Wat verandert er vanaf 1 januari 2016?

Mensen die vanaf 1 juli werkloos worden en een uitkering aanvragen, moeten voortaan maandelijks hun inkomsten opgeven.

DEN HAAG – Ook deze 1 januari verandert er weer een hoop door nieuwe wetten en regels die ingaan. Een selectie.

WERK:

– De maximale duur van de WW wordt tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 met een maand per kwartaal ingekort tot 24 maanden. De maximale duur is nu nog 38 maanden.

– Voor de eerste tien jaar geldt dat een werknemer per gewerkt jaar een maand WW opbouwt, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een halve maand WW wordt opgebouwd.

– De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden.

– Vanaf 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een particulier gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

– Werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun werkrooster aan te passen. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

– Werknemers mogen hun werkgever verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen (bijvoorbeeld enkele dagen thuis werken). Als de werkgever dit verzoek wil weigeren dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer.

– Werknemers kunnen een verzoek indienen om de contractuele arbeidsduur aan te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang).

– Vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van een maand.

– De verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.

– Vanaf januari 2016 worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel geldt al voor de private sector.

– Gemeenten zijn verplicht om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Doen zij dit niet, dan kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering.

– Pensioenfondsen mogen hun krachten bundelen in de vorm van een algemeen pensioenfonds. Hierdoor kunnen bestuurlijke lasten en vermogensbeheer- en uitvoeringskosten worden verlaagd.

– Ouders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen kinderbijslag krijgen voor kinderen tot 18 jaar.

– De participatieverklaring wordt onderdeel van de maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden (vergunninghouders).

– De prijs van het inburgeringsexamen dat huwelijks- en gezinsmigranten in het land van herkomst moeten doen voordat ze naar Nederland komen, wordt verlaagd van 350 naar 150 euro.

ZORG:

– Het basispakket van de zorgverzekering verandert. De vlokkentest of vruchtwaterpunctie na een positieve NIPT-test in het buitenland wordt vergoed. Bij die test wordt het bloed van de zwangere getest op onder meer downsyndroom. Ook het vervoer naar een medisch kinderdagverblijf kan worden vergoed.

– Het verplicht eigen risico stijgt van 375 naar 385 euro. De maximale zorgtoeslag gaat omhoog: voor alleenstaanden met 58 euro tot 992 euro, voor partners met 114 euro naar 1905 euro.

– Net als bij gewone artsen en fysiotherapeuten kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nu ook ingrijpen bij praktijken met alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen.

– De ouderbijdrage in de jeugdhulp vervalt.

– De gemiddelde jaarlijkse zorgpremie komt in 2016 uit op 1204 euro per persoon per jaar, dit is 39 euro lager dan het ministerie op Prinsjesdag had geraamd. De gemiddelde zorgpremie ligt komend jaar 22 euro lager dan in 2012 en 9 euro lager dan in 2013.

– De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt komend jaar met 58 euro tot 992 euro. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met 114 euro naar 1905 euro.

– Moet u ’s nachts, ’s avonds of op zondag naar de apotheek? Dan betaalt u vanaf 2016 voor deze spoedzorg maximaal 45 euro per voorschrift op een recept plus de eventuele niet-vergoede kosten voor de medicijnen.

BINNENLANDSE ZAKEN:

– Voor iedereen staat een Berichtenbox klaar. Mensen kunnen deze digitale postbus van de overheid activeren op mijn.overheid.nl. Veel overheidsinstanties versturen al digitale post, zoals de Belastingdienst.

– Nieuwe topfunctionarissen in de zorg, de woonsector en het wetenschappelijk onderwijs mogen niet meer dan een minister verdienen: maximaal 179.000 euro bruto per jaar. Dat is 50.000 euro minder dan nu nog mogelijk is. Deze grens gold het afgelopen jaar al voor de andere (semi-) publieke sectoren.

– Volwassenen betalen 2,67 euro minder voor een paspoort of identiteitskaart. Gemeenten mogen hier respectievelijk maximaal 64,44 euro en 50,40 euro voor vragen.

WONEN:

– Tweeverdieners mogen meer lenen voor een koopwoning.

– Kopers mogen als maximale hypotheek 102 procent van de waarde van de woning lenen. Dat is 1 procent-punt minder dan het was.

– De inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning bedraagt 35.739 euro.

– De maximale huurgrens (liberalisatiegrens) blijft 710,68 euro. De grens wordt per 1 januari voor drie jaar bevroren.

JUSTITIE:

– Alle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, kunnen voortaan een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader. Het gaat om maximaal 5000 euro, maar voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven geldt die beperking niet.

– Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, moeten een inbreuk op de beveiliging of datalekken voortaan melden. Ze moeten dat doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en soms ook bij de gedupeerden.

MILIEU:

– Eigenaren van zeeschepen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Wanneer de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan verhalen.

– Winkeliers mogen geen gratis plastic tasjes meer verstrekken. Dat moet de afvalberg tegengaan.

VERKEER:

– Gebruikt u uw auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan heeft u hiervoor een bijtelling van 25 procent van de waarde van de auto (catalogusprijs). Afhankelijk van de CO2-uitstoot kunnen autobezitters in aanmerking komen voor een milieugerelateerde korting op de bijtelling.

– Een eigenaar van een hybride auto of een auto met een lage CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer betaalt vanaf 1 januari 2016 de helft van het normale tarief van de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Bij een elektrische auto vervalt de motorrijtuigenbelasting helemaal.

– Tot en met 30 juni 2016 kunt u uw wegenbelasting nog voor een jaar vooruit betalen. Vanaf 1 juli 2016 kan alleen nog per kwartaal vooruit worden betaald, of maandelijks via automatische incasso.

Klik hier voor een overzicht van alle veranderingen

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

‘Geen reacties meer onder berichten over vluchtelingen’

NIJMEGEN – Bezoekers van onze site stellen we graag in de gelegenheid te reageren op artikelen of op reacties van andere bezoekers. Helaas ziet De Gelderlander zich genoodzaakt om de mogelijkheid om te reageren op artikelen over vluchtelingen per direct te staken. Waarom? Hoofdredacteur Peter Jansen legt het uit:

“We willen het debat stimuleren en mensen die daar een bijdrage aan leveren graag een podium bieden. Veel reacties onder artikelen over dit thema getuigen echter van een absoluut gebrek aan respect voor vluchtelingen en voor mensen die zich het lot van ontheemden aantrekken. Ook mensen die een kanttekening plaatsen bij de opvang van asielzoekers worden soms overigens onheus bejegend. Er is te zelden sprake van een debat en te vaak van ordinaire beledigingen als het over dit onderwerp gaat.”

Verharding
“De Gelderlander denkt dat ruimte bieden voor dergelijke uitingen leidt tot verharding van de standpunten en mogelijk zelfs tot het aanwakkeren van gevoelens van angst en haat. Wij proberen juist het tegenovergestelde te bereiken. Dat is de reden dat we de mogelijkheid om te reageren op artikelen per direct staken. Dit is geen aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag alles zeggen, maar wij hoeven er geen podium aan te bieden.”

Inzicht 
“Om u enig inzicht te geven volgen hier wat voorbeelden van (geweigerde) reacties: ‘steek het in de fik alle ellende weg’, ‘Gewoon de brand erin, We willen gewoon geen moslims hier dat is blijkbaar niet duidelijk en daar zijn ze blijkbaar doof stom voor.’ ‘De vlam slaat nog wel in de pan, gewoon geduld hebben.’  ‘Stom links gleufdier met fris kort kapsel. We kijken echt uit naar de volgende verkiezingen.’ ‘Jullie hebben je eigen volk nu wel genoeg verraden. Hier gaat een prijs voor betaald worden. We zijn al die multikulonzin zat.’

Hoelang de Gelderlander deze maatregel in stand houdt, weet Jansen nog niet. “Het kan voor 3 maanden zijn of 3 jaar. In ieder geval totdat we het gevoel hebben dat er weer op normale toon over gesproken kan worden. Dat kan nu niet en dat verafschuw ik.”

Ethicus
Media-ethicus Huub Evers begrijpt de stap van de hoofdredacteur. “Je ziet wel meer dat redacties de mogelijkheid tot reageren indammen, want het vliegt uit de bocht. Men heeft het ooit begroet als interactiemogelijkheid, maar je ziet nu dat het ontaardt in gescheld op elkaar, weg van het thema. Dat levert niet het publieke debat op dat je wil.”

Op een reguliere dag krijgt de redactie zo’n 1.500 tot 2.000 reacties binnen. Daarvan voldoet gemiddeld 60 procent niet aan de huisregels.

Bron: De Gelderlander

Vraaggesprek met activisten die moskee in Dordrecht bezetten

Het is al enkele dagen geleden dat het Identitair Verzet de moskee in Dordrecht (NL) heeft bezet. Wij spraken met twee activisten van die dag.

dordt

Red: Goedemiddag heren, zeker drukke dagen met het te woord staan van de media?

IdV: Dat valt mee. Tot op heden heeft niet een journalist de moeite genomen het nummer te bellen wat onderaan de persverklaring stond vermeld. De Dordtenaar, een lokale krant, schreef zelfs dat wij niet bereikbaar waren voor commentaar. Nochtans stond de telefoon gewoon aan. Wel wisten de journalisten het lokale moskeebestuur te vinden om een tranentrekkende reactie te kunnen plaatsen.

In Nederland niet een regel van hoor en wederhoor  of een recht op antwoord in de media?

Officieel wel natuurlijk. Maar het kost minder tijd elkaar na te schrijven zo blijkt.

Terug naar de actie. Wat was de doelstelling van die dag?

Het aanklagen van de voortwoekerende wildgroei van moskeeën en de islamisering van ons land. Verder wilden wij de vijfde colonne in onze gebieden voor het voetlicht brengen.

De vijfde colonne?

Nederland is in oorlog met de salafistische stroming binnen de islam. Zij hebben via een van hun organisaties, de Islamitische Staat, ons de oorlog verklaard. Salafisten hebben de afgelopen jaren aanslagen gepleegd op het Europees grondgebied tegen onze bondgenoten, maar ook in Nederland zelf. De tienduizenden salafisten in ons land onderschrijven in grote meerderheid de doelstellingen van I.S. Niet voor niets zijn er, volgens officiële berichten, ongeveer 200 van die tienduizenden salafisten afgereisd naar het Midden Oosten om mee te vechten tegen het seculiere regime van Assad. Andere bronnen spreken over 300 tot 400 moslimfundamentalisten die vanuit ons land die kant op zijn gegaan.

De Islamitische Staat is nu wijd en zijd bekend. Maar ook het Al Qaida van Osama bin Laden is een salafistische organisatie. Dichter bij huis is bijvoorbeeld de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, een salafist. 8% van de Nederlandse moslims zich aangetrokken tot het salafisme. Een vijfde colonne is dan ook een term die de lading wel dekt.

Is dat doel dan bereikt door die bezettingsactie?

Onze acties maken de tongen los. Mensen discussiëren onderling over de islam in al zijn facetten. Zo’n actie  als die van zaterdag is een uiting van verzet. En die wordt gezien de reacties door vele mensen als een hart onder de riem gezien. Steeds meer mensen komen van de bank af om in het verzet te gaan. Dat hoeft niet per definitie via ons.

Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland, deze vorm van actievoeren vanuit het rechtse politieke spectrum. Hoe is de politie omgegaan met jullie afgelopen zaterdag?

Ze hebben het er intern maar moeilijk mee. Er waren elf auto’s en 29 agenten opgetrommeld om vier mensen van een dak af te halen.

Organisaties als Greenpeace maar ook de extreemlinkse activisten hebben voor ons de weg gebaand. In vroeger tijden waren zij  de activisten die de straat op gingen. Toen zij gearresteerd werden in die tijd kregen ze een aai over de bol en mochten weer gaan. Dat schiep zoveel jurisprudentie dat wij een eventuele rechtsgang met vertrouwen tegemoet zien.

Wij hebben nu drie van deze acties gedaan in 2015. De eerste was in Leiden. Daar werden onze activisten van het dak gesleept en kregen een pak boetes mee. Zoveel dat zelfs de agenten wegkeken toen we die kregen. Een boete voor het oneigenlijk betreden van een dak. Een voor openlijke ordeverstoring, een voor het afsteken van (legaal) vuurwerk en een voor het bij hebben van 1 spuitbus (die niet gebruikt was die dag). Waarschijnlijk met de gedachte: We geven vijf dikke boetes maal vijf activisten en het is wel klaar voor de toekomst. Het zogeheten financieel wurgen. Maar zo’n honderd mensen van onze achterban legden zoveel geld in de boetepot dat het onze activisten niets meer kwijt waren dan hun tijd.

De tweede maal stonden vier activisten op een dak in Gouda van een kazerne die in een megamoskee moest worden omgebouwd. We stonden daar uren. Vele buurtbewoners zagen ons en staken hun duim omhoog. Maar niemand belde de politie. Waarschijnlijk omdat ze het wel een goede actie vonden? Na dik een uur gingen deze jongens er maar weer vanaf. Tijdens en achteraf de actie kregen wij veel goede reacties en hebben een goede groep kunnen vormen in Gouda.

Deze derde maal, met weer nieuwe mensen in vergelijk met de eerdere twee, krijgen de activisten geen boete maar mogen ze voorkomen bij de rechter. Maar gezien de achtergronden van die dag en de jurisprudentie zal ook die niet verder komen dan een boete voor het een of ander.

Waar kunnen mensen terecht die jullie willen steunen?

Men kan contact met ons opnemen via onze website idverzet.org, onze Facebookpagina of via info@idverzet.org. Verder is het natuurlijk meer dan welkom als men een donatie wil doen om onze boetes te helpen bekostigen, dit kan zowel via Paypal als via de bankrekening van onze penningmeester (NL49SNSB0864785607 t.n.v. Denise de Vries) onder vermelding van “Boetefonds”.

Bedankt voor je tijd, en veel succes!

Graag gedaan en bedankt voor de getoonde interesse!

Bron: React

React

Onderschepte ISIS communicatie over voorbereidingen aanslagen Feestdagen

Update van melding 16-12-2015

Melding 21-12-2015:

Onderwerp: Onderschepte communicatie tussen leden van terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS/IS) in Syrië/Irak en leden van ISIS in Europa en Nederland in de periode 16-21 december 2015.

Datum mogelijke aanslagen: 21 december 2015 – 2 januari 2016.

Doelwitten: Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België.

Kerstmis

Meerdere jihadisten van terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS/IS) in Europa communiceerden met elkaar over de “voltooiing van de kerst-cadeaubommen voor de ongelovigen”.

Ook werd er gesproken over het “toevoegen van een vleugje Parijs” aan de kerst-cadeaubommen, wat kan duiden op schietpartijen met zware wapens op burgers.

Mogelijk is hier een link met de onderschepte wapenzending in Banska Bystrica.

Oudjaar

Ook vroeg men elkaar naar de status van de autobommen en bomvesten en “of broeders nog hulp nodig hebben van de kleermaker”.

Tevens sprak men over de “dierenarts” die met giftige stoffen/chemicaliën/pesticiden kan omgaan.

Eerder waarschuwde het Europees Parlement al voor chemische aanslagen van terreurbeweging ISIS.

Terreurcel

Het is onduidelijk uit hoeveel leden de ISIS terreurcel in Europa bestaat. Wel is duidelijk dat één (deel)groep  in de terreurcel bestaat uit 6-8 personen en onder leiding staat van een Fransman.

Mogelijk zijn de leden van deze terreurcel meegekomen met de boot van 200 vluchtelingen, waar ook 2 tot 3 daders van de aanslagen in Parijs mee naar Europa zijn gekomen.

Men sprak in de onderschepte communicatie over doelwitten in Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België.

Eerder deze maand werden ISIS gelieerde terreurcellen opgerold in Marokko, Tunesië, Algerije en Indonesië. Ook deze terreurcellen wilden in de kerstperiode en met de nieuwsjaarvieringen aanslagen plegen.

Bron: Terrorisme Monitor

TM

Zorg via gemeenten tot vijf keer duurder

Hulpbehoevenden zijn in sommige gevallen tot vijf keer zo duur uit nu de gemeenten de tarieven bepalen voor dagbesteding en begeleiding.

In de zorg, waaronder ook de thuiszorg (foto), zijn vorig jaar enkele duizenden banen verloren gegaan Mensen met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen, zijn honderden euro’s per maand meer kwijt, schrijft de Volkskrant dinsdag. Tientallen mensen zijn al met deze zorg gestopt omdat ze het niet meer kunnen betalen. Anderen beginnen er niet aan als ze de kosten horen.

Voorheen betaalden alle cliënten 14,20 euro per uur voor dagbesteding en begeleiding. In het nieuwe systeem rekenen veel gemeenten de kostprijs in de eigen bijdrage door, wat leidt tot bedragen tot boven de 70 euro per uur. De gevolgen worden nu pas duidelijk omdat veel hulpbehoevenden door een overgangsregeling dit jaar nog de oude tarieven betaalden.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Wilders: rambam voor politiek en pers

DEN HAAG – PVV-leider en islamtegenstander Geert Wilders heeft maandag in een tweet felle kritiek geuit op politici en de media. “Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.”

De afgelopen dagen riepen politici in media Wilders op afstand te nemen van gewelddadige protesten tegen asielzoekerscentra, zoals vorige week in Geldermalsen. Zaterdag bezetten tegenstanders van de islam een moskee in Dordrecht.

Sommige politici legden een verband met de oproepen van de PVV-leider om in verzet te komen tegen de instroom van vluchtelingen. Volgens Wilders gaat het daarbij vooral om moslims. De PVV-leider zei herhaaldelijk dat het verzet geweldloos moet zijn.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

PVV KERST NIEUWSBRIEF

3f76eda336d890df37ff05a4f97cd765_1395922384.jpg

Beste vrienden en vriendinnen,

In 2015 steeg onze PVV in de peilingen naar recordhoogte. Steeds meer Nederlanders steunen de PVV en waarderen onze inzet.

Ook mocht ik namens u allen de publieksprijs Politicus van het Jaar 2015 in ontvangst nemen.
Daar past alleen dankbaarheid bij. En het besef dat zonder u dit allemaal niet mogelijk was geweest.

Nederland beleeft een moeilijke tijd. Er is terreurdreiging, een asieltsunami, de afbraak van de zorg.
Maar gelukkig is er de PVV. Zij houdt de vlam van de vrijheid brandend.

Intussen probeert de politieke elite mij door middel van een nieuw proces de mond te snoeren.
Maar dat zal ze niet lukken. Ik blijf mij – schouder aan schouder met alle PVV-verkozenen, met onze medewerkers, en met u – keihard inzetten voor Nederland! Altijd!

Samen gaan wij van 2016 een geweldig jaar maken!

Namens alle PVV-verkozenen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en al onze medewerkers
wens ik u en uw familie prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016!

Hartelijke groet,

Geert Wilders

Bron: PVV Nieuwsbrief

pvv-blauw

 

KAATSHEUVEL TEGEN ASIELWAANZIN!

Kaatsheuvel tegen Asielwaanzin

Dit is een protestblog van een groep bezorgde burgers uit de gemeente Loon op Zand. Gisteren moesten wij via de media vernemen dat er maar liefst 1200 migranten in Kaatsheuvel gehuisvest zouden worden voor een ‘tijdelijke’ noodopvang. Gezien de ongekend grote instroom van vluchtelingen, valt het nog maar te bezien of deze opvang daadwerkelijk van tijdelijke aard is en of het daadwerkelijk bij 1200 migranten blijft.

Dit omstreden besluit werd bovendien genomen zonder de inwoners in de directe omgeving te raadplegen en iedere vorm van inspraak in dit beleid wordt hen ontzegt. Veel mensen moesten nota bene deze ingrijpende plannen via de media vernemen. Een erg ondemocratische en oneerlijke gang van zaken als u het ons vraagt.

Er heerst veel sociale onrust rond de grootschalige opvang voor ‘vluchtelingen’, die men overal in Nederland probeert te realiseren. Ondanks dat wij het mensen niet kwalijk nemen dat zij een beter leven zoeken, zijn de zorgen van hen die met asielzoekers als ‘nieuwe buren’ geconfronteerd worden, geenszins onterecht. Het is volkomen onrealistisch om te denken dat Nederland heel de Derde Wereld kan huisvesten of dat dit überhaupt een oplossing zou bieden voor de grote internationale problematiek waar wij ons vandaag de dag mee geconfronteerd zien. De massale toestroom van migranten (waarvan een groot deel gelukszoekers) zal tot een geheel nieuwe polarisering en problematiek leiden, die ons land nog nooit eerder gekend heeft. Dit is de asielwaanzin die ons land (en nu ook ons dorp) in haar greep houdt.

Het is ongelooflijk naïef om te denken dat alle vluchtelingen hier slechts met de beste bedoelingen naartoe komen. Het plaatsen van grote groepen getraumatiseerde mensen met weinig vooruitzichten, gehard door oorlog en geweld, in de gemeente, neemt wel degelijk grote veiligheidsrisico’s met zich mee voor omwonenden. De lijst van (gewelddadige) incidenten in AZC’s en met asielzoekers lijkt eindeloos.

Wij hebben dan ook het volste recht om ons te verzetten tegen de komst van 1200 immigranten in onze gemeente! Het gaat om onze leefomgeving, onze kinderen en onze veiligheid! Wij laten ons niet opzij schuiven door deze verraderlijke, wereldvreemde en hypocriete politici, met hun ondemocratische wanpraktijken! Het dorp is van ons!

Op dit blog zullen wij met regelmaat een licht werpen op de gang van zaken en deze schandalige manier van handelen. Geen noodopvang in Kaatsheuvel! Stop de Asielwaanzin! 

Bron: Kaatsheuvel tegen asielwaanzin