Het gelijk van Wilders

Screenshot_4

(Door: Wim van Schaik)

‘Komt een vrouw bij de dokter’. Zo heet de debuutroman van Kluun. Het boek dat in 2006 de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek won, maakte veel los. De gedramatiseerde autobiografie gaat over een vrouw die een knobbeltje in haar borst ontdekt, en aanvankelijk door een dokter wordt gerust gesteld met de mededeling dat het een goedaardig gezwel is. Maar een half jaar later blijkt het om een zeer zeldzaam type ongeneselijke borstkanker te gaan. Niemand, maar dan ook niemand die het verhaal afdeed met de dooddoener dat ‘dit’ maar weinig vrouwen treft en dus wel meevalt. Zou ook ronduit schandalig geweest zijn. Geen dokter ook die tegen een patiënt met een dodelijke ziekte zal zeggen: ‘Die ziekte van u stelt statistisch gezien niet veel voor, dus waar hebben we het eigenlijk over.’ Dat zou een totale ontkenning van de afschuwelijke werkelijkheid van de patiënt zijn.

Lees verder

Bron: EJ Bron

bron-logo

Overheidsschuld groeit verder naar 466 miljard in 2016

lieftinck

rob vellekoop

Ondanks de prachtige presentatie van de Miljoenennota door Dijsselbloem vandaag met speciale handschoenen en het koffertje van Lieftinck stijgt de overheidsschuld met 8 miljard naar 466 miljard euro. De daling van het begrotingstekort van 15 miljard in 2015 naar 11 miljard in 2016 is niet alleen gebouwd op drijfzand van de economische ontwikkelingen maar blijft een tekort! Dit kabinet heeft een prachtig verkoopverhaal, maar blijft meer uitgeven dan dat er binnen zal komen.

De verwachtingen van waarop Rutte II zijn uitgaven baseert zijn optimistisch, maar slechts gebaseerd op aannames! Nog steeds kunnen politici noch economen in de toekomst kijken.

Nederland is weer terug in de economische kopgroep van Europa. Dit jaar groeit de economie met 2,0%. Volgend jaar met 2,4%. Het tekort neemt verder af en de werkloosheid daalt.

Dit zijn twee optimistische aannames: dit jaar groeit economie met 2% en volgend jaar met 2,4%. Voor dit jaar zijn nog flink wat maanden te gaan en volgend jaar is koffiedik kijken.

Overheidsschuld/EMU-schuld 2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
als % bbp 59 61 66 68 68 67 66
in € miljard 373 394 426 440 450 458 466
per Nederlander in € 22.000 24.000 25.000 26.000 27.000 27.000  27.000

De overheidsschuld groeit tot 466 miljard in 2016. Het kabinet formuleert dit als:
“De EMU-schuld daalt in 2016 naar verwachting tot 66,2% van het bbp (466 miljard euro).”

Feit blijft dat de schuld met 8 miljard euro toeneemt. Met andere woorden de overheidsschuld neemt wel degelijk toe, terwijl de regering doet alsof er sprake is van een daling van de overheidsschuld, doordat zij kijken naar de schuld als percentage van het BBP. In 2015 was de overheidsschuld 67% van het BBP en in 2016 zal dit naar verwachting 66,2% worden, dat is een daling van het BBP met 0,8%.

Lees verder>>>

Bron: De Lange Mars (DLM)

De Lange Mars

Grote stroom vluchtelingen kost nu 1 miljard

DEN HAAG – De grote stroom vluchtelingen uit vooral Syrië en Irak gaat Nederland dit jaar in totaal meer dan 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. In 2016 gaat het ook om vele honderden miljoenen euro’s.

Vluchtelingen in de nieuw ingerichte hal in de IJsselhallen in Zwolle Vluchtelingen in de nieuw ingerichte hal in de IJsselhallen in Zwolle

Voor de opvang van de nieuwe asielzoekers in Nederland wordt dit jaar 836 miljoen euro uitgetrokken. Dat bedrag komt uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie is financieel verantwoordelijk voor de opvang in het eerste jaar in Nederland.

Daarnaast draagt minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) in 2015 ongeveer 200 miljoen euro bij aan de opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en Irak. Dit geld komt uit het potje voor humanitaire hulp.

Justitie zelf trekt vanaf dit jaar structureel 30 miljoen extra uit voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Daarmee kunnen extra mensen worden ingezet om de vele asielaanvragen te kunnen behandelen.

In 2016 komt er nog eens 250 miljoen euro bij voor de opvang van asielzoekers. Daarvan komt 200 miljoen uit het reservepotje voor asielopvang van Justitie.

Buitenlandse Zaken heeft daarnaast voor 2016 in ieder geval alvast 551 miljoen euro ingeboekt voor de asielopvang in het eerst jaar in Nederland. Naar verwachting gaat dat bedrag nog omhoog als de stroom vluchtelingen aanhoudt.

De kosten voor 2016 zijn nog niet exact in te schatten, omdat niet duidelijk is hoeveel mensen dan op de vlucht slaan en hoeveel van hen in Nederland aankloppen.

Bron: Telegraaf

de-telegraaf2

De verloren strijd tegen de ongelimiteerde migratie

Screenshot_1

(Door: J. Visser)

De “strijd”, die nu tenminste nog door een deel van de eigen bevolking wordt gevoerd tegen de binnenstromende “legers” uit het  Midden-Oosten, Afrika en de Balkan, is al verloren in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Als overheden en andere bij dit vraagstuk betrokken instituties zich toen en later beperkt hadden tot een streng en restrictief “welkomstbeleid” met oog voor mensen in reële nood, dan hadden we de huidige waanzinsinstroom in ons land en in andere Europese landen niet gekend. Deze situatie vertelt veel over ons volk, de Europese volkeren en vooral over hun leiders. De momentele toestand is als een spiegel die ons wordt voorgehouden. Als we er in kijken, schrikken we, en zien we waar langdurige desinteresse, onderschatting en een hoofdrol voor “wegkijken” toe geleid hebben.

Lees verder

Bron: EJ Bron

bron-logo

Salarisverhoging voor Willem-Alexander, onze koning krijgt volgend jaar bijna 9 ton

koningshuis1

En het volk gaat er weer enorm op achteruit! Onze ouderen staan al op straat, wanneer bent u aan de beurt?

De ‘grondwettelijke uitkering’ aan de koning wordt volgend jaar 43.000 euro hoger, prinses Beatrix krijgt 24.000 euro meer en koningin Máxima 17.000 euro. De stijging lag in de lijn der verwachtingen, omdat de drie trendvolger zijn van de ambtenaren. Zij kregen eerder al salarisverhoging.

De koning ontvangt dit jaar nog 823.000 euro, prinses Beatrix 465.000 en koningin Máxima 326.000. De totale begroting voor het Koninklijk Huis en alles wat daarmee samenhangt, is volgend jaar 40,5 miljoen euro.

Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/12-09-2015/salarisverhoging-voor-willem-alexander-onze-koning-krijgt-volgend-jaar-bijna-9-ton#zbDV0wKuahsTsmmd.99

Bron: Eunmask

Kijk domme pvda, vvd, d66 en andere dom links kiezers, dit is de toekomst van ons Nederland wanneer die honden van de regering zo blijven doorgaan.

Hartverscheurend! Bewoners zijn doodsbang voor de golf van islamitische overvallers en deze moslims hebben een rustige Griekse eiland veranderd in een waar oorlogsgebied.

Griekse vrouwen en kinderen op het eiland Lesbos zitten gevangenen in hun eigen huis, bang om naar buiten te gaan als gevolg van “zielige” moslims die door de straten rennen en zich bezig houden met het vernietigen van de eigendommen van de inwoners, het in brand steken van hun auto’s, de gelukszoekers jatten alles wat los en vast zit en proberen ook nog eens de Griekse vrouwen en jonge meisjes aan te randen.

Het normaal rustige eiland Lesbos is veranderd in een oorlogsgebied door rellende islamitische gelukszoekers waardoor 85.000 bewoners van het eiland in angst en wanhoop zich in hun huis verstoppen en de straat niet meer op durven. Ongeveer 25.000 migranten verblijven momenteel op het eiland terwijl er dagelijks honderden nieuwe gelukszoekers bij komen op het eiland iets wat leidt tot veelvuldige gewelddadige confrontaties en rellen.

Het eiland is ondertussen verandert in een ware “NO GO zone” voor niet-moslims.

Zie onderstaande filmpjes om eens te bekijken hoe Nederland er over niet al te lange tijd uit gaat zien wanneer ‘onze” regering en de honden die deze onbekwame randdebielen steunen op deze voet door blijven gaan met het kapot maken van ons Nederland.

originele artikel middels deze link 

Artikel via Shoebat
Vrije vertaling Bolo
Gedwongen Rechts

Activisten helpen migranten aan andere routes

ZAGREB – Nu de grens tussen Hongarije en Servië dicht is, zijn vluchtelingen naarstig op zoek naar alternatieve routes. Maar dat hoeven ze niet alleen te doen: aan de Grieks-Macedonische grens krijgen ze hulp van activisten. Die delen onder meer kaarten uit waarop routes staan om de Hongaarse grens te omzeilen.

Hongarije sloot de grenzen om de massale vluchtelingenstroom buiten de deur te houden. Mensen die toch illegaal proberen het hek aan de grens met Servië te passeren, worden opgepakt. Zeker 174 mensen zijn al aangehouden. Zij riskeren een gevangenisstraf van drie jaar.

Op de speciale Facebookpagina ‘Mijd Hongarije – migratie nieuws’ wordt opgeroepen niet door Hongarije te gaan. Er zijn plaatjes gepost van een kaart waarop staat dat vluchtelingen vanuit Servië via Kroatië en Slovenië verder naar West-Europa moeten reizen.

Bron: ThePostOnline

Post Online

Harde cijfers uit Zweden: Verzorgingsstaat wankelt na jarenlang pro-migranten beleid

Migranten 16% Zweedse bevolking, maar plegen meerderheid van moorden, verkrachtingen en berovingen – ‘Open grenzen en verzorgingsstaat zijn niet met elkaar te combineren’

Dit Duitse spotprentje op het extreem ruime toelatingsbeleid van de regering Merkel zit waarschijnlijk veel dichter bij de waarheid dan de meesten denken.

De opeenvolgende linkse regeringen in Zweden hebben jarenlang als bijna geen ander Europees land een welkomsbeleid voor migranten gevoerd. Dat dit heeft geleid tot een exploderende criminaliteit –waaronder het hoogste percentuele aantal verkrachtingen in de Westerse wereld- hebben we al vaker bericht. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat de hoofdzakelijk islamitische immigranten niet alleen weigeren te integreren, maar ook nog eens in extreme mate een beroep doen op uitkeringen, ook als ze al 15 jaar in het land wonen. Dat heeft ertoe geleid dat de sociale zekerheid in Zweden onbetaalbaar is geworden en op instorten staat – precies wat er in ons eigen land ook dreigt te gebeuren als de grenzen onbeperkt open worden gehouden.

We schrijven pro-migranten beleid en niet enkel pro-immigratie, omdat de asielzoekers na eenmaal te zijn toegelaten tot Zweden permanent een voorkeursbehandeling krijgen. Dat gebeurt in die zin dat er nauwelijks eisen aan hen worden gesteld en dat ze hun eigen, in veel opzichten anti-Westerse moslimcultuur mogen behouden. Bovendien mogen de media in het land uitsluitend positief over immigranten berichten. Negatieve cijfers over bijvoorbeeld de zeer hoge criminaliteit onder allochtonengroepen worden gebagatelliseerd of genegeerd.

Veel immigranten leven van uitkeringen en misdaden

Het ‘iedereen gelijk’ credo, wat de gevestigde orde in heel West Europa de autochtone bevolking voorhoudt, heeft in Zweden compleet averechts gewerkt. De cijfers spreken boekdelen: de voornamelijk uit het Midden Oosten en Afrika afkomstige immigranten vormen 16% van de bevolking in het land, maar krijgen 58% van alle uitkeringen. De balkanisering van Zweedse steden en agglomeraties, ontstaan omdat een almaar hoger wordend percentage immigranten totaal niet geïnteresseerd is in integratie of werk, heeft dan ook een hoge vlucht genomen.

Toch neemt Zweden nog steeds het grootste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking op. Een van de belangrijkste economen van het land, Tino Sanandaji –zelf een immigrant- waarschuwde onlangs dat het ‘genereuze’ Zweden voor enorme problemen wordt gesteld, vooral op het gebied van criminaliteit en werk / sociale voorzieningen.

48% van de immigranten heeft geen werk of wil niet werken, en zelfs onder degenen die er al 15 jaar zijn bedraagt de werkeloosheid 40%, hoger dan in welk ander Europees land dan ook. ‘Sinds de jaren ’80 heeft Zweden van alle landen in de OECD de snelste toename in ongelijkheid,’ aldus de econoom.

42% van het aantal langdurig werklozen is immigrant. Datzelfde geldt voor 45% van het totaal aantal kinderen met lage scores op school. Die migranten die wel werken verdienen gemiddeld minder dan 40% van de Zweden. De meerderheid van de criminelen die worden veroordeeld voor moord, verkrachting of berovingen zijn eerste, tweede en derde generatie immigranten.

Lees verder>>>

Bron: Xandernieuws

xandernieuws-logo-02h

Chaos bij EU wordt steeds groter, slechts schijnoplossing deurkloppers probleem

syria

De hele dag waren gisteren de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU landen weer bij elkaar om iets te proberen waarvan iedere normaal denkende Europese burger bij voorbaat de onmogelijkheid ziet, namelijk het zogenaamde vluchteling probleem op te lossen.

Waarom zogenaamd ?  Om de doodeenvoudige reden, dat los van een aantal uit het Syrische oorlogsgebied afkomstige vluchtelingen er géén vluchtelingen zijn, daar je even terugkijkend naar de jaren ’50 toen de VN het begrip vluchteling definieerde, een vluchteling iemand was afkomstig uit een oorlogsgebied en niet zoals momenteel voornamelijk mannen die gelokt door de Europese honingpotten op zoek gaan naar een betere toekomst, die ze door de Europese zieligheidsindustrie in feite in de schoot wordt geworpen.

De  vergadering van al deze ‘wijze mannen’ gisteren leverde niets op, d.w.z. als je even tussen de regels doorleest. Met brallende woorden wist men vanuit Brussel te melden dat er een doorbraak was bereikt, terwijl steeds duidelijker wordt dat de EU landen niet op een lijn te krijgen zijn. Landen met een politieke leiding die wèl nog enige verantwoording tonen, zoals met aan kop Hongarije , willen dat de EU buitengrenzen gesloten worden, iets waar Brussel al een tiental jaren mee bezig is, en het hek dat de Hongaren aan hun grens met Servië in een paar maanden hebben neergezet, toont aan dat grenzen sluiten geen probleem hoeft te zijn. Deurkloppers die nu nog proberen Hongarije binnen te komen zonder geldige te controleren legitimatie overtreden de wet en worden gevangen gezet.

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws