EEN KIJKJE IN UW TOEKOMST!

Onderstaande 4 video’s zijn slechts het tipje van de (burka) sluier.

Ik denk dat in 2020 Europa volkomen is geïslamiseerd! En dan bedoel ik niet het beeld dat wij zien in onze huidige vakantielanden Turkije of Egypte, maar landen in het Midden-Oosten, waar de meesten van ons nooit naar toe wilden gaan, tenzij je het risico wilt nemen om daar verkracht of vermoord te worden. Europa zal er dan net zo uitzien als deze gevaarlijke islamitische landen!

Bekijk onderstaande video’s die het begin zijn van de algehele Europese islamisering, inclusief de IS-dreiging. In de vakantiegidsen zal deze waarschuwing komen te staan: “Europa, betreden op eigen risico. Wij wensen u een veilige reis en God bless you”!

Realpredictor

Bron: Eunmask

Economische gelukszoekers , de vijfde colonne organiseert zich

infiltratie

Terwijl 400.000 woningzoekenden en 600.000 werkelozen slechts bij uitzondering iets van zich laten horen, ‘je kunt er immers toch niets tegen doen dat je niet gehoord wordt’ organiseert zich de laatste maanden in verhevigde mate een soort 5e colonne van de zieligheidindustrie, die kans ziet om in sommige gevallen slechts een paar dagen weer een tranen trekkend toneelstukje op te voeren, om de tsunami van economische gelukszoekers naar ons land te verwelkomen.

Terwijl de gemiddelde periode om een sociale huurwoning te krijgen gemiddeld al op 5 jaar ligt en stijgend is, de ontslagen in de zorgsector met name door mismanagement waar niemand voor wordt bestraft er voor zorgt dat in ons land “waar alles volgens het kabinet, fantastisch gaat ‘ , blijven wij onze frustratie afreageren op wat driftig ( vaak zeer relevante ) geschreven commentaren, plaatsen sommigen wat boze reacties op de sociale media, en daar blijft het dan bij. Niets dat ons dit echt verbaast, want reeds jaren geleden hebben wij met wat eenvoudige aanzetten getracht u te overtuigen dat zonder al te veel inspanning u uw frustratie en inmiddels boosheid een meer duidelijk accent kunt geven, maar helaas dat bleek te veel gevraagd.

Lees eerst even deze alinea uit een brief die minister Stef Blok ( o.a. woningzaken) aan de Tweede Slaapkamer schreef :

Met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders  ( noot redactie; deurkloppers die voorlopig mogen blijven ) kan ik u melden dat Rijk en gemeenten het Platform Opnieuw Thuis hebben opgericht, met als doel te verkennen welke problemen en oplossingen er zijn op het gebied van de huisvesting van vergunninghouders. In het Platform werken Rijk, gemeenten en andere partijen samen. Momenteel is een bestuursakkoord tussen Rijk, gemeenten en provincies in voorbereiding waarin verdergaande afspraken worden gemaakt over het versnellen van het uitplaatsen van vergunninghouders naar (tijdelijke) woningen in de gemeenten.

U ziet er wordt, door de overheid die er kennelijk niet meer is  om de belangen van de eigen burgers na te komen van alles aan gedaan om het de deurkloppers naar hun zin te maken. Wij hoeven niet meer te herhalen dat deze bij de toewijzing van een woonruimte voorrang genieten boven de braaf zijn belasting betalende Nederlanders en dat zijn inmiddels 400.000 woningzoekenden!

Terwijl de cijfers van de werkzoekenden ruim boven de 600.000 blijven en er geen enkele reden is om aan te nemen dat dit cijfer zal gaan dalen, wordt u ingefluisterd dat vanwege de vergrijzing het zaak is om goed gekwalificeerde arbeidskrachten binnen te laten. Wij schreven al eerder over de Syrische dokter aan uw bed, de Eritrese installateur in uw huis en de Somalische hulp in het zieken- of verpleeghuis. Zet u schrap.

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

Het zijn illegalen, geen vluchtelingen

vluchtelingen

Joost Niemöller

Overal in de media wordt automatisch de term ‘vluchtelingen’ gebruikt voor de massa’s die nu juichend Duitsland binnenwandelen. En voor wie in bootjes het water oversteekt naar Europa.

Vluchtelingen?

Echt?

Wat weten we van deze mensen? Strikt gesproken weten we alleen dat ze op onwettige wijze een grens zijn overgestoken. Ze tonen hun paspoort niet, of zijn hun paspoort ‘verloren’. Ze eisen asiel, komen daarmee in een procedure, en heten dan ‘asielzoekers.’ Maar zijn het ook ‘vluchtelingen’?

We noemen iemand die niet veroordeeld is toch ook geen ‘moordenaar’? Ja, we doen dat soms wel, maar dat is feitelijk onterecht. Want alleen als een rechter erover geoordeeld heeft, verandert de status van ‘verdachte’ in die van ‘dader’.

Gek genoeg gelden die overwegingen niet bij het scheutig mediagebruik van de term ‘vluchteling.’

Kijken we naar de regels, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet, in overeenstemming met het vluchtelingenverdrag van 1951.

Dan zien we dat een vluchteling degene is die:

(-) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit (-)

Dat is het in essentie. Vervolgd vanwege het behoren tot een bepaalde groep. Of vanwege een bepaalde overtuiging.

Lees verder>>>

Bron: De Nieuwe Realist

Christenvrienden; de islam wil jullie vernietigen en jullie gaan maar door met hem de hand van liefdadigheid toe te steken . . .

Realpredictor:

Als de voornaamste slachtoffers van Mein Kampf de Joden waren, dan bent U een van de ALLEREERSTE slachtoffers van de koran.

Originally posted on E.J. Bron:

Screenshot_24

(Door: Salem Ben Ammar – Vertaling: “delamontagne”)

Christenen, wees toch soldaat in plaats van de barmhartige Samaritaan te spelen. Eerder dan voor jullie beulen te bidden, denk aan je broeders (christenen) in het Oosten. U weet dat de islam zich met veel haat tegen U keert, waarom blijft U hem dan hardnekkig de barmhartige hand toesteken, en dat aan een beest dat U wil verscheuren. Vrede heeft alleen zin als iedereen dat wil, zo niet, dan is het capitulatie. U wappert met de witte vlag! De vijand scherpt zijn messen om je te kelen. U verdedigt zich met gebeden, maar U zou zich moeten beschermen door zich te bewapenen.

View original293 woorden meer

Bron: Eunmask

INFANTILISERING: een commentaar door “Henk V.”

Screenshot_28

(Door: “Henk V.”)

Op het strand bij Bodrum nam een jonge Turkse fotografe een foto van een jongetje dat net is aangespoeld. De jonge vrouw die het lijkje fotografeerde had eerder al veel foto’s genomen van mensen die – afkomstig van verongelukte boten met migranten – eveneens waren aangespoeld. Met de foto van het kind wilde zij het geweten van de wereld wakker schudden. De fundamentalistische Turkse president Erdoğan was een van de mensen bij wie ”het geweten was ontwaakt”. Dit meldt Elsevier

Dat is een bewogen conclusie van de man die Europa wil islamiseren. Ongetwijfeld heeft hij veel foto’s van dode niet-moslims onder ogen gekregen die door aanhangers van de “religie van de vrede” op een gruwelijke wijze aan hun einde zijn gekomen. Hun foto’s haalden de westerse pers niet en zij riepen dus niet de golven van emoties op die nu de wereld overspoelen. En ik vrees dat politiek-correct eerder zal worden beroerd door een foto van een verdronken islamitisch kindje dan door de aanblik van christenen die vanwege hun geloof werden afgeslacht.

Lees verder

Bron: EJ Bron

Samen maken we Eurabië waar!

Door

Is het niet ironisch? Wonen er in Nederland al zo’n miljoen+ volgers van Allah waarvan de meerderheid maar matig integreert in onze cultuur, en die ondanks positieve discriminatie alle mogelijke negatieve lijstjes blijven aanvoeren, zijn er het afgelopen jaar nog eens 30.000 bijgekomen plus als bonus een gegarandeerde instroom van 1800 per week zonder einddatum én naar verwachting toenemend in aantal.

Ja, ik weet ’t wel, het zijn niet alléén Mohammedanen, ’t zijn óók vluchtelingen en die vluchten liever
zo ver mogelijk bij de brandhaarden vandaan. Niet naar de veilige islamitische buurlanden maar naar hiero, naar het voor hen onbekende Nederland (Hongarije is hun te min) met de harde euro.  De verslaggeving is eensluidend; pas hier kunnen ze zich veilig voelen.

Zeer vereerd, maar het is niet onrealistisch je af te vragen of dat wel goed gaat, of deze massale toestroom van Mohammedanen niet te veel spanning oplevert in ons waterige landje waar het dreigingsniveau terrorisme (lees: islamitisch terrorisme) overigens al veel te lang als ‘substantieel’ staat aangemerkt en binnenkort onvermijdbaar naar ‘kritiek’ zal gaan. En wat te denken van ziektes die deze vluchtelingen met zich mee kunnen brengen? Ik bedoel maar, als wij naar de gebieden van deze bewoners afreizen, dienen wij ons veelal van de nodige inentingen te voorzien, toch? Enfin.

Nou ja, er kleven ook wel voordeeltjes aan deze tsunami van moslims. Hun gebedshuizen zijn immers al gebouwd. Dat scheelt een hoop gedoe! Stel je voor dat het 30.000+ boeddhisten waren! We zouden nooit meer zo veel tempels ingepast krijgen want de rek is eruit sinds de bouw van al die moskeeën.

Een ander voordeel is dat hier op straat al volop Arabisch wordt gesproken, dat zal de nieuwkomers een warm welkomsgevoel geven, plus dat het straatbeeld er in steden (en zeer binnenkort ook in de landelijk gelegen dorpen) inmiddels niet veel anders uitziet dan in de steden waar deze vluchtelingen vandaan komen. We zijn hier al zoo lang gewend aan de bijzondere kijk van mohammedaanse mannen op vrouwen, nietwaar? Daar houden we op alle mogelijke manieren rekening mee en op die opgedane ervaring kunnen we nu mooi voortbouwen.

Dat geldt eveneens voor het cultureel en religieus belangrijke halalvoedsel, ritueel slachten, besnijdenissen, gratis islamitisch onderwijs en er kunnen nog genoeg boeren overschakelen op de schapenfokkerij om te voorzien in de toenemende vraag naar schapenvlees voor het jaarlijkse grote Offerfeest.

Over de huisvesting hoeft niemand zich echt zorgen te maken. De kerken staan leeg, genoeg landgoederen idem dito. Kantoorgebouwen kunnen omgebouwd worden en dagelijks komen er nieuwe initiatieven bij: Airbnb…., inwonen bij studenten en er blijken zat mensen bereid om een moslim in huis te nemen.

Over de toenemende kosten moeten we ons niet al te druk maken. We zijn rijk ten opzichte van de landen waar deze mensen vandaan komen, we kunnen best wel iets meer belasting betalen om de verzorgingsstaat die nog meer onder druk komt te staan voor iedereen in stand te houden. We zijn toch een creatief ondernemend volkje?

Kortom, genoeg mogelijkheden en ideeën om 30.000, nee om minstens 300.000 vluchtelingen te herbergen. Samen zetten we onze blanke schouders er onder want dit willen we! Kom op Nederland, doe als Duitsland, zet een royale stap. De westerse beschaving heeft nu wel lang genoeg geduurd. We zijn klaar voor een omwenteling. Eerst de mensen want de culturele omslag volgt vanzelf. Samen maken we Eurabië waar!

Bron: Hoeiboei

DE ISIS-VLUCHTELINGEN ZIJN AL LANG IN EUROPA

isis.vluchtelingen

ISIS had beloofd 500.000 “vluchtelingen” over te zetten en er jihadi’s tussen te verstoppen. Terwijl IS woord houdt slaapt de EU!

In onderstaande link  vindt u alle artikelen over de geplande ISIS-aanslagen in Europa:

http://fubar.mobi/2015/09/05/isis-had-beloofd-500-000-vluchtelingen-over-te-zetten-en-er-jihadis-tussen-te-verstoppen-terwijl-is-woord-houdt-slaapt-de-eu/

Onthoud dit!

Als er een aanslag in Nederland plaatsvindt kunnen wij als volk onze regering verantwoordelijk stellen voor aanzet tot terrorisme! 

Want als er  aanslagen van te voren worden aangekondigd en onze regering slaat deze waarschuwingen bewust in de wind en (door terroristen massaal hier binnen te halen), vergroten ze zelfs de kans, dan zijn zij wel degelijk verantwoordelijk!

Artikel 134aMiddelen verschaffen tot het plegen van een misdrijf

Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Bron: Eunmask