Ernstige migrantenrellen in Zweedse steden

In Stockholm vonden in de 1e week van oktober voor vijf opeenvolgende nacht rellen door migrantenbendes plaats. De politie had grote moeite de onlusten in de hand te houden.

Er gingen honderden auto’s in brand, een politiebureau werd aangevallen en vijf agenten werden door een menigte met stenen bekogeld. Op één avond vonden 90 verschillende branden plaats. De rellen breidden zich ook uit naar Göteborg en Malmö.
Migrantenrellen in Zweden
De onlusten begonnen toen de politie een buitenlandse oudere man neerschoot die dreigde om agenten met een machete aan te vallen. De gewelddadigheden kwamen tot een hoogtepunt in de voorstad Husby, waar meer dan 80% van de inwoners uit Turkije, Somalië en het Midden-Oosten komt.
Linkse activisten beschuldigen de politie van racisme.

Bron: Nieuw Religieus Peil

Nieuw Religieus Peil

Kamer: Vluchtelingen hebben zelfde rechten als Nederlanders

   dendieje

En de EU zet ons weer op de plaats. Het zijn geen volksvertegenwoordigers, maar vluchtelingenvertegenwoordigers.


Pechtold en Klaver tijdens het asieldebat in de Tweede Kamer.

Pechtold en Klaver tijdens het asieldebat in de Tweede Kamer

Mensen met een vluchtelingenstatus hebben recht op dezelfde voorzieningen als Nederlandse burgers. Door een motie van GroenLinks te ondersteunen, sprak de Tweede Kamer dit standpunt woensdag uit.

De regering moet geen onderscheid maken tussen vluchtelingen en Nederlanders als het gaat om het niveau van de voorzieningen.

Een motie hierover van GroenLinks-leider Jesse Klaver werd woensdag ondersteund door een meerderheid van de Tweede Kamer tijdens het asieldebat.

Sober

De motie werd ingediend naar aanleiding van het kabinetsplan om voorzieningen voor mensen met een vluchtelingenstatus flink te versoberen.

Zo moeten de woningen niet alleen versoberd worden, bijvoorbeeld in de vorm van containerwoningen, maar zouden vluchtelingen ook ‘leefgeld’ moeten ontvangen in plaats van een bijstandsuitkering.

Maar wonen, sociale zekerheid en gezondheidszorg moeten toegankelijk blijven voor iedereen in Nederland, ook voor asielzoekers met een verblijfsstatus, zo oordeelt een meerderheid van de Tweede Kamer. In de praktijk blijken deze ‘versoberingen’ dan ook mee te vallen.

EU-verdragen

Los van de mening van de Kamer blijft het ‘sobere’ plan ook juridisch niet haalbaar vanwege de Europese richtlijnen op dit onderwerp. De richtlijn van Brussel van EU-landen schrijft immers voor dat mensen met een vluchtelingenstatus gelijk moeten worden behandeld aan de eigen inwoners.

De richtlijn luidt: ‘Personen die de status van langdurig ingezetene hebben verkregen, worden op dezelfde manier behandeld als de nationale onderdanen’. Dat geldt voor onder meer de toegang tot werk, tot onderwijs, de sociale bescherming, de sociale bijstand, fiscale voordelen, vrijheid van vereniging en vrije toegang tot grondgebied van de EU.

Die richtlijn, gebaseerd op het vluchtelingenverdrag, maakt het voor de regering in feite onmogelijk om vluchtelingen te korten op sociale voorzieningen. Het enige dat de regering kan doen is roepen dat de voorzieningen ‘sober’ worden. In werkelijkheid zal er voor vluchtelingen die in Nederland verblijven niet veel veranderen.

Bron: Elsevier

elsevier

Demo Tilburg 17/10/2015 Mars van de lege portemonnees

armoededag

(Door rob vellekoop)

Zeker tien procent van onze bevolking is arm en heeft te weinig om fatsoenlijk te eten, te drinken, te wonen en te leven. Zo’n 400.000 kinderen zijn arm, 87.000 bejaarden. Kinderen gaan met een lege maag naar school en ontvangen slechts een paar keer in de week een warme maaltijd. Mensen mijden zorg, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen, of raken hun woning kwijt omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen en in de schulden raken. Het aantal daklozen was in 2013 al 27.000.

Alleen al in Tilburg leven 12.514 huishoudens (11,9 procent van alle huishoudens) van een minimuminkomen. In die a huishoudens wonen 5.780 kinderen (cijfers Tilburg: Armoedemonitor Tilburg 2014).

Armoede kan ons allemaal treffen. Dus gaat het protest tegen armoede ons ook allemaal aan. Kwestie van opkomen voor jezelf en voor elkaar.

Opkomen tegen armoede betekent: opkomen voor behoorlijk inkomen voor iedereen, en voor voorzieningen die zowel hoogwaardig zijn als toegankelijk. Zorg hoort gebruikers geen sloten geld te kosten, niet via eigen bijdragen, niet via hoge premies..

Om maatregelen tegen armoede te eisen, ver weg en heel dichtbij, wordt dit protest gehouden. In optocht door de stad lopen, met lege portemonnees om armoede zichtbaar te maken. Neem lege potten en pannen mee waarop we slaan om ons protest te laten horen. Doe mee!

Datum: zaterdag 17 oktober
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg
Organisatie: Georganiseerde Weldaad

Bron: De Lange Mars (DLM)

De Lange Mars

Openbrief aan alle bewindvoerders

Screenshot_16

(Door: “Humungus Lord”)

Beste leden van de uitvoerende macht.  Het kan niet anders of u heeft het al gevoeld: Het volk is kwaad! Niet ik dien u dat te vertellen; Uw uitpuilende mailboxen met mails vol bezorgdheid en angst met betrekking tot deze hele laatste vluchtelingenstroom vertellen dit ongetwijfeld beter dan ik ooit kan doen. Zoals u ongetwijfeld ook heel goed weet waarom het volk kwaad is! Want u voelt het. En u weet het. Er is de voorbije maanden duidelijk een grens overschreden. Waar wij als bevolking enerzijds geconfronteerd worden met nog altijd één van de grootste staatschulden ter wereld. En in tijden waar men ons met zeer strenge “broodnodige” besparingen, waarvan men zegt dat deze dienen om ons land opnieuw in de goede richting te sturen overladen worden, zien wij, ziet iedereen een niet te verklaren paradox: Namelijk dat wij als land, alsof wij nog in de golden sixties leefden, de meest ongelooflijke moeite doen om hier bij ons een nauwelijks correct te analyseren, laat staan te identificeren, massa aan vluchtelingen op te vangen. Kosten noch moeite lijken hierbij gespaard te worden!

Wordt er niet al jaren op van alles en nog wat bespaard? Wordt er niet aan elke mogelijk denkbare nuttige dienstverlening, met de gezondheidszorg en openbaar vervoer voorop, budgettair gevreten? Vallen wij niet onder de landen met de hoogste belastingdruk ter wereld? Is er niet al jaren een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, met een ondertussen exponentieel te noemen duidelijk en overal zichtbare toename van de armoede? Zelfs op zo’n manier dat de straten van onze steden ondertussen door op de Middeleeuwen gelijkende toestanden gedomineerd worden door hopen bedelaars?

Lees verder>>>

Bron: EJ Bron

bron-logo

100 000 redenen tot paniek

jim-morrison-hatred-is-a-very-underestimated-emotion

(Door: Markus Jonsson – Vertaling: rommel)

Eerder dit jaar verzocht de Zweedse immigratiedienst 2 miljard euro extra om de constant toenemende stroom immigranten te klaren. Dit was kort nadat het dagblad Dagens Industri onthuld had dat de Zweedse regering van plan is binnen drie jaar 400 000 immigranten in het land op te nemen. In de overheidsbegroting wat twee weken geleden werd gepresenteerd waren de kosten voor immigratie en integratie traditioneel omhoog geschoten.

Maar vergeet dit alles. Er weer een nieuwe tijd aangebroken. Verleden week wist de krant Expressen te onthullen dat de immigratiedienst in de laatste drie maanden van dit jaar nog eens 100 000 immigranten verwacht. We herhalen het. 100 000 personen in drie maanden! Dit is een volkomen onbegrijpelijk aantal. Dat komt overeen met de bevolking van een middelgrote Zweedse stad. Mensen die huisvesting, voedsel, en werkgelegenheid moeten hebben.

De regering heeft op zijn eigen manier de omvang van de crises erkent en noemt het een uitdaging, maar doet niets om het probleem te beteugelen. In hoeverre ze denken dat de sinds augustus ontstane “vluchteling”-situatie tijdelijk is wordt niet duidelijk. Maar de overheid lijkt te geloven dat dit probleem opgelost is als de situatie in Syrië beter zal zijn.

Lees verder>>>

Bron: Slecht nieuws uit Zweden

Zweden