Versobering asielopvang uitgesloten

Medewerkers van het aanmeldcentrum in Ter Apel richtten onlangs een barak in ter uitbreiding voor de eerste opvang van de asielzoekers.

Stoere VVD praat enkel voor bühne

DEN HAAG – De opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning wordt helemaal niet soberder. Het idee dat Den Haag de woonomstandigheden minder luxe zou maken is niet meer dan beeldvorming, bedoeld om de lieve vrede in de coalitie te bewaren.

Dat blijkt uit een rondgang in de Tweede Kamer en bij deskundigen van het asielvraagstuk. Afgesproken is dat de VVD in de media het stoere verhaal mag vertellen, zonder dat de PvdA dat hard tegenspreekt. De sociaaldemocraten krijgen ondertussen de werkelijke resultaten.

Bij de PvdA stellen Kamerleden dat het een bewuste strategie is om het asielbeleid zo aan Nederland te verkopen. De VVD staat zwaar onder druk, nu de PVV met een keihard rechts verhaal torenhoog scoort in opiniepeilingen. De liberalen willen dus zo veel mogelijk ruimte om stevige dingen te kunnen roepen. Het beeld dat de kiezer krijgt, lijkt daarbij belangrijker dan de realiteit.

De sociaaldemocraten proberen intussen achter de schermen zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen. „Zij zijn bezig met beeldvorming en wij krijgen het beleid”, zegt een betrokken PvdA-Kamerlid over de VVD.

„Dat is in zaaltjes voor onze achterban soms moeilijk uit te leggen, want die krijgt dat beeld ook. Maar het resultaat telt”, vult een collega aan. „Soms wil je dan eigenlijk dat Samsom dat duidelijker vertelt om je gelijk te bewijzen, maar nu krijgen we het meest voor elkaar”, weet weer een ander sociaaldemocratisch Kamerlid.

Voor de lieve vrede mogen de liberalen nu dus roepen dat het soberder wordt. Terwijl ze bij de PvdA wel beter weten. Asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders, moeten verplicht dezelfde voorzieningen geboden worden als autochtone Nederlanders. Dus als een statushouder nu gekort wordt op zijn bijstand, is dat omdat hij of zij voortaan gratis huur krijgt. Onder de streep houdt deze persoon evenveel over als een bijstandsgerechtigde die wel voor de huur moet betalen. Daarmee is van versobering in feite geen sprake.

Vorige week is er door de coalitie zelfs juridisch advies ingewonnen of je statushouders slechtere voorzieningen mag geven dan autochtone Nederlanders in de bijstand. Nee, luidde het duidelijke antwoord. Op zich had de PvdA er nog wel over willen discussiëren, zegt een betrokken Kamerlid, want soberheid zorgt er ook voor dat de opvang snel kan en het draagvlak goed blijft. Maar het mocht niet. Dat wist Zijlstra ook toen hij zijn omstreden plan lanceerde, zegt een kopstuk in de coalitie. Het was daags ervoor rondgemaild.

Dat versobering niet kan, beaamt ook hoogleraar asiel, Peter Rodrigues. Iemand met een verblijfsvergunning moet in Nederland conform meerdere wetten en verdragen als een gewone inwoner behandeld worden.

Containerwoningen

Bij de PvdA oordelen ze zelfs dat vluchtelingen erop vooruit gaan door de deal. Wie nu als statushouder in een asielzoekerscentra een half jaar naar de opvang van de gemeente gaat, heeft daar waarschijnlijk betere opvang en hetzelfde ’leefgeld’. Voor de periode erna worden er veel meer huizen gebouwd, waar de VVD aanvankelijk fel op tegen was, zodat statushouders door kunnen stromen naar hun eigen woning. Dat dit ’prefabwoningen’ of containerwoningen kunnen zijn, deert de sociaaldemocraten weinig omdat ze zo snel uit de grond gestampt kunnen worden. „Het zijn prima huizen. Een vriend van mij woont er ook in”, zegt een Kamerlid. „Het enige wat wij niet wilden is dat er alleen maar statushouders zouden gaan wonen. Dat gebeurt ook niet, iedereen kan erin gaan wonen”, weet een collega.

Dat de VVD het beeld naar zich toetrekt en de PvdA de werkelijkheid, gebeurt vaker in dit dossier. De liberalen probeerden het bij ’bed, bad, brood’ en houden het nog steeds stug vol met het ’plan Azmani’, waarin asielzoekers buiten Europa hun aanvraag moeten indienen. Volgens de VVD is dit in Europa al overgenomen. „Dat gelooft toch niemand”, zegt een vooraanstaand PvdA-Kamerlid. In de Europese afspraken is ook geen concreet resultaat terug te lezen. Onderwijl hebben de sociaaldemocraten de herverdeling van vluchtelingen en steun voor een gemeenschappelijk Europees asielbeleid al binnen.

De populairste truc om een beeld neer te zetten dat niet wordt ondersteund door feiten, is om de afspraken niet op papier te zetten. Zo valt er niks te controleren en kan iedereen er een eigen draai aan geven. Als staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wordt geconfronteerd met de constatering dat het helemaal niet soberder wordt, zegt hij dan ook alleen dat dat nog van de uitwerking afhangt.

Voor de oppositie is het ook duidelijk. „Het wordt niet soberder. Ze gebruiken alleen het woord ’sober’”, zegt D66’er Pechtold. Het blijkt ook uit de moties die oppositiepartijen indienen op dit punt. Met steun van de PvdA verankeren ze alleen nog even dat iedereen gelijk behandeld moet worden. De partijen proberen het ’sobere regime’ vrijwel niet terug te draaien, het is immers een wassen neus.

VVD’er Azmani was niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Keiharde Kamervragen voor Rutte over GeenPeil!

referendumweglachen.jpg

Politiek Den Haag, met name VVD en PvdA, willen het historische GeenPeil-referendum zo klein mogelijk houden. Doen of het niet belangrijk is. Doen of het niet uitmaakt wat de kiezer wil. Daarom hebben ze nauwelijks gereageerd op de officiële aankondiging van de Kiesraad, woensdag. Rutte noemde het desgevraagd en lispelend tussen zijn tanden, een ‘knappe prestatie’ van GeenPeil. Verder wilde hij nog steeds niet ingaan op de ‘internet-achtige constructie’, zoals hij het eerder noemde. Maar het GeenPeil-referendum valt straks middenin het Nederlandse voorzitterschap van de EU, en brengt grote politieke vragen met zich mee over het associatieverdrag. Waarom gaan delen er van toch al in? Wat doet de regering met de uitslag? En hoe legt MinPres Mark aan zijn ongetwijfeld zeer gepikeerde EU-bazen uit dat het Nederlandse volk niet meer klakkeloos wil bukken & betalen voor Europese uitbreidingsdriften die tot open grenzen met oorlog leiden, zónder dat er eerst naar hun stem geluisterd wordt? Daarom hebben CDA’er Omtzigt en – nota bene – D66’er Verhoeven een flinke set hele interessante Kamervragen ingediend. Vooral 13 is spannend: “Kunt u aangeven wanneer u zult besluiten of u de uitslag van een geldig referendum zult volgen of niet?” Rutte kan zeggen dat een nee-uitslag genegeerd zal worden, in de hoop dat de opkomst straks laag blijft. Maar als hij dat zegt, riskeert hij de volkswoede van een toch al behoorlijk gepikeerde & chagrijnige natie. Raadgevend of niet, als Rutte een duidelijke OXI/NJET/NEE bij het referendum naast zich neerlegt, tekent hij daarmee het definitieve doodvonnis van de democratie en capituleert hij de sleutel van het land, de schatkist en de Nederlandse Grondwet definitief aan de bazen in Brussel. We wachten dus met spanning op de antwoorden.

KAMERVRAGEN VAN HET LID OMTZIGT EN HET LID VERHOEVEN OVER HET RAADGEVEND REFERENDUM VAN GEENPEIL

1. Heeft u kennis genomen van het feit dat de kiesraad de aanvraag voor het voor referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne goedgekeurd heeft, nadat er meer dan 400.000 geldige handtekeningen zijn ingeleverd?

2. Heeft u uw Europese collega’s al geïnformeerd over het te houden Nederlands referendum? Zo ja, wat waren de reacties?

Lees verder>>>

Bron: GeenStijl

geenstijl

PRIMATEN OF APEN ?

 Originally posted on Eunmask


Ik heb altijd geleerd dat schelden niet alleen asociaal is maar vooral een uiting is van onmacht! Onmacht om je frustraties op een geciviliseerde manier van je af te gooien. Ik heb daarom in mijn artikelen zo veel mogelijk metaforen gebruikt. Dit vond ik altijd veel meer illustratief dan welk scheldwoord dan ook.

Maar er zijn situaties dat geen enkele metafoor gevoelens duidelijk kan weergeven omdat de realiteit zo verwerpelijk en barbaars is, dat alleen de meest ongepaste scheldwoorden de situatie kan beschrijven. Maar ik doe het niet omdat ik dan direct aan bepaalde bevolkingsgroepen moet denken waar het schelden met de vreselijkste ziektes een gewoonte is. Ik heb dit altijd beschouwd als een stilstand in hun evolutie omdat deze personen (net als de Neanderthalers die een zeer beperke woordenschat hadden), steeds dezelfde scheldwoorden gebruiken. En het aan de lopende band herhalen van deze scheldwoorden is waarschijnlijk omdat de meeste van deze primaten aan een soort ‘Syndroom van Gilles’ de la Tourette lijden.

De metaforen die ik voor dit soort mensen gebruik zijn zoals hier te lezen, gebaseerd op hun devolutie. En ja, het woord primaten is weer een metafoor, niet vanwege hun uiterlijk (want daar kunnen ze niets aan doen) maar voornamelijk omdat ze zich als primaten gedragen! Ik weet dat dit voor de paar uitzonderingen in deze groepen, die wel geciviliseerd zijn, vaak beledigend en denigrerend overkomt, maar ik geef toe dat ik zo nu en dan best wel generaliseer!

Lees verder>>>

MH-17: Wat doelbewust buiten het rapport is gelaten (en waarom)

Oekraïense radar stond op moment ramp ‘toevallig’ uit – Slotrapport is politiek gewenst statement dat nauwelijks iets van doen heeft met een serieus en onafhankelijk ramponderzoek, laat staan met de waarheid


De uitvoerige testen van BUK-fabrikant Almaz-Antey werden door de onderzoekers volledig genegeerd. Geen wonder, want daaruit bleek onomstotelijk dat een BUK-explosie totaal andere schade veroorzaakt en zeker geen ronde gaten van 30 millimeter doorsnee achterlaat.

Het 279 pagina’s tellende onderzoeksrapport over vlucht MH-17 geeft nog nèt niet meteen Rusland de schuld van het neerschieten van de Maleisische Boeing 777 met 298 mensen aan boord, maar veel scheelt het niet. De presentatie van het Joint Investigation Team moest voor de buitenwereld de indruk wekken dat de oorzaak van de ramp vaststaat, en dat het alleen nog maar de vraag is of de daders pro-Russische rebellen of ter plekke aanwezige Russische militairen waren. Een nadere blik op het rapport onthult echter even enorme als onthutsende lacunes, wat voor critici een bevestiging is dat de waarheid over MH-17 wat het Westen betreft nooit bekend mag worden.

Iedereen die ooit wel eens een misdaadroman heeft gelezen of op TV een politieserie heeft gekeken weet dat het vaststellen van het tijdstip van overlijden één van de allerbelangrijkste uitgangspunten voor ieder (moord)onderzoek is. Het bizarre is dat zo’n onderzoek in het definitieve MH-17 rapport volledig ontbreekt; voor niet één van de 298 overleden passagiers en bemanningsleden is geprobeerd het exacte tijdstip van overlijden vast te stellen.

Waarom dat niet is gedaan wordt nergens duidelijk gemaakt. Dat is bijzonder vreemd, aangezien het hier zo goed als zeker om een terroristische daad en massamoord gaat met potentieel verstrekkende consequenties, niet alleen voor de daders, maar ook voor de internationale verhoudingen, met name die tussen Rusland en het Westen.

Waarom werd exacte tijdstip overlijden nooit onderzocht?

Wat al helemaal niet ter sprake wordt gebracht zijn de deels op video opgenomen verslagen van talrijke getuigen die hebben verklaard dat ze pal na de ramp een groot aantal lijken hebben gezien die óf al compleet waren verrot, óf die geen enkele sporen van bloed vertoonden. Dat werd in het Westen onmiddellijk afgedaan als complottheorie, maar onder andere deze beelden (Waarschuwing: zeer schokkend!!!) tonen aan dat het wel degelijk klopt.

Juist hierom zou het extra belangrijk zijn geweest om het exacte tijdstip van overlijden vast te stellen. Dat had vanzelfsprekend overeen moeten komen met het moment waarop het vliegtuig werd neergeschoten. Het enige wat de onderzoekers hier echter van zeggen is dat niet te bepalen is wanneer de inzittenden in het verloop van het neerstorten zijn gestorven – een afleidingsmanoeuvre en excuus voor het ontbreken van het beantwoorden van de uiterst belangrijke vraag of alle passagiers inderdaad op (vrijwel) hetzelfde moment van de ramp (7 juli 2014 om 15.20 uur) zijn overleden.

Het bepalen van dit tijdstip zou normaal gesproken de eerste taak zijn geweest van de pathologen die de lijken hebben onderzocht, maar dit schijnt dus bij niet één van de 298 overledenen te zijn gebeurd. Dit is een onverklaarbaar en ernstig gebrek in het rapport. Immers, bij iedere misdaad moet sluitend worden bewezen dat daders, slachtoffers en moordwapens zich inderdaad tegelijkertijd op dezelfde plek bevonden, en dat het slachtoffer inderdaad op dat moment stierf.

Complottheorie: oude lijken

Nu dat niet is gebeurd is ook de vergezochte complottheorie dat er aan boord van MH-17 zich in werkelijkheid alleen maar oude lijken bevonden niet weerlegd. Natuurlijk is het gezien de indrukwekkende lijkstoeten en rouwdiensten nauwelijks voorstelbaar dat er ook maar iets van deze theorie klopt, maar desondanks geeft het niet beantwoorden van bovenstaande logische vragen zeer te denken of de eerder deze week gepresenteerde officiële versie wèl correct is.

Nederlanders pas na 4 maanden ter plekke…

Lees verder>>>

Bron: Xandernieuws

xandernieuws-logo-02h

Orbán: ‘Europa moet de Griekse grenzen beschermen’

Migranten komen per boot aan bij het Griekse eiland Lesbos

Migranten komen per boot aan bij het Griekse eiland Lesbos

De beste oplossing voor de migratiecrisis is om de Griekse grens hermetisch af te sluiten. De zuidoostelijke grens van de Europese Unie moet beter beschermd worden.

Dat zegt de Hongaarse premier Viktor Orbán donderdag, meldt SkyNews. Orbán sprak voorafgaande aan de EU-top over de migratiecrisis die donderdag in Brussel gehouden wordt.

Grens dicht

Honderdduizenden migranten arriveerden dit jaar via Griekenland in de EU, zegt Orbán, en volgens hem zou de eerste keuze van Hongarije zijn om daar de grenzen te verdedigen. Als dat niet lukt, dan maakt Hongarije het hek bij de grens met Kroatië af, om migranten buiten te houden.

De uiteindelijke beslissing daarover wordt vrijdagochtend genomen, zegt Orbán. ‘De grens kan binnen een uur dicht als dat nodig is,’ aldus de Hongaarse premier. ‘We moeten het probleem bij de bron aanpakken, en dus naar het zuiden en de Griekse grens beschermen,’ zei hij tijdens een persconferentie.

‘Dat is nog niet gebeurd, dus ik hoop dat we daar vandaag overeenstemming kunnen bereiken’.

Lees verder>>>

Bron: Elsevier

elsevier

Hoe de Russische beer IS en Obama muilkorft.

Terwijl de Russische beer IS muilkorft en Obama het nakijken geeft, staan Merkel, Hollande en Cameron er bij en fezelen wat op hun leugentelevisiekanalen tussen hun tanden. Over Rutte en Michel zeggen we niets want die betekenen in feite minder dan niets.

Onmiddellijk voor hun aankomst in Syrië kondigde Rusland aan president Assad te steunen. Sindsdien hebben ze op enkele weken meer bereikt dan de Amerikaanse troepen in het afgelopen anderhalf jaar. Dat kwam omdat de door de VS geleide “coalitie” niet veel meer was dan een papieren tijger. In plaats van tanks en personeel op de grond, had president Obama gekozen voor oorlogsvoering met afstandbediening als op een Nintendo of PlayStation2.

Lees verder>>>

Bron: Nageltjes

Nageltjes

Agressie ontwricht bestuur

  dendieje

Niet de agressie die het bestuur ontwricht maar de massale instroom van economische gelukszoekers is daar de oorzaak van. De burgers hebben totaal GEEN INSPRAAK meer. Dus de burgers raken, zeer begrijpelijk, gefrustreerd.


Asielprotest loopt uit de hand. (lees: De burgers zijn het zat.)
Amsterdam – De zorgen nemen toe over de dreigementen aan het adres van gemeentebestuurders die vluchtelingen willen opvangen.
Donderdagavond liep een informatiebijeenkomst over een azc in Rotterdam uit de hand. Donderdagavond liep een informatiebijeenkomst over een azc in Rotterdam uit de hand.
Alle Nederlandse wethouders hebben een e-mail ontvangen van de Wethoudersvereniging waarin geadviseerd wordt om in geval van dreigementen altijd de politie in te schakelen.

Directeur van de Wethoudersvereniging Ton Roerig verwacht niet dat alle slachtoffers naar de politie zullen stappen. „Ze zijn bang dat ze daarmee olie op het vuur gooien”, zegt hij.

Gerard Ram, voorzitter van vereniging Raadslid.Nu, verwacht dat er door de dreigementen een tekort aan capabele gemeenteraadsleden zal ontstaan en de democratie in gevaar komt. „Niemand kiest vrijwillig voor een baan met een garantie op bedreigingen en intimidaties.”

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Dijsselbloem: kosten asielopvang 1 miljard. Fubar: gelul, kosten zijn 5 miljard

Tijd voor een rekensommetje.

Dijsselbloem beweerde vandaag dat de kosten voor de asielopvang richting de 1 miljard gaan. Ik zeg dat die liegt.

Begin deze week beweerde het NRC dat de asielinstroom gedaald was naar 2500 per week. De week daarvoor waren het er nog 3000.

De omvang van de wekelijkse vluchtelingeninstroom verschilt sterk per week en schommelt volgens Dijkhoff tussen de 2.400 en 4.200.

Ik zal lief zijn voor de asiel-leugenaars en ik neem als rekengetal 2500 x 52 weken = 130.000 per jaar.

In juni van dit jaar kwam Geert Wilders met het getal dat één asielzoeker 36.000 euro kost. GeenStijl rekende het na en kwam er op onnavolgbare wijze op uit dat het klopte.

01

Dan hebben we nu twee getalletjes om mee te rekenen. Rekenen gaat altijd makkelijker als je het simpel houdt tenslotte.

36.000 (euro) x 130.000 (asielzoeker) = 4.680.000.000….

Lees verder>>>

Bron: Fubar

Fubar

Timmermans levert Europa uit aan de bloeddorstige ottomanen

01

De laatste stap om Europa onder de voet te laten lopen door de islam is vandaag gezet. En het is niet per ongeluk. Het is met opzet. Het is niet vandaag pas in gang gezet, maar iets voor 1975. En nu er de laatste jaren steeds meer protest van de Europese burgers klinkt, wordt de invasie versneld doorgevoerd door de EU.

Timmermans ‘onderhandelingen’ met Turkije

Er wordt beweerd dat die onderhandeld heeft. Ik zie het eerder als een overgave. Welbewust. Doorgestoken kaart tussen Brussel en Ankara. Er wordt een spelletje opgevoerd. De EU wil al heel lang Turkije erbij, want de EU ziet zich zelf als een rijk, een Empire, en dat rijk wil groeien, vooral ook qua grondgebied (zie ook Oekraïne). Dat het voor de andere Europese landen geen goed doet om er corrupte fascistische armoede-staten bij te nemen staat buiten kijf.

Het spelletje, waar wij geacht worden in te trappen, ging als volgt: Erdogan overstroomt met opzet buurland Griekenland met ‘vluchtelingen’, die op dat moment al geen vluchteling meer zijn, want Turkije is een veilig land (behalve voor Christenen en Koerden). Nu wordt er een deal gesloten dat Turkije de ‘Syriërs’ bij zich houdt. In ruil daarvoor krijgt Erdogan 3 miljard euro afpersingsgeld, blijven de ‘Syriërs’ daar en krijgen 80 miljoen Turken visumvrij reizen, een lang gekoesterde wens van Turkije, dat op die manier middels immigratie Europa kan islamiseren.

Dat Turkije die ‘Syriërs’ ook daadwerkelijk bij zich houdt, daar is geen enkele garantie voor. En als Erdogan kwaad in de zin heeft, en dat heeft die altijd, dan geeft die met het grootste gemak Turkse paspoorten aan die ‘Syriërs’ die dan visumvrij naar Europa kunnen. Dat de Europese buitengrens dan gevormd gaat worden door Turkije en de nieuwe buurlanden dan Azarbeidjan, Armenië, Iran, Irak en Syrië zijn, daar heeft de commissie vast niet lang bij stil gestaan. Dat Turkije, met zijn islamiseringsdrang, ook al die mensen met graagte naar Europa zal laten reizen, kan een kleuter nog bedenken, maar niet Timmermans.

Dit had niet zo ver hoeven komen als Frontex gewoon gedaan had waar het voor opgericht was, namelijk de grenzen bewaken en geen veerdienst spelen. Bootjes terugslepen zoals Australië dat succesvol doet. Ankara en Brussel hebben een spelletje gespeeld en denken dat op deze manier het resultaat verkoopbaar is aan de bevolking: “we moesten wel, want anders worden we overspoeld door ‘Syriërs’.” Een onzin argument, want die bootjes hadden ook tegengehouden kunnen worden zodra ze in Turkije van wal staken.

Afshin Ellian 7 okt 2015:

EU-leiders kondigen een ‘stevig en eerlijk gesprek’ aan met de Turkse president Erdogan, die EU-lidmaatschap wil in ruil voor opvang van Syrische migranten. Erdogans eisen zijn ronduit immoreel, en Europa moet zich niet laten gijzelen.

De mensen van Frontex zijn de Europese grensbewakers, maar ze hebben dus niets bewaakt. Volgens Leggeri hebben we te maken met een ongekende migratiecrisis, ‘de grootste in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Plotseling verschoof alle aandacht richting Turkije. Alsof iemand daar op een dag het nut van de migratiecrisis in Europa ontdekte. Hier en daar heb ik de vraag gesteld waarom Turkije de eigen grenzen niet goed bewaakt. Ik weet dat de Turkse regering de grenzen met Iran perfect bewaakt, slechts een enkeling kan deze grens illegaal overschrijden.

Helemaal aan het begin van de burgeroorlog in Syrië schreef ik dat de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan bezig is om een humanitaire ramp te creëren door bij de grens met Syrië vluchtelingenkampen op te zetten.

De Volkskrant en elsevier.nl melden dat Turkije van Erdogan in ruil voor opvang van Syriërs lid van de EU wil worden.

Ik weet het niet meer of ik hierom moet lachen of huilen. Erdogan chanteert en gijzelt Europa, terwijl de voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz zegt dat de Unie ‘stevige en eerlijke’ gesprekken gaat voeren met de Turkse president. In werkelijkheid is onze Unie helemaal niet in staat om stevige en eerlijke gesprekken te voeren met Turkije. Dat weet Erdogan als geen ander.

Elsevier >>

Ellian geeft dan een aantal voorbeelden van hoe een stevig gesprek met Turkije er uit zou kunnen zien. Komend uit Iran beseft Ellian dat onderhandelingen met mohammedanen iets anders gevoerd moeten worden dan wij gewend zijn. Ik vond hem nog lang niet ver genoeg gaan en deed er vorige week nog een schepje bovenop:

Lees verder>>>

Bron: De Vrije Chroniqueurs

dvc