Wilders’ PVV virtueel naar 38 zetels

AMSTERDAM – Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn zou de PVV uitkomen op 38 zetels. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond, die hij zondag naar buiten bracht. Niet eerder was de partij van Geert Wilders virtueel zo groot in de peiling van De Hond. De PVV heeft nu twaalf zetels in de Kamer.

In de zetelverdeling in de peiling van De Hond zijn deze week weinig verschuivingen. De ‘winstzetel’ voor de PVV komt van de SP, die nu op zestien zetels uit zou komen.
In de peiling heeft De Hond ook gevraagd of men voor of tegen de uitbreiding van het aantal snelwegen met een maximum snelheid van 130 kilometer per uur is. 64 procent is daar voor. Bij kiezers van PVV en VVD is dat rond de 90 procent. CDA- en D66-stemmers zijn ook in meerderheid voor; bij de PvdA- en SP-kiezers is het ongeveer 50/50.

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder tenminste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Weekend. Bier ! Oops, toch niet

Reden nummer 387 om nooit een mohammedaan in dienst te nemen. Twee knechten van Mekka die zich als vrachtwagenchauffeur voordeden weigerden het bier te bezorgen. En … vroegen, en kregen, nadat ze ontslagen waren wegens werkweigering, een schadevergoeding van 240.000 dollar. In het land van Obama is het al niet veel beter dan hier.

BB4SP meldt:

EEOC wint discriminatiezaak voor mohammedaanse bierbezorgweigeraars

(het is verleidelijk om voor het engelse ‘discrimination case’- ‘discriminutcase’ te gebruiken)

De ‘Gelijke Kansen Commissie voor Werkweigeraars’ heeft $240.000 binnengeharkt aan schadevergoedingen voor twee muzelmaniakale vrachtwagenchauffeurs, nadat het hun voormalige werkgever voor het gerecht gesleept had wegens religieuze discriminatie, omdat die ze ontslagen had toen ze weigerden bier te bezorgen.

De EEOC zei dat Star Transport Inc. een transportbedrijf in Morton, hun religieuze rechten had geschonden door zich niet te onderwerpen aan hun religieuze eis om geen alcohol te bezorgen.

Lees verder>>>

Bron: Fenixx

Fenixx

60 miljoen illegale immigranten. Maar Buma wil niet met Wilders regeren.

60 miljoen

Joost Niemöller

Buma zei vandaag op het CDA Congres niet met Wilders te willen regeren, en als ik de media mag geloven was een donderend applaus zijn deel. Bij Joop.nl openen ze er vandaag mee, en wordt er gesproken van een ‘opluchting.’

Er gaat dus een interessante situatie ontstaan. De PVV is momenteel de grootste partij in de peilingen. Met grote afstand.

Het grootse probleem in Nederland is de niet aflatende golf van illegale immigranten die Noord West Europa overstroomt. Geen van de gevestigde partijen heeft enig idee wat hiermee aan te vangen valt. Dat de ondergang van Europa het directe gevolg ervan is, dat begrijpt ook iedereen die even doordenkt. We hebben het hier dus over een politieke kwestie die met de dag groter wordt.

Buma pleit voor ‘meer Europa’. Net als de PvdA, de VVD, D66 en GroenLinks al sinds jaar en dag doen, zonder dat er bij die partijen ook maar enig idee bestaat hoe ‘meer Europa’ zou moeten leiden tot ‘minder illegale immigranten.’

Zestig miljoen migranten zijn momenteel on the run.

Zestig miljoen!

Hoeveel ervan zullen Duitsland, Zweden, Nederland, België en Groot Brittannië bereiken? Want dat is het uiteindelijke streven.

Lees verder>>>

Bron: De Nieuwe Realist

joost-niemc3b6ller2

Cameron dreigt (alweer) EU met vertrek Verenigd Koninkrijk

Cameron

De Britse premier wil dat de EU luistert naar de Britse eisen. 

David Cameron publiceert dinsdag een brief aan Donald Tusk, de president van de Europese Raad, waarin hij op krachtige wijze benadrukt dat het EU-lidmaatschap van zijn land niet vanzelfsprekend is. Met de ongewoon scherpe waarschuwing wil Cameron laten weten dat hij serieus is over de Britse eisen:

Als we geen akkoord kunnen bereiken en als er niet naar onze zorgen wordt geluisterd, wat waarschijnlijk niet gebeurt, dan moeten we ons opnieuw afvragen of de Europese Unie goed voor ons is

Cameron heeft de eisen van zijn regering aan de EU nog niet gespecificeerd, maar het zou met name gaan om het aanscherpen van de arbeidsregels voor migranten binnen de Europese Unie. Als het aan Cameron ligt, wordt het vrije verkeer van arbeid dus ingeperkt – in ieder geval voor het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zal de premier pleiten voor minder EU-integratie. In plaats daarvan moet het voor individuele lidstaten weer gemakkelijker worden om EU-besluiten te blokkeren.

Het is niet de eerste keer dat Cameron over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk spreekt, maar dat hij het zo krachtig ter discussie stelt, is nog niet eerder voorgekomen. De huidige situatie is onacceptabel, aldus de premier. Hij heeft er vertrouwen in dat er een oplossing kan worden gevonden die zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor de overige 28 lidstaten werkbaar is.

Lees verder>>>

Bron: De Dagelijkse Standaard

dagelijkse standaard

EUROPA IS NU EEN GEVAARLIJK EN VERARMD 3E WERELDCONTINENT GEWORDEN!

 Originally posted on: Eunmask


Vorig jaar schreef ik: “NEDERLAND OP WEG NAAR DE STATUS VAN EEN DERDE WERELDLAND!” Ik heb nooit verwacht dat dit nu, een jaar later, al het geval zou zijn!

IMMIGRATION.NED.

De massale immigratie van miljoenen ongeciviliseerde, barbaarse immigranten uit Afrika en Arabië heeft dit proces enorm versneld!
https://eunmask.wordpress.com/2014/02/28/nederland-op-weg-naar-de-status-van-een-derde-wereldland/

Armoede.
Geen armoede in Nederland? Vorig jaar maakten wekelijks 94.000 mensen gebruik van de voedselbank. Naast 60.000 daklozen kent ons land ook nog eens 1,44 miljoen mensen die afhankelijk zijn van een laag inkomen. 107.000 minderjarige kinderen groeien op in een bijstandsgezin met lanhet aantal daklozen vorig jaar verder is gestegen naar 60.000 (!) (2010: 55.000). Uit cijfers van de Federatie Opvang blijkt dat de stijging vooral te wijten is aan een nieuwe groep daklozen, te weten gezinnen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen omdat de kostwinnaars werkloos zijn geworden en vervolgens in de schulden zijn geraakt.

Voor asielzoekers gaan alle deuren open!
Gratis zorg asielzoekers. Zorgpremie en eigen risico Nederlanders verdubbeld!
Asielzoekers krijgen meer dan het wettelijk basispakket, ze krijgen gratis fysiotherapie, betalen geen eigen bijdragen voor medicijnen, geen eigen bijdragen voor hoortoestellen, voor een rollator of voor kraamzorg. Een bril is gratis en de vrouwen krijgen gratis anticonceptie. Asielzoekers betalen uiteraard ook geen eigen risico en geen zorgpremie. Ze betalen duizenden euro’s voor hun reis, hebben vaak de nieuwste iPhone en krijgen ook nog eens leefgeld (een asielzoekersgezin met twee kinderen ontvangt 800 euro per maand).

Bewust Verzwegen:

Lees verder>>>

Mop van de dag

Twee Belgen of…..?

Al jaren lang gaan twee Belgen en een Nederlander iedere donderdag in een café biljarten. Op een avond verschijnt opeens de Nederlander niet.

De Belgen beginnen ongerust te worden en om 23.00 uur besluiten zij de politie te waarschuwen, omdat de Nederlander nooit verzaakt. Bij de Belgische wachtmeester geven zij hem aan als vermist.

De Belgische wachtmeester vraagt dan: “Maar hoe ziet hij er uit?” De Belgische vrienden antwoorden: “Awel, hij is blond en heeft blauwe ogen en is ongeveer 1,85 meter lang.” De wachtmeester zegt: “Ja zo zien bijna alle Nederlanders eruit, maar heeft hij geen bijzondere kenmerken?”

Waarop de Belgen lang nadenken en een van hen opeens zegt: “Ja, natuurlijk hij heeft twee lullen!” Waarop de wachtmeester vraagt: “Weet je dat nou wel zeker, heb je dat zelf gezien?” De Belgische vriend zegt: “Ik heb het nooit gezien, maar ik weet het zeker, want iedere donderdag als wij in het Nederlandse café komen zeggen de mensen om ons heen:

‘Daar heb je die Nederlander ook weer met die twee lullen!'”