Duitse autoriteiten geschokt: Nu al 1,8 miljoen migranten, oplopend tot 16 miljoen; 90% is moslim

Belangrijkste veiligheidsinstanties verwachten instabiliteit en chaos – Groot deel van bijna 300.000 illegalen zo goed als zeker naar criminele bendes en/of het in opbouw zijnde terreurleger – Cijfers omgerekend naar Nederland: 378.000 migranten en illegalen in 2015, oplopend naar 1,89 miljoen tot 3,36 miljoen


Ze blijven maar komen en komen, en het worden er nog véél meer dan de toch al ver naar boven bijgestelde verwachtingen.

Het weekblad Preussische Allgemeine Zeitung schrijft dat het aantal immigranten dat dit jaar en daarna naar Duitsland komt de ergste verwachtingen overtreft. De krant baseert zich op een gelekt intern bericht waarin staat dat er de laatste 3 maanden van dit jaar nog eens 920.000 migranten en illegalen naar het land zullen komen. Tot eind september waren er volgens het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) al 573.000 geregistreerde asielzoekers en ongeveer 290.000 illegalen, waardoor het totaal op 1,8 miljoen uitkomt – meer dan het aantal inwoners van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, en 6 x zoveel als de regering Merkel begin dit jaar had geschat. Als klap op de vuurpijl blijken deze 1,8 miljoen nog maar het topje van de ijsberg te zijn.

De autoriteiten rekenen er namelijk op dat iedere asielzoeker tussen de 4 en 8 familieleden zal laten overkomen. De PAZ berichtte in augustus over een Syriër die zijn 2 vrouwen en 11 kinderen mocht laten overvliegen. Volgens het interne bericht zal het aantal migranten door gezinshereniging oplopen tot minimaal 9 miljoen, maar het kunnen er ook 16 miljoen worden, wat overeenkomt met het officieuze streefgetal van Reichskanzler Merkel (10 tot 20 miljoen in 4 tot 5 jaar). En dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen nieuwe migranten die volgend jaar worden verwacht.

90% moslim, minister wil hen ‘met voorrang’ behandelen

90% van alle asielzoekers is moslim. Minister van Familiezaken Manuela Swesig (van de sociaal-democratische SPD) heeft inmiddels aangekondigd dat vooral de vrouwen en kinderen die onder de gezinshereniging vallen ‘met voorrang’ zullen worden behandeld. Tegelijkertijd wordt in het document gewaarschuwd dat de verzorging in de asielzoekerscentra kan instorten. Geweldsexplosies zijn aan de orde van de dag, en dat terwijl de migrantentoestroom nog maar amper op gang is gekomen.

Nota bene een Syrische vluchteling vroeg zich daarom voor de camera’s van Spiegel TV af ‘waarom jullie steeds meer mensen laten komen’. De toestand in de veel opvangcentra is nu al zo onhoudbaar –moslims die vooral de weinige christenen maar ook elkaar bevechten-, dat hij zei eraan te twijfelen over het ‘welkom’ van Merkel eigenlijk wel echt gemeend was. (1)

Belangrijkste Duitse veiligheidsinstanties waarschuwen voor chaos….

Lees verder>>>

Bron: Xandernieuws

Xander

Totalitaire macht EU breidt zich steeds verder uit naar uw privé leven

ECB

Wij weten niet hoeveel Nederlanders een lening in welke vorm dan ook hebben en hoe hoog deze lening ( of financiering/hypotheek ) is. Maar het is redelijk om aan te nemen dat een groot deel van deze leningen bij een financiële instelling groter zijn dan € 25.000. Uiteraard wordt uw lening ‘ergens’ vastgelegd, geregistreerd, hetgeen bij de financieringsinstelling gebeurt die u het geld geleend heeft.

In principe met wat moeite kun je voorstellen dat ook de Nederlandse Bank ( DNB) indien zij dat zouden willen van uw lening op de hoogte is. Het zelfde geldt voor het bureau krediteregistratie ( BKR).

Niets aan de hand, want je kunt iemand moeilijk € 25.000 of meer in de hand stoppen, zeggen geluk er mee en we zien je wel weer een keer terug  , of niet.

Hier gaat op afzienbare tijd, rekent u maar rond 2018 een drastische wijziging in komen.

De Europese Centrale Bank ( ECB ) , de financiële tak van de EU gaat zich daar mee bemoeien en zo nadert de EU weer een klein stukje in de richting van een situatie , die  ouderen onder ons zich kunnen herinneren als de USSR, waar de overheid een keihard overzicht had op alles wat haar burgers deden of van plan waren.

Vanaf 2017 wil de ECB een overzicht hebben van alle leningen/financieringen boven de € 25.000 in Europa afgesloten door ondernemingen en bedrijven en gaat al deze transacties registreren. Voldoende reden om je zorgen te maken, want wat gebeurt er met die gegevens ? Uiteraard zegt de ECB dat het hier slechts gaat om een controle methode om te zien of Europese banken niet buiten hun boekje gaan als het gaat om het verstrekken van leningen, waardoor hun financiële positie in gevaar zou kunnen komen en de ECB zou moeten ingrijpen. Een nobel streven, zoals de vele regels van de EU die jaarlijks op u neer dwarrelen als bladeren aan een boom in de herfst en waardoor uw leven een nieuwe glans krijgt. Zo zal uw geroosterde boterham ongetwijfeld beter smaken nu deze uit een broodrooster komt met de zegen van Brussel en is het in de kamer een stuk gezelliger geworden na invoering van de EU gloeilampen.

Maar hier eindigt het verhaal niet. Een jaar later wil de ECB ook een overzicht hebben van alle leningen boven de € 25.000 van PARTICULIEREN ! En zo loopt u de kans dat ’s morgens de telefoon gaat, u denkt dat u een Italiaanse gastarbeider aan het apparaat heeft, die wil weten wat u met uw lening van € 25.122, 73 denkt te gaan doen of gedaan heeft. Let wel, onder het begrip leningen vallen alle financiële transacties , dus een autofinanciering, een woningverbeteringskrediet etc.etc.

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws

Syrische vluchtelingen keren terug, Russen lossen problemen op

russiasyria

Volgens het Iraanse persbureau FARS keren Syrische vluchtelingen terug vanuit Jordanië en andere plaatsen naar hun land. Naar verluid hebben Russische precisiebombardementen de meeste doelen van Islamitische Staat,  1.104 volgens de laatste telling, uitgeschakeld.

De Russen begonnen hun aanvallen op ISIS doelen in Syrië op 30 september op verzoek van Damascus, zij claimen tot 20 oktober 934 vluchten uitgevoerd te hebben waarbij minstens 819 doelen werden vernietigd.

Zoals al eerder gemeld wordt er door troepen van de NAVO een vreemd spel gespeeld in het Midden-Oosten, zeker  wanneer je ziet hoe snel de Russen er in zijn geslaagd IS een enorme slag toe te brengen waartoe de VS niet in staat leek.

Volgens Russisch senator Dmitry Sablin, die recent Syrië met een delegatie bezocht, vluchten duizenden ISIS strijders uit Syrië. Enkele regio’s zouden al klaar zijn voor herstelwerkzaamheden. Assad zou klaar zijn om met de Russen miljardencontracten af te sluiten. (Sputnik News)

A rebel fighter fires heavy artillery during clashes with government forces and pro-regime shabiha militiamen in the outskirts of Syria's northwestern Idlib province on September 18, 2015
Een tip voor de NOS:
Laat je eens voorlichten door andere persbureau’s en stop met de eenzijdige berichtgeving.
door: Rob Vellekoop
De Lange Mars

Video: Poetins vlammenwerper roostert jihadi’s

TOS-1A

The mobile killing machine – dubbed the ‘Blazing Sun’ – was sent to Syria last month as the Russian president stepped up his mission to obliterate ISIS.

And the two-minute clip, released by the Syrian army, shows the fearsome weapon in action against the terror group for the first time.

It was fired at ISIS positions in the mountains in the north-east of Latakia, Syria’s main port city.

The deadly TOS-1A has been dubbed the ‘Blazing Sun’

It was fired at ISIS positions in the mountains in the north-east of Latakia, Syria’s main port city.Express >>

Bron: Fubar

Fubar

Kabinet geeft toe aan VN over ‘racistische’ Zwarte Piet in stiekeme brief

P1040850

Door Joost Niemöller

Het is te vinden in een brief van het kabinet aan de Kamer die vannacht verstuurd werd, ergens in de schaduw van al het Haagse gedoe over de aftredende staatssecretaris omtrent de Fyra. Of nee, niet eens in die brief zelf, maar verstopt in een van de bijlagen tussen erg veel andere punten. Dat is de perfecte truc in de politiek om mediarumoer te ontwijken.

Het betreft Zwarte Piet. Rutte stelde ooit nog ferm voor de tv camera: ‘Zwarte Piet is zwart.’ Maar Rutte regeert met de PvdA en de PvdA wil maar al te graag toegeven aan het beledigende gedram van het kleine clubje rondom Quinsy Gario, gesteund door programma’s als Pauw: Zwarte Piet is racistisch. Is racistisch. Is racistisch. U bent racistisch omdat u dit kinderfeestje met dat rollenspel viert. U bent racistisch. U bent racistisch. U bent racistisch. We konden het de afgelopen jaren niet vaak genoeg door de strot geduwd krijgen, en reken maar dat het einde daarvan niet in zicht is.

Toen kwam er een of andere lobbyclub van de VN, die zich de Quinsy drammers graag liet aanleunen, en die tot de conclusie kwam dat Nederland racistisch was, en dat de Nederlandse kinderen racistisch werden opgevoerd met dat Sinterklaasfeest.

Deze VN commissie stelde dat de Nederlandse staat actief te werk gaat in het laten verdwijnen van de Zwarte Piet, omdat deze ‘negatieve stereotypes’  direct te maken zouden hebben met het slavernijverleden van Nederland:

 Considering that even a deeply-rooted cultural tradition does not justify discriminatory practices and stereotypes, the Committee recommends that the State party actively promote the elimination of those features of the character of Black Pete which reflect negative stereotypes and are experienced by many people of African descent as a vestige of slavery.

Hierop had het kabinet kunnen antwoorden dat deze vrolijke, en niet negatieve, Zwarte Piet figuur niets met enig slavernijverleden heeft te maken, en, bovendien, dat slavernij een veel breder verschijnsel is dan alleen de in het verleden toegepaste slavernij van zwarten. Trouwens, dat het traditioneel vieren van kinderfeestjes onderdeel is van de Nederlandse cultuur en dus beschermd dient te worden, en niet vernietigd.

Maar dat is niet wat ons kruiperige kabinet antwoordt aan de schimmige VN commissie. Integendeel. Er wordt gezegd dat het Sinterklaasfeestjes ‘onbedoeld’ racistisch is. Met andere woorden: dus racistisch. Die domme Nederlandse mensen beseften het nog niet, maar dankzij de VN is het kabinet nu wijzer geworden. Met domme Nederlanders moet je alleen voorzichtig omgaan:

Het sinterklaasfeest is een eeuwenoude traditie die wordt vormgegeven door de samenleving en die is blijven bestaan door te veranderen. De regering onderschrijft met het VN-comité tegen rassendiscriminatie, dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen. Tegelijkertijd acht de regering het van belang te benadrukken dat dit mensen die het feest altijd met veel vreugde vieren niet tot racist maakt.

Vervolgens eiste de geheimzinnige VN commissie van Nederland dat de staat in gaat grijpen in het omvormen van Zwarte Piet tot het vegerige wangedrocht waar zelfs een Quinsy zich bij neer kan leggen:

The Committee recommends that the State party find a reasonable balance, such as a different portrayal of Black Pete and ensure respect of human dignity and human rights of all inhabitants of the State party.

Wat zou daarop het enige logische antwoord van dit kabinet zijn?

Lees verder>>>

Bron: De Nieuwe Realist

joost-niemc3b6ller2

Referendum associatieverdrag met Oekraïne is op 6 april 2016

Het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne wordt op woensdag 6 april 2016 gehouden. Dat heeft de Referendumcommissie bepaald.

Er is gekozen voor een datum over vijf maanden, omdat er dan nog voldoende tijd is voor een publiek debat. Bovendien moeten gemeenten de tijd hebben om zich voor te bereiden.

In de wet staat dat de datum moet vallen tussen 85 dagen en 6 maanden nadat de commissie heeft besloten dat het referendum kan doorgaan. Dat was op 14 oktober, toen werd vastgesteld dat er genoeg geldige handtekeningen waren ingezameld.

Dat betekende dat het referendum tussen 14 januari en 21 april moest plaatsvinden. Er werd voor een woensdag gekozen, omdat het in Nederland gebruikelijk is om op die dag te stemmen.

De commissie heeft zich ook gebogen over de vraag op het stembiljet. Die gaat luiden:

“Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?”

De referendumvraag moet altijd beginnen met: “Bent u voor of tegen”. De commissie heeft ervoor gekozen om het vervolg van de vraag zo helder, kort en volledig mogelijk te formuleren. “Dit is het minimum aan aantal woorden dat we konden gebruiken, met een maximum aan duidelijkheid”, zegt commissievoorzitter Van der Laan.

Lees verder op de NOS

Bron: Burgercomité EU

EU

HET DOEL VAN DE ISLAMITISCHE INVASIE IN EUROPA

eurabia

THE PURPOSE OF THE ISLAMIC INVASION IN EUROPE
They come to:
1. take advantage of our social security and therefor produce as many children as possible
2. to build mosques
3. to implement their Sharia laws
4. to force their culture and customs
5. to rape Western women and children
6. to create ghettos as much as possible
7. to throw out or to kill all non-Islamic people

And thus to create the perfect (mentally deficient) Islamic State: EURABIA!

HET DOEL VAN DE ISLAMITISCHE INVASIE IN EUROPA
Ze komen om:
1. te profiteren van onze sociale voorzieningen en willen daarvoor zoveel mogelijk kinderen produceren
2. moskeeën te bouwen
3. hun Sharia wetten in te voeren
4. hun cultuur en gewoontes te verplichten
5. westerse vrouwen en kinderen te verkrachten
6. zoveel mogelijk ghetto’s te creëren
7. om Alle niet-islamische mensen er uit te gooien of te vermoorden

En aldus het creëren van de perfecte (achterlijke) islamitische staat: EURABIA!

Bron: Eunmask

Politie weert zwart

 4

AMSTERDAM – Zwarte Piet is niet langer welkom op politiebureaus, tenzij hij wordt vergezeld van gekleurde pieten.

Dat schrijft de hoogste baas van de Amsterdamse politie, hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in een interne memo aan al zijn chefs. De interne viering van Sinterklaas door politiemensen met hun kinderen wordt verboden als daar uitsluitend zwarte Zwarte Pieten aanwezig zijn.

„Vanuit het thema ’in- en uitsluiting’ adviseer ik dringend aan de sectorhoofden, teamchefs en medewerkers om de onderdelen die als discriminerend worden ervaren, weg te laten uit de sinterklaasviering”, aldus Aalbersberg in de nota die in het bezit is van deze krant.

In het drie pagina’s tellende schrijven over de ’sinterklaasproblematiek’ stelt de politiebaas ook: „Zo kunnen bijvoorbeeld aan de figuur Zwarte Piet meerdere kleuren worden gegeven.”

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Do you wanna live or die ???

Dont-be-a-Sheep-Question-Authority3

the authority wants you to be unarmed ,but what are you gonna do?

give up your home protection ?

trust the police that the will be there in time ?

gun_free

do you know what criminals and outlaws read this sign ?

just go inside rob and kill them all and get away with it…..

armed-

so again dont be a sheep …….

one day you will thank me for this post…..

get armed and be ready for it …..

your country have a no gun policy ….

use the grey brain in your head …..

Crossbow 2

yeah thats right people a crossbow ….not just a crossbow ….

get one strong enough to give you some reach think about 150 to 200 lbs r.a.w power ….get one use one train with it …make sure you can tap someone out there before the enter your house ……

put a red dot and flashlight on that sucker too ……

need close quarters combat gear ?

81JwTXFGXtL._SX522_

look at this sucker its powerful enough too take one down at short range 80 lbs steel tip arrows will penetrate a human skull if need be…

now your prepared and armed and ready if the police come to late your not that sheep that walking kabab waiting to be vandalized,bushwacked , raped , or murdered …..

your ready ….now breath!!!!

Bron: Hans Stellingsma

hans