DE VERWOESTING VAN HET CONTINENT EUROPA

Realpredictor:

ATTENTIE! IK RAAD IEDEREEN AAN DIT VERVOLG TE LEZEN EN TE DELEN! WANT EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE!

Originally posted on E.J. Bron:

Screenshot_17

(Door: “Erik60”)

Wat we nu meemaken is geschiedenis. Het einde van het continent Europa is in zicht. Miljoenen barbaarse moslims bestormen het zogenaamde “Fort Europa”. Zogenaamd opzoek naar een beter leven komen ze naar West-Europa. Aangemoedigd door de regeringen van West-Europa en door de Europese Unie. Hun barbaarse manieren en geloof brengen ze mee en binnen afzienbare tijd zijn wij, de (christelijke) autochtonen, vogelvrij op ons eigen continent vogelvrij. De jacht op christenen is nu al geopend en het zal nog erger worden.

View original587 woorden meer

Bron: Eunmask

AZC-Alert Zeewolde

Achtergrond informatie team Zeewolde

AZC-Alert team Zeewolde is tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Zeewolde. Wij willen als stem voor de burgers gelden, die zichzelf nu niet gehoord voelen. Op de informatieavond in de Levant was al duidelijk zichtbaar dat een groot gedeelte van de Zeewoldenaren zich niet bij het besluit van B&W en de raad kan neerleggen. Wij willen de burgemeester, de wethouders en raad duidelijk maken dat deze gang van zaken niet kan.

Er zijn vragen gesteld tijdens de informatieavond die achteraf nog beantwoord zouden worden. Echter is de gemeente hier heel selectief mee omgegaan, er zijn wel degelijk vragen niet beantwoord. Waarom? Waren ze te lastig? Of geven ze informatie vrij die ze liever niet aan
de burgers willen geven. Daarbij zijn er nogal wat tegenstrijdigheden te vinden in de antwoorden van de ‘oersaaie’ COA-voorlichter en de antwoorden van de gemeente op de website. Neem daarbij als voorbeeld de samenstelling van de bewoners van het AZC. De meneer van het COA zei duidelijk: “voornamelijk mannen tussen de 18 en 50, afkomstig uit Syrië en Eritrea. Terwijl de website van de gemeente aangeeft: ‘Ongeveer 10 tot 15% van de bewoners bestaat uit leerplichtige kinderen. De verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden is gemiddeld 40-60%’. Wat kunnen wij als burgers van Zeewolde nu verwachten?

Lees verder bij AZC-Alert >>

Bron: Fubar

Langdurig zelfbedrog in Europa over islam slaat nu om in angst

Screenshot_2

(Door: Afshin Ellian)

Angst dreigt zich meester te maken van de wereld. Het is een onbestemd gevoel van machteloosheid. Ja, er zijn ontzaglijk veel problemen in de wereld. Toch zijn al deze problemen beheersbaar, mits je de werkelijkheid en de waarheid niet ontkent.

Ik herinner me als de dag van gisteren hoe ik kort na 9/11 trachtte uit te leggen dat de islamitische wereld aan het imploderen was. Ook vertelde ik dat de situatie in de islamitische wereld vergelijkbaar is met die van Europa ten tijde van reformatie: er is een godsdienstoorlog gaande.

De kern van de strijd is een religieus vraagstuk: welke plaats komt aan de islam toe bij de inrichting van politiek en moraal? Ik roep dit alles in herinnering omdat we anders de aard en de oorzaak van het probleem niet zouden kunnen begrijpen.

Lees verder>>>

Bron: EJ Bron
(h/t “Bert G.”)

Italiaanse media: Europa zal worden overlopen door 200 miljoen moslims

Stroom vluchtelingen zal ons hele continent in een oorlogszone veranderen’

 Ze zúllen komen, niet met tien-, maar met honderden miljoenen. Zoals het er nu voorstaat zullen onze leiders helemaal niets doen om deze met afstand grootste invasie uit de menselijke geschiedenis te stoppen.

De reguliere media zetten de Hongaarse premier Urban, die waarschuwde dat er tientallen miljoenen moslims op Europa afkomen, natuurlijk meteen weg als ‘extreem rechts’ en ‘populistisch’ (3). Immers, de gevestigde orde wil dat u maar één ding onthoudt, en dat is het beeld van het verdronken jongetje in Turkije, dat in korte tijd het symbool is geworden van alle politieke en maatschappelijke krachten die willen dat wij de grenzen wijd openzetten voor de komst van miljoenen immigranten. Miljoenen, schreven we? De Italiaanse media beginnen door te krijgen dat dit nog maar het begin zal zijn, en verwachten dat Europa overlopen zal worden door maar liefst 200 miljoen moslims. En velen van u vonden de term ‘invasie’ overdreven?

‘Europa straks oorlogszone door 200 miljoen vluchtelingen’

De toonaangevende Italiaanse krant Corriere della Sera, vaak geciteerd in het buitenland, schreef deze week dat ‘de wanhoop van miljoenen mensen ,die worden gemanipuleerd door mensensmokkelaars en terreurgroepen, eveneens een instrument is voor de desintegratie van hun thuislanden als van de destabilisering van de (Europese) gastlanden.’

‘Er wordt geschat dat er in de komende 20 jaar in sub-Sahara Afrika 900 miljoen inwoners bijkomen. Daarvan zullen er minstens 200 miljoen op zoek zijn naar werk. De chaos in hun thuislanden zal hen verder naar het noorden drijven. Dat is de toekomst. Die zal niet vanzelf weggaan, en door het te negeren zal de huidige crisis, die al verwoestend genoeg is, verbleken.’

Lees meer…

Bron: Xandernieuws

Kabinet opent jacht op politici

narren der eu

Toegegeven,  een wat merkwaardige titel voor een eveneens merkwaardig nieuwtje. Maar alvorens in de details te gaan, gaat ,zoals zij zich officieel laat noemen ‘ mevrouw Mr. Drs. L.W.E. Spies ‘ de ijverig bijschnabbelende en zakkenvullende burgemeester van Alphen a.d.Rijn, die naast een bouw begeleidingsbedrijf dat de restauratie van de Kamergebouwen begeleid nu ook in opdracht van de regering de jacht op verwarde personen politici gaat coördineren.

Nu pas begrijpen wij  de diepere kern van het gezegde ‘dat je met dieven , dieven vangt’ oftewel dat je gelijksoortige personen nodig hebt om andere soortgenoten te bewaken. U weet , iemand die te diep in het glaasje gekeken heeft, zal zeggen dat de rest dronken is en hij nuchter, het is maar hoe je het bekijkt.

Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen, en als wij zo eens de laatste 6 maanden bekijken van het kabinet Rutte 2, dan werd dat hoog tijd, waarbij wij de leden van de verschillende Kamers niet uit het oog willen verliezen, immers daar zitten de aspirant kabinet leden en u ziet waar zij ons naar toe leiden.

Het betreft een hardnekkig probleem met vele verschillende oorzaken dat al jaren speelt. Betrouwbare cijfers over de omvang van de groep verwarde personen zijn nog niet beschikbaar. De groep is ook zeer divers. Het gaat om mensen die verward gedrag vertonen, vaak kwetsbaar zijn en die te kampen hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychisch, licht verstandelijk beperkt, dementie of verslaving) of verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerdheid of illegaliteit). Vaak is er sprake van een combinatie van problemen. Door hun gedrag veroorzaken ze overlast en kunnen ze een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Voor veel verwarde mensen geldt dat zij niet makkelijk zelf de weg naar hulp weten te vinden, daarom vragen, of de zorg juist opzettelijk mijden. U ziet , de exacte profiel omschrijving van politici en hen die dat willen worden.

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

PvdA en VVD willen Nederland veranderen in de derde wereld en zijn er hard mee op weg

Het wegdek in Amsterdam is inmiddels al op niveau kan ik u uit eerste hand mededelen. En de bevolkingssamenstelling ook. Er moeten nog wat laatste autochtone restanten geruimd worden en dan hebben we Joop Von Riessen’s ideale nieuwe wereld.

Wie is eerst: de vluchteling of de bijstandsmoeder?

Inmiddels gaat één op de tien vrijkomende sociale huurwoningen naar vluchtelingen

Dat cijfer lijkt me niet correct. Er staan hier en hier vele stukjes waar uit blijkt dat de cijfers veel hoger zijn.

Het idee van de VVD: geef vluchtelingen niet langer voorrang op de sociale woningmarkt. Dan wordt niemand bevoordeeld en ontstaat er meer druk om alternatieve woonruimten te creëren.

“Meer druk”. Lees: de chaos moet eerst nog groter worden.

Bijvoorbeeld door leegstaande kantoren om te bouwen, noodwoningen te plaatsen en sloopwoningen te laten staan – ideeën die de PvdA ook aanstaan.

Verkrotten en verpauperen dus. Op naar de derde wereld.

“Het hoeven geen paleisjes te zijn”, aldus Kamerlid Roald van der Linde. “Als je er maar veilig en droog kunt wonen.”

Geef hem ( haar zit er niet tussen als we de foto’s van de kolonistenboten bekijken ) een paraplu. Veilig valt hier niet meer te garanderen sinds de massale muzelmaniakale invasie.

Minister Blok ziet juist wel voordeel in de urgentieverklaringen die vluchtelingen nu krijgen.

Ja, de VVD blijkt zich weer als meeste hard te maken voor de mohammedaanse immigratie-jihad en de uitroeiing van den autochtoon. De VVD is een anti-Nederlandse pro-sharia partij.

Daardoor wonen ze ‘niet eeuwig’ in een asielzoekerscentrum, maar stromen ze sneller door naar een huurwoning, waardoor ze sneller integreren, werk vinden en op eigen benen staan. In plaats van een beroep te doen op sociale voorzieningen.

Hahahahahahaha. Leugenaar. 80% van de Somaliërs blijft lekker lui in de bijstand hangen. En dat weet je best wel. Je liegt dus bewust het Nederlandse volk voor. Je neemt al aardig wat mohammedaanse gewoontes over. Moet je mijn kartelige keukenmes al lenen om je voorhuid te verwijderen?

Lees verder>>>

Bron: Fubar

Arm jongetje. Eerst verdronken. Toen misbruikt.

MITinterviewPortadaCamp

Joost Niemöller

Het is heel simpel als je aan de macht bent.

-Je laat een vaag filmpje zien van een over een weg rijdende vrachtwagen met lanceerinstallatie en zegt erbij dat dit de terug naar Rusland vluchtende moordenaars van MH17 zijn. Mensen geloven dat, want ze hebben het zelf gezien.

-Je laat een artistiek gemaakte foto zien van een jongetje dat op zijn buik ligt op een strand en vertelt erbij dat dit jongetje is verdronken omdat ‘Europa’ niet wil helpen. Mensen geloven dat, want ze hebben het zelf gezien.

En zo zijn er nog miljoenen voorbeelden te geven. Beeldmanipulatie werkt altijd. De wereld is ingewikkeld. De werkelijke oorzaken en gevolgen worden verborgen. Wie gaat proberen om het uit te zoeken, loopt altijd tegen een achterstand aan. In eerste instantie komt het echte verhaal überhaupt niet in de media. Als het er uiteindelijk wel, bij stukje en beetje in komt, meestal in de marge ergens, is het emotionele effect allang uitgewoed en zijn ‘we’ weer bezig met andere emotionele beelden die ons worden voorgeschoteld. ‘Zomaar’, lijkt het wel. Want het is ‘nieuws.’

Het is heel fijn om ‘de Russen’ de schuld te geven van de aanslag op MH17. Want dan is het ‘de vijand’ die het deed. De vijand? We hebben toch allemaal die beelden gezien van die macho Poetin? Die man deugt niet, dat zie je zo.

Het is net zo fijn om ‘onszelf’ de schuld te geven van het verdronken jongetje. Wentelen in schuld over kinderen, en de schuld af te wentelen op overheden, is de snelste oplossing voor een ons opgedrongen ‘emobeeld’. Vaak is het zo’n enkel beeld dat er voor zorgt dat de bestuurselite al klaarliggend overheidsbeleid kan doordrukken.

Een oorlog voeren.

Een open grenzen beleid instellen.

Whatever.

Misschien herinnert u zich nog het ‘kampslachtoffer’, die uitgeteerde jongeman achter het prikkeldraad in Joegoslavië?

Het was fake. Dat wordt in dit korte filmpje uiteengezet.

Lees verder>>>

Bron: De Nieuwe Realist

DIT IS GEEN RACISME, GEEN XENOFOBIE, GEEN DISCRIMINATIE, MAAR HET ZIJN DE KEIHARDE FEITEN!

uitschot

EEN TERUGBLIK

Sjors van Beek schreef eens dit in zijn artikel: ‘Gutmenschen wakkeren polarisatie aan in Nederland’ (RP: Polarisatie is het creëren van tegenstellingen tussen groepen mensen.)
Hij schreef: “Wat is er toch in Nederland gevaren? Hoe is het toch mogelijk dat eenieder met kritiek op de islam, kritiek op massa-immigratie of verzet tegen de afbraak van Zwarte Piet binnen no time wordt gelabeld als racist, als vuig-rechts extremist, als bruinhemd, fascist of nazi?”

Hoogopgeleid links-Nederland suggereert dat racisme een puur rechts verschijnsel is. Mutatis mutandis: linksdenkenden zijn nooit racistisch. Trekken we die logica even door: in communistische landen bestaat geen racisme. Ja hoor… socialisme leidt tot morele superieure Übermenschen. Als ik íets griezelig vind, is het wel deze aanmatigende en polariserende aanname. Als ik trouwens mijn opponenten èrgens mee op de kast krijg, is het wel met de kwalificatie Gutmensch.

Het zijn de Gutmenschen die de polarisatie in Nederland aanwakkeren. Wie continu te horen krijgt dat hij – ook al blijft hij keurig binnen de strafrechtelijke grenzen van racisme en discriminatie – ‘fout’ is, de ‘zaken niet begrijpt’, ‘spoken ziet’ of doelbewust racistisch, xenofoob en moslimhater is, radicaliseert vanzelf in zijn standpunt.
Het is aan de Gutmensch om eindelijk tot inkeer te komen en de destructieve spiraal van haat en demonisering te doorbreken”
RP: Bovenstaande is de exacte beschrijving van onze regering en de EU!

Ook mijn blog: “Afrikaanse VN-diplomaat: Alleen het uitschot van Afrika vlucht naar Europa” (meer dan 6000 hits) heeft veel kritiek van de Gutmenschen opgeleverd.

Ondanks al onze waarschuwingen zijn er nog steeds asiel(islam) knuffelaars op de sociale media, die menen dat wij realisten inhumaan zijn omdat wij tegen de asieltsunami protesteren. Ik heb destijds onderstaand commentaar gegeven:

Asielknuffelaars lees dit helemaal! Natuurlijk zijn de veroorzakers onze landverradende bestuurders (EU en regeringen), die hiervoor hun eigen agenda hebben, maar zonder de semi-humanistische “Gutmenschen” die de zieligheidsfactor van o.a. de PvdA goedkeuren en naleven was dat niet gelukt! Allereerst komt deze waarschuwing van een ingezetene van een land vol corruptie, die dus ook zijn eigen volksgenoten tot en met kent. Ten tweede is de asielindustrie al jaren aan de gang en hebben wij daarvan de (wrange) vruchten kunnen plukken.

Het vreedzame Zweden die de grootste asielzoekersopvang heeft en hen van ALLES wat humaan is heeft laten meeprofiteren (zelfs meer dan dat) is nu, op Afrika na, het GROOTSTE VERKRACHTINGSLAND ter wereld geworden waarvan 98% asielzoekers de verkrachters zijn. Engeland heeft de meeste Sahriawijken (want 80% van de asielzoekers zijn moslim) waar GEEN ENKELE Engelsman wordt toegelaten. In Nederland krijgen ze kleding, voedsel en B&B hotels en vaak nog luxere hotels en als dank maken zij daar een getto van waar ze zelfs de trappen als toilet gebruiken, Ze krijgen een uitkering waarvan ze de duurste Iphones kopen en daarmee bellen naar hun thuisland, de zorgkosten inclusief eigen bijdrage worden geheel vergoed! enz. enz.

Dus hou alsjeblieft op met dat domme zieligheidsgedoe! Ik heb dezelfde asieltsunami en de daarmee gepaard gaande verloedering van een groot land zelf ondervonden en vanaf dag 1 van de asielstroom hiervoor gewaarschuwd! En gezien bovenstaande is dit al 100% uitgekomen en het wordt nog veel erger!! Dus hou alsjeblieft op met dat domme oogkleppendragende moraalriddergedoe zonder dat jullie enig besef hebben met wat voor groepen jullie te maken hebben! Sorry, maar ik ben nu eenmaal allergisch voor mensen die hun land en hun volk verkwanselen! “

Het overspoelen van Europa met criminelen en opvreters is duidelijk gepland (al sinds de EU). De bekende Europese humaniteit is misbruikt en iedereen trapt in de slinks uitgevonden “zieligheidsfactor” Als dit land is kaalgevreten, dan zijn hier niet veel Europeanen meer te vinden, de meeste (met name de elite) zijn dan al lang pleite! Dit is namelijk al eerder gebeurd met grote landen die hierdoor volkomen zijn verloederd…

Je moet stekeblind zijn om NU nog steeds te ontkennen dat dit geen harde feiten zijn!

Realpredictor

Bron: Eunmask

Waarom komen mensen niet massaal in actie?

apathy

(door rob vellekoop)

Om in actie te komen hebben mensen mentale kracht nodig, zolang overheid en media een sfeer van angst creëren durven de burgers niet uit hun hoekje te komen.

Actie

Mensen komen alleen in actie als zij in zichzelf en hun capaciteiten geloven. Zolang zij zich onzeker voelen en niet in hun kracht staan doen zij niets.

wenen2Mensen die ontslagen zijn, een uitkering hebben of slecht in hun vel zitten hebben te weinig mentale kracht om in actie te komen. TENZIJ ze bereid zijn zichzelf daarin te trainen. Want iedereen kan mentaal sterk worden, zodat hun leven niet meer gedomineerd wordt door angst. Daarvoor moeten ze echter wel eerst de spiraal van vrees doorbreken. Angst zorgt voor apathie dus zullen ze niet snel in actie komen om zichzelf te helpen en de mogelijkheden gebruiken om zichzelf mentaal sterker te maken.

Angst

Er is veel ellende in ons land. Maar er heerst ook veel vrees, dat mensen het nog slechter krijgen dan dat ze het al hebben. Deze mensen worden dus letterlijk OVERHEERST door hun angsten, waar regeringen zoals Rutte II dankbaar van gebruikmaakt en straffeloos de kaasschaaf van de bezuinigingen kan hanteren. Het volk reageert toch niet!

Het is geen toeval dat angst een hot item van de media is. Dagelijks worden lezers en kijkers bang gemaakt met vluchtelingenstromen, moslims, extremisme, baanverlies, bezuinigingen, armoede, oorlog met Rusland. Een machtsbeluste overheid vaart wel bij oorlogshaarden en onrust.Rus2

Maar ook door verhalen uit het alternatieve circuit over de nieuwe wereld orde worden de lezers onbedoeld schrik aangejaagd: illuminati, MH17, 9/11, martelingen door de CIA, gif van Monsanto.

Eveneens helpt het dat de politie steeds gewelddadiger wordt en dat de rechtspraak hen daarin niet afvalt. Ook dat draagt er toe bij dat mensen banger worden en eerder geneigd te berusten in hun lot.

Zolang politici en media er in slagen angst te laten heersen, zullen de meeste mensen die onder slechte omstandigheden leven of ontevreden zijn, niet in actie durven komen.

Bewustwording

Alle informatie die beschikbaar wordt gesteld, ook die waarover de overheid en multinationals het liefst zwijgen, draagt niet bij tot actie zolang degenen die in actie moeten komen niet bijna dood gaan van de honger of zich niet mentaal kunnen weren tegen de algemene angst cultuur die de bevolking beheerst.

Facebook wordt vaak voorgesteld als het summum op het gebied van bewustwording. Inderdaad biedt FB deze mogelijkheid, maar wat deze idealisten daarbij vergeten is dat het proces van bewustwording niet hetzelfde is als de toestand van bewustzijn. Je kunt mensen aanmoedigen bewuster te worden en hen overstelpen met bewijzen van het onrecht en de corruptie die wereldwijd aanwezig is, maar als de mensen van wie je verlangt dat ze in actie komen nog bezig zijn met het verstouwen van al deze shit dan staat de wagen stil. Dan blijven ze hangen in het bewustwordingsproces van negatieve emoties als boosheid of verdriet. Terwijl ze bewustzijn nodig hebben en van daar uit in alle redelijkheid kunnen opereren.

plasticOm dus niet in het proces van bewustwording te blijven hangen is moed nodig en vooral kracht! Wie wil er bewust verder leven in een wereld die vergeven is door verontreiniging veroorzaakt door egoïsten die uitsluitend uit zijn op geld en macht? Wiens wereld stort niet in nadat hij zich bewust wordt van de criminaliteit van de overheid?

De strijders voor een betere wereld moeten zich bewust zijn van de angst die miljarden mensen beheerst. Deze angst wordt kunstmatig in stand gehouden met gewelddadige conflicten en economische onzekerheid (kans op armoede). De media worden strak gedirigeerd om al dit angstaanjagende nieuws op dezelfde uniforme manier wereldkundig te maken.

Angst zal de wereld beheersen en corrupte machtshebbers blijven de bevolking overheersen, zolang de mens zich niet bewust is van zijn eigen mentale kracht en daardoor niet in actie komt!

Bron: De Lange Mars (DLM)