KOM IN VERZET

screenshot_94

Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, ligt nu op ongeveer zevenhonderd per dag. ”In Mei waren het er nog vijfhonderd per week, twee weken geleden waren het er achttienhonderd, vorige week drieduizend en nu zijn het er zevenhonderd per dag”, Dit zijn er 4.900 per week.

Onze ouderen, die dit land hebben opgebouwd, wordt alles ontnomen, kaal geplukt, laten ze nu in hun luier zitten. Het is alles voor de “vluchteling” maar de Nederlandse bevolking laten ze stikken. Zo kan er nog veel meer misstanden opgeschreven worden, maar we weten allen verdomde goed wat al die misstanden zijn.

Maar nu vraagt Geert Wilders aan ons om in verzet te komen. En dit is hard nodig want de politiek luistert niet (meer) naar de bevolking. Wij zullen het zelf moeten doen. Bezet gemeentelijke instellingen, blokkeer wegen, alles om het land lam te leggen. En we laten ons niet wegjagen door de politie of door dreigementen door moslims. Doen wij dit niet, zal binnen afzienbare tijd ons land geislamiseerd zijn en hebben wij niets meer te vertellen in ons eigen land. Daarom vraag ik u NU,

KOM IN VERZET

Netherlands%20Grunge%20Flag

Geplaatst door:  dendieje

nederlandse-vlag22

Smartphones, sneakers en dollars dat is de bagage van een ‘asielzoeker’ ( video)

Badr

Misschien leesvoer voor al die rijst met kip en appelmoes uitdelende ‘keer mij ook de andere wang toe ‘ verdwaasden, die nog maar steeds geloven dat alle deurkloppers zielig zijn. Hoe anders is de werkelijkheid want met Facebook, een Smartphone, een paar  Syrische paspoorten op zak, sneakers,  dollars die vanuit Syrië worden overgemaakt  en goede kleding komen deze Syrische ‘hoog opgeleide’ jonge mannen in bosjes naar o.a. ons land. Waarom ?

Uiteraard om te studeren en daarna volgens de met de zieligheidsindustrie meehuilende politici om de door de vergrijzing ontstane arbeidsplaatsen op te vullen.

Dat de jongens die u in deze video ziet en die ruim 70% van de ‘asielzoekers’ uitmaken, niets te maken hebben met echt van huis en haard verderven oorlogsslachtoffers mag duidelijk zijn. Het gaat zuiver en alleen maar om economische gelukszoekers die een zware last en ontwrichting betekenen voor de samenleving, iets dat nog steeds door de politiek en een aantal op een andere planeet levenden niet herkend en erkend wordt wil worden.

Wij mogen ons als Nederlanders dankbaar voelen dat wij een kabinet hebben dat over visie en durf beschikt, vooral als het er om gaat om dit te doen met de centen van een ander en zonder enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen. Dan zijn deze vogels al lang gevlogen, op weg naar  een ander comfortabel nest

Bron: GeenNieuws

geennieuws

“Hongarije stuurt pantserwagens naar Kroatische grens”

Oost-Europese landen geven elkaar de schuld van de chaos bij de Europese vluchtelingencrisis. Nu de Servisch-Hongaarse grens dicht is zijn migranten via Kroatië alsnog Hongarije binnengekomen, met steun van de Kroatische regering. De Hongaren zijn boos en hebben pantserwagens naar de grens gestuurd. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

De Hongaarse regering heeft pantserwagens gestuurd naar de Kroatische grens, een nieuwe stap in het escalerende conflict tussen Oost-Europese landen over de vluchtelingencrisis.Eerder vielen al harde woorden tussen de twee landen, nadat Hongarije de Servische grens sloot en de vluchtelingenstroom alsnog via Kroatië Hongarije bereikte. Volgens de Hongaren toont Kroatië zich ongeschikt om deel uit te maken van de Schengenzone.

Bron: HLN.be

HLN

R.I.P. EUROPE!

Originally posted on:

 Realpredictor


rip europe

Ik heb alles al geschreven, altijd al gewaarschuwd! Rest mij alleen nog deze recapitulatie. En neen, ik ga niet alles nogmaals herhalen! Ik toon u hier alleen het resultaat van de verkeerde keuzes, van het wegkijken, van het pamperen van de vijand, van het einde van Europa! Dit is het resultaat van de grenzen wagenwijd openen voor onze doodsvijanden!

Het is net zo omvangrijk als een hele bioscoopfilm! Neem rustig de tijd om onderstaande video’s geheel te bekijken en vraagt u zich, net als ik, maar af hoe het zover heeft kunnen komen en wat wij nog kunnen toen om de levens van onze kinderen en kleinkinderen te redden, want voor ons is het nu al te laat….

België:

Duitsland:

Nederland:
Amsterdamislam

Kijk verder>>>

Bron: Eunmask

cropped-banner-europe21

Laf kabinet Rutte verschuilt zich voor gevolgen van eigen beleid ( video)

lafaard

Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat steeds sneller afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet zijn regeerakkoord als titel ‘Bruggen slaan’. Dat wijst op ongerustheid over groeiende tegenstellingen. Het is te hopen dat men hier niet de brug in Alphen a.d.R. voor ogen had .

Dit was de inleiding van een rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schreef in de inleiding van het lijvig ruim 300 pagina’s tellend rapport aan het begin van het begrotingsjaar 2014-15, dus één jaar geleden. Inmiddels zijn de desastreuze gevolgen van dit kabinetsbeleid in volle omvang duidelijk geworden en ondanks het feit dat Rutte 2 met de zojuist aangeboden begroting ’15 – ’16 trachtte de burger weer zand in de ogen te strooien, zijn er nog maar weinig Nederlanders die vertrouwen hebben in Rutte en zijn falende landvernietigers.

Het is daarom juist wat de Geert Wilders zegt; ‘opstappen en nieuwe verkiezingen organiseren’ om een einde te maken aan een soort vrije val van ons land in een diep gat. Maar dat zou niet stroken met de uitdrukkelijke wens van Prutte om de geschiedenis in te gaan als zoals hij dat zelf ziet jonge dynamische premier die ons land zou opstuwen in de vaart der ( EU) volkeren.

Dus is het zaak om de propaganda machine nog even een extra zetje te geven, nadat VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra al zeer voorzichtig gezegd had dat er op afzienbare tijd toch wel een einde diende te komen aan de ongelimiteerde toestroom van deurkloppers , een woord dat door een van onze reageerders  inmiddels al terecht overigens, vervangen werd door ‘inbrekers’.

De directeur van het SCP , Kim Putters , kreeg daarom de taak om te trachten met een interview in Trouw de domme burger het idee te geven dat ook het kabinet zich zorgen maakt over het openen van nieuwe asielzoekers centra, die inmiddels met de frequente van een per dag de culturele samenleving in ons land een extra glans geven.

‘Mensen die een opvangcentrum in de buurt krijgen, moeten snel de gelegenheid krijgen daarover hun mening te laten horen, de besluiten worden niet altijd genomen door de mensen die ook de gevolgen dragen.’ Wat is dat nou ? Besluiten worden …. enz. Wij kunnen ons niet herinneren dat er in het afgelopen jaar en gemakshalve ook de jaren daarvoor door Den Haag besluiten werden genomen door mensen die de gevolgen dragen. In tegendeel, want aangesproken of b.v. of zij een inbreker in huis zouden willen nemen, zagen wij slechts lege schoentjes staan.

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws