KOM IN VERZET

screenshot_94

Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, ligt nu op ongeveer zevenhonderd per dag. ”In Mei waren het er nog vijfhonderd per week, twee weken geleden waren het er achttienhonderd, vorige week drieduizend en nu zijn het er zevenhonderd per dag”, Dit zijn er 4.900 per week.

Onze ouderen, die dit land hebben opgebouwd, wordt alles ontnomen, kaal geplukt, laten ze nu in hun luier zitten. Het is alles voor de “vluchteling” maar de Nederlandse bevolking laten ze stikken. Zo kan er nog veel meer misstanden opgeschreven worden, maar we weten allen verdomde goed wat al die misstanden zijn.

Maar nu vraagt Geert Wilders aan ons om in verzet te komen. En dit is hard nodig want de politiek luistert niet (meer) naar de bevolking. Wij zullen het zelf moeten doen. Bezet gemeentelijke instellingen, blokkeer wegen, alles om het land lam te leggen. En we laten ons niet wegjagen door de politie of door dreigementen door moslims. Doen wij dit niet, zal binnen afzienbare tijd ons land geislamiseerd zijn en hebben wij niets meer te vertellen in ons eigen land. Daarom vraag ik u NU,

KOM IN VERZET

Netherlands%20Grunge%20Flag

Geplaatst door:  dendieje

nederlandse-vlag22

Smartphones, sneakers en dollars dat is de bagage van een ‘asielzoeker’ ( video)

Badr

Misschien leesvoer voor al die rijst met kip en appelmoes uitdelende ‘keer mij ook de andere wang toe ‘ verdwaasden, die nog maar steeds geloven dat alle deurkloppers zielig zijn. Hoe anders is de werkelijkheid want met Facebook, een Smartphone, een paar  Syrische paspoorten op zak, sneakers,  dollars die vanuit Syrië worden overgemaakt  en goede kleding komen deze Syrische ‘hoog opgeleide’ jonge mannen in bosjes naar o.a. ons land. Waarom ?

Uiteraard om te studeren en daarna volgens de met de zieligheidsindustrie meehuilende politici om de door de vergrijzing ontstane arbeidsplaatsen op te vullen.

Dat de jongens die u in deze video ziet en die ruim 70% van de ‘asielzoekers’ uitmaken, niets te maken hebben met echt van huis en haard verderven oorlogsslachtoffers mag duidelijk zijn. Het gaat zuiver en alleen maar om economische gelukszoekers die een zware last en ontwrichting betekenen voor de samenleving, iets dat nog steeds door de politiek en een aantal op een andere planeet levenden niet herkend en erkend wordt wil worden.

Wij mogen ons als Nederlanders dankbaar voelen dat wij een kabinet hebben dat over visie en durf beschikt, vooral als het er om gaat om dit te doen met de centen van een ander en zonder enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen. Dan zijn deze vogels al lang gevlogen, op weg naar  een ander comfortabel nest

Bron: GeenNieuws

geennieuws

“Hongarije stuurt pantserwagens naar Kroatische grens”

Oost-Europese landen geven elkaar de schuld van de chaos bij de Europese vluchtelingencrisis. Nu de Servisch-Hongaarse grens dicht is zijn migranten via Kroatië alsnog Hongarije binnengekomen, met steun van de Kroatische regering. De Hongaren zijn boos en hebben pantserwagens naar de grens gestuurd. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

De Hongaarse regering heeft pantserwagens gestuurd naar de Kroatische grens, een nieuwe stap in het escalerende conflict tussen Oost-Europese landen over de vluchtelingencrisis.Eerder vielen al harde woorden tussen de twee landen, nadat Hongarije de Servische grens sloot en de vluchtelingenstroom alsnog via Kroatië Hongarije bereikte. Volgens de Hongaren toont Kroatië zich ongeschikt om deel uit te maken van de Schengenzone.

Bron: HLN.be

HLN

R.I.P. EUROPE!

Originally posted on:

 Realpredictor


rip europe

Ik heb alles al geschreven, altijd al gewaarschuwd! Rest mij alleen nog deze recapitulatie. En neen, ik ga niet alles nogmaals herhalen! Ik toon u hier alleen het resultaat van de verkeerde keuzes, van het wegkijken, van het pamperen van de vijand, van het einde van Europa! Dit is het resultaat van de grenzen wagenwijd openen voor onze doodsvijanden!

Het is net zo omvangrijk als een hele bioscoopfilm! Neem rustig de tijd om onderstaande video’s geheel te bekijken en vraagt u zich, net als ik, maar af hoe het zover heeft kunnen komen en wat wij nog kunnen toen om de levens van onze kinderen en kleinkinderen te redden, want voor ons is het nu al te laat….

België:

Duitsland:

Nederland:
Amsterdamislam

Kijk verder>>>

Bron: Eunmask

cropped-banner-europe21

Laf kabinet Rutte verschuilt zich voor gevolgen van eigen beleid ( video)

lafaard

Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat steeds sneller afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet zijn regeerakkoord als titel ‘Bruggen slaan’. Dat wijst op ongerustheid over groeiende tegenstellingen. Het is te hopen dat men hier niet de brug in Alphen a.d.R. voor ogen had .

Dit was de inleiding van een rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schreef in de inleiding van het lijvig ruim 300 pagina’s tellend rapport aan het begin van het begrotingsjaar 2014-15, dus één jaar geleden. Inmiddels zijn de desastreuze gevolgen van dit kabinetsbeleid in volle omvang duidelijk geworden en ondanks het feit dat Rutte 2 met de zojuist aangeboden begroting ’15 – ’16 trachtte de burger weer zand in de ogen te strooien, zijn er nog maar weinig Nederlanders die vertrouwen hebben in Rutte en zijn falende landvernietigers.

Het is daarom juist wat de Geert Wilders zegt; ‘opstappen en nieuwe verkiezingen organiseren’ om een einde te maken aan een soort vrije val van ons land in een diep gat. Maar dat zou niet stroken met de uitdrukkelijke wens van Prutte om de geschiedenis in te gaan als zoals hij dat zelf ziet jonge dynamische premier die ons land zou opstuwen in de vaart der ( EU) volkeren.

Dus is het zaak om de propaganda machine nog even een extra zetje te geven, nadat VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra al zeer voorzichtig gezegd had dat er op afzienbare tijd toch wel een einde diende te komen aan de ongelimiteerde toestroom van deurkloppers , een woord dat door een van onze reageerders  inmiddels al terecht overigens, vervangen werd door ‘inbrekers’.

De directeur van het SCP , Kim Putters , kreeg daarom de taak om te trachten met een interview in Trouw de domme burger het idee te geven dat ook het kabinet zich zorgen maakt over het openen van nieuwe asielzoekers centra, die inmiddels met de frequente van een per dag de culturele samenleving in ons land een extra glans geven.

‘Mensen die een opvangcentrum in de buurt krijgen, moeten snel de gelegenheid krijgen daarover hun mening te laten horen, de besluiten worden niet altijd genomen door de mensen die ook de gevolgen dragen.’ Wat is dat nou ? Besluiten worden …. enz. Wij kunnen ons niet herinneren dat er in het afgelopen jaar en gemakshalve ook de jaren daarvoor door Den Haag besluiten werden genomen door mensen die de gevolgen dragen. In tegendeel, want aangesproken of b.v. of zij een inbreker in huis zouden willen nemen, zagen wij slechts lege schoentjes staan.

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws

Europa pleegt zelfmoord

RT

Door Guillaume Faye

De golf van ‘vluchtelingen’, die al tientallen jaren aanrolt, wordt alsmaar groter. Een vloedgolf, vlak voor de overstroming.

In Frankrijk en ook elders in Europa dwingen zowel linkse als rechtse partijen hun bevolking op dictatoriale wijze om honderdduizenden nieuwe immigranten op te vangen. Hierin worden ze bijgestaan door het merendeel van de media instituten en de religieuze organisaties. Ook de Europese Commissie, die niet verkozen is en gewend is geraakt aan zijn permanente macht, draagt hieraan bij. Toch is het merendeel der Europese autochtone bevolkingen hier fel op tegen. Er is geen sprake van enig referendum. Dit alles in naam van een morele plicht die zowel zelfmoord betekent als pervertering van de moraal.

Het is de opmaat voor een burgeroorlog.

Het ondoorzichtige spel van het zielige Duitsland

Duitsland speelt een schadelijk, dwaas, spel. De eerste ‘vluchtelingen’ van de nieuwe invasiegolf (13.000) arriveerden op 6 september 2015 in Duitsland. Ze werden verwelkomd door spandoeken met de tekst welcome in Germany en door duizenden applaudisserende burgers. Tienduizenden worden nog verwacht in september. 150.000 urgente opvangplekken zijn in gereedheid gebracht. Tenenkrommende  scènes van naïeve medemenselijkheid zijn te zien. Een deel van het volk verheugt zich over de invasie, de verdwijning en op termijn de zelfvernietiging door deze massale vloed  aan migranten. Dit soort beelden, gebracht als een Hollywoodfilm, zijn een krachtige aanmoediging voor weer nieuwe golven van ‘vluchtelingen’. Het is goed mogelijk dat Duitsland een bevolkingsvervanging gaat meemaken, die maakt dat het land aan het einde van deze eeuw een meerderheid aan moslims bevat. Moslims, die geen Duits meer zullen spreken.

Dit ‘nieuwe land’, dat dan oriëntaals geworden zal zijn en niet meer Duits, zal geen welvaart of vrede meer kennen, maar op termijn slechts wanorde en verval. Net zoals zijn buurlanden, die zich op zelfvoldane wijze onder de voet laten lopen. Er is sprake van een politiek ondoorgrondelijke verdwazing in Duitsland. Het is een vorm van zelfbedrog.

Om zichzelf te kunnen vergeven en het nazisme te kunnen vergeten, (dat voortdurend de collectieve Duitse psyche obsedeert een schuldgevoel creëert) en om de wereld het beeld te kunnen geven van een voorbeeldig Duitsland, dat voor iedereen klaar staat, wenst het Duitse gezag, dat het land openstaat voor elke vorm van immigratie. Thilo Sarrazin veroorzaakte een schandaal met zijn boek Deutschland schafft sich ab (Duitsland heft zichzelf op). Deze bestseller verscheen in 2010 en hierin uitte hij scherpe kritiek op de immigratie en de islamisering. Veertig procent van de Duitsers is gekant tegen de opvang van nieuwe immigranten. Maar het is een minderheid….

Het lijkt alsof de diepzinnige Duitse psyche, niet in staat tot evenwichtigheid, van het ene naar het andere uiterste zwalkt. Men heeft geen oog meer voor een juiste middenweg (Het mesotes van Aristoteles  [v0]). Dit alles wordt ook veroorzaakt door een romantisme dat gespeend is van redelijkheid. Men zwalkt van genadeloos brutaal racisme naar uitgelaten antiracisme.

Het zijn twee parallelle dwaasheden: dit nu is het Duitse extremisme. Dit romantisme was interessant in de kunst, maar het is uitermate onverstandig in de politiek. Duitsland en politiek bedrijven: Het gaat niet met elkaar samen, zoals Nietzsche al gezien had.

Om zich vergeving te schenken voor hun vroegere catastrofale excessen (van 1870 tot 1945),  beijveren de Duitse leiders zich, samen met een deel van hun bevolking, om aan Europa  de totale openstelling van haar grenzen op te leggen.
Het gevolg is een overstroming door migranten. Dit alles onder het voorwendsel dat het een morele plicht zou zijn.

Pascal Bruckner [een Franse schrijver] gaat in op deze hypocrisie:

We hervinden bij de Duitsers de gebruikelijke argumenten ter verdediging van de immigratie: Een schaapachtige humanitaire toon met daarnaast een economisch berekenende toon, die een stuk minder menselijk is. De Duitse werkgevers zeggen het expliciet: We hebben behoefte aan arbeidskrachten. Voor hen is zulk een instroom een meevaller. Het is een geheime verstandhouding tussen extreemlinks, dat de grenzen wil openstellen en het bolwerk der werkgevers.

Le Figaro, 4 september 2015).

De Duitse elite is egoïstisch op de korte termijn, maar suïcidaal op de lange termijn.

Vragen omtrent de Duitse politiek

Duitsland en de Europese Commissie in Brussel leggen de Europese landen op autoritaire wijze quota’s op hoeveel ‘vluchtelingen’ er moeten worden opgevangen. Dit vindt plaats door bemiddeling van Jean-Claude Junker, een verlengstuk van mevrouw Merkel. Het is alweer een schending van de soevereiniteit, geen rekening houdend met de landen die hiermee te maken krijgen: Hongarije, Polen, Spanje, Groot-Brittannië, Tsjechië, zij allen proberen zich te verzetten – maar voor hoelang ? Het  Frankrijk van Francois Hollande is al bezweken.

Sigmar Gabriel, vicekanselier en minister van Economische zaken, blunderde toen hij op 8 september 2015 sprak over de ‘vluchtelingen’:

Wij zijn zeker in staat een aantal vluchtelingen in de orde van een half miljoen op jaarbasis te kunnen hanteren.

Het was een puur economische berekening voor  een land dat een zwak werkloosheidspercentage kent, in demografisch verval is en daarom een groeiend tekort aan arbeidskrachten heeft.

De Duitse economie heeft dus behoefte aan goedkoop geïmporteerde arbeidskrachten. Deze alliantie van goedbedoelde christelijke sentimenten en financiële berekening gaat vergezeld van een politiek van vrijwillige assimilatie binnen de Duitse cultuur. Het geheel geeft blijk van een stupide houding, die op de zeer korte termijn wat voordeel brengt, maar die op de lange termijn leidt tot zelfmoord en uiteindelijk ook niet uitvoerbaar is. En wel om 3 redenen :

1) Vanwege de eeuwig voortdurende oorlogschaos in het Midden Oosten en Afrika (allemaal verbonden met de islam) zullen de massa’s immigranten blijven groeien. Hierdoor zullen alle quota’s overschreden worden.

2) De Duitse politiek om groeiende buitenlandse bevolkingsgroepen te assimileren, die voor 80 % moslim zijn en zeer vruchtbaar, gaat onvermijdelijk mislukken en zal uitlopen op het importeren van chaos en de ‘ont-Duitsing’ van het land.

3) Een alternatief zou zijn het geboortecijfer weer omhoog te krijgen (Dit is wat Poetin probeert te bereiken in Rusland). Een ander alternatief is wat Japan probeert vanuit een etnisch en nationaal bewustzijn: Men weigert elke vorm van immigratie en zoekt zijn heil in de robotisering. Duitsland echter, dat aan hallucinaties lijdt, kiest de slechtste van alle oplossingen. Deze zal het land op termijn ruïneren, zijn economische voorspoed vernietigen en etnische chaos creëren.
Een keer te meer sedert het einde van de XIXe eeuw, maar nu om andere redenen, is de Duitse politiek zeer schadelijk voor Europa. Evenzeer als de Amerikaanse politiek, maar nu wellicht nog meer.

En wat doet Frankrijk ?

Frankrijk is naïef en capituleert….

Lees verder>>>

Bron: De Nieuwe Realist

joost-niemc3b6ller2