Migrantencrisis: Oostenrijkse ouders krijgen advies dochters niet meer alleen over straat te laten gaan

Criminaliteit rond opvangcentra explodeert; Zelfs vrouwelijke agenten dagelijks aangerand – Agenten: Wij kunnen veiligheid burgers niet langer garanderen – Finland: Slechts 2 van de 100 migranten zijn Syrische vluchtelingen, 80% zijn moslimmannen – Vermoedelijk al een veelvoud van de eerder geschatte 4000 terroristen in Europa


Dit normale straatbeeld met alleen naar school gaande kinderen zou over niet al te lange tijd wel eens definitief tot het verleden kunnen behoren.

Volgens een Oostenrijkse agent is de criminaliteit rond asielzoekerscentra in zijn land geëxplodeerd. Steeds meer vrouwelijke collega’s gaan niet meer zonder wapen de deur uit omdat ze dagelijks worden aangerand door moslimmigranten. Oostenrijkse ouders krijgen het advies om hun dochters niet meer alleen over straat te laten gaan en hun kinderen onder begeleiding in groepen of in auto’s naar school te brengen. Desondanks blijft ook de politiek in Nederland de grenzen openhouden en zullen volgend jaar nog veel meer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen (5).

‘Veiligheid burgers kan niet langer worden gegarandeerd’

In de asielzoekerscentra zelf heerst absolute chaos en geweld. De dorpen en steden waar deze AZC’s staan hebben dagelijks te lijden onder vandalisme. Asielzoekers weigeren te betalen voor boodschappen in supermarkten; spullen die ze van linkse ‘welkom-welkom-welkom in ons land’ burgers en organisaties hebben gekregen worden weggegooid of kapot gemaakt. Werkelijk alle treinwagons waarmee moslimmigranten zijn vervoerd zitten van binnen onder de poep en zijn vernield.

In het Duitse Bayerisch Schwaben hadden 250 asielzoekers er zo’n smerige bende van gemaakt dat zelfs de schoonmakers weigerden er hun werk te doen. Bovendien zijn sommige asielzoekers besmet met open TBC en dus zeer besmettelijk (4). In het district Main-Taunus werd vanwege de massale stroom migranten voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de noodtoestand uitgeroepen (6).

In Oostenrijk hetzelfde verschijnsel als al jaren voorkomt in het ultralinks politiek-correcte Zweden: blonde vrouwen beginnen hun haren zwart te verven om minder risico te lopen op de voortdurende seksuele intimidatie door moslimmannen.

Net als in de rest van Europa heeft ook de politie in het Alpenland de opdracht gekregen te zwijgen tegen de media over de volledig uit de hand gelopen problemen met migranten. Volgens de agent is het nu al zover dat de politie de veiligheid van de autochtone burgers niet langer kan garanderen.

‘We zullen een enorme golf ongekende terreur beleven’

Bovendien hebben de autoriteiten totaal geen idee hoeveel terroristen er vermomd als vluchteling in Europa zijn. Sterke aanwijzingen dat dit er nu al véél meer zijn dan de eerder geschatte 4000 worden stilgehouden omdat men bang is dat de bevolking anders in paniek raakt.

In Duitsland en Griekenland zijn in meerdere opvangcentra wapens gevonden die speciaal aan deze AZC’s waren geadresseerd. In tal van Duitse migrantenkampen vinden vrijwel dagelijks soms zeer grote vechtpartijen met ernstig gewonden plaats (3).

De Oostenrijkse agent heeft sterk de indruk dat een deel van de vluchtelingen er heel bewust op wacht te worden bewapend en het bevel te krijgen in actie te komen. ‘We zullen een enorme golf ongekende terreur beleven.’

Volgens hem zijn de wèl geïntegreerde moslimmigranten in Europa nog het bangst van allemaal, omdat zij als geen andere weten hoe fanatiek en wreed hun geloofsgenoten kunnen zijn.

Woedend omdat ze niet meer geld krijgen….

Lees verder>>>

Bron: Xandernieuws

xandernieuws-logo-02h

Rutte niet naar door asieljihadi’s aangerand meisje in Almere, wel naar Woerden waar asielparasieten niks overkomen is

01

Grote woorden: aanval, gecoördineerd, nitraatbommen. Het waren wat eieren en rotjes. Die asielmisbruikers hadden het niet eens gemerkt.

“Dat je van mensen afblijft.” Vertel dat maar aan die agent van jou die de elleboog van die dame in Oranje gebroken heeft:

01Ben je daar al langs geweest met een grote bos bloemen en je excuses? Heb je die fascistoïde agent al op staande voet ontslagen? Of mag geweld door mohammedanen en de Nederlandse overheid, die in hun dienst is, tegen Nederlandse vrouwen wel van jou? Toen was je nergens te bekennen he. Maar voor een stel klaaglims spring je in de houding.

Lees verder>>>

Bron: Fubar

Fubar

DE WARE REDEN VAN DE ASIELTSUNAMI: DE RENDABELE ASIELBUSINESS!

03. Days before the sudden influx, monitors reported that people were arriving by bus and setting up makeshift camps on the Syrian side of the Peshkhabour border crossing. UNHCR / G.Gubaeva
RP: De kapitalisten verdienen grof geld aan “Vluchtelingen” En nóg meer criminelen profiteren hiervan: vele criminele organisaties vergaren een fortuin. Mensensmokkel is inmiddels getransformeerd tot een industrie waar jaarlijks miljarden euro’s in omgaan.

Ik heb hierover al verschillende artikelen geschreven Die kunt u o.a. hier en hier lezen!

Op het eerste gezicht lijkt er een duidelijke tweedeling te bestaan omtrent het vluchtelingenvraagstuk. Voorstanders in het debat baseren hun drijfveren vooral op het humanitaire gedachtegoed en solidariteit. Tegenstanders zijn bezorgd over het behoud van hun cultuur en de veiligheid. Toch bestaat er wel degelijk een omvangrijke derde groep die vanuit de schaduw opereert. Hoewel deze groep tevens voorstander is van een ruimhartig asielbeleid, worden zij gedreven door solidariteit noch humanisme. Hun enige beweegreden is dus geld.

Op 9 oktober maakte Staatssecretaris Klaas Dijkhoff bekend dat er ruim 10.000 nieuwe woningen vereist zijn om meer dan 13.000 vluchtelingen op te vangen. Daarnaast is er ook een grote vraag naar extra bedden evenals locaties voor tijdelijke noodopvang. Er is weliswaar sprake van een noodsituatie, maar ondertussen wrijven bepaalde bedrijfseigenaren juist in hun handen.

De huidige situatie betekent natuurlijk een enorme impuls voor de bouwsector; er moeten snel 10.000 nieuwe huizen bijgebouwd worden. Bij 10.000 zal het niet blijven, aangezien er geen enkele indicatie bestaat dat de migratiestromen zullen afnemen. Ook beddenfabrikanten draaien voorlopig overuren en vastgoedbedrijven die kampen met leegstand kunnen plotseling weer winst maken.

Deze voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg. Hieronder vindt u meerdere voorbeelden van bedrijfstakken waarvoor de komst van miljoenen vluchtelingen naar Europa eigenlijk wel verdacht goed uitkomt.

De geneesmiddelenindustrie
Vluchtelingen zijn veelal afkomstig uit Afrika en het Midden-Oosten. Aldaar komen ziektes zoals hepatitis C veel meer voor dan in Europa. Om de verspreiding van de ziekte in Europa tegen te gaan groeit de vraag naar medicijnen. De komende jaren zullen de inkomsten van farmaceutische bedrijven 13 miljard euro hoger zijn dan gepland.

Lees hier verder: http://curiales.nl/2015/10/10/vluchtelingen-asielzoekers-geld-business/

Bron: Eunmask

cropped-banner-europe21