Vraaggesprek met activisten die moskee in Dordrecht bezetten

Het is al enkele dagen geleden dat het Identitair Verzet de moskee in Dordrecht (NL) heeft bezet. Wij spraken met twee activisten van die dag.

dordt

Red: Goedemiddag heren, zeker drukke dagen met het te woord staan van de media?

IdV: Dat valt mee. Tot op heden heeft niet een journalist de moeite genomen het nummer te bellen wat onderaan de persverklaring stond vermeld. De Dordtenaar, een lokale krant, schreef zelfs dat wij niet bereikbaar waren voor commentaar. Nochtans stond de telefoon gewoon aan. Wel wisten de journalisten het lokale moskeebestuur te vinden om een tranentrekkende reactie te kunnen plaatsen.

In Nederland niet een regel van hoor en wederhoor  of een recht op antwoord in de media?

Officieel wel natuurlijk. Maar het kost minder tijd elkaar na te schrijven zo blijkt.

Terug naar de actie. Wat was de doelstelling van die dag?

Het aanklagen van de voortwoekerende wildgroei van moskeeën en de islamisering van ons land. Verder wilden wij de vijfde colonne in onze gebieden voor het voetlicht brengen.

De vijfde colonne?

Nederland is in oorlog met de salafistische stroming binnen de islam. Zij hebben via een van hun organisaties, de Islamitische Staat, ons de oorlog verklaard. Salafisten hebben de afgelopen jaren aanslagen gepleegd op het Europees grondgebied tegen onze bondgenoten, maar ook in Nederland zelf. De tienduizenden salafisten in ons land onderschrijven in grote meerderheid de doelstellingen van I.S. Niet voor niets zijn er, volgens officiële berichten, ongeveer 200 van die tienduizenden salafisten afgereisd naar het Midden Oosten om mee te vechten tegen het seculiere regime van Assad. Andere bronnen spreken over 300 tot 400 moslimfundamentalisten die vanuit ons land die kant op zijn gegaan.

De Islamitische Staat is nu wijd en zijd bekend. Maar ook het Al Qaida van Osama bin Laden is een salafistische organisatie. Dichter bij huis is bijvoorbeeld de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, een salafist. 8% van de Nederlandse moslims zich aangetrokken tot het salafisme. Een vijfde colonne is dan ook een term die de lading wel dekt.

Is dat doel dan bereikt door die bezettingsactie?

Onze acties maken de tongen los. Mensen discussiëren onderling over de islam in al zijn facetten. Zo’n actie  als die van zaterdag is een uiting van verzet. En die wordt gezien de reacties door vele mensen als een hart onder de riem gezien. Steeds meer mensen komen van de bank af om in het verzet te gaan. Dat hoeft niet per definitie via ons.

Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland, deze vorm van actievoeren vanuit het rechtse politieke spectrum. Hoe is de politie omgegaan met jullie afgelopen zaterdag?

Ze hebben het er intern maar moeilijk mee. Er waren elf auto’s en 29 agenten opgetrommeld om vier mensen van een dak af te halen.

Organisaties als Greenpeace maar ook de extreemlinkse activisten hebben voor ons de weg gebaand. In vroeger tijden waren zij  de activisten die de straat op gingen. Toen zij gearresteerd werden in die tijd kregen ze een aai over de bol en mochten weer gaan. Dat schiep zoveel jurisprudentie dat wij een eventuele rechtsgang met vertrouwen tegemoet zien.

Wij hebben nu drie van deze acties gedaan in 2015. De eerste was in Leiden. Daar werden onze activisten van het dak gesleept en kregen een pak boetes mee. Zoveel dat zelfs de agenten wegkeken toen we die kregen. Een boete voor het oneigenlijk betreden van een dak. Een voor openlijke ordeverstoring, een voor het afsteken van (legaal) vuurwerk en een voor het bij hebben van 1 spuitbus (die niet gebruikt was die dag). Waarschijnlijk met de gedachte: We geven vijf dikke boetes maal vijf activisten en het is wel klaar voor de toekomst. Het zogeheten financieel wurgen. Maar zo’n honderd mensen van onze achterban legden zoveel geld in de boetepot dat het onze activisten niets meer kwijt waren dan hun tijd.

De tweede maal stonden vier activisten op een dak in Gouda van een kazerne die in een megamoskee moest worden omgebouwd. We stonden daar uren. Vele buurtbewoners zagen ons en staken hun duim omhoog. Maar niemand belde de politie. Waarschijnlijk omdat ze het wel een goede actie vonden? Na dik een uur gingen deze jongens er maar weer vanaf. Tijdens en achteraf de actie kregen wij veel goede reacties en hebben een goede groep kunnen vormen in Gouda.

Deze derde maal, met weer nieuwe mensen in vergelijk met de eerdere twee, krijgen de activisten geen boete maar mogen ze voorkomen bij de rechter. Maar gezien de achtergronden van die dag en de jurisprudentie zal ook die niet verder komen dan een boete voor het een of ander.

Waar kunnen mensen terecht die jullie willen steunen?

Men kan contact met ons opnemen via onze website idverzet.org, onze Facebookpagina of via info@idverzet.org. Verder is het natuurlijk meer dan welkom als men een donatie wil doen om onze boetes te helpen bekostigen, dit kan zowel via Paypal als via de bankrekening van onze penningmeester (NL49SNSB0864785607 t.n.v. Denise de Vries) onder vermelding van “Boetefonds”.

Bedankt voor je tijd, en veel succes!

Graag gedaan en bedankt voor de getoonde interesse!

Bron: React

React

Onderschepte ISIS communicatie over voorbereidingen aanslagen Feestdagen

Update van melding 16-12-2015

Melding 21-12-2015:

Onderwerp: Onderschepte communicatie tussen leden van terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS/IS) in Syrië/Irak en leden van ISIS in Europa en Nederland in de periode 16-21 december 2015.

Datum mogelijke aanslagen: 21 december 2015 – 2 januari 2016.

Doelwitten: Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België.

Kerstmis

Meerdere jihadisten van terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS/IS) in Europa communiceerden met elkaar over de “voltooiing van de kerst-cadeaubommen voor de ongelovigen”.

Ook werd er gesproken over het “toevoegen van een vleugje Parijs” aan de kerst-cadeaubommen, wat kan duiden op schietpartijen met zware wapens op burgers.

Mogelijk is hier een link met de onderschepte wapenzending in Banska Bystrica.

Oudjaar

Ook vroeg men elkaar naar de status van de autobommen en bomvesten en “of broeders nog hulp nodig hebben van de kleermaker”.

Tevens sprak men over de “dierenarts” die met giftige stoffen/chemicaliën/pesticiden kan omgaan.

Eerder waarschuwde het Europees Parlement al voor chemische aanslagen van terreurbeweging ISIS.

Terreurcel

Het is onduidelijk uit hoeveel leden de ISIS terreurcel in Europa bestaat. Wel is duidelijk dat één (deel)groep  in de terreurcel bestaat uit 6-8 personen en onder leiding staat van een Fransman.

Mogelijk zijn de leden van deze terreurcel meegekomen met de boot van 200 vluchtelingen, waar ook 2 tot 3 daders van de aanslagen in Parijs mee naar Europa zijn gekomen.

Men sprak in de onderschepte communicatie over doelwitten in Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België.

Eerder deze maand werden ISIS gelieerde terreurcellen opgerold in Marokko, Tunesië, Algerije en Indonesië. Ook deze terreurcellen wilden in de kerstperiode en met de nieuwsjaarvieringen aanslagen plegen.

Bron: Terrorisme Monitor

TM

Zorg via gemeenten tot vijf keer duurder

Hulpbehoevenden zijn in sommige gevallen tot vijf keer zo duur uit nu de gemeenten de tarieven bepalen voor dagbesteding en begeleiding.

In de zorg, waaronder ook de thuiszorg (foto), zijn vorig jaar enkele duizenden banen verloren gegaan Mensen met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen, zijn honderden euro’s per maand meer kwijt, schrijft de Volkskrant dinsdag. Tientallen mensen zijn al met deze zorg gestopt omdat ze het niet meer kunnen betalen. Anderen beginnen er niet aan als ze de kosten horen.

Voorheen betaalden alle cliënten 14,20 euro per uur voor dagbesteding en begeleiding. In het nieuwe systeem rekenen veel gemeenten de kostprijs in de eigen bijdrage door, wat leidt tot bedragen tot boven de 70 euro per uur. De gevolgen worden nu pas duidelijk omdat veel hulpbehoevenden door een overgangsregeling dit jaar nog de oude tarieven betaalden.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2