WAARSCHUWING! DREIGENDE VOLKSOPSTAND IN EUROPA !

OPSTAND

Een volksopstand kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar als blijkt dat de vreedzame optie niet helpt dan is geweld helaas onvermijdelijk!

De Europese regeringen, onder leiding van de EU, gaan gewoon door met het binnenhalen van de grootste vijand van Europa ooit! Massa-immigratie van barbaarse volksgroepen is het ergste wat Europa ooit is overkomen!

Inmiddels zijn de toestanden in heel Europa zo dreigend en onhoudbaar geworden dat overal wordt gedreigd met een volksopstand. In elk rechts blog wordt hierover al gediscussieerd!
Politici: Onderschat het aantal volgers en lezers niet van deze blogs, want het aantal loopt in de tientallen miljoenen!

Wij webmasters proberen zo veel mogelijk om dit te voorkomen, door te wijzen op de alternatieven maar zowel het geduld van de bevolking, als de hardnekkige volharding van onze regeringen om te weigeren deze vernietigende tsunami te stoppen, maakt dat het dweilen is met de kraan open!

Nationalisme in plaats van landverraad
Een gevaar voor de nabije toekomst is dat het nationalisme in sommige kringen mensen zal aanzetten tot gewapend verzet tegen de huidige machthebbers binnen de EU. Toelating van Turkije binnen de EU kan de trigger zijn voor een burgeroorlog. Nu al zijn hier en daar geluiden te horen dat onze politici landverraders zijn die collaboreren met de vijanden van de Europese beschaving. Dat komt omdat ze de massa-immigratie uit niet-westerse landen hebben toegestaan en zelfs aangemoedigd.

Willen we het tij keren, dan zullen we binnen Europa ons moeten bezinnen over onze politieke doelstellingen. Dit kan slechts lukken door krachtig vast te houden aan onze westerse normen en waarden. De toekomst van Europa en daar onlosmakelijk mee verbonden de vrede in de wereld, zijn afhankelijk van een nationalistisch en beschaafd Europa. De moeilijk te aanvaarden paradox is dat nationalisme noodzakelijk is, om de kracht te hebben de wereldgemeenschap dienstbaar te zijn.

Wat zijn die alternatieven? Allereerst:

Lees verder>>>

Bron: Eunmask

Zweden voert “tijdelijke” grenscontroles in

STOCKHOLM – Zweden voert vanaf donderdag tijdelijke grenscontroles in. Het land neemt de maatregel nu het steeds meer worstelt met een toenemende stroom aan vluchtelingen. Minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman maakte de beslissing woensdag bekend.

Het besluit onderstreept de groeiende ongerustheid in Zweden dat de limiet aan de instroom van asielzoekers is bereikt. Het land voorziet dat dit jaar tot 190.000 asielzoekers naar Zweden zullen komen, het dubbele van het vorige record uit begin jaren negentig. Sinds september alleen al zijn 80.000 vluchtelingen naar het land gereisd. De regering had vorige week al gewaarschuwd dat het migranten geen huisvesting meer kan garanderen.

Ygeman zei dat de controles gelden voor een periode van tien dagen, maar kunnen worden verlengd tot twintig dagen.

Bron: ThePostOnline

Post Online

Oostenrijk sloopt 300 moskeeën en verbiedt preken uit de koran in het Arabisch

Oostenrijk neemt krachtige maatregelen tegen de “vreedzame” ideologie islam en sluit 300 moskeeën, het stopt ook met financiering van islamitische instellingen. De koran prediken in een andere taal dan in Duits is verboden.

Oostenrijk is bevreesd voor de gevolgen van de waanzinnige politiek wat een multiculturele samenleving wil creëren waar gewelddadige jihad-dwepende moslims en islam zich sneller verspreidt als meel in een storm, en heeft besloten 300 moskeeën te sluiten in het land.

Het land snijdt ook in de financiële bijdrages aan islamitische instellingen en bepaalt in een nieuwe wetgeving dat openbare lezingen uit de koran alleen nog maar in het Duits zijn toegestaan, en verbiedt strik koran lezingen in een andere taal zoals bijvoorbeeld Arabisch of Turks.

Alle buitenlandse bijdragen met betrekking tot de bouw / exploitatie van moskeeën zijn verboden en worden geconfisqueerd. Oostenrijk vreest voor de ”Gates of Underworld” nadat een groot aantal illegale islamitische migranten het land zijn binnengevallen en met hun fanatieke islamitische geloof gezien worden als een ”Hydra” die de blanke christelijke Oostenrijker dreigt uit te roeien.

Oostenrijk realiseert zich ook dat lezingen uit de koran door imams in het Arabisch of Turks jonge jihadisten tot onwettige handelingen kan verleiden, aangezien de imams elke interpretatie kunnen geven uit een koranvers die ze willen, zonder dat iemand die Arabisch verstaat begrijpt wat ze bedoelen.

Lees verder>>>

Bron: Fenixx

Fenixx

Fuck Turkije

Hou nou toch eens op met spelletjes te spelen met die ottomaanse islamonazi’s. Er valt niet mee te onderhandelen, Erdogan heeft niks goeds in de zin. Ankara is tegenwoordig de de facto hoofdstad van de moslimbroederschap, waar ze zelfs in het Amerika van moslimbroeder Obama inmiddels begonnen zijn om het tot terroristische organisatie te verklaren. Zouden we hier ook moeten doen, dan kunnen we eindelijk die smerige rat van een Marcouch in het gevang smijten.

  • 4.04 Those left in Anatolia were forced to leave after the republic of Turkey was established and the new turkish leader known as Ataturk commanded that Anatolia be rid of all Armenians. Ook Ataturk was niets minder dan een smerige racistische genociderende ottomaan !

Wij hebben ons land zelf gebouwd, ontvochten aan de zee. De ottomanen hebben hun land gestolen en bij elkaar gegenocideerd. Turken zijn het meest genocidale volk ter wereld.

turkije-1

De Duitsers die ook een genocide op hun geweten hebben (daartoe ook aangezet door een moslim, grootmufti al-Housseini) hebben tenminste nog berouw en tonen schuld.

Lees verder>>>

Bron: Fubar

Fubar

Permanente verarming Nederlandse volk: Staatsschuld stijgt met iedere immigrant bijna 80.000 euro

via http://nos.nl/artikel/696444-volgend-jaar-iets-meer-koopkracht.html

Het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek (ZEW) heeft uitgerekend dat iedere immigrant de staatsschuld op de langere termijn met 79.000 euro doet stijgen. Ter vergelijk: het tekort bij Duitse autochtonen ligt op slechts 3100 euro per persoon. De bevindingen van het ZEW staan dus haaks op de totaal ongefundeerde beweringen van veel politici dat de massa immigratie zo goed voor onze economie zou zijn. Een simpel rekensommetje: als Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard – en dan hebben we het nog niet eens over de jaarlijkse onderhoudskosten, omdat het leeuwendeel tot in lengte van decennia van uitkeringen en toeslagen zal leven. ‘We worden allemaal armer,’ constateerde de Duitse topeconoom Hans-Werner Sinn, hoofd van het Ifo-Instituut, dan ook.

Immigratie verergert staatsschuldencrisis

De al jaren durende euro/banken/staatsschuldencrisis wordt fors verergerd door de massale immigratie, en is al lang niet meer met bezuinigingen en het verhogen van de belastingen op te lossen, zo stelt Sinn. Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Portugal hebben bij elkaar een dikke € 2 biljoen schuld. ‘Wie moet dat betalen?’ vraagt de Duitse econoom zich af. ‘Het geld is op.’

Dat dit tot een enorme crash zal leiden staat inmiddels buiten kijf. De vraag is alleen wanneer deze komt. De Duitsers staan garant voor maar liefst € 533 miljard zuidelijke schulden, dus die gaan dan eveneens het schip in – en met hen heel Europa.

Tot nu toe lukt het de schuldenlanden nog steeds om met nieuwe kredieten hun oude schulden af te lossen, maar over hooguit een paar jaar zal het plafond zijn bereikt. Dan moet er hoe dan ook een omvangrijk deel van de nooit meer af te lossen schuldenlast worden geschrapt, en daar gaan vooral de Noord Europese landen –met Duitsland en Nederland voorop- zwaar voor bloeden.

Ook financieel zijn migranten geen oplossing, maar loden last

Wie gelooft dat het binnenlaten van miljoenen migranten het probleem van de verouderende bevolking –waardoor steeds minder jongeren voor steeds meer ouderen moeten werken en betalen- oplost, vergist zich gruwelijk. Zelfs bij de migranten die hier al vele jaren zijn is de werkeloosheid minstens twee keer zo hoog als het gemiddelde. Van de nieuwe migranten blijkt maar 7% een school op opleiding te hebben voltooid. Tienduizenden kunnen niet eens lezen of schrijven.

Lees verder>>>

Bron: JDReport

JD