De VN is uit op de vernietiging van Europa

Peter Sutherland

Peter Sutherland is de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor internationale migratie en ontwikkeling. Enkele jaren geleden verwierf Sutherland beruchtheid door een omstreden uitspraak: “De Europese Unie (EU) moet haar best doen om de homogeniteit van haar lidstaten te ondermijnen.” Nu de vluchtelingencrisis al maanden lang het nieuws domineert, heeft de VN-gezant opnieuw van zich laten horen: “De EU-lidstaten moeten meer vluchtelingen opnemen evenals nationale soevereiniteit afstaan.”

Kortgeleden deed voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan een soortgelijke uitspraak. Ook Annan opperde dat Europa de grenzen moet openen om de explosief groeiende Afrikaanse bevolking te kunnen opvangen. De vergelijkbare uitspraak van Sutherland toont aan dat de VN momenteel aanmerkelijk veel druk uitoefent om het immigratiebeleid van de EU te beïnvloeden.

Sutherland heeft al een veelbewogen carrière achter de rug. Tot voor kort was de geboren Ier voorzitter van de controversiële zakenbank Goldman Sachs. Het was uitgerekend deze bank die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ineenstorting van het Griekse financiële systeem. De gevolgen daarvan kennen we allemaal; miljarden euro’s belastinggeld – opgehoest door de Europese belastingbetaler – waren vereist om Griekenland van de afgrond te redden. Uiteraard is Goldman Sachs nooit gestraft voor de rol die het bij het Griekse debacle heeft gespeeld.

In het verleden was de VN-gezant nauw betrokken bij het opheffen van nationale valuta ten gunste van de euro. Verder was Sutherland de drijvende kracht achter het verwijderen van grenscontroles tussen de EU-lidstaten. Het is vooral deze ‘prestatie’ waar Europa nu veel last van ondervindt, aangezien de vluchtelingen zich vrijelijk kunnen bewegen tussen de verschillende lidstaten…….

Lees verder>>>

Bron: Curiales

Curiales

Sociale asielfabriek: dit krijgen asielzoekers van Nederland !

Regeringspartij VVD wil sociale voorzieningen voor asielzoekers versoberen. Maar wat krijgen de asielzoekers en -krijgers eigenlijk precies in Nederland? Elsevier zet het op een rij.

amnesty

Amnesty International vraagt het kabinet asielzoekers ruimhartig op te vangen. 

De cijfers wijzen uit dat Europese landen met goede sociale voorzieningen in trek zijn onder asielzoekers. Niet voor niets kiezen veel migranten voor landen als Duitsland, Nederland en Zweden.

Volgens de VVD zijn ze daarmee geen vluchteling meer, maar economische migrant. Niet veiligheid, maar financiële perspectieven lijken hier immers de doorslag te geven. Hoe ruimhartig is Nederland eigenlijk richting vreemdelingen? Weekblad Elsevier zet het deze week op een rij en zocht uit hoe de sociale voorzieningen versoberd zouden kunnen worden.

Twee groepen
Wie een discussie wil voeren over de sociale voorzieningen voor vreemdelingen moet onderscheid maken tussen asielzoekers (zij wachten nog op een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of ze mogen blijven) en vergunninghouders (zij hebben een status en mogen, al dan niet voorlopig, blijven). Voor de eerste groep zijn de voorzieningen soberder dan voor mensen met een verblijfsvergunning.

aanmelding

Bij binnenkomst krijgen asielzoekers alleen opvang, eten en drinken en gratis vervoer

Voorzieningen
Bij binnenkomst krijgen asielzoekers alleen bed, bad en brood, maar later in hun procedure hebben ze ook recht op zaken als leefgeld, juridische bijstand, een WA-verzekering en toegang tot basiszorg. Na een half jaar mag een asielzoeker in procedure zelfs werken.

Compleet anders wordt het voor vreemdelingen wier asielaanvraag is gehonoreerd. Een (tijdelijke) verblijfsstatus geeft toegang tot sociale voorzieningen die vergelijkbaar zijn met die van een Nederlander. Eenmaal ingeschreven in de gemeentelijke basis­administratie kan de statushouder bijstand (960,83 euro per maand), kinderbijslag (vanaf 191,65 euro per kind per kwartaal) en toeslagen (zoals zorgtoeslag van maximaal 78 euro per maand) aanvragen.

Servaas van der Laan
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/10/Sociale-asielfabriek-dit-krijgen-asielzoekers-van-Nederland-2705476W/?masterpageid=158493

RP: En vergeet hierbij niet dat 97% helemaal geen recht heeft op bovenstaande, omdat zij GEEN vluchteling zijn! We hebben nog steeds niets gehoord over het aantal uitzettingen, alleen maar over de onstuitbare dagelijkse stroom van duizenden gelukzoekers!

Bron: Eunmask

eunmask

EU zo lek als een mandje ( of rubberboot )

dinghy

Weer komt er op verzoek gezag van EU commissie Jean Claude Druncker een extra bijeenkomst van ministers van een tiental EU landen die in het bijzonder getroffen worden door de toestroom van handophouders. Dat de EU en de nationale overheden de controle over wat en wie er de EU binnenkomt volkomen zijn kwijt geraakt mag inmiddels duidelijk zijn.

Wij geven u zonder verder commentaar wat cijfers en oordeel zelf :

T/m het derde kwartaal 2015 zijn ruim 1 miljoen handophouders de EU binnengekomen. D.w.z. dit is het aantal dat Frontex, de EU organisatie die de EU buitengrenzen moet bewaken , laat weten. Het aantal asieleisers dat zich echter niet heeft laten registeren, en illegaal de grenzen overkwam wordt inmiddels geschat op een half miljoen. Het is veilig om aan te nemen wij aan het einde van dit jaar ons gelukkig mogen prijzen met het verwelkomen  van ruim 2 miljoen gelukszoekers. In 2014 lagen de cijfers wat lager, totaal tegen de 1.8 miljoen en werden er 160.000 handophouders uitgewezen, maar slechts in de helft van de gevallen gebeurde dat ook .

U heeft geen bierviltje nodig om uit te rekenen, dat deze situatie volkomen is geëscaleerd en…. dat nog steeds in verhevigde mate doet. De politiek kijkt de andere kant uit, verschuilt zich achter loze woorden, en om de  stijgende onrust onder burgers in toom te houden, worden mensen die zich openlijk zorgen maken gelijk in de extremistische hoek gezet.

Wist u overigens en het zal u een warm gevoel geven, dat ons land tot een van de grootste ‘binnenhalers’ is van hoogopgeleide cultuurverrijkers……

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws

We staan echt nog maar aan het begin van iets enorm: elke dag komen er 42.500 vluchtelingen bij

Screenshot_21

(Door: Mick Van Loon)

Europa heeft het bijzonder moeilijk met de vluchtelingencrisis, maar, we staan nog maar aan het begin. De cijfers zijn niet alleen behoorlijk schrikwekkend, er is niks dat er op wijst dat het gaat beteren. Integendeel.

Toen Antonio Guterres, de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN, een poosje geleden waarschuwde dat we voor een ongezien probleem staan en dat we niet beseffen hoe groot de vluchtelingencrisis echt is, was dat geen paniekzaaierij. “An unchecked slide into an era of massive forced global displacement” noemde Guterres het.

Het is erg moeilijk om een accuraat cijfer te vinden over hoeveel vluchtelingen dit jaar de EU zijn binnengekomen. De IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, schat dat het er van januari tot begin september 350.000 waren. Dat zijn dan de “gedetecteerde”. In realiteit kijken we wellicht aan tegen een drievoud daarvan en misschien zelfs een viervoud.

Lees verder>>>
(h/t Johan G.)

Bron: EJ Bron

bron-logo

Amsterdam moet islamitische school huisvesten

AMSTERDAM – 

De gemeente Amsterdam moet vóór 1 augustus 2017 een pand beschikbaar stellen voor een nieuwe islamitische scholengemeenschap met 186 leerlingen. De Raad van State maakte woensdag een einde aan een langlopend geschil tussen het stadsbestuur en de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam.

Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs)

Amsterdam weigert al sinds 2012 huisvesting te bieden aan een nieuwe islamitische scholengemeenschap aan de Jacob Geelstraat waar eerder het Islamitisch College Amsterdam was gevestigd.

De gemeente moet van de Raad van State zorgen voor de huisvesting van brugklassen mavo, havo en vwo. Het gaat in totaal om 186 brugklassers en niet om duizend zoals de stichting wil.

De gemeente kan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Onderwijswethouder Simone Kukenheim kon woensdag nog niet reageren.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

“Christenen in asielcentra geslagen en met de dood bedreigd door strenggelovige moslims”

image15 Vluchtelingen zitten op hun bed in het zelfgeïmproviseerde opvangcentrum in Hanau, Duitsland. ©REUTERS

Christenen die dankzij een vlucht aan de oorlogshel in hun eigen land wisten te ontsnappen, komen in de Duitse vluchtelingencentra blijkbaar in een gelijkaardige situatie terecht. De centra worden er namelijk gedomineerd door het dictaat van de vele strenggelovige moslims die er leven. “Christenen worden in het gezicht gespuugd, geslagen en zelfs met de dood bedreigd”, getuigt een Irakese christen aan de Duitse krant Welt am Sontag.

In de krant Welt am Sontag verscheen gisteren een reeks van getuigenissen van christelijke en anders-gelovige vluchtelingen over allerlei geweldsincidenten in verschillende asielzoekerscentra verspreid over Duitsland. Strenggelovige moslims zwieren er klaarblijkelijk de plak: “Overal waar wij zijn, heerst de Sharia, en gelden onze regels en voorschriften”, zo klinkt het.

Dat niemand aan die voorschriften kan ontsnappen, ook anders-gelovigen niet – blijkt uit de getuigenis van  Said, een christelijke man die Irak ontvluchtte in de hoop in Duitsland een beter leven te kunnen beginnen. “Ik dacht dat ik in dit land mijn godsdienst eindelijk vrij zou kunnen belijden, maar als ik in het centrum zeg dat ik een christen ben, breekt de hel los.”..

Lees verder>>>

Bron: IndentitairVerzet OZL

OZL