Europa is een gemakkelijk doelwit voor islamitische terroristen

asoi

Om te beginnen u leest het goed, wij hebben het over ISLAMITISCHE terroristen . Dus geen ISIS terroristen ? Zeker ook, maar door de zwakte , het steeds weer toegeven, het door de knieën gaan, het knuffelen en bovenal het discrimineren ten nadeel van de eigen bevolking door de politiek elite, is Europa een gemakkelijk doelwit geworden voor islamitische terreur. En niet alleen Europa, maar zoals het neerstorten van een vliegtuig boven de Sinaï woestijn bewees of de aanslagen bij de tempels van Luxor ook ver buiten de Europese grenzen.

De Europese beleidsmakers met de EU in Brussel voorop hebben inmiddels bewezen dat zij niet berekend zijn op welke vorm van crisis dan ook. En laten wij dan ondanks alle ellende in Parijs niet vergeten wat er in Griekenland op financieel gebiedd gebeurt, nu de Grieken ( zoals te verwachten viel ) weer niet aan de eisen van de Troika  willen kunnen voldoen, het in Portugal borrelt, de Polen nu ook niet langer willen meewerken aan de door de EU bepaalde verdeelsleutel van vluchtelingen en er in Polen openlijk wordt gezegd dat Merkel de vonk was die de vluchtelingenexplosie te weeg heeft gebracht.

Luid worden nu de stemmen van de ‘achteraf betweters ‘ de politici, die unisono roepen om een betere beveiliging, terwijl iedere wat in politiek geïnteresseerde burger kon zien aankomen dat een ongelimiteerde toegang van moslims tot Europa vroeg of laat moest leiden tot chaos. Hiermee willen wij beslist niet stellen dat alle moslims per definitie een gevaar vormen. Maar de gebeurtenissen in Parijs hebben weer aangetoond dat die vriendelijke oppassende moslim buurman opeens een van de terroristen kan zijn die in Parijs meewerkten aan de aanslagen. De man werd al VIJF jaar in de gaten gehouden door de Franse binnenlandse veiligheidsdienst DGSI. En wat te denken van het feit dat het theater Batcalan reeds meerdere waarschuwingen kreeg zoals in 2011 omdat de eigenaren Joods zijn.

Slechts een keiharde aanpak kan de dreigingen enigszins reduceren, maar nooit voorkomen. De VS zagen kans na de gebeurtenissen van 9/11 ( weer moslims) de terreur terug te dringen, hetgeen wel ten koste ging van openheid en soms belastend werk op de rechten van de burger. Voor wat hoort wat, maar dat zal er in ons land voorlopig niet van komen. Zelfs als er in ons land onverhoopt een incident plaats vindt, dan nog zullen er de bekende voornamelijk uit gristelijke en linkse hoek kreten komen dat je niet iedereen mag veroordelen vanwege door een eenling begane daad […]

Lees verder>>>

Bron: GeenNieuws

geennieuws

Een kalasjnikov voor 412 euro

De recente aanslagen in Parijs en Kopenhagen werden gepleegd met oorlogswapens. Kalasjnikovs uit de oorlogen op de Balkan duiken nu op in West-Europa. Het wegvallen van de controles aan de grenzen tussen 26 Europese landen in het kader van de Schengenovereenkomst maakt het transport van illegale wapens een fluitje van een cent.

Maandenlange regens zetten vorig jaar zomer Bosnië onder water. Straten en landjes stonden blank. Kelders liepen onder. Het water duwde achtergebleven mijnen uit de grond omhoog. Het spoelde machinegeweren uit de huizen.

„Niemand hier was daar verbaasd over”, zegt Ivan Zverzhanovski. Hij is coördinator van SEESAC, een aan de VN gelieerde organisatie die het aantal vuurwapens in de Balkanlanden probeert terug te dringen. „De wapencultuur is hier zo wijdverbreid, de oorlogen zo recent – er is en blijft hier een verbijsterende hoeveelheid wapens.”

Alleen al in Bosnië zwerven volgens SEESAC nog zo’n 1,1 miljoen vuurwapens rond. Kabinetschef Brian Donald van Europol noemt twee miljoen voor de hele Balkan „een conservatieve schatting”.[…]

Lees verder>>>

Bron: Burgercomité EU

EU

“IS rust niet voor Eindtijd is aangebroken”

“Natuurlijk willen de meeste moslims niets met IS te maken hebben. Tenslotte vallen vooral zij ten prooi aan het geweld, zoals we daar afgelopen vrijdag in Parijs weer een voorbeeld van zagen, al die onthoofdingsvideo’s ten spijt. Maar dat betekent niet dat IS niet islamitisch is. IS is een sekte, zoals ook het christendom er meer dan genoeg kent en gekend heeft, en sekten keren zich altijd tegen het mainstream geloof waaruit ze voortkomen. Sekten zijn ook alleen te begrijpen vanuit dat geloof”, schrijft de Nederlandse trendwatcher en auteur Adjiejd Bakas.

IS riep enige tijd geleden het kalifaat uit, met bendeleider Abu Bakr al-Baghda-di als kalief. Voor inzicht in de religieuze drijfveren van IS is dit van doorslaggevend belang. Een kalief is de opvolger van de profeet Mohammed en in een kalifaat is het islamitische recht van kracht in zijn meest pure vorm, zoals vastgelegd in de Koran en de soenna.

Apocalyps

De islamitische traditie leert verder dat de wereld twee perioden zal kennen waarin het kalifaat bestaat, met daartussen een tijd waarin tirannen regeren. Het eerste kalifaat kwam aan zijn einde met de val van het Ottomaanse rijk, waarna in de islamitische wereld despotische regimes aan de macht kwamen. Wat IS betreft is nu de tweede geprofeteerde kalifaatperiode begonnen. Die luidt ook het begin in van het Einde der Tijden, dat gepaard gaat met een massale en apocalyptische strijd tussen de troepen van het kalifaat en de ongelovigen. We kenden dit apocalyptische denken tot nog toe vooral van de sjiieten, die traditiegetrouw geloven in een Einde der Tijden gevolgd door de komst van de Mahdi, het islamitische equivalent van de Messias.

Onthoofdingsvideo’s

IS-beul Jihadi John in een van de beruchte onthoofdingsvideo’s.

Nu hebben ook soennieten de Apocalyps omhelsd met de opkomst van IS. Hun onthoofdingsvideo’s zijn in feite reclamespotjes voor het Einde der Tijden. Met de terugkeer van het kalifaat is ook de jihad weer springlevend. Het is de plicht van een kalief oorlog te voeren en gebied te blijven veroveren, tot door een selecte groep uitverkoren gelovigen de heilstaat op aarde wordt gevestigd. Een belangrijk onderdeel van deze jihad is de terreur die we krijgen voorgeschoteld via de propagandavideo’s met onthoofdingen, verbrandingen en zelfs kruisigingen. Het doel is angst zaaien onder de vijand en die uitlokken tot militair ingrijpen. Om het Einde der Tijden te bewerkstelligen is immers een massale confrontatie nodig tussen gelovigen en ongelovigen. Zo veel mogelijk bloed van ongelovigen vergieten is het doel.

Wreedheid

Na zeventig jaar vrede en welvaart zijn we verweekt en verwend geworden, we kunnen niet omgaan met dit brute geweld en maken daardoor verkeerde keuzes.

Dit is de geloofswereld van IS en die vindt haar grondslag in verzen uit de Koran, in de soenna en in de Hadith. Het verschil tussen deze sekte en de vroegere islam zit in het feit dat de veroveringen toen voortkwamen uit een zeker vooruitgangsoptimisme. Nu komt de terreur voort uit nihilisme. Een bloedige apocalyps, die met gewetenloze wreedheid wordt gerealiseerd, dat wil IS. Dan komt de Messias en dan is hun missie geslaagd. […]

Lees verder>>>

Bron: HLN.be

HLN

”This is World War III”

Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg

The Danish (leftist) mainstream newspaper Ekstra Bladet concludes after the Paris terror: We are at war. World War III has started:

“The attacks in Paris is an act of war committed by the Islamic State’s terrorist army. Right now we are scared and shocked, although terrorism is by no means a new phenomenon. Since September 11, 2001, we have been forced to live with the fear of terrorism. And it is of course what IS, Al-Qaida and other terrorist movements want.”

“It is understandable that we are afraid. 2015 seems to just get darker and darker. And what about 2016? Why do these Islamists hate us so much that they are ready to kill completely random people who just enjoy the warm autumn evening on a street in Paris, or shoot dead happy, innocent youngsters at a rock concert?”, the newspaper asks, and thus shows that it has not really understood much, except that war in Europe is fast approaching:

“Unfortunately it is not enough to meet the IS army with openness and democracy.

Because if we only use these ‘weapons’, then we destroy ourselves.”

“We MUST agree that even if we have to use methods that in no way fit a democracy, it is necessary. It’s the only way we can combat hatred. We are actually at war.”

“I am normally not in favor of war, but the terrorist army IS must be fought with war. This is World War III”, it says.

Bron: Speisa

Speisa

Opsporingsbericht voor voortvluchtige terrorist Parijs

Abdeslam Salah, verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

Abdeslam Salah, verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

Parijs – De Franse Nationale Politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een voortvluchtige verdachte van de aanslagen in Parijs vrijdag. Het gaat om de 26-jarige Belg Abdeslam Salah.

Volgens het korte opsporingsbericht is Salah geboren op 15 september 1989 in Brussel. Hij is 1 meter 75 lang en heeft bruine ogen. De Franse politie waarschuwt dat Salah gevaarlijk is. Als mensen hem zien, moeten ze geen actie tegen hem ondernemen maar de politie bellen.
00000000000000000000

Molenbeek ‘jihad-hoofdstad Europa’

BRUSSEL – Tenminste twee daders van de aanslagen in Parijs woonden in Brussel, één in de deelgemeente Sint Jans-Molenbeek, zo heeft het Belgische parket zojuist bevestigd.

Zaterdag zijn er totaal zeven mensen opgepakt in Molenbeek. Terwijl de Belgische premier Michel erkent dat Molenbeek een probleem begint te worden – vrijwel alle tot op heden getraceerde terroristen in België komen ervandaan – spreken de Fransen inmiddels al smalend over Brussel als ‘de jihadistische hoofdstad van Europa’.  In het belang van het onderzoek wil het parket verder niets kwijt. Bij de huiszoekingen zijn diverse familieleden van de daders gearresteerd en zijn diverse zaken in beslag genomen.

De Belgische en Franse autoriteiten hebben beslist een gemeenschappelijk onderzoeksteam op de zaak te zetten.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

De permanente oorlog in Europa is begonnen

‘We moeten leren leven met een guerrilla-oorlog’

Het Europa zoals we het nu kennen en hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog heeft aanslagen als in Parijs op 13 november mogelijk gemaakt. Als op de circa vijftig miljoen moslims in Europa er tien procent radicale ideeën op na houdt, dan zitten we opgescheept met vijf miljoen potentiële terroristen.

‘De domste reactie is de terreurdaden van moslims verklaren met argument dat zij gediscrimineerd worden’

Geen enkele regering kan dit onder controle houden. Het gaat niet om lone wolves. Het zijn wolven die via internet met elkaar wereldwijd verbonden zijn. Deze terroristen handelen rationeel, goed voorbereid. Zij kiezen de momenten en de plaatsen waar ze onze beschaving in het hart kunnen treffen met zoveel mogelijk slachtoffers. Ze zijn een voorbeeld voor de anderen. Via de sociale media wordt haat tegen joden en westerlingen gepropageerd. Een hele generatie jonge moslims wordt geradicaliseerd. We gaan van de ene terroristische aanslag naar de andere. Welkom in de 21ste eeuw.

De jaren dertig

De moorden door deze barbaren worden gepleegd uit haat. Dit is het grote verschil met Europeanen, Amerikanen of Israëlieten die slechts doden om zich of anderen te verdedigen tegen die haat. De domste reactie komt van diegenen die de terreurdaden van moslims verklaren met het argument dat zij gediscrimineerd worden.

Ook de vergelijking met de jaren dertig van de vorige eeuw klopt van geen kant. Die moslims worden niet vervolgd zoals de joden destijds. De joden zaaiden geen terreur. Zij bedreigden niemand. De joodse wetten werden niet opgedrongen. Er was geen positieve discriminatie ten voordele van de joden. Men heeft toen geen miljarden gepompt in het opwaarderen van hun getto’s  en in extra onderwijsvoorzieningen voor joodse kinderen.[…]

Lees verder>>>

Bron: ThePostOnline

Post Online