Wilders “mag” alsnog getuigen horen

  dendieje

Recht getuigen te horen:

Recht op eerlijke getuigenverhoren


 

Wilders klaagde eerder over een „oneerlijk proces” omdat de rechter-commissaris zijn verzoek om zo’n 40 getuigen te horen had afgewezen.

Geert Wilders heeft van de Haagse rechtbank alsnog toestemming gekregen om een aantal getuigen te horen in de strafzaak die tegen hem loopt wegens discriminatie van Marokkanen. In oktober klaagde de PVV-leider nog over een „oneerlijk proces” omdat de rechter-commissaris zijn verzoek om zo’n 40 getuigen te horen had afgewezen. Wilders is tegen dat besluit in beroep gegaan en de raadkamer van de rechtbank heeft zijn bezwaren deze week deels gehonoreerd.

Een woordvoerder van de Haagse rechtbank wil niet zeggen welke onderzoeken nu nog zullen worden verricht „omdat de wet voorschrijft dat het onderzoek bij de rechter-commissaris achter gesloten deuren plaatsvindt, in het belang van het onderzoek”.

Wilders wil onder meer bewindslieden horen. Hij wil ook onderzoek doen naar de aangiftes tegen hem. Ruim 6.400 mensen deden in de twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 aangifte tegen Wilders. Zij vinden het discriminerend dat de PVV-leider op de avond van de verkiezingen in een Haags café aanhangers mobiliseerde om te roepen dat ze ‘minder, minder, minder’ Marokkanen willen.

Ook wil Wilders deskundigen horen over de beschuldiging van racisme. Volgens hem kan hij niet schuldig zijn aan racisme omdat hij gesproken heeft over nationaliteit. Wilders dreigde eerder niet te verschijnen tijdens het proces als zijn verzoeken niet alsnog zouden worden toegewezen. Anders is er volgens hem namelijk sprake van “een politiek proces en een PVV-haatproces”.

Bij het OM leeft het gevoel dat Wilders er met zijn advocaat Gert-Jan Knoops vooral op uit is de strafzaak te traineren. Het OM en advocaat Geert-Jan Knoops geven geen commentaar op het jongste besluit van de rechtbank.

Bron: NRC

nrc

 

 

Hoe roei ik de eigen bevolking uit?

Door Johan Vrijheid

Zo snel zal het niet gaan, maar de laatste actie van het COA doet wel vermoeden dat het met de belangen (voor zover die nog bestaan) van de gewone Nederlander steeds slechter komt te staan. Het COA heeft zojuist een overeenkomst gesloten met 2 scholenkoepels in Nijmegen, zodat 565 kinderen van handophouders die momenteel in het AZC Heumensoord verblijven na de Kerst naar school kunnen. Hiervoor wordt een speciale voor hen ingerichte school ge-opend met speciale lespakketten. In Heumensoord verblijven momenteel ruim 3.000 handop-houders, waarvan 565 kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en – zit u goed?, voor deze kin-deren is het volgen van een schoolopleiding een mensenrecht! En om het de kids niet te moei-lijk te maken, laat het COA speciaal bussen rijden om de lieverdjes op te halen en weer naar huis te brengen. En als klap op de bekende vuurpijl die wij i.v.m. met de mogelijke stress bij handophouders niet mogen afvuren: ‘het COA (dus U) betaalt de bussen en – u leest het goed, de maaltijden die op school zullen worden aangereikt’! Gewoon de eerste vraag die ons te binnen schiet: waar komt het geld van de COA vandaan? Of vergissen wij ons en blijkt dat geld te zijn van de werkende Nederlanders. Is u wel eens gevraagd of u kinderen met een door (?) maar niet door u betaalde schoolbus worden opgehaald en gebracht? Is het niet een voor ons land typerend gezicht, ’s morgens lange rijen kinderen die bij weer en ontij altijd tegen de wind in fietsend soms wel 15 kilometer heen en ’s middags weer 15 kilometer terug naar huis moeten fietsen, met weer (!) de wind tegen! En heeft u ooit uw kind op zondag de menukaart van school voor de daarop volgende week zien bestuderen waarbij de maaltijden uiteraard gratis zijn? Speciaal aangepaste lessen terwijl die voor gewone wat traag lerende Nederlandse kinderen niet meer gegeven worden. Zijn Nederlandse kinderen inmiddels een 2e klas paria’s geworden?
Lezers, verdenk ons er niet van dat wij niet zouden begrijpen dat als je al, zoals Den Haag dat doet, ongelimiteerd handophouders binnenhaalt je er iets mee zal moeten doen. Maar het feit dat deze kinderen schoollessen gaan volgen wijst erop dat de beslissingen al genomen zijn. Gewoon naar school want de kinderen blijven in Nederland en daarmee ook de ouders. Hoe lang staat het AZC Heumensoord er nu? Toch niet veel langer dan 2 maanden? Dus in 2 maanden tijd wordt besloten of een handophouder de felbegeerde status ontvangt om in ons land te mogen blijven. Met alle begrip voor de soms ondoorgrondelijke wegen van het Haagse politiek spel zou het nu niet eens tijd worden dat grootbekken van links in opstand komen voor de eigen bevolking? Toch prachtig om eens in de praktijk te brengen wat er wekelijks door mannen en vrouwen van GL, SP, PvdA aan verbale bagger over ons wordt uitgestort. Alle mensen zijn toch gelijk, dus wat let die linkse grootmuilen om zich daadwerkelijk in te zetten voor de zwoegers die nu eenzaam vaak in de eigen uitwerpselen liggend het hebben mogelijk gemaakt dat dit land bestaat. Waar blijven de mannen als Hans Spektrui de nieuw benoemde opvolger van Jan Marijnissen, Ron Meijer of zichzelf al als toekomstig Nederlands premier ziende Jesse Klaver en hun partijbonzen?

Bron: Johan Vrijheid