aan. Dijkhoff geeft aan dat dit aantal eenvoudig voorbijgestreefd zal worden dit jaar:

”Ik denk dat we boven het aantal van vorig jaar uitkomen”

Het recordaantal vluchtelingen dat Nederland ooit op jaarbasis heeft toegelaten, was 52.000. Dat was in 1994 toen er op de Balkan gestreden werd, en de Taliban bezig was met een oorlog om Afghanistan te veroveren. Als het kabinet gelijk heeft dat het aantal van 1700 per week voorlopig niet afneemt, wordt dit record met gemak verbroken.

Bron: De Dagelijkse Standaard

EUROPA IS NU GEBARBARISEERD!

barbarism1

Elke dag worden wij met artikelen en beelden geconfronteerd over de invasie van barbaren in Europa!

De toestanden die we nu zien bij Calais, maken alleen maar zichtbaar dat de EU buitengrenzen gaten zijn als in een oude natte versleten dweil.
Een stinkende dweil met slijtplekken er in waar het ongedierte zich in nestelt.
Deze kolonisten, zonder uitzondering gehandicapten, kinderen, vrouwen, en bejaarden ver voorbij de militaire leeftijd, hadden natuurlijk al lang gestopt moeten zijn. Nooit hadden zij een voet op Europese bodem mogen zetten.

Frontex, het klinkt stoer maar het is niks anders dan een veerdienst voor mohammedanen (die niets liever willen dan ons financieel te gronde richten), die vervolgens in de verschillende natiestaten gedumpt worden om die te vernietigen.
Die natiestaten staan de vorming van het EU-Imperium in de weg. Er zijn er zelfs die de euvele moed opbrengen om de EU te bekritiseren. En die vermaledijde Britten zijn zo brutaal volgend jaar een referendum te willen organiseren.
En hoe de EU over referenda denkt dat hebben de Fransen en de Nederlanders en de Ieren mogen ervaren. De EU doet met referenda wat ik met de koran doe als ik op de pot zit. De Grieken die het waagden vorige maand nog een referendum te houden tegen verder kapotbezuinigen, kregen als straf een verdubbeling van die bezuinigingen opgelegd. De mensen leggen hun kinderen inmiddels te vondeling omdat ze ze niet meer kunnen voeden en voor de zieken zijn geen medicijnen meer. “Ow, sorry mevrouw dat we uw elektra afsloten, we wisten niet dat uw moeder aan de beademing lag”. Tsipras ging akkoord. Misschien hielden ze zijn vrouw onder schot ofzo, anders kan ik het ook niet verklaren.
Ondertussen worden de jihadisten, ook daar, in de watten gelegd in opdracht van de EU.

http://www.vrijechroniqueurs.nl/engeland-belegerd-door-de-barbaren-alleen-engeland-nee-heel-europa/

Hier slechts een greep uit de berichten van deze week:

Europa heeft haar civilisatie verkwanseld aan barbaren en wij hebben NIETS gedaan om dit tegen te houden…

Bron: Eunmask

GEWELDPLEGERS OVERSPOELEN DUITSLAND

  dendieje

“En niet alleen in Duitsland, ook wij krijgen dat islamitisch gespuis. Misschien als wij van onze luie krent afkomen, zouden wij kunnen proberen om het tij te keren. Of is dat “wishfull thinking”


 Screenshot_10

“De dagelijkse VERRIJKING in onze straten. . .”

(Door: Petra Raab – Vertaling: Theresa Geissler)

Duitsland en nog enige andere landen in Europa hebben de controle verloren. Alle criminele sujetten die het waar ook ter wereld tot niets anders gebracht hebben dan op te vallen door geweld jegens anderen stromen op het ogenblik naar Duitsland. De anderen hebben het allemaal in eigen land met hun ijver tot iets gebracht en hóeven helemaal niet naar Duitsland te komen, omdat zij zich dáár al van een bestaan verzekerd hebben. Aldus overspoelen momenteel de mislukkelingen, plunderaars, geweldplegers en profiteurs Duitsland, omdat niemand in Duitsland ze tegenhoudt. Volgens de huidige politieke correctheid bestaan er alleen maar slechte Duitsers en goede buitenlanders, tussen die twee bestaat er niets.

Lees verder

Bron: EJ Bron

‘Eén minuut voor twaalf voor wereldwijde crash’

Echte statistieken bewijzen dat zogenaamd economisch ‘herstel’ VS in realiteit een ernstige recessie is

John Ficenec, financieel analist bij de Britse Telegraph, waarschuwt dat de ‘doemsdag klok voor een wereldwijde marktcrash op één minuut voor twaalf’ staat nu de ‘centrale banken de controle zijn kwijtgeraakt’. Alle signalen staan op rood voor een nieuwe, dramatische financieel-economische crisis die mogelijk al in september of oktober zal beginnen, zeker als bedacht wordt dat uit de echte statistieken blijkt dat de Verenigde Staten geen economisch herstel, maar juist een ernstige recessie meemaken.

Zeven jaar geleden werd de wereldeconomie nog ternauwernood gered doordat de centrale banken voor honderden miljarden aan slechte kredieten van private (investerings)banken overnamen, en de gigantische kosten daarvan afwentelden op het gewone volk. Zoals we hebben kunnen zien heeft dat in heel Europa geleid tot keiharde bezuinigingen en almaar groter wordende sociale spanningen.

Inmiddels hebben de centrale bankiers niet alleen in Frankfurt, maar ook in China, Brazilië en alle andere grote en opkomende economieën de controle verloren. Hun geldschepping beleid heeft enkel uitstel bewerkstelligd, geen afstel. Dat de beurzen records na records noteren zegt helemaal niets, want nu de wereldeconomie knarsend tot stilstand begint te komen, is het uur U opnieuw zeer nabij.

China, grondstoffen en olie diep in de min

Zeven jaar geleden was China nog de grote redder van de wereldeconomie doordat er biljoenen werden geïnvesteerd in onder andere de bouw en de infrastructuur. Deze stimulansen zijn nu uitgewerkt; de economische groei is voor het eerst in een kwart eeuw onder de 7% gedaald, en dat is alleen volgens de officiële cijfers waarvan iedereen weet dat deze sterk naar boven toe worden gemanipuleerd.

Als allerlaatste redmiddel werd de afgelopen tijd de Chinese munt, de yuan, meerdere malen afgewaardeerd. De Chinese export neemt echter veel sneller af dan verwacht. Ook de Chinese huizenmarkt is ingestort, wat slecht nieuws is voor die miljoenen Chinezen die hun geld veilig dachten te beleggen in nieuwe woningen.

De Chinese afkoeling heeft de prijs van grondstoffen zoals olie sterk gedrukt. De index staat nu net zo laag als aan het begin van deze eeuw. De olieprijs is de beste barometer van de stand van de wereldeconomie; een vat olie is na een korte opleving dit jaar opnieuw gezakt tot circa $ 50 per vat. IJzererts, de belangrijkste grondstof voor de Chinese hoogovens, is naar $ 56 per ton gedaald, minder dan de helft van de $ 140 in januari 2014.

Als gevolg van de lage olieprijs zijn de schaliegasproducenten in de VS in grote financiële problemen gekomen. Het is zeer de vraag hoe lang deze tot over hun oren in de schulden gestoken bedrijven nog overeind kunnen blijven.

‘De grote stenen beginnen om te vallen’

‘De grote stenen van de wereldeconomie beginnen om te vallen,’ constateert Ficenec. China gaat achteruit, en de opkomende markten die de afgelopen jaren nog veel van onze producten kochten, raken verstikt door valuta devaluatie. De veelgeroemde BRICS landen, die volgens veel analisten het Westen zouden inhalen, bevinden zich in werkelijkheid in verschillende staten van totale wanorde.

De Chinese aandelenmarkt kende dit jaar al meerdere instortingen. Een totale ramp kon alleen worden voorkomen omdat de regering zelf miljarden aandelen begon op te kopen…

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

ISIS-jihadi’s verleiden toeristes tot huwelijk om Brits visum te bemachtigen

Alleenstaande Britse vrouwen die als toerist naar Turkije gaan, worden soms door ISIS-jihadi’s tot een huwelijk verleid. Zo bemachtigen deze terroristen een Brits visum om aanslagen te kunnen plegen in Engeland.
Dit zegt de organisatie Immigration Marriage Fraud UK. Delene Alouane van de organisatie Marriage Fraud UK vertelt over een Bitse toeriste die een leuke jongeman ontmoette tijdens haar vakantie in Turkije: ‘Niets wees erop dat hij extremistische ideeën had. Hij deed zichzelf voor als verwesterd. Ze liep niet te hard van stapel, maar ze bleven contact houden. Langzaamaan werd hun band steeds sterker’. Ze trouwden en hij ging in Engeland wonen met een speciaal visum. Twee maanden daarna verdween hij plotseling. Zijn vrouw ontdekte op zijn Facebook dat hij een ISIS-sympathisant was. Hij was bevriend met meerdere ISIS-fans op Facebook Zijn neef bleek op dezelfde manier via een vrouw een Brits visum te hebben bemachtigd.

Touriste trouwt met ISIS-jihadi

Veiligheidsdiensten vrezen dat ze twee totnogtoe bekende vrouwen een topje van de ijsberg vormen. Volgens veiligheidsexpert Janice Kephart zijn paspoorten voor terroristen minstens zo belangrijk als wapens: ‘Huwelijks-oplichting is vandaag de dag een essentieel onderdeel van het terrorisme-handboek’.

Bron: Nieuw Religieus Peil

Asielzoekers, moeten wij nu eindelijk eens de grenzen sluiten ?

aals2

Als het aan de leider van de PVV , Geert Wilders ligt, dan moeten de grenzen om ons land gesloten worden. Maar feitelijk probeert daarmee ons land uit het Verdrag van Schengen te stappen, dat in 1985 gesloten werd tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg, waarna op 26 maart 1995 de rest van de toenmalige EG landen volgde.

En hiermee ziet u gelijk waar de problematiek schuilt van wetten, overeenkomsten, verdragen, welke ooit door ver van het echte leven wonende politici gesloten werden. Wij blijven het herhalen, dit soort verdragen net zo als het in 1951 door de VN landen gesloten verdrag dat de asielzoekprocedure diende te regelen, gaat het om regels die misschien op het moment dat zij getekend werden wel hun nut hadden, maar inmiddels door de tijd en haar veranderingen zijn ingehaald en nauwelijks nog voldoen aan de eisen die de huidige maatschappij aan haar wetten en regels stelt.

Niet dat de politiek die vanuit haar ballenbak dit soort zaken bedenkt daar erg in geïnteresseerd is. In de politiek gaat het niet om de zorg voor het volk dat de politici gekozen en betaald heeft, dan wel om eigen belang, aanzien en verrijking zijn de zaken die wij dagelijks bij deze onrendabelen tegenkomen.

Met het Verdrag van Schengen werden in feite voor reizigers de grenzen tussen de deelnemende staten afgeschaft en konden reizigers eenmaal in het Schengen gebied toegelaten, vrijelijk van het ene verdrag- land naar het andere reizen zonder controles.

Echter, komt er begrijpelijk steeds meer verzet bij de burgers tegen het verdrag. Het verdrag is namelijk niet alleen van toepassing op de EU burgers en daarom bij velen geliefd, maar ook geliefd bij de stromen of zoals de Britse premier Cameron het laatst zei “zwermen” deurkloppers die EU via de buitengrenzen, die slecht of geheel niet gecontroleerd worden, de EU binnenkomen. Eenmaal binnen is het dan, wie doet mij wat en reizen de vele gelukszoekers door naar die landen die de beste vooruitzichten bieden voor een comfortabel, door anderen betaald bestaan.

Zou je dus theoretisch net als in een deel van Hongarije een hek om ons land zetten, bij de poorten weer de oude vertrouwde Marechaussee loketjes inrichten, dan betekent dat, dat alle EU burgers inclusief u zelf zich weer zullen moeten melden. Immers het feit dat u met een in Nederland geregistreerde auto  bij de grens verschijnt zegt niets over uw nationaliteit. Trouwens u kunt ook wandelend of met de fiets de grens oversteken, of zelfs met een bootje.

Maar goed, laten wij aannemen dat u het er voor over heeft, u remt even bij de “poort” wappert met uw paspoort en de Marechaussee kijkt even in uw auto en wuift u door. Nu volgt uw buurman, laten wij zeggen in de Eurolines bus en de grensbewakers stappen in en willen alle reispapieren zien.  Laten wij aannemen dat er 9 man uit moeten voor verdere controle en blijkt dat het hier gaat om mensen , die wij kunnen missen als de bekende kiespijn.

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

Wereldwijde terreur door islam. Bomaanslag Bangkok…

BANGKOK – De Thaise hoofdstad Bangkok is maandag opgeschrikt door een aanslag. Daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 27 doden, onder wie vier buitenlanders, en tachtig gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zouden veel buitenlanders zijn, meldt de Thaise politie.

Volgens de plaatselijke politie is de explosie veroorzaakt door een motorbom. Op één van de foto’s die op sociale media de ronde doen, zijn inderdaad de smeulende wrakstukken van meerdere voertuigen te zien. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zit.

Het is nog niet duidelijk of er onder de slachtoffers ook Nederlanders zijn. De ambassade in Thailand zoekt dat momenteel uit, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De Thaise politie heeft twee andere bommen in de buurt van de plek van de explosie ontmanteld. beide de bommen waren verstopt vlakbij de Erawan-tempel, de plek waar de ontploffing even voor zeven uur ’s avonds plaatselijke tijd plaatsvond. Het is een hindoeïstisch heiligdom bij het Erawan hotel dat is gelegen in Ratchaprasong, een commerciële wijk waar een aantal grote hotels en het grootste winkelcentrum van Zuid-Oost-Azië zijn gevestigd. Er zou nog een vierde bom zijn; daar is de Thaise EOD nu mee bezig.

‘Enorme knal’

De Nederlandse Maarten zat met zijn vriendin en zijn zoon in een hotel op zo’n 200 meter van de rampplek verwijderd. De hoteleigenaren houden de gasten binnen, terwijl ambulances af en aan rijden. “Er was een enorme knal”, mailt Maarten aan De Telegraaf. “Voor ons was direct duidelijk dat het een explosie betrof. Toch duurde het zeker 10 minuten voor de sirenes begonnen te loeien.” De Telegraaf is inmiddels in gesprek met meerdere toeristen in de buurt van de explosie, die hun verhaal willen doen.

‘Bloedvlekken’

Vakantieganger Niels zat 300 meter het heiligdom te eten toen de explosie plaatsvond. “De knal deed meteen vermoeden dat er iets goed mis was. Een weg, Ploenchit Road, werd al snel geblokkeerd voor autoverkeer. Ik ben naar de plaats van de explosie gelopen, om te kijken of ik iets kon doen.” Niels zag al snel een hoge rookpluim en liep er op af. Tegelijk met allerlei brandweerwagens, ambulances en politie kwam hij aan. Hij zag hoe lichaamsdelen en overleden personen werden bedekt met wit plastic. “Bloedvlekken werden weggewerkt met papier.”

Toeristen in Bangkok krijgen het advies om populaire trekpleisters te mijden. De politie is bang voor meer aanslagen.

Bangkok wordt zelden getroffen door terreur. Toeristen moeten eerder oppassen voor demonstraties. Wel is het onrustig in andere delen van het land, vooral in het zuiden. Daar is de moslimminderheid in opstand gekomen tegen de boeddhistische machthebbers.

Update:

‘Doel aanslag Bangkok toeristische sector’

De bomexplosie die maandag in de Thaise hoofdstad Bangkok twaalf tot vijftien levens eiste, was volgens de Thaise regering bedoeld om de toeristische sector en de economie een slag toe te brengen.

„De daders wilden de economie en het toerisme vernietigen omdat de aanslag plaatsvond in het hart van het toeristische district”, aldus minister Prawut Wongsuwan van Defensie.

De bom die maandag afging bij een tempel waar veel toeristen komen zat in een motorfiets verstopt. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Er is ook onduidelijkheid over het aantal doden.

Update:

Nog geen duidelijkheid Nederlanders Bangkok

Het is nog niet duidelijk of er onder de slachtoffers in Bangkok ook Nederlanders zijn. De ambassade in Thailand zoekt dat momenteel uit, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De explosie vond maandag op een groot kruispunt plaats en werd veroorzaakt door een bom, zegt de politie. Zeker vijftien mensen zijn overleden en minimaal tachtig mensen raakten gewond.

De ontploffing gebeurde in Ratchaprasong, een commerciële wijk waar een aantal grote hotels en het grootste winkelcentrum van Zuidoost-Azië zijn gevestigd. Vlakbij het kruispunt zijn een politiebureau en de drukbezochte Erawan-tempel gevestigd.

Bron: Telegraaf

Amerikanen eerst. Onderhandelaar Trump komt met slim immigratie PDF-je

Donald_Trump_March_2015

Door Joost Niemöller

Pas wanneer de huidige politieke elite compleet wordt weggevaagd is er weer hoop op toekomst. Ik vrees met grote vreze, want erg opschieten doet het in Europa niet. En de begerige horden komen weer massaal naar ons toe deze zomer.

Een zogenaamde leider als Merkel, gisteren geïnterviewd voor de Duitse tv, komt niet verder dan holle frases van het type dat de immigratie een ‘uitdaging’ is voor de EU. Is het een  ‘uitdaging’ om het Duitse volk zo snel mogelijk op te heffen? Merkel blijft steken in scheldpartijen op degenen die zich wel diepgaand bogen over het bevolkingsvraagstuk, zoals Thilo Sarrazin.

Maar kijk eens, in de VS is er nu Donald Trump.

Geen man van grote woorden. Een aanpakker die het Amerikaanse volk met humor weet in te pakken.

Zijn genialiteit schuilt in het feit dat hij een onderhandelaar is, een praktisch denker. Dat schept vertrouwen.

Hij bracht gisteren een immigratieplan voor de immigratie op een PDF bestandje.

In de VS werd dat groot nieuws.

In de Nederlandse media is het uiteraard nog nauwelijks doorgedrongen.

Kijk eens goed naar dat PDFje.

Trump komt eerst met drie principes:

  1. Een land zonder grens is geen land.
  2. Een land zonder wetten is geen land.
  3. Een land dat zijn eigen burgers niet dient is geen land.

Het gaat om de uitvoering. Hoe gaat hij de principes uitvoeren?

Nu, Trump is dus een onderhandelaar. Dat zegt hij zelf, maar dat zeggen zelfs zijn linkse tegenstanders met voorzichtige bewondering.

Trump komt daarom met een onderhandelingsvoorstel.

Er moet een muur komen tussen Mexico en de VS. Mexico heeft de VS nu al op zoveel kosten gejaagd, dat het aan Mexico is om deze muur te betalen. En zolang Mexico dit niet doet, kan er genoeg opgelegd worden. Enkele voorstellen van Trump:

Lees verder…

Bron: De Nieuwe Realist