Zes feiten over immigratie wat de media voor u probeert te verbergen

visitsweden-1024x616

Immigratie is tegenwoordig in de Zweedse politiek een heet hangijzer waar de meningen over verdeeld zijn, en vormt regelmatig het onderwerp van discussies tijdens de koffie- en lunchpauzes rondom het land. Maar het is ook het meest belogen en bedrogen onderwerp van een gesprek, omdat de media en het overige gevestigde establishment voor het Zweedse publiek constant feiten verduistert en achterhoudt.

Feiten over immigratie – Hier zien zes feiten het daglicht wat de media probeert te verduisteren voor het Zweedse publiek.

Immigratie is duur

De Zweedse regering doet alles wat in haar macht ligt om zijn Zweedse onderdanen de werkelijke economische kosten van de massa-immigratie te onthouden. Door immigratie kostenplaatjes in andere rubrieken onder te brengen, immigranten tot autochtone Zweden omtoveren als het in hun statistiek past, en verder met gracieus liegen probeert men de schijn te wekken dat immigratie geen geld kost maar oplevert.

Maar onafhankelijke rapporten bewijzen het tegenovergestelde, de massale immigratie-tsunami uit MENA-landen kost de Zweedse belastingbetaler minstens 30 miljard euro per jaar (2013).

Immigratie gaat de autochtone Zweed verdringen

In de periode van 2000 tot 2014 is het aantal etnische Zweden gedaald met meer dan 100 000, terwijl gelijkertijd het aantal met een immigratieachtergrond uit islamlanden met bijna een miljoen is gestegen. Als de toeloop uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten op dezelfde voet doorgaat, en de autochtone Zweed tot zijn middelbare leeftijd wacht om een kind te nemen, kan het gebeuren dat de Zweed in zijn eigen land in 2041 een minderheid is.

Immigratie bevordert criminaliteit

Immigranten en hun nakomelingen zijn oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken, vooral met ernstige geweld- en verkrachtingsdelicten. Wat verkrachtingen en vooral groepsverkrachtingen betreft zijn de immigranten uit de MENA-landen oververtegenwoordigd. Meer dan de helft van alle verkrachtingen wordt gepleegd door mannen met buitenlandse afkomst, onder bepaalde allochtone groepen is de oververtegenwoordiging 23 keer zo hoog.

Lees verder

Bron: De Vrije Chroniqueurs