Vluchtelingenbeleid en de Nederlandse lamlendigheid

demo

5.000 Mensen hadden via de sociale media aangekondigd mee te doen aan een protestdemonstratie op het Haagse Malieveld tegen de ongelimiteerde komst van vluchtelingen naar ons land. Resultaat , van de 5.000 waren er slechts ruim 100 aanwezig. Is er een beter voorbeeld voor de lamlendigheid van de Nederlanders ? Ongetwijfeld waren er weer talloze excuses, zoals deze inmiddels de standaard zijn als het er om gaat je bezorgdheid te laten blijken bij zaken die ons allen aangaan.

Hoe vaak hebben wij hier op deze site niet zelf opgeroepen een om eenvoudige E Mail te sturen naar een overheidsinstantie. Resultaat nul. Was het niet GeenStijl die ook opriep om te demonstreren eveneens op het Malieveld tegen het asielzoekersbeleid. Resultaat slechts enkele tientallen aanwezigen. Herinnert u zich nog de oprichter van Amsterdam Post  prof. Frikschoten ( Jaap Mollema) spijtig genoeg het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk, die telkens weer op de bres sprong tegen onrecht van de zijde van de overheid. En wie stond er moederziel alleen te demonstreren, juist Jaap die maar niet opgaf te trachten om mensen wakker te schudden.

Lamzakken, want ach het zal met zo’n vaart niet lopen en als het gaat om vluchtelingen, dan moeten  die toch een dak boven het hoofd krijgen ? Ja natuurlijk moet dat, maar als dit tot grove spaninningen in de maatschappij leidt, en wij grossieren er inmiddels in, dan mag de burger in de steek gelaten door een overheid die een geheel andere agenda heeft dat wat zij de kiezer voorspiegelde, toch wel zijn stem laten horen……

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws

Worden tienduizenden arme Nederlandse gezinnen vergeten door migrantencrisis?

Aantal daklozen in Nederland neemt fors toe, vooral gezinnen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen

Geen armoede in Nederland? Vorig jaar maakten wekelijks 94.000 mensen gebruik van de voedselbank. Naast 60.000 daklozen kent ons land ook nog eens 1,44 miljoen mensen die afhankelijk zijn van een laag inkomen. 107.000 minderjarige kinderen groeien op in een bijstandsgezin met langdurige armoede (3).

Een miljard euro – ‘onze’ leiders houden er inmiddels rekening mee dat dit enorme bedrag alleen al dit jaar moet worden uitgetrokken van de komst van vele tienduizenden moslimmigranten naar Nederland. De ervaring met de regering Rutte in de afgelopen jaren leert dat het hier waarschijnlijk om een veel te lage schatting gaat. Tegelijkertijd leven er al jaren tienduizenden Nederlandse gezinnen onder de armoedegrens. Om te voorkomen dat zij worden vergeten heeft de Stichting GiG de campagne ‘Help Ons Helpen’ op touw gezet om 40.000 van de armste gezinnen dit jaar een kerstpakket te bezorgen. Iedereen kan met een donatie van € 15,- met kerstmis een arm gezin blij maken.

‘In 2014 maakten wekelijks 94.000 mensen, waarvan 37.600 kinderen, gebruik van een voedselbank,’ schrijft de Stichting GiG (God is Great) op haar website. ‘In totaal werden in dat jaar 1,8 miljoen voedselpakketten aan 37.000 huishoudens geleverd. Deze cijfers zijn schrikbarend hoog, en de voedselbanken verwachten ook dit jaar weer een autonome groei.’…..

Lees verder>>>

Bron: Xandernieuws

xandernieuws-logo-02h

Mutti Merkel: ‘Turkije moet heel snel bij de EU’

merkelmutti534.png

Zo schaffen sie das dus. Als je een vluchtelingenstroom niet kunt beheersen die vanuit Turkije door nog zes, zeven landen reist om in de gristelijke moederschoot van barmhartig Europa van de gratis drank, spijzen en bedstedes gebruik te komen maken, dan maak je Turkije maar lid van de EU. Maar omdat het je eigen warme uitnodiging was – ‘Kom binnen, wir schaffen das’ – die jouw hoekje van het bos bij alle gelukszoekers op de radar zette, mag je dus niet te veel terugverlangen van de despoot die vervolgens jouw democratische draagvlak slopende asielcrisis op moet gaan lossen. Dus krijgt Ome Erdogan nog wat extragratis miljarden Europees uitdeelgeld mee, én de belofte dat de bevroren toetredings-onderhandelingen worden ontdooid, zodat Turkije nu snel bij de EU mag komen. Want een semi-dictatoriale natie die Koerden opjaagt en vermoordt, ISIS een handje helpt en de eigen pers & kritische burgers met harde hand en intimidatie de mond snoert, dat past qua democratisch gehalte eigenlijk best prima bij het gemiddelde van de Europese Unie. Alleen dat extreme nationalisme in Turkije, daar zal die gekke Verhofstadt misschien nog wat over gaan sputteren. Ja jongens en meisjes. Het zijn gekke/spannende/zorgwekkende nieuwe tijden in het naoorlogse Europa: iemand (maar niet de kiezer) heeft Mutti Merkel de sleutel van het Vierde Rijk gegeven en nu zoekt ze bestuurssteun bij de Vijfde Kolonne. Wir schaffen das? Mehr als: wir schaffen uns ab.
wirschaffenunsab.jpg

Bron: GeenStijl

geenstijl

Stevent Europa af op een burgeroorlog?

soldaatWie naar vrede verlangt, bereidt zich voor op oorlog.” – Vegetius, 390 n. Chr.

In het Europa van de 21e eeuw wordt vrede als vanzelfsprekend beschouwd. Relatieve economische voorspoed, humanitarisme evenals onverschilligheid zijn onze waakzaamheid niet ten goede gekomen. De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.

Op de website van de CIA werd tien jaar geleden het 119 pagina’s tellende document Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project gepubliceerd. Het is een uitgebreid verslag dat is samengesteld door een groot aantal experts werkzaam voor inlichtingendiensten alsook non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Het document voorspelt dat in het jaar 2020 de politieke islam zich zal vestigen als een “krachtige mogendheid” in Europa. De toename van deze macht wordt verwezenlijkt door een combinatie van factoren, waaronder: de demografische groei in islamitische landen, massa-immigratie en religieuze educatie. Dit gaat gepaard – al dan niet onbewust – met islamisering van de instituties, zoals vakbonden, NGO’s en politieke partijen. Tien jaar later maakt Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU), het volgende bekend:

“Ik durf te zeggen dat de politieke islam deel moet uitmaken van het groter geheel. Religie speelt een rol in de politiek. Soms speelt het een goede rol, soms een slechte. Religie kan deelnemen aan het proces. Wat het verschil maakt is of het proces democratisch is of niet. Het idee van een conflict tussen de islam en “het Westen” – een woord dat alles samenvat en verward – heeft ons beleid en narratief misleid. De islam heeft een plek in onze westerse samenleving. De islam hoort bij Europa. Het heeft een plek in de Europese geschiedenis, onze cultuur, ons voedsel en – wat het belangrijkste is – in onze hedendaagse maatschappij en toekomst.”

Federica Mogherini

Het rapport opgesteld in 2005 bleek angstvallig accuraat. Er is nog steeds sprake van substantiële demografische groei in de islamitische wereld en de legale massa-immigratie gaat ongebreideld verder. Daarnaast is de illegale migratie richting Europa enorm toegenomen door de uitbraak van de vluchtelingencrisis; een noodsituatie die het rapport niet kon voorspellen. Daarbij komt nog eens dat een EU-toppoliticus beweert dat men zich hier niet tegen moet verzetten, maar dat wij ons hier juist aan moeten overgeven.

Desalniettemin zijn het de landen met de grootste immigrantenpopulaties die zich het meeste zorgen maken over de veiligheidssituatie. Een van deze landen is Frankrijk. Na de aanslag op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt mobiliseerde het land 10.000 soldaten om potentiële doelwitten te beschermen. Kortgeleden kon een bloedbad in een Thalys op het nippertje voorkomen worden, waarop de Franse overheid besloot nog zwaardere maatregelen aan te kondigen.

Decennia aan ruimhartig immigratiebeleid hebben hele wijken van het land getransformeerd tot bolwerken van criminaliteit en radicalisme. Denk hierbij aan de banlieus, de buitenwijken rondom steden als Parijs, Lyon en Marseille. Aldaar waant men zich eerder in een exotisch land dan in Frankrijk. Recent onderzoek toont aan dat de politie deze wijken niet kan betreden zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen. De balkanisering van Frankrijk is een feit.

Eind augustus verklaarde het Franse leger dat er een rampenplan klaar ligt in het geval van een escalatie. Met dure woorden spreekt men over de “her-toe-eigening van nationaal territorium.” In de volksmond betekent dit dat het Franse leger klaar staat om bepaalde buurten te heroveren. De bevolking van deze buurten zouden de autoriteiten niet accepteren en vuurwapens zijn er makkelijk verkrijgbaar.

Frankrijk dient als de kanarie in de kolenmijn voor West-Europa; het is hoogstwaarschijnlijk het eerste land waar massale sociale onrust zal uitbreken. Het land telt miljoenen migranten uit Noord-Afrika, Sub-Saharisch Afrika en het Midden-Oosten, waarvan een aanzienlijk percentage islamitisch is. Daarnaast zijn er zeker 900 Franse moslims naar Syrië en Irak gereisd om deel te nemen aan de jihad. Het feit dat men het leger nodig heeft om de orde te kunnen handhaven toont ons de ernst van de situatie.

Lees verder>>>

Bron: Curiales

Curiales

DE ASIELINDUSTRIE EEN STAALTJE VAN DE VOC MENTALITEIT

VOC

Ik heb wel eens vaker kritisch geschreven over de z.g. VOC-mentaliteit, die de Nederlandse Elite zich graag aanmeet en uitdraagt om door hun werknemers te worden gevolgd.
In mijn optie, die gewoon gebaseerd is op de historisch beschreven puur feodale handelsmethoden, waarmee Holland in “Onze” Gouden Eeuw (het betrof slechts een zeer kleine groep zoals o.a. “De Heren Zeventien”), die grote rijkdommen vergaarden door toen zeer lucratieve handel met (Nederlands) Indië.
Deze (zee)handel deed honderden zeilende koopvaardij schepen bemannen tegen de laagste prijs, terwijl de (persoonlijke) risico’s voor de bemanning zeer groot waren. De Reders betaalden de weduwen en kinderen heus niet in verder levensonderhoud als hun mannen “niet meer thuis kwamen!”

Kortom, de VOC-mentaliteit heb ik tot nu toe vertaald met: “Mis(ge)bruik maken van eigen volk tegen de laagst mogelijke kosten, om met hun inzet verkregen gigantische winsten primair in eigen zak tegelijk daaruit Sinterklaas te spelen naar de Elite in het handelsland.
Die buitenlandse machthebbers mochten de meest wrede dictators zijn in hun land, maar zolang zij “veel geld opleverden voor onze VOC-Heren, was dat van geen enkel belang. (Evt. Emotionele privé problemen op gebied van waarden en normen deden de Heren af met een biecht in de Kerk! Hun ruime “Aflaat” was ook voor de Clerus een welkome gift).

Dat deze mentaliteit nog niets aan toepassing heeft ingeboet bewijst nu weer onze Haagse volksvertegenwoordigers in hun uitzuigende houding naar “eigen volk” en de kruiperige onderdanigheid naar de meest wrede geldschieter in de wereld: Saoedi-Arabië!
Terwijl de hele wereld al eeuwen lijdt onder het Middeleeuws wrede feodale juk van de Islam en zijn olierijke machthebbers, kruipen “onze laffe politici” direct door het stof om hun “handel” (geld) veilig te stellen TEN KOSTE VAN ONZE WESTERSE VRIJHEID EN GEEMANCIPEERDE SAMENLEVING, die ook wij na eeuwenlang knechting door Adel en Clerus met bloed en tranen hebben moeten bevechten !

De hier nog geen halve eeuw bestaande burgerlijke wet met de formele “Scheiding van Kerk en Staat” mag hiervan getuigen.
De Islam bleef in hun “Arabische” landen hun Middeleeuws schrikbewind uitvoeren.
Om hun in de Koran verplicht voorgeschreven “Islamiseren van de Wereld” toch te blijven nastreven, deed zich in 1973 de kans voor om o.a. ook Nederland (Den Uyl) met een olie-chantage-verdrag zijn grenzen open te stellen voor een onbeperkte toegang van onontwikkelde en anti-westerse moslims, die bovendien geen haarbreed in de weg mocht worden gelegd!……

Lees verder>>>

Bron: Eunmask

cropped-banner-europe21

Verborgen camerabeelden tonen hoe meisjes gedwongen worden om maagdelijkheidstests te ondergaan

Een undercoverreportage van een Zweedse zender heeft blootgelegd hoe artsen in het Scandinavische land maagdelijkheidstests uitvoeren bij tienermeisjes die daartoe worden gedwongen door hun diepgelovige ouders. Er is geschokt gereageerd.

Tijdens de documentaire gedraaid met verborgen camera’s laten producers van TV4 twee journalisten opdraven die de rol van een tante en haar jonge nichtje op zich nemen. Ze hebben een afspraak bij de gynaecoloog. Daar vraagt de tante om een maagdelijkheidstest en een certificaat waarop de dokter de ‘reinheid’ van haar nichtje bevestigt. Moest het meisje immers geen maagd meer zijn voor het huwelijk dan wordt de familie tot schande gemaakt, zo luidt het.

Hoewel het nichtje duidelijk zegt dat ze de test niet wil ondergaan, geeft de arts geen krimp en gaat er gewoon mee door.

Een andere dokter geeft toe reeds honderden maagdelijkheidstests gedaan te hebben, zelfs bij kinderen.

Volgens de Daily Mail zijn Zweedse politici zo geschrokken van de praktijk dat ze de bevindingen van de reportage gaan voorleggen aan het Europees Parlement. Ook Liesl Gerntholtz van Human Rights Watch zegt gechoqueerd te zijn na het bekijken van de tape. “Het was voor mij ondenkbaar dat dit in een land als Zweden zou gebeuren”, verklaart ze. Volgens een woordvoerder van TV4 worden dergelijke maagdelijkheidstests nog altijd in vele landen ter wereld uitgevoerd.

Bron: HLN.be

HLN

IK WIL MIJN LAND TERUG . . .

Screenshot_24

(Door: “Driek”)

Tot mijn grote ergernis las ik in één onzer couranten dat vluchtelingen hun voorrang op een woning blijven behouden. Lezer van deze kloekmoedige site van E.J. Bron, Ik zit mij hier weer danig over op te winden. Het is tegenwoordig iedere dag weer raak. Gelukszoekers krijgen voorrang. Wel ja, toe maar, dat kan er ook nog wel bij. De grauwgrijze herfst-kilte die ons land in zijn koude greep omknelt, is niets vergeleken bij dit ijzig bericht onzer veile bewindslieden. Die lui durven. Wat een verschrikkelijk onrecht wordt ons aangedaan. Het is werkelijk ongehoord. Maar, en ik zeg het hier nu ronduit: ik wil mijn vaderland terug. Goedschiks of kwaadschiks. Het is maar dat u het weet.

Lees verder

Bron: EJ Bron

bron-logo

Duitse politiebond wil met muur vluchtelingen tegenhouden

Vluchtelingen trekken via Slovenië Oostenrijk binnen.

Vluchtelingen trekken via Slovenië Oostenrijk binnen.

Topman Rainer Wendt van de Duitse politievakbond (DPolG) heeft bondskanselier Merkel opgeroepen een muur aan de grens met Oostenrijk te plaatsen om vluchtelingen tegen te houden. Wendt zegt in de krant Welt am Sonntag dat de muur nodig is om grote sociale onrust en andere binnenlandse problemen te voorkomen.

Zo’ndrieduizend vluchtelingen zijn zaterdag in Slovenië aangekomen, op doorreis naar Oostenrijk en Duitsland. Wendt rekent erop dat als Duitsland een muur plaatst, Oostenrijk dit voorbeeld ook zal volgen en een hekwerk aan de grens met Slovenië gaat neerzetten. ‘De binnenlandse orde is in gevaar’, aldus Wendt. ‘Iemand moet aan de noodrem trekken. Alleen de bondskanselier kan dit.’

De duizenden vluchtelingen stroomden Slovenië binnen nadat Hongarije in de nacht van vrijdag op zaterdag de grens met Kroatië sloot . Zo’n 2.700 migranten kwamen via Kroatië in Slovenië aan. Meer vluchtelingen worden zondag verwacht. Veel migranten proberen via Slovenië verder door Europa te reizen, vaak met Oostenrijk en Duitsland als beoogde eindbestemming.

Volgens een woordvoerster van de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, zijn de meeste vluchtelingen afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Premier Miro Cerar liet zaterdag weten dat het leger wordt ingezet om de politie bij grenscontroles bij te staan. Hij meldde dat ‘Slovenië vluchtelingen accepteert zolang Oostenrijk en Duitsland hun grenzen openhouden.’

Hongarije besloot de grens met Kroatië te sluiten omdat volgens het land leiders van de Europese Unie verzuimen tot een plan te komen dat de stroom asielzoekers moet tegenhouden. In september sloot Hongarije al zijn grens met Servië, een andere transitroute naar West-Europa.

Lees verder>>>

Bron: De Volkskrant

volks