Het arme jongetje op het strand en de waarheid

zigeunerjongetje

Door Joost Niemoller

Er ligt een jongetje op het strand aan de vloedlijn. Het jongetje  ligt op zijn buik. Wat doe je? Wat doet een normaal mens bedoel ik? Die rent ernaartoe, tilt het op, probeert mond op mond beademing, probeert alles om te zien of het jongetje nog in leven is.

Wat doet men kennelijk in Turkije? Men blijft op afstand staan en maakt er een mooie foto van om de schuldhormonen van de Europeanen aan te maken. Prachtig beeld, zo’n jongetje. Men maakt nog eens een foto vanuit een andere hoek. Om vooral het beste plaatje te krijgen. Nergens nog voetsporen te zien van iemand die het jongetje had willen helpen. Dat jongetje ligt daar zo helemaal in het niets. Een ‘ schrijnend’ beeld van een aanklacht. Klik klik klik. En kijk, heel Europa stinkt erin.

Ineens wordt ons heel precieze informatie over dit jongetje voorgeschoteld door de media. En waarom? Omdat de ellende een ‘gezicht’ moet krijgen. Welk gezicht? Het gezicht dat ons door de bestuurselite en de media als verlengstuk voorgeschoteld moet worden.

Lees verder>>>

Bron: De Nieuwe Realist

Vrijplaats De Vloek roept onafhankelijkheid uit in Den Haag

Vloekblijft-1-of-1

Vrijplaats De Vloek in Den Haag is vanaf vandaag 3 september een onafhankelijke zone. Hieronder volgt hun Onafhankelijkheidsverklaring waarin tevens is opgenomen een stukje geschiedenis van dit roerige voormalige stukje Nederland.
Volgens een persbericht van de vrijplaats:

Vrijplaats De Vloek kan volgens het vonnis van de rechter vanaf aanstaande maandag ontruimd worden. Daarom zien wij ons genoodzaakt om vandaag, 3 september 2015, de onafhankelijkheid uit te roepen! Een autonome zone waar gelijkwaardigheid de boventoon voert, waar vluchtelingen van harte welkom zijn en waar kapitalisme verleden tijd is.

Wij roepen iedereen op om naar de autonome zone te komen, sluit je aan! Lees hieronder de onafhankelijkheidsverklaring, geheel in stijl van de Declaration of Independence uit 1776 van de Verenigde Staten. Deze verklaring zal ook worden verstuurd aan koning Willem-Alexander der Nederlanden, president Mark Rutte, alle Tweede Kamerleden en alle gemeenteraadsleden van Den Haag.

Viva la Independencia y la Libertad, Viva el Lokal Pirata, Viva De Vloek!

Onafhankelijkheidsverklaring:
De Vloek, een Vrijplaats, een Vrije Gemeenschap

Wanneer in de loop der tijd een gemeenschap van mensen zich genoodzaakt ziet de banden die het met een staat verbindt te verbreken en tegenover de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats in te nemen waarop het recht heeft volgens algemeen erkende beginselen, vereist een respect voor de meningen der mensen dat die gemeenschap de oorzaken bekend maakt die het tot deze scheiding hebben gedwongen.

Wij achten het een onbetwistbaar feit dat alle mensen als gelijkwaardigen worden geboren; dat zij door dat feit met onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich onder die rechten bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.

Dat, om deze rechten te waarborgen, politieke instellingen in het leven geroepen zijn, die hun bevoegdheden ontlenen aan de instemming van degenen over wie die instellingen besluiten nemen;

Dat telkens wanneer zo’n politieke instelling met deze doelen in strijd komt, de bevolking het recht heeft deze te veranderen of teniet te doen en een nieuwe bestuursvorm in de stellen, gebaseerd op beginselen en haar bevoegdheden organiserend in een vorm die hun het meest geschikt lijkt om hun veiligheid en hun geluk te bewerkstelligen.

Wanneer een lange reeks van misbruiken en machtsoverschrijdingen, onveranderlijk gericht op dezelfde doelen van winst en macht, duidelijk wijst op de intentie hen onder volstrekte dwingelandij te brengen, is het hun recht, ja hun plicht zo’n regering omver te werpen en te zorgen voor nieuwe waarborgen voor hun toekomstige veiligheid.

Dat is het pijnlijk lot geweest van Vrijplaats De Vloek. Daarin wortelt de noodzaak die bewoners en gebruikers van De Vloek thans dwingt om van bestuurlijk en politiek stelsel te veranderen. De geschiedenis van de huidige en opeenvolgende regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden is een geschiedenis van herhaalde onrechtvaardigheden en machtsoverschrijdingen, die allen als direct doel hebben een volstrekte tirannie in te stellen over onze vrijplaatsen en gemeenschappen, in het bijzonder over De Vloek. Om dat te bewijzen is het voldoende de feiten te onderwerpen aan het oordeel van een onpartijdige wereld.

De Vloek is een plek waar mensen woonruimte vonden. Het recht op wonen, alom met voeten getreden ten bate van grote eigenaren, speculanten en commercie, was hier voor bewoners gewaarborgd. Gerechtelijk vonnis, gemeentelijke chantage en politionele ontruimingsdreiging vormen een fundamentele schending van dit woonrecht, een schending die geenszins onbeduidend is, maar fundamenteel.

De Vloek is een plek waar mensen hun creativiteit tot uitdrukking kunnen brengen, en andere mensen van die uitingen kennis kunnen nemen. Een maatschappij die de vrijheid hoogacht, koestert dit soort plekken, waarvoor het woord ‘vrijplaats’ niet voor niets wordt gehanteerd. Een bestel dat dit niet doet, is de naam ‘vrije maatschappij’ onwaardig. Geen vrijplaats is loyaliteit en gehoorzaamheid verschuldigd aan zo’n vrijheidsontkennend politiek bestel.

De Vloek is waar mensen zich actief inzetten voor precies de wereld van gelijkwaardigheid, vrijheid en het nastreven van geluk die algemeen, ook door het Koninkrijk der Nederlanden, tot de onvervreemdbare grondrechten gerekend worden. Door haar pogingen precies aan deze vrijplaats een einde te maken, schendt zij de door haar immer zo nadrukkelijk beleden grondbeginselen.

De Vloek acht zich om die redenen op geen enkele manier nog langer gebonden aan het Koninkrijk der Nederlanden, dat haar vrijheidsdrang beantwoord met dwingelandij, knevelarij en tirannie, en maakt van voornoemd Koninkrijk dan ook niet langer deel uit. De Vloek roept zichzelf hierbij uit tot onafhankelijke Vrijplaats, en strekt haar handen uit naar al diegenen die haar strevingen delen.

De Vloek zal op basis van gelijkwaardigheid haar betrekkingen met andere politieke entiteiten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, trachten te reguleren. Om te beginnen bieden we daarom voornoemd Koninkrijk een wederzijdse diplomatieke erkenning aan, inclusief het uitwisselen van ambassadeurs. De Vloek zoekt de strijd niet. Maar haar leden – gelijkwaardige en vrije burgers van een solidaire en autonome gemeenschap – zullen hun onafhankelijkheid verdedigen, met alle daartoe noodzakelijke middelen. We roepen elk vrijheidslievend en solidair persoon op, om ons in deze strijd te steunen.

Getekend,

Onafhankelijke autonome zone De Vloek

Bron: De Lange Mars (DLM)

DE GROTE GOOCHELTRUC…

Elke immigrant in Europa krijgt automatisch een uitkering. Heeft men een gezin dat zal de uitkering uiteraard hoger zijn. Maar wat als als een moslim 4 vrouwen heeft en bij elke vrouw gemiddeld 3 kinderen? Dan betalen wij met z’n allen niet voor 1 man, maar voor 13 personen! De meeste immigranten zijn mannelijke moslims! In 2015 zijn dit in Nederland ongeveer 20.000 (klik hier)! Kunt u rekenen?

Hier de grote goocheltruc:

Bron: Eunmask

‘Nederlandse militair naar IS’

Den Haag – Defensie heeft aanwijzingen dat een actief dienende militair recent is vertrokken naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurleger Islamitische Staat.

Het gaat om een 26-jarige sergeant van de Koninklijke Luchtmacht. Defensie heeft de militair geschorst en toegang tot informatie, systemen en locaties is ingetrokken. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek.

Defensie laat weten ‘eventuele schade of risico’s die samenhangen met de functie van de militair’ te onderzoeken.

Uit het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst bleek onlangs dat Defensie nog niet één keer een militair heeft hoeven ontslaan wegens banden met of sympathie voor gewelddadige islamistische stromingen.  MIVD doet onderzoek naar radicalisering met militaire relevantie. Volgens Defensie is het de eerste keer dat een actief dienende Nederlandse militair als jihadstrijder uitreist.

“Het spreekt voor zich dat uitreizen en zich aansluiten bij ISIS onaanvaardbaar, en bovendien strafbaar is”, regeert minister Hennis (Defensie). “Elk geval van radicalisering is er één te veel. Het is wrang als blijkt dat iemand zich aansluit bij het kwaad, terwijl collega’s hun leven wagen voor de vrijheid van een ander.”

Bron: Telegraaf

Naast Wilders ook Kuzu naar Zeewolde

Screenshot_1

Den Haag ontdekt mogelijk asielzoekerscentrum in Flevoland

Naast PVV-leider Geert Wilders gaat Kamerlid Tunahan Kuzu (van de politieke beweging Denk) donderdag naar Zeewolde om te spreken tijdens een vergadering van de gemeenteraad over een mogelijke opvanglocatie van asielzoekers. Hij heeft zich woensdag aangemeld en volgens een woordvoerder van de partij van de gemeente Zeewolde te horen gekregen dat hij mag spreken.

Wilders meldde zich maandag al aan. “Zeewolde staat symbool voor de massale toestroom van asielzoekers in Nederland. Ik wil hiermee de bezorgde burgers een hart onder de riem steken”, zo legde de PVV-leider uit. Dat bracht Kuzu er woensdag toe ook naar Zeewolde te gaan. “Nu dreigt het beeld te ontstaan dat er slechts één geluid uit politiek Den Haag komt. Dat is geenszins het geval. Ik ga naar Zeewolde om Geert Wilders tegen te spreken”, aldus Kuzu, die samen met Selçuk Öztürk uit de PvdA-fractie stapte.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)

Post onlineBron: EJ Bron

Asielinvasie: Allah Akbar in Budapest, ‘racisten’ in Wallonië, PEGIDA in actie

De asielinvasie van Europa door honderdduizenden illegale en ongewenste vreemdelingen, waaronder een onbekend aantal IS-terroristen, gaat onverminderd door.  In Budapest leverde het beelden op van honderden asieleisers die betoogden; de beelden gingen de wereld rond.  Wat de leugenmedia echter niet uitzonden waren de beelden waarop de groep opvallend zijn kinderen gebruikte om de media te manipuleren, en massaal ‘Allah Akbar’ schreeuwde, kinderen incluis:

Intussen doet de politie van Hongarije wel wat ze moet doen: zij probeert de illegalen te verhinderen door te reizen naar Duitsland en Oostenrijk.

De ongewenste indringers die er intussen in slagen door te dringen tot pakweg Wallonië leveren intussen staaltjes af van het respect dat zij hebben voor het land, het volk en de cultuur waarin zij terecht komen. Op deze hallucinante beelden van een Albanese asieleiser is te zien hoe hij een ambtenaar in een Waals dorpje uitscheldt, beledigt, achtervolgt en tenslotte uitscheldt voor ‘racist’ omdat die… Frans en geen Engels spreekt. De Albanees roept hem toe: ‘Engels is een internationale taal, Frans niet.’ Wie denkt dat deze mensen komen om zich aan te passen of te integreren is eraan voor de moeite…

http://jwpsrv.com/library/Jgfc_jC+EeOjdSIACusDuQ.jsBEELDEN

PEGIDA Vlaanderen maakt zich intussen op voor een eerste actie, volgende maandag 7 september om 20 uur, tegen één van de nieuwe opvangcentra in kazernes voor illegale indringers. De vorige actie van PEGIDA Vlaanderen in Antwerpen was geslaagd, met een goede organisatie, goede sprekers en meer dan 100 aanwezigen. Ook deze keer zijn via Facebook al meer dan 100 deelnemers aangemeld, is de actie toegelaten, hebben parlementsleden hun deelname toegezegd en worden goede spreekbeurten voorzien. PEGIDA kondigt de actie aan met deze licht provocatieve banner:
pegida hotel vlaanderen

Makkelijk is het niet, want leugenmedia, politiek, ‘middenveld’ en dergelijke hebben een groot offensief ingezet om via emofoto’s van vrouwen en kinderen de bevolking warm te maken voor de invasie. Waar foto’s van lijken zelden getoond worden, zeker als het over kinderen gaat, wordt nu zelfs een schokkende foto van een lijkje van een verdronken kind van 3 overal verspreid, om de Europeanen een vals schuldgevoel aan te praten: ‘zie je wel dat het openzetten van de grenzen de enige oplossing is!’ PEGIDA gaat echter moedig tegen de emostroom in met deze afbeelding:

alseenkindverdrinkt

Bron: Rechts Actueel

CU’ers geven zelf niet thuis

Arie Slob (ChristenUnie)

Den Haag – Geen van de vijf ChristenUnie-Kamerleden wil op dit moment zijn huis openstellen voor vluchtelingen. Terwijl de fractie Nederlanders wil stimuleren om een asielzoeker in huis te nemen, zijn de CU-parlementariërs niet van plan om nu zelf de daad bij het woord te voegen.

CU-leider Slob heeft het ’niet overwogen’. „We zijn aan het verhuizen. We gaan van een groter naar een kleiner pand. Het is nu niet de situatie om over dit soort dingen na te denken”, vindt hij. Bij de indiener van het plan, CU-Kamerlid Voordewind, is er momenteel op dit moment extra ruimte in huis, laat hij weten. „Onze zoon is net getrouwd, dus we hebben een kamer vrij.” Maar hij is er nog niet over uit of die lege plek moet worden opgevuld door een asielzoeker. „We hebben het in discussie”, zegt hij.

Fractiegenote Schouten heeft het „wel overwogen. Ik ben namelijk wel van ’practice what you preach’. Maar ik heb een puber en ben vaak weg. Dit plan is niet voor iedereen weggelegd”, aldus het Kamerlid. Ook haar collega Dik vindt het idee niet in haar straatje passen. „Het is wel door me heen gegaan, maar zo’n afweging hangt wel samen met je thuissituatie.” CU-Kamerlid Segers kan nog niet zeggen of hij een vluchteling in huis neemt of niet. „De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik dat nog met vrouw en kinderen moet bespreken. Als het zover zou komen, zouden namelijk twee van zijn drie dochters bij elkaar op de kamer moeten. „Ik maak nu geen harde belofte om iemand in huis te nemen, maar wel de belofte om het aan de keukentafel te bespreken.”

CU adopteerde het voorstel van een Duitse organisatie. In Berlijn worden vluchtelingen gekoppeld aan particulieren die hun huis voor ze openstellen. Zo’n 800 stadsbewoners hebben dat inmiddels gedaan. Voor Nederland zou het ook soelaas kunnen bieden, denkt Voordewind. Zeker nu een groeiend aantal asielzoekers met een verblijfstatus voorrang krijgt bij het vinden van een goedkope huurwoning boven Nederlandse huurders, die soms al jaren op de wachtlijst staan.

Minister Blok (Wonen) gaat het CU-plan voorleggen aan gemeenten om in kaart te brengen wat de haken en ogen eraan zijn. Hij wijst erop dat het nu al mogelijk is om asielzoekers met een verblijfsvergunning in huis te nemen. In sommige gevallen is er wel een gemeentelijke vergunning nodig.

Bron: Telegraaf